ארגון המורים – השעית ענת שניידר אינה חוקית

כשלושה ימים לאחר תום הבחירות בארגון המורים, קיבלה ענת שניידר מכתב השעיה לפני שימוע בכוונה לפטרה. שניידר מכהנת כמזכירת סניף השרון מטעם הארגון והציגה מועמדותה לראשות הארגון בבחירות. ההליך שנפתח נגדה אינו חוקי ואינו ראוי

מאת: דליה בלומנפלד

ענת שניידר, המכהנת כמזכירת סניף השרון בארגון המורים, הציגה מועמדותה לראשות ארגון המורים בבחירות שנערכו לאחרונה, לצד שלמה ויינברג ורן ארז. כשלושה ימים לאחר תום הבחירות קיבלה ענת מכתב השעיה לפני שימוע. תהליך המכוון לפיטוריה. היא הולכת להיות מפוטרת כי  העזה לאתגר את היו"ר ולהיאבק בבחירות מולו. אבל זכותו של כל חבר בארגון המורים להציג מועמדותו לראשות הארגון. זו אינה סיבה לפיטורין. ואכן בנימוקים להליך הפיטורין הוצגה סיבה אחרת, לא נכונה, שהישארותה בתפקיד היא בלתי אפשרית בשל ביקורתה על "עוז לתמורה".

הסכם  "עוז לתמורה" פועל מזה מספר שנים וכל השנים הללו, ענת שניידר כמזכירת סניף מילאה בנאמנות את הנחיות הארגון ל"עוז לתמורה" ושרתה את המורים נאמנה בבקיאותה ברזי "עוז לתמורה". לומר שיש לה ביקורת על "עוז לתמורה" ובשל כך יש לפטר אותה, זוהי אחיזת עיניים. זו אינה אמת. ענת שניידר ידעה להפריד היטב בין השירות שהיא נותנת למורים בעניין "עוז לתמורה" לבין ביקורתה האישית. היא ייצגה בכבוד את מדיניות הארגון מהרגע שהסכם "עוז לתמורה" נכנס לתוקף. חריצותה ונאמנותה למורים משתקפים בהצלחתה בבחירות. היא זכתה בתמיכה מלאה (100%) של הצירים בסניף השרון.

העיתוי להליך הפיטורין, שלושה ימים לאחר תום הבחירות לארגון, מרמז שהמניע לפיטורין בא ממקום אחר ואילו הביקורת שלה על "עוז לתמורה" היא תירוץ בלבד. לא אמת. נראה שהמניע האמיתי הוא הרצון של היו"ר לנטרל אופוזיציה. ענת שניידר העזה לקום ולהתמודד מול רן ארז, ולנהל מערכת בחירות שאתגרה את מועמדותו. נראה שהוא פועל כשליט יחיד ונראה שהוא רוצה להמשיך לשלוט לבד בארגון ללא אופוזיציה ובלי מתחרים מבפנים. ענת שניידר מפריעה לו. אם גורם אופוזיציוני אחד יישאר בתוך הארגון, עלולה להיווצר סכנה שיקומו אופוזיציונרים נוספים. על פניו נראה שהפיטורין של ענת הם למען יראו וייראו: כל המנסה להתחרות ביו"ר, אין מקומו במערך התפקידים של ארגון המורים. זה כנראה הנימוק, אך הוא אינו מהווה סיבה חוקית לפיטורין.

במסירת מכתב השעיה לענת שניידר, פועל ארגון המורים כאחרון המעסיקים. הארגון הוא איגוד מקצועי, ודיני העבודה אמורים היו להיות נר לרגליו. במדינת ישראל אין להשעות עובד ללא שימוע. ההשעיה לפני השימוע אינה חוקית ומנוגדת לפסיקת חוקי העבודה. ארגון המורים לא היה מאפשר להשעות מורה ללא שימוע, אך הוא כמעסיק מרשה לעצמו לפעול בניגוד לדיני העבודה כשמדובר בפיטורים פוליטיים.

