הצלת החופים למעננו ולמען הדורות הבאים

פנייתה של שלומית זילברברג לוועדת השרים לענייני חקיקה בבקשה לתמוך בתיקון חוק החופים, שיחייב בדיקה מחודשת של תכניות הבניה ההרסניות שאושרו לפני עשרות שנים

אני פונה אליך בבקשה לתמוך בתיקון חוק החופים (2004), בדיון שיתקיים ב-15.6.14, בוועדת השרים לענייני חקיקה.

בשנים האחרונות יוצאים תושבי ישראל, פעם אחר פעם, למחות נגד יישום תוכניות בנייה הרסניות, אשר אושרו לפני עשרות שנים, ומאיימות להרוס את החופים היפים באזורנו באופן בלתי הפיך.

הצלחנו למנוע באופן זמני את התוכנית ההרסנית לבנות 3 כפרי נופש בחוף בצת (תוכנית ג/605  משנת 1996) ולדחות באופן זמני את התוכנית לבנות מגדלים בסמוך לחוף אכזיב (תכנית ג/4870 משנת 1994). הממשלה בעצמה החליטה על ביטול תכנית כפר הנופש בפלמחים – תכנית ישנה בתחומי הסביבה החופית. אולם ללא התיקון לחוק החופים, עדיין נשקפת סכנה לחופים אלה, ורבים אחרים.

הצבעה בעד התיקון לחוק החופים, אשר זכתה לתמיכת 76 חברי כנסת, תשלח את התכניות הישנות לבדיקה מחודשת בוועדה לשמירה על הסביבה החופית (הולחו"ף), אשר תפקידה לאזן בין הרצון לפתח לבין הצורך בשימור מרחב החוף כשטח בעל ערכי טבע ונוף ייחודיים, למען הציבור הרחב.

אין לנו חופים אחרים – אנא עזרו לנו לשמור עליהם גם למען הדורות הבאים!

Tags: , ,

Leave a Reply