חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

לכל שאלה תשובה – מענה לטענות של כי"ל ורותם-אמפרט (2)

נושאים בריאות ואיכות סביבה, חדשות ב 18.05.14 1:23

בישיבת ועדת הפנים מה-29 לאפריל, ובהודעת ועדת הפנים והגנת הסביבה עלו בין השאר, מספר טענות חדשות להצדקת הכרייה בשדה בריר. באופן כללי, הטענות החדשות תואמות את המתכונת של הישנות, אמירות קליטות במסווה של עובדות המשולבות בגיבוב של חצאי אמת וטענות סרק. עם זאת, יש לתת להן תשובות הולמות. הטענות של כיל בכתום
מאת: אמנון פורטוגלי

 

תשובות לטענות כיל שכופרת בקביעת גרמן נגד המכרה בערד

בעקבות הקביעה המחודשת של משרד הבריאות ושל שרת הבריאות, ח"כ יעל גרמן, שאסור לכרות בהר בריר, מעלים אנשי כיל ורותם אמפרט טענות אחרות.  אמנון פורטוגלי משיב להן אחת לאחת, הטענות של כיל בכתום

לקריאה נוספת

1.      דוברי כיל טוענים שאין בעיית רדיואקטיביות מהמכרה.

לא מדוייק

בנושא החשיפה לקרינה, פרופ' סאמט מציין בחוות הדעת שלו כי הדגש של רוב המחקרים הוא על זיהום סביבתי באתר המכרה ובאזורים צמודים אליו. …. המחקרים לא מתייחסים ישירות להשלכות בריאותיות לאוכלוסיות המתגוררות בסמוך למכרות הפוספט. לגבי מכרות פתוחים open pit mines, דו"ח IAEA מס' 78 על תעשיית פוספט אומר: "החשיפה של הציבור…צפויה להיות נמוכה מאוד, כי פעולות כרייה וההשבחה נוטות להיות במרחק רבconsiderable distances מאזורי מגורים וכרוכות בחומרים עם ריכוזי פעילות נמוכים. בנוסף לכך רוב הטיפול בסלע ועיבודו נעשים בתנאי רטיבות* – operations are conducted under wet conditions.

אבל שדה בריר וזוהר דרום אינם במרחק רב מאזורי המגורים. למעשה הם קרובים מאוד ואף גובלים באזורי המגורים, של דרום מערב ערד, אל-פורעה, וכסייפה. גם "תנאי הרטיבות של המכרות בנגב הם של אוויר מדברי יבש ועתיר אבק.

dust in P mine

סאמט מציין במפורש כי קיימת אפשרות נוספת, שחשיפה לקרינה פנימית בסדרת דעיכת האורניום תתרחש באמצעות התפשטות האבק המכיל אטומים רדיואקטיביים אלה משדה בריר.

יש גם נתוני אמת מהשטח, ממתקן הפוספטים באשדוד
בפרק זמן של כשבע שנים (מ־94' עד 2001) נפטרו שישה עובדי המתקן מתוך כ־30. רובם חלו בסוגי סרטן של תעלות האף והריאות או הקיבה. בית המשפט דן עד היום בשש תביעות של עובדי נמל לשעבר שהוגשו כנגד המוסד לביטוח הלאומי – שניים מהעובדים קיבלו את הכרת המוסד כנפגעי עבודה ומשפחות המנוחים קיבלו פיצויים; שלוש תביעות נדחו, וכעת שתיים מהן נמצאות בערעור, ובימים אלה נידונה תביעה של חולה נוסף.
העובדים במתקן הפוספטים בנמל באמסטרדם בהולנד השייך לרותם אמפרט, לשם מגיעות האוניות מנמל אשדוד, מוכרים כעובדי קרינה. עובדים אלו עוסקים באותם פוספטים שמגיעים מישראל והם מוכרים כעובדי קרינה. (מקור: פרוטוקול מס' ‎241 מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות 11 אוגוסט 2004).

נדגיש, הפוספט מכיל אורניום ומוצרי פירוק רדיואקטיביים שלו. חלקיקי אבק הפוספט נושאים אותם הישר לריאות בעת הנשימה. שם הקרינה ממשיכה ומצטברת ככל שמתרבה אבק הפוספט. תינוקות, נשים בהריון, קשישים וחולים, נחשפים במיוחד למחלות נשימה וסרטן הריאות.

