חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

שי פירון – סיכום שנת קדנציה: פירוק החינוך הממלכתי 2

נושאים דעות, חינוך ותרבות ב 30.04.14 2:13

להלן המאמר השני בסדרה. המטרה האסטרטגית היא פירוק החינוך הממלכתי על ידי הפיכתו לחינוך ציבורי, שיכלול את כל סוגי בתי-הספר הקיימים היום: ממלכתיים ופרטיים. החלק השני יעסוק בהכללת בתי-הספר הדמוקרטיים בחינוך הממלכתי, הנהגת רצף לימודי, הנהגת ניהול עצמי, קייטנות החופש הגדול

מאת: דליה בלומנפלד

 

שי פירון – סיכום שנת קדנציה: פירוק החינוך הממלכתי 1

להלן ניסיון לסכם שנת קדנציה בפעילות שר החינוך. המטרה האסטרטגית היא פירוק החינוך הממלכתי על ידי הפיכתו לחינוך ציבורי, שיכלול את כל סוגי בתי-הספר הקיימים היום: ממלכתיים ופרטיים. מאמר ראשון בסדרה של שלושה מאמרים. חלק זה יעסוק ברפורמת "הלמידה המשמעותית" ויתייחס לחוזרי המנכ"ל החדשים מאת: דליה בלומנפלד

לקריאה נוספת

כדי לפרק החינוך הממלכתי יזם פירון בשנה הראשונה לכהונתו כשר החינוך את רפורמת "הלמידה המשמעותית". כמו כן נקט את הצעדים הבאים:

ב. הכשרת בתי הספר הדמוקרטיים הפרטיים על ידי הגדרתם כ'ציבוריים' והכרה בהם כחלק מן החינוך  הממלכתי

החינוך הציבורי צריך להיות בית לכל סוגי בתי הספר כמו הדמוקרטיים, האנתרופוסופיים, בתי הספר בשיטת מונטסורי ועוד. אלה הדברים שאמר שר החינוך בכנס "גבולות הגמישות בחינוך הציבורי". כוונתו היא להכליל את בתי הספר הפרטיים, (חינוך מוכר שאינו רשמי), במסגרת מערכת החינוך הממלכתית.

כך מתגלה המושג 'ציבורי', כפי שמשתמש בו פירון, כמעין שעטנז בו כל סוג בי"ס פרטי ישמור על ייחודיותו וגם יוכל ליהנות מן הזכויות המוקנות עתה רק לבתי הספר הממלכתיים. חינוך ציבורי הוא שילוב של הפרטי והממלכתי, היינו דפוס שבו מוקנות לחינוך הפרטי זכויות השמורות עתה לחינוך הממלכתי מבלי שהוא נדרש לוותר על מיון התלמידים ותשלומי ההורים, במילים אחרות, המושג "ציבורי" לפי פירון הוא דרך להזרמת תקציבים ממלכתיים לחינוך המופרט.

בהתאם לאוטונומיה הפדגוגית שמקנה רפורמת 'הלמידה המשמעותית' של פירון, יוגבלו בתי ספר אלו לקיים אוטונומיה פדגוגית בשיעור של 30% מתכנית הלימודים, לעומת אוטונומיה מלאה כעת.

נוסף לכך, תמורת מימון מלא של משרד החינוך יתחייבו בתי-הספר הפרטיים להיות כפופים לנוהלי משרד החינוך. ואולם, כפי שעולה מדבריה של רחל מתוקי, יו"ר המזכירות הפדגוגית, בכנס שנערך בחיפה בשם "רפורמות בחינוך בישראל – מבט מבפנים ומבחוץ", לצד החלת כללים אלו יקיים משרד החינוך גם מנגנון החרגה, שמשמעותו, שבתי הספר הפרטיים יוכלו לשמר את התבדלותם, כפי שהם עושים היום, אך ליהנות ממלוא התמיכה הממלכתית.

תהליך הכללת בתי הספר הפרטיים בחינוך הממלכתי הוא בעיצומו. הם עדיין לא הוכרו כחלק מהחינוך הממלכתי. התהליך, אם יתממש יביא בעתיד לביטול ההבחנה הקיימת היום בין בתי הספר הממלכתיים והפרטיים במגזרים החילוניים, הדתיים והחרדיים. כל בתי הספר יהיו סוג של בתי ספר בזיכיון (ראו הסברים על בתי-ספר בזיכיון פה,פה,פה,פה ופה). דוגמא לבית-ספר בזיכיון הוא בית-ספר "ידע", שהוקם השנה – במקום ביה"ס הממלכתי הפועל שם – בעקבות התקשרות חוזית של רשת ליאו באק בקרית ביאליק, עם תאגיד חינוך אמריקאי בשם "קיפ" . זהו אימוץ של הדגם האמריקני של בית ספר בזיכיון בו המדינה מממנת, גופים פרטיים מקימים בתי-ספר ומנהלים אותם.

ג.הנהגת רצף לימודי מגיל הגן עד סוף בית-הספר התיכון

מגמת הקמתם של בתי הספר בזיכיון המופעלים על ידי תאגידי חינוך אמורה להיות מקודמת על ידי הנהגת רצף לימודי תאפשר לקיים באותו מתקן לימודים גני ילדים, בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים ובתי ספר תיכוניים תוך ביטול החלוקה הגילאית המאפיינת עתה מוסדות אלו. במילים אחרות: כשם ש"ציבורי" בלשונו של פירון הוא "לא ממלכתי", כך "רצף לימודי" הוא שם קוד לתאגידי חינוך.

ד.העברת כל בתי הספר היסודיים לניהול עצמי עד 2016. משרד החינוך לא יהיה אחראי על הניהול אלא המנהלים

בית-ספר בניהול עצמי מקבל אוטונומיה פדגוגית, מינהלתית ותקציבית. ביסודו עומדת העברת סמכויות בתחומי כוח-אדם, משאבים ופדגוגיה ממשרד החינוך ומהרשויות המקומיות למנהל בית-הספר. הסמכות הניתנת למנהל מחייבת אותו באחריות ובאחריותיות, הגוררת סנקציות עונשיות במקרה של אי עמידה בתנאים. החלטת ממשלה ממרץ 2011 מורה על הפעלת פיילוט, שאחריו יוכנסו כל בתי-הספר היסודיים במדינה לניהול עצמי עד שנת 2016. שר החינוך מקדם את היוזמה בלי לחכות לתוצאות הפיילוט. ב-6 בנובמבר 2013 קיים משרד החינוך כנס על הניהול העצמי, אך הוא מתעלם מן הבעיות והכשלים הכרוכים בהפעלת הניהול העצמי: דרישות התפקיד למנהלי בתי-הספר היסודיים אינן כוללות רקע בהבנת חוזים, בתחזוקת מבנים ואין להם רקע כלכלי  כפי שדורש תפקיד הניהול העצמי. נוסף לכך, למרות החובות הרבים המוטלים על המנהל בניהול העצמי, שכרו נותר נמוך, ולא מובטחת לו הגנה משפטית במקרה הצורך.

ה.קייטנות החופש הגדול

משרד החינוך היה רוצה לצמצם את החופש הגדול ולהאריך את שנת הלימודים כדי לאפשר להורים לעבוד בקיץ. מאחר שזה לא מתאפשר יוזם המשרד הקמת מסגרת לשהיית תלמידים בבית הספר בעת החופש הגדול. אלו הן קייטנות החופש הגדול  שינוהלו במיקור חוץ באמצעות ספק שייבחר במכרז, וכך יוסיפו נדבך להפרטת מערכת החינוך. יתר על כן, פירון אמנם הבטיח שתוך שנתיים לא יהיו מורי קבלן, אך המכרז שהוציא לקייטנות הקיץ, מעיד עליו שאינו מבטיח לקיים הבטחתו. הוא מתבסס על עבודה קבלנית של מורים כדי לממש את תוכניותיו.

התחמקות מדיון ציבורי

תהליך הפיכת החינוך הממלכתי לציבורי, המשנה סדרי עולם במערכת החינוך, מתבצע במהירות תוך התחמקות מדיון ציבורי והתמודדות עם קולות אחרים מתוך מערכת החינוך, ההורים והציבור הרחב המתנגדים למגמה זו. ועדת החינוך של הכנסת בראשותו של עמרם מצנע, קבעה מספר תאריכים לדיון בהפרטת החינוך, ובנושאים נוספים הקשורים לאופייה העתידי של מערכת החינוך, אבל  בהתקרב מועדי הדיונים, הוציאה וועדת החינוך הודעות על דחייתם. כך מספר פעמים. ניתן לקבוע כי עמרם מצנע, יו"ר ועדת החינוך, המחוקק שאמור היה לפקח על הרשות המבצעת, פועל כחותמת גומי לפעולותיו ומחדליו של שר החינוך, ומשתף אתו פעולה ללא כל בקרה וביקורת.

ההגדלות בתקציב הפרסום

החשיבות שמייחס שר החינוך לפרסום, לצורך הפצת השינויים שהוא מתכנן בחינוך, באה לידי ביטוי בגידול בהוצאות של משרד החינוך לפרסום ולדוברות. לפי פרסום ב"דה מארקר", תקציב הפרסום של משרד החינוך נסק מ-2.1 מליון שקל (2011) ל-5.5 מליון (2013). בשנת כהונתו הראשונה של פירון הוא יותר מהכפיל את תקציב הפרסום, ומימן מודעות במיליון שקל ב'ידיעות אחרונות' וב'ווינט'. באמצע מרץ 2014 ביקש משרד החינוך מוועדת הכספים תוספת של 4.7 מיליון ₪ לדוברות המשרד מעבר לתקציב  המקורי שאושר לשנת 2014 בהיקף של 2.6 מיליון ₪. אישור הבקשה יעלה את תקציב דוברות המשרד ב-7.3 מיליון ₪. פרסום הרפורמות אינו מבטיח את הסכמת הציבור להן, ואינו תחליף לדיון הציבורי החסר.

לקריאת המאמר הראשון

לקריאת המאמר השלישי

לקריאת המאמר המלא

נערך על ידי דליה
תגיות: , , , , , ,

תגובה אחת

  1. משתמש אנונימי (לא מזוהה) :

    כותרת

    תרשמו בכותרת חלק II .

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.