חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

תופעת מורי קבלן – הפרטת מערכת החינוך

נושאים חדשות, חינוך ותרבות ב 23.06.14 0:27

במסגרת יום העסקה ישירה בכנסת, שיזמה הקואליציה להעסקה ישירה, התנהל בוועדת החינוך ב-19 ביוני 2014 דיון על מורי קבלן. אין מורים העובדים בהעסקה קבלנית בעולם. תופעת מורי קבלן מרחיקה עובדים מלעסוק בהוראה. העסקה קבלנית מחבלת באיכות החינוך. ביטחון תעסוקתי מאפשר מורים איכותיים. להלן דיווח חלקי מהנאמר

מאת: דליה בלומנפלד

עמרם מצנע יו"ר ועדת החינוך ציין את בעיית חוסר בהירות הנתונים על העסקת מורים כאלה. לפי מידע שליקט, כ-15% מהמורים מועסקים באמצעות גופים מתווכים. הנושא הוא בעיה חברתית. יש בעיה בפיקוח. נוצרת בעיה של הזדמנות שווה. לב הבעיה הן הפרטות במערכת החינוך. הפרטות בכלל בממשלה ובעיקר בחינוך. תוכניות העשרה של קרן קרב למשל (עבודת מלאכת יד, מוסיקה), שהיו בעבר חלק אינטגראלי של משרד החינוך, הועברו לקרן קרב. תחומים שהיו חלק ממערכת החינוך הוצאו לגופי סמך, אח"כ לגופים חיצוניים ואח"כ למכרזים לגופים עסקיים. גוף עסקי שמטרתו להרוויח כסף.

ד"ר ורדה שיפר ,חוקרת ממכון ואן ליר הבהירה שיש לראות תופעה זו בהקשרה הרחב: שינוי משמעותי בשוק העבודה וביחס לעובדים בכלל. לדבריה יש השערות שונות לגבי מספר המועסקים באמצעות גופים מתווכים: 12900 מורים, או 18000 או 21000 מורים. שיעור ההעסקה הקבלנית הולך וגדל.

  • התופעה מרחיבה פערים חברתיים כלכליים. רשויות וועדי הורים חזקים שוכרים מורים להרחבת לימודי ליבה.
  • פוגעת בתנאי ההעסקה של המורים ובביטחון התעסוקתי. אי השתתפות בקידום מקצועי, הלנת הפרשות שכר לפנסיה. נוצרת פגיעה מצטברת בתנאי ההעסקה.
  • פגיעה ביכולת לשפר תהליכי הוראה ולמידה. צוות המורים, השיתוף, המחויבות. אי אפשר להשיג זאת כשמורים שמועסקים על ידי גורם חיצוני אין להם מחויבות כמו שיש למורה מן המניין.

ד"ר שיפר מציינת שלא מצאה עוד מדינות ב-OECD שבהן מורים המועסקים כמורי קבלן.

מורי הקבלן הם אלה המועסקים על ידי גופים שאינם בעלים של בתי-ספר, והם גורמים מתווכים. כשיש שלושה גורמים בהעסקה, המועסק הוא מורה קבלן.

העמימות מתחילה בשאלה: מי הוא מורה? משרד החינוך הכניס הבחנה בין עבודה בליבה לבין עבודה בתוספות, בהעשרה. הבחנה זו אינה תקיפה בפועל. כל המורים הוכשרו להיות מורים עם רישיון הוראה. במסמכי oecd וארגון העבודה הבינלאומי, עובדים המועסקים בעבודות זמניות, קצרי טווח ומילוי מקום- אותם אפשר להעסיק ללא ביטחון תעסוקתי ויש לפצות אותם על כך. לעומת זאת, עובדים הנדרשים באופן רצוף, יש להעסיק עם ביטחון תעסוקתי. תפיסה זו הולכת ונשחקת.

שני העקרונות הקבועים הם: העסקה ישירה, העסקה יציבה.

ההבחנה בין הוראת לימודי ליבה לבין הוראת העשרה פוגעת במעמד הפרופסיונאלי של העובדים. הרי כל המורים למדו ועברו הכשרת מורים. העיקרון של הוראת ליבה לעומת העשרה הוא שיקול שרירותי של משרד החינוך. מחר יחליטו שלימודי היסטוריה הם העשרה.

החל משנות ה-80 אומצו ערכים עסקיים שמטרתם לצמצם הוצאות ממשלתיות תוך שיפור שירות למרות הצמצום. זהו ניהול ציבורי חדש: ביזור, מיקור חוץ, הפרטות. הוכנס ערך היעילות והוכנסה הערכת ביצועים לצורך הקניית תגמול דיפרנציאלי. מכאן החלה שחיקה בשכר.