העיתוי להליך הפיטורין, בסוף שנת לימודים, הקשה ביותר למורים, מעורר חשד, שבמקום לדאוג למורים, היו"ר דואג לעצמו. זה הזמן בו מורים רבים מקבלים הודעות על המשך העסקתם בשנת הלימודים הבאה. מורים המקבלים הודעות פיטורין נעזרים במזכירי הסניפים לצרכי ייעוץ והגנה על זכויותיהם, או למאבק למען המשך עבודתם בשנת הלימודים הבאה. נראה שיו"ר הארגון אינו לוקח בחשבון שיקולים אלה. הוא פותח בהליך פיטורין ומורה להוציא אותה ממשרדי הארגון. נראה שהוא אינו חושב על המורים שיזקקו לעזרתה. הוא מעדיף להותיר סניף ללא מזכירה רק כדי לממש את רצונותיו. התנהלות זו מחזקת את התחושה שהיו"ר אינו דואג באמת למורים חברי הארגון, אלא דואג למעמדו בארגון.

חברים רבים בארגון מסתייגים משליטתו המוחלטת של היו"ר בארגון המורים מזה 17 שנה. התקנון המקורי קבע שתי קדנציות בלבד ליו"ר. שינוי התקנון על ידי הצבעה של בעלי תפקידים בשכר שיש להם גם זכות בחירה, תופעה שהיא ניגוד עניינים, מאפשרת לו להמשיך ולשלוט בארגון ללא מצרים מזה חמש קדנציות. וזו הקדנציה השישית. הכנסת הסעיף האוסר על הקמת סיעות בארגון מונעת הקמת אופוזיציה נגדו. הוא משתיק את הקולות וממשיך בשלטונו ביד רמה.

בבחירות הקודמות נוהלה נגדו מתקפה מבחוץ על ידי גורמים שרצו לשבור את ארגון המורים באמצעות הכפשת היו"ר. חברים רבים בארגון התגייסו למענו. החשש מפני שבירת האיגוד המקצועי היה גדול יותר מהישארותו של היו"ר בתפקידו. בבחירות האחרונות, החברים בארגון שהציגו מועמדותם לראשות הארגון, הם אלה שהארגון חשוב להם והם רוצים בחיזוקו. וחיזוקו הוא גם הגמישות הנדרשת להחליף  יו"ר ולא לקבע אדם אחד בתפקיד כל כך הרבה שנים. תופעה המעידה על הסתאבות בארגון. קיום דמוקרטיה אמיתית בארגון, שבאה לביטוי בהחלפת היו"ר, היא הדרך לחזק את הארגון.

הופעתם של מועמדים נוספים בבחירות לראשות הארגון היא סימן טוב. הארגון אינו שייך ליו"ר ארז, והוא אינו הבעלים עליו. זהו ארגון ציבורי השייך לחבריו, ושניידר משרתת אותם וראויה להמשיך לעבוד בו.

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,

44 Responses to “ארגון המורים – השעית ענת שניידר אינה חוקית”

 1. שושי פולטין הגיב:

  כמי שעובדת באותו חדר מורים עם ענת שניידר, אני יכולה לומר ×›×™ היא אכן לא עסקה בהשמצת "עוז לתמורה", גם לא במהלך הבחירות והיא הייתה לויאלית מאוד למערכת – ×–"א לארגון המורים – גם במהלך ההתמודדות. אין לי ספק שהפיטורין הם פוליטיים.

 2. איל סיני הגיב:

  בבחירות הקודמות רצו דודי פרידמן ו"דרך חדשה" לתקן ולשפר את ארגון המורים. האמירה שרצו לשבור את ארגון המורים היא חסרת בסיס ומהווה הכפשה לשמה. זו בדיוק הדרך שנוקט בה רן ארז. כתבתם מאמר נכון וחבל שקלקלתם ונהגתם באופן דמגוגי.

 3. שושי פולטין הגיב:

  מסכימה עם איל סיני. הקטע המדובר הוא לא במקום, המניעים של דודי פרידמן אינם רלוונטיים, מה גם שהמניע הרשום כנראה שגם אינו נכון. אנשים רצו להדיח את רן ארז מאותן סיבות, אולי בדרך יותר מאורגנת.מציעה למחוק את הקטע הזה.