2. ד"ר ברחנא וד"ר דובנוב השתמשו בנתוני תחלואה מפליטת מכוניות בשיקאגו ויחסו אותה לתחלואה מחלקיקי עפר

לא נכון.

ברחנא ודובנוב סתרו טענה זו. ועכשיו סאמט מציין במפורש שהשתמשו בנתונים ממכרות פחם פתוחים לצורך חישוב מקדמי פליטת האבק משדה בריר, בדיוק אותם נתונים ששימשו את רותם אמפרט בתסקיר ההשפעה על הסביבה שנערך ע"י חב' גיאופרוספקט.

3. פרופ' סאמט מציע אופציה לכרייה נסיונית

חצי אמת

בכרייה נסיונית, פיילוט, מדובר על כרייה בהיקף של מיליון טון סלע פוספט לשנה ועוד כ- 2.4 מיליון טון סלע טפל במשך שנתיים. זו כרייה בהיקף של כ-40% עד 50% מהיקף הכרייה בייצור מלא.

זה אינו ניסוי בקנה מידה מעבדתי ולא מתקן פיילוט הקטן בסדרי גודל ממכרה בהיקף מלא. כדי להמחיש את ההיקף העצום של ה'פיילוט', מדובר על כרייה בהיקף של כ-12,000 טון ליום, כ-500 טון לשעה.

פרופ' סאמט מנתח בחוות הדעת שלו שתי אפשרויות לקבלת החלטות. לא לפתח את אתר שדה בריר, או לבצע כרייה נסיונית (פיילוט). סאמט מדגיש כי כריית הפיילוט המתוכננת, אינה מייצגת ניסוי, אלא יישום מוגבל של כרייה עם פוטנציאל לזיהוי עלייה בריכוזי חלקיקים המצויים מעבר לגבולות של הערכות מודלים. בהתחשב בפרמטרים לכרייה הנסיונית, הניסיון שייצבר לא יוכל לשמש כדי לספק בטחון שלא תהיינה כל השלכות בריאותיות שליליות לכרייה מלאה.

סאמט מציין שכרייה נסיונית אשר תשקף טוב יותר את התנאים שסביר יותר שיהיו צפויים לפגוע במרכזי אוכלוסייה סמוכים, כמו כרייה בצפון מזרח שדה בריר, עשויה להיות יותר אינפורמטיבית, אבל לא סביר שתהיה מקובלת על התושבים שיהיו חשופים לה.

תרחיש נוסף אחד שיכול להיחשב לכרייה הנסיונית יהיה ייצור מלא בפינת הדרום מערבית של האתר, תוך עלייה הדרגתית לייצור מלא עם מעקב קפדני, שיכול לבוא בחשבון למיקום זה. הקבילות של ניטור בקנה מידה גדול כזה לקהילה אינה ודאית. סאמט מדגיש שאם תרחיש זה יעלה לדיון, צעד ראשון יהיה לחזור על מודל AERMOD ברמת הפקה זו.

4. בחישובי עליית הסיכון ומוות ולתחלואה מדובר על מקרי קיצון

 לא מדוייק

מקדמי הפליטה של האבק משדה בריר עלולים להיות מוטים כלפי מטה, כלומר ייתכן שיהיה יותר אבק ממה שפרופ' סאמט התבסס בחוות הדעת שלו.

כיום, מקובל להשתמש בנתונים ממכרות פחם פתוחים לצורך חישוב מקדמי פליטת האבק ממכרות פוספטים, שכן אין נתונים כאלו למכרות פוספט. מגבלה זו צוינה גם בתסקיר של גיאופרוספקט.

פרופ' ברודי מהטכניון התייחס לכך בעניין אי הודאויות סביב ההשלכות הבריאותיות של כרייה בשדה בריר. פרופ' סאמט מציין בעניין זה שבהנתן המחלוקת בדבר מקדמי הפליטה של האבק בהן השתמשה חברת גיאופרוספט, יתכן וידרש 'ייעוץ נוסף' ביחס למודל. הוא מציין גם שלעומת פרופ' ברודי, מומחי המשרד להגנת הסביבה בטוחים בתוצאות האחרונות מהמודל, כלומר, שנתוני מכרות הפחם הפתוחים תקפים גם למכרות הפוספט.