הבעיה היא שזה לא עבד. זה לא יצר חיסכון. איכות השירות ירדה. היא כבר לא שוויונית.

על פי מחקרים נוצרה יעילות זמנית בשימוש במשאבים, אבל יכולת הפיקוח כה נפגעה, עד כדי קריסה אמיתית של השירות .

ד"ר שיפר מציינת שלא מצאה באף מדינה בעולם מורים המועסקים בהעסקה קבלנית.

מאמר מחקר של כלכלני חינוך מ-2007 בראשות ה. לוין בדק את כדאיות ההשקעה בחינוך ובהבדלים בין 11.12.13 שנות לימוד. מסקנתו היא כי חייבים להשקיע בחינוך. חינוך הוא השקעה ולא הוצאה.

צריך לפעול לחקיקת חוק העסקה ישירה.

מחקרים משנות ה-2000 מראים שביטחון תעסוקתי לא יוצר מורים גרועים, אלא להיפך.

רחל מתוקי, יו"ר המזכירות הפדגוגית ומנהלת מחוז חיפה במשרד החינוך אמרה כי נושא השוויון ושמירה על סטנדרט החינוך הוא בסיס הראייה של משרד החינוך. תוכניות שאינן בבסיס התקציב לא מופעלות באופן שוויוני. תל"ן, קרב, ציל"ה, מיל"ת – אלה תוכניות כבדות ותוספתיות ומופעלות בדרכים עקיפות. כולן תוכניות רשות וצריכות להתקיים בסוף יום הלימודים. רחל מתוקי ציינה שמה שמטריד את משרד החינוך הם הפערים בין רשויות חזקות וחלשות. משרד החינוך נתבע בבג"צים מול הורים חזקים. יש רשויות שפיצלו כיתות והוסיפו מורים בהעסקה ישירה או דרך עמותות. משרד החינוך מוטרד מנושא זה והולך להסדרה. לפי דברי רחל מתוקי, מנכ"לית המשרד הוציאה הנחייה ברורה: כל מורה במערכת יועסק על פי הסכמים קיבוציים. באפריל 2014 הגיע מכתב הקובע שלא ניתן לשנות את סטנדרט השירות (פיצול כיתות, תוספת מורים" משרד החינוך עומד על קיום הסטנדרט. לא יאפשר פיצול, אבל כן יאפשר חלוקה לקבוצות לימוד לפי לימודי ליבה, שעות הכלה. משרד החינוך פרסם חוזר המבדיל בין שכר לימוד לתשלומי הורים. מה מותר ומה אסור. יש כמות מכובדת של בג"צים של בתי ספר שמודיעים שיש להם סטנדרט שירות קבוע מזה שנים. משרד החינוך קבע שכר לימוד אחיד לכולם. המדינה תממן את החינוך המוכר שאינו רשמי (הכולל את כל בתי-הספר העל-יסודיים וגם חלק מהיסודיים) רק ב- 60% והבעלויות יהיו רשאיות לגבות מימון הורים על היתרה. כמו כן ציינה מתוקי שמשרד החינוך אישר תקורה של 15%. בתי-ספר ייאלצו להוריד את סטנדרט השירות. הוקם מינהל אכיפה. בחינוך המוכר שאינו רשמי (מוכש"ר) ייאכפו הנהלים.

כשמדברים על תוכניות תוספתיות, אלה לא מורי כתף אל כתף. הם לא צריכים לכתוב בחינות, לא להשתתף בישיבות מורים. חלק המורים מלמדים בשעות רוחב.

ח"כ מצנע העלה בפני רחל מתוקי את השאלה: האם יש מחשבה, לגבי מורי קרב, למשל, העובדים מלוא השעות שיקבלו העסקה חודשית ולא יומית, כמו שנעשה בתוכנית היל"ה?

רחל מתוקי השיבה ש"הילה" היא חלק מליבת העשייה. שאר התוכניות הן לא בליבת התוכניות של המשרד. בהמשך דיווחה יפעת המפקחת על היל"ה כי תנאי ההעסקה של המורים שופרו. מורה נציגת היל"ה, הציגה את בעיות האפלייה בהעסקה של מורי היל"ה, גם אחרי השיפור.

עו"ד אראל גבע מלשכת עורכי הדין אמר שמה שצורם הוא שמשרד החינוך הפסיק לראות את החינוך אלא כשירות שצריך לספק את הלקוח. משרד החינוך זונח את התפקיד החשוב ביותר שלו. הרבה מתקציב החינוך עובר לזכיינים.