 4. דליה הגיב:

  תגובות 3 ו -4 מתייחסות לדודי פרידמן. הרשומה אינה מציינת לא את דודי פרידמן ולא את "דרך חדשה", ואינה מאשימה אותם במטרת שבירת הארגון.
  יש לשים לב לתביעות המשפטיות הרבות שהוגשו נגד ארגון המורים בבחירות הקודמות. הן עולות כסף והרבה כסף. כדי לדעת את האמת, יש לבדוק מי מימן את התביעות המשפטיות. ההתנהלות המשפטית הייתה מקצועית ומתוחכמת. חשיפת היוזמה להשתמש בבית המשפט על ערכאותיו השונות כאמצעי במאבק בבחירות הקודמות, וחשיפת הסכומים הכספיים ששולמו עבור הליכים אלה, יכולים להוביל לגילוי האמת.

 5. הלמרייך מאיר הגיב:

  אין קשר בין השעייתה הזמנית של הגברת ענת שניידר לבין התמודדותה מול רן ארז.
  חברה למרוץ התמודד בעבר כמזכיר סניף מול ארז, ולא רק שלא נפלה שערה משערות ראשו אלא הוזמן לו רצה לכהן בהנהלתו של המנצח.
  למען גלוי נאות אני משמש כמזכיר סניף ומקבל שכר בארגון המורים.
  לגופו של ענין לפני שיוצאים להגנתה של ענת שניידר באתרכם המכובד מין הראוי לבדוק העובדות תחילה.
  לפני מספר חדשים הקימה ענת שניידר אתר בפייסבוק בשם "הנהגה חדשה לארגון המורים" ואני עוקב אחריו מיום הקמתו. אגב האתר משמש במה רק לאומרי הן לדעותיה של שניידר ואני הושלכתי ממנו בבושת פנים, ואיני מורשה להגיב.
  העוקב אחרי הנכתב באתרה מבין שעוז לתמורה היא תכנית גרועה, ובנגוד מוחלט למקומות אחרים בהם התכנית שהיא תוכנית הדגל של הארגון אינה ראויה למוריה.
  באתרה ניתנה במה להכפשת ארגון המורים ועובדיו תוך רמיזות מכוערות על הבחירות, יושרן, הגינותן וכן לשון הרע אפילו על השופטת המכובדת, כל זה כשהיא מקבלת שכר מהארגון.
  בפרסומיה באתרה זרעה פאניקה בצבור המורים על נכוי שכר עתידי שלא היה ולא נברא, בפרסומים שהופיעו באתרה זרעה פחד אצל המורים על שקריו של רן כביכול וטענה שאין הסכם בעוד שהיה. גרמה לחבריה המזכירים עבודה רבה לענות לטלפונים מבוהלים של מאות מורים חוששים ערב חג הפסח.
  בנגוד לי שנמנעה ממני התגובה באתרה, הופיעו אצלה שלש דמויות פיקטיביות העונות לשמות דימשיץ, דולנר ורחל כהן שהכפישו חופשי בכל פוסט ובצורה גסה ומתלהמת תוך שמוש בלשון הרע מבלי לשאת באחריות כלשהי.
  ואם עדיין חושבים שהגברת ראויה לסעד מכם שיבושם לכם ולה.

 6. משתמש אנונימי (לא מזוהה) הגיב:

  סליחה
  1. נדמה לי (תקנו אותי אם אני טועה)- חברה למרוץ של ענת שניידר התפטר מתפקידו.

  2. אני לא רואה במאמר התייחסות לדודו פרידמן אלא ל: "מתקפה מבחוץ על ידי גורמים שרצו לשבור את ארגון המורים באמצעות הכפשת היו"ר"

  דודו פרידמן וחבריו המורים האחרים אינם גורמים מבחוץ.

  אבל למי שלא זוכר – ×”× ×” לדוגמה שם של גורם מבחוץ – יאיר לפיד.