סאמט מציע גם לערוך מבחני רגישות שבהם יבחנו מה קורה כשמגדילים את הפרמטרים המבוססים על מכרות הפחם. לדעתו ניתן להשתמש בערכים חליפיים סבירים, בהתייעצות עם מומחי כרייה, והוא נותן דוגמה: הגדלת מקדמי הפליטות ב-50% ו-100%.

5. כיל תתחייב לעצור את הכרייה בשדה בריר, אם תאושר, בהתאם למשטר הרוחות ולעשות שימוש מוגבר במים כדי להפחית את כמויות האבק

 התחייבות ריקה מתוכן

ההצעה אינה מבוססת על שום נתונים מדעיים. וכמובן עולות השאלות מה יהיו הקריטריונים להפעלת המכרה, מי יקבע מהו משטר הרוח המאפשר כרייה או אוסר על כרייה, מי יפקח על עמידה בקריטריונים שיקבעו, מה תהיינה הסנקציות למקרה של כרייה שלא בהתאם לקריטריונים אלו, האם המשרד המפקח (בריאות?, איכות הסביבה?, כלכלה?) יוכל לעמוד בלחצים מול השבתת המכרה עקב משטר רוחות, שתביא, לדוגמה, לפיטורי עובדים, לאי עמידה בחוזי ייצוא.

באותה הלוגיקה אפשר לאמר שמכיוון שהסיכון במרכז ערד הינו פי 6.6 מרמות הסיכון המקובלות (הסיכון לתושבי דרום מערב ערד הינו פי 20 (!), והסיכון לאלו הגרים ‏סמוך לאזור ‏המיועד ‏לכרייה (אל פורעה)‏ פי 125! מהסף המקובל), אזי נפעיל את המכרה בתפוקה הנמוכה פי 6-20 מהמתוכנן. או להפעיל את המכרה בתפוקה מלאה במשך 15 – 50 יום בשנה בלבד.

אמנון פורטוגלי הוא חוקר במרכז חזן במכון ון-ליר

______________________
* הערת העורך.
ראשית גילוי נאות, העורך הוא ממובילי המאבק נגד הקמת מכרה הפוספטים בבקעת ערד.
להלן נתונים להשוואת כמויות הגשמים השנתיות באזורי כריית הפוספטים בארה"ב, מה שנקרא בלשון הדו"ח wet conditions

שם המכרה מדינה תפוקה שנתית
מיליון טון סלע
                       גשם שנתי
עיר סמוכה     אינטש מ"מ
אורורה צפון קרולינה 6.0 אורורה         52.75 1340
מכרות שונים פלורידה (בכל המדינה)* 22.8 (ב-2003)
פלורידה, אזור טמפה וצפונה פורט מיירס   55.93 1421
ברנדטון       53.01 1346
לייקלנד        54.79 1392
ארקדיה       52.02 1321
לייק סיטי        52.8 1341
מלברי          54.79 1392
איידהו אזור קריבוּ                  15.93 405
Vernal Mine יוטה, אזור יואינטה ורנל**         9.31 236

 * A typical Florida phosphate mine gets about 9,000 tons of phosphate rock per acre of land. In 2003 the Florida industry as a whole mined 4,501 acres of land (down from 6,355 acres in 1995), which produced 22.8 million metric tons of phosphate rock. These mine sites mostly are miles from the plants that will process rock. The rock is dumped in a pit at the mining site and high pressure water guns turn it into a slurry that can then be pumped to the beneficiation plant where the phosphate will be separated from the sand and clay.

** 12 miles south of mine, rock is crushed, mixed with water and sent to processing plant in Wyoming by pipe as slurry http://utahrails.net/industries/phosphate.php

ממוצע הגשם השנתי בערד הוא 129 מ"מ

נערך על ידי לקסי
תגיות: , , , , , , ,

תגובה אחת

  1. אסנת יותם :

    תודה לאמנון פורטוגלי

    תודה לאמנון פורטוגלי על הפרכת טענות ופירסומי כי"ל – "רותם אמפרט".

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.