לילי בן עמי נציגת הקואליציה להעסקה ישירה בחינוך ערערה על דברי רחל מתוקי שיש מורי קבלן שמלמדים לימודי ליבה, הם משתתפים בישיבות מורים, לא מועסקים לפי הסכמים קיבוציים. אין עם מי לדבר. אין קשר עם משרד החינוך. אין פיקוח. גם הוא הופרט. כמו כן הזכירה לילי כי אמנם שר החינוך הבטיח להעביר את המורים להעסקה ישירה, אך בינתיים מסרב להיפגש עם מורי הקבלן.

ורדה שיפר הבהירה כי ברגע שעוברים להפרטה, באותו רגע הפיקוח לא עובד יותר. זה נכנס לשיקול דעת של הגורם המבצע שאליו הופרט הביצוע. יש גם עניין של רגולציה. אחת הבעיות שברגע שהורחק הביצוע מהגורם שביצע, היה צריך להיכנס למערך חדש.

על החינוך המוכר שאינו רשמי (מוכש"ר) אמרה ורדה שיפר כי הוא לא נכון. בעבר היה בבעלות הרשויות המקומיות והיה רשמי. מהרשויות עבר לעמותות ורשתות. כל העל יסודי הוא מוכש"ר, זה מתכון לאסון. החינוך העל-יסודי צריך להיות רשמיי ובבעלות הרשות המקומית, גם כשעובר לרשתות ועמותות. תקראו את החוק.

אריאל ליבמן מהקואליציה להעסקה ישירה ציין שהוא מורה למתמטיקה, שהוא מקצוע ליבה, אך בחר ללמד בשעות אפקטיביות, לאחר שהציעו לו 8 שעות שבועיות כמשרה בתנאים מלאים. הפרטת מערכת החינוך מעבירה כסף ציבורי לבעלי ממון. מנכ"לית קרב מקבלת שכר גבוה. המטרה היא פירוק העבודה המאורגנת. התאגדות מורי היל"ה היא שהובילה להישגי היל"ה. זו הסיבה היחידה לשיפור ולא משרד החינוך. האם ראוי ששישית ממורי מערכת החינוך יהיו מורי קבלן? בעתיד זה יהיה יותר גרוע.

ענת אופק, המייצגת סטודנטים בקואליציה להעסקה ישירה בחינוך, ציינה שפונים אליה סטודנטים רבים ומספרים לה שמציעים להם משרות של מורי קבלן. עמותות, רשתות מעסיקות מורי קבלן. זה יוצר פגיעה עצומה במוטיבציה. אם עובדי הוראה חדשים, המוטיבציה שלהם נפגעת, זה חמור, כלכלית, 40% מעובדי ההוראה עוזבים את המקצוע. השקעת התקציב בהכשרת המורים יורדת לטמיון. זה כישלון כלכלי.

ענבל שמש, מורה למדעים סיפרה שעזבה את מערכת החינוך כי הבינה שתקבל קביעות רק אחרי 5 שנים. עזבה את ההוראה. היא מורה טובה ויש דרישה למורים למדעים, אך היא עזבה.

אורלי נתנאל חקרה את המכרזים דרך המדינה. בדרך כלל המדינה בחרה את העמותה לפני המכרז. משרד החינוך בחר עמותות לא תמיד הטובות ביותר.

אורה חכם ממפלגת העבודה רואה התנערות שיטתית של משרד החינוך מהענקת חינוך איכותי ושוויון הזדמנויות.

ורדה שיפר אמרה כי משרד החינוך צריך לחשוב על מדיניות כוללנית. צריך לגייס רשויות מקומיות לחינוך. למשרד יש יותר מדי תפקידים והוא צריך לחלק אותם עם הרשויות המקומיות. משרד החינוך צריך לעסוק בענייני הליבה.

מצנע העיר כי למרות שרק 15% המורים הם מורי קבלן, התופעה שמסיימי לימודים לא הולכים להוראה או עוזבים אחרי שלוש שנים, זוהי בסופו של דבר פגיעה בחינוך.

בישיבה השתתפו חברי כנסת רבים ובהם: ח"כ איציק שמולי, זהבה גלאון, מיכל רוזין, יחיאל נהרי, תמר זנדברג, דב חנין.

בין דברי הסיכום אמר ח"כ מצנע, כי אפשר להכניס כמה מגופי הביצוע של המכרז לתוך משרד החינוך. היל"ה, קרב לא צריכים להיות חיצוניים למערכת החינוך.

נערך על ידי דליה
תגיות: , , , , , , , , , ,

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.