  ואפשר לצטט עוד ועוד פרסומים (כולל שלך שושי) שהצביעו על גורמי החוץ שהיו מעורבים ובגלוי, אפשר לאמר אפילו – מעורבים בצורה שחצנית.

 7. הלמרייך מאיר הגיב:

  כותבת גברת שוש פולטין שגברת שניידר ייצגה בנאמנות החדר המורים את עוז לתמורה.
  כמי שעוקב אחרי האתר של ענת שניידר בפייסבוק, הגברת פולטין טועה ומטעה,ומנסה לאחז עיני הצבור התמים.
  אם תואיל הגברת שוש לעיין ולו ברפרוף תגלה חיש מהר את דעותיה של ענת על עוז לתמורה ויתרה מזאת למי ממשתתפי אתרה נתנה במה להשתלחות ללא גבולות ומעצורים, בתכנית בחבריה לעבודה, בשופטת ובועדת הבחירות ובמי לא.
  רוממות הדמוקרטיה בגרונה, אבל מאפשרת רק לקומץ מלחכי פנכה להגיב באתרה, ומנעה ממני להשמיע דעותיי המנוגדות.
  ומישנפל הפור והגברת הובסה במערכת הבחירות והוכתה שוק על ירך, במקום לקום להאלם ולהעלם, בחרה בקריירה חדשה של התבכיינות צבורית לכל הצהובונים ולמחפשי חדשות המאזינים לה בקשב רב ומגישים כתף תומכת.
  אומר לה ולפולטין ולכל שאר הרחמנים באשר הם די.ולחבריה במשולש, חלאס.

 8. משתמש אנונימי (לא מזוהה) הגיב:

  למאיר

  אתה זכור לי עוד מהבחירות הקודמות, כשופר (גלוי יש לאמר) של רן ארז.

  בכל הכבוד – תוציא אצבע החוצה ותבדוק את כיוון הרוח.

  ולהצעתך כאן – טול קורה מבין עיניך. לולא הפיטורים הזריזים, יתכן שהמציאות כבר היתה מקיימת את הצעתך להעלם ולהאלם.

  אבל רן ארז בכבודו ובעצמו מתעקש לתת במה לשניידר. פשוט האיש לא יכול להתאפק. והנה אתה מוסיף על רבך ומיידע בדבר האתר של שניידר שאני לא ידעתי עליו קודם, דבר וחצי דבר.

  ובקשר ל"חבריה במשולש", קווה שלא הבנתי אותך נכון, כי אם כן, אז עכשיו פגעת בי ישירות, אבל מן הסתם לא התכוונת לזה ושתיקתך תתפרש שאכן כך הוא.

  שיהיה לך חג חירות שמח.

 9. הלמרייך מאיר הגיב:

  איני פוחד, ואינני מתחבא מאחורי הכותרת אנונימי אלא חותם בשמי המלא, שכן אינני מתבייש בתגובותיי ובפעולותיי.
  האתר של שניידר פעיל ומוכר למרות שלא סוחף אלא קומץ מתבכיינים קבוע שאינם מוכנים לכבד דמוקרטיה.
  ולגביי המשולש דבריי כוונו למישהו מסוים, ואל תחפש בו כוונות נסתרות.
  מאיר

 10. שושי פולטין הגיב:

  כל מי שנכנס לעוז לתמורה וגם אלו שלא, לא צריכים את ענת שניידר כדי להבין את הנזק הגדול שגרם רן ארז עם הכנסת הרפורמה הזו. רן ארז עצמו יודע ×›×™ כמות שעות השהייה היא בלתי סבירה ולכן ניסה לאחרונה לצמצם את הנזק (מעבר לשעה 15:30 ), אבל גם כאן סימא את עינינו כאשר בקישור ששלח רשום 15:30 בעוד הוא מצהיר על מעבר ל 40 שיעורים. לפי הודעתו מתאריך6.2.2014 הולכים הבייתה "עם סיום מערכת הלימודים המלאה", שהיא לא ב 15:30 אלא לפני… אז למי להאמין?
  וזו רק דוגמא אחת לדיסאינפורמציה.
  לא בכדי מספר המורים אשר לא הצטרפו לרפורמה הוא גדול כל כך. לא בכדי מורידים עוד ועוד את הרף להצטרפות בתי ספר לרפורמה והם מסרבים. אם הרפורמה הייתה טובה, אף מורה לא היה מסרב לתוספת שכר.מורים היו מתחננים להצטרף והם לא!
  בקיצור, אילו הבחירות היו בידי המורים ולא בידי המועצה התמונה בבחירות הייתה שונה בהרבה.

 11. הלמרייך מאיר הגיב:

  דיברת בהכללות ופסקת בפסקנות דברים שגם אני כביכול אמור לדעת.
  אני מזמינך לא לעסוק ברכילות ולא לקושש עצות אצל אחיתופל, אלא לקחת את מכוניתך ולנסוע לארבעה בתי ספר גדולים שמסיימים שנה שלישית בעוז, ותגלי שם דברים שאינך מכירה, שאינם רכילות או לשון הרע אלא עובדות.
  בסניף הגליל עומדים בתור על מנת להכנס ולהנות מהעוז ומהשכר שבצדו.
  בתי הספר שאת מוזמנת להיוכח מכלי ראשון הם, מקיף עמל צפת, מקיף אורט מעלות, מקיף אורט תרשיחא ומקיף חילמי אורט עכו.מדובר בבתי ספר שמספר המורים נע בין 80 ל-170 מורים.
  לא רוצה להלאותך במספר בתי הספר המתדפקים להיכנס. ואוליי הבעיה היא באמת מזכיר הסניף? ודיסאינפורמציה? מציע לך לפני שפוסקת לבדוק את העובדות ולהימנע מרכילות מרושעת ולשון הרע.
  אגב באתר הקרוי בפי אתר מוכי הגורל של הגברת שניידר בבדיקה שטחית שערכתי, איש מבין המקטרגים לא התנסה בתוכנית וכולם נזונים מרכילות ושמועות.

 12. הלמרייך מאיר הגיב:

  מלה נוספת הנוגעת ליושר וליושר עתונאי. באתרה של הגברת שניידר שהועבר לאחרונה לצדיק אחר העונה לשם וינברג, תמצאי תשובה לסוגיה שהעלית בנוגע לעמדתה של הגברת לתכנית הדגל של הארגון וליושר האישי של מזכירי הסניפים מנהליו ומי לא.
  וכדיי להימנע מלזות שפתיים צולמו כל ההיגדים בו מיום היווסדו, וישמשו הוכחה חותכת להתנהלותה של הגברת בבואה לבקש סעד ורחמים.

 13. משתמש אנונימי (לא מזוהה) הגיב:

  מספר בתי הספר בארץ הוא רב וגדול ממנו מספר המורים.
  כולנו בקיצור מכירים מכלי ראשון, בלי שמישהו יפנה אותנו דווקא למקום פלוני או אלמוני.

  כולנו גם יודעים את ההבדל
  בין
  "לנסוע לארבעה בתי ספר גדולים שמסיימים שנה שלישית בעוז, ותגלי שם דברים שאינך מכירה",
  לבין
  היכרות יומיומית ארוכה ונמשכת לאורך זמן. בכל רחבי הארץ.
  (אופס, אינני ולא הייתי לא מצד החתן ולא מצד הכלה, רק קשרים שנשארו לי מעבודה בכל הארץ לאורך שנים), ויש רבים כמוני, כולל גם בני משפחה שמגויסים לתחזק את העוז לללא תמורע.

  מישהו חשב למשל מה עושים עם הטף בלי לרוץ מהכא להתם בשעות העומס (לפרוק בבוקר ולהעמיס אחה"צ?)

  לפני שנכנסים לתמורע מתחייבת התארגנות כוללת שאין לה אפילו רמזים בשטח.

 14. הלמרייך מאיר הגיב:

  עוד דבר שאני מתקשה להבין, מדוע הדוברים על "עוז לתמורע", שומרים בקנאות על אלמוניותם הרועמת? תמהני.האם לא שמעו שעונש המוות בוטל במדינת ישראל? או פשוט מתביישים בהיגדיהם?

 15. משתמש אנונימי (לא מזוהה) הגיב:

  כשיש שם אתה תוקף אישית וכנ"ל כשאין.
  אולי כדאי פשוט לעסוק בעניין עצמו?

 16. הלמרייך מאיר הגיב:

  אני כותב לגופו של ענין, אבל אלמוני יקר כמי שרוממות הדמוקרטיה מבית ענת שניידר וחביבה וינברג,איני מתפלא על הודעתך האחרונה.
  אני כותב לגופו של אדם רק כשהעוול ואי הצדק זועקים לשמיים. חג שמח לכל החיילים האלמונים באשר הם.

 17. אנונימי הגיב:

  מר הלמרייך,
  אנשים לא מזדהים כי הם מפחדים שיתנכלו להם.
  יש לשנות את שיטת הבחירות. לא יתכן שחמישים אנשים יבחרו את עצמם שנה אחר שנה.. הארגון מייצג רק אותם ולא את המורים. זאת ועוד,בבתי ספר רבים לא ידעו בכלל על הבחירות.
  נציגי הארגון מזמן לא מייצגים את המורים אלא את עצמם בלבד.
  השטח נסער. בבקשה התעוררו.
  שנו את התקנון
  בצעו שינויים באנשים שמרכיבים את הארגון.
  שתפו כוחות חדשים… גם צעירים.

 18. הלמרייך מאיר הגיב:

  איך בדיוק יתנכלו להם, אתה קצת פרנואיד, והשאר פשוט אינו ראוי לתגובה.
  53 חברי המועצה נבחרו בסניפים אחרי מערכת בחירות סוערת במיוחד, כך שכמדומני אתה הוזה הזיות או שלקחת חומר טוב.
  אגב נברו כ-20% צירים שאינם מזוהים עם רן ארז, וכל אחד בא לידי ביטוי.
  גם הבחירות להנהלה התנהלו בהגינות מירבית.
  כל שאר הגיגיך ריקים ולהגך סתמי, טוב שאתה מתחבא מאחורי אלמוניותך,שכן דבריך הם לשון הרע, ולוא פרסמתם בשמך היית מסתכן התביעה.

 19. ארטור הגיב:

  בעמודים 12 ו13 במלואם ,בעיתון ישראל היום ,ישנו סיפור הבחירות בהסתדרות המורים .

  אני מוכן לבוא ולהעיד שדעתי על רן ארז עד היום מאד מאד השתנתה,והפכה להיות שלילית במיוחד בעקבות קריאת הכתבה מהיום .

  אם הצדק והאמת בצד של ארז ,והכתבה כוללת בתוכה שקר אחד או השמצה אחת ,אני מציע כדלהלן :

  א .לבדוק אם לשלדון אדלסון יש מספיק כסף כדי לשלם פיצוי במקרה של זכיה בתביעה.
  ב .לאסוף כמה אנשים שכמותי שדעתם על ארז הפכה להיות שלילית יותר בעקבות קריאת הכתבה ולהביא אותם להעיד.
  ג .כמובן להגיש תביעת דיבה על כל פרט שנכתב בכתבה אשר גורם להבאשת שמו של ארז (וישנם רבים כאלו).
  ד .אני מאחל לרן ארז שהכל יוכח כטעות או שקר עיתונאי (על אף שאני מתקשה להאמין שיש לו סיכוי בעניין)

  אני מציע לך מאיר שלפני דיון בתביעות דיבה תנסה אתה לתת הסבר הכיצד מוטי גילת הגיע לכתיבת כתבה כזו ,ומה יש לך להגיב בעניין .

 20. ארטור הגיב:

  כפי שכתבתי בטעות בשורה הראשונה

 21. שמעת על מושג שנקרא חברות. יש חברות ע״פ דבריה של ענת עם גילת. חבר טוב

 22. משתמש אנונימי (לא מזוהה) הגיב:

  בבקשה לא לבלבל בין אנונימי לבין משתמש אנונימי לא מזוהה.

  מלבד זאת שיטת הבחירות בארגון המורים איננה רעה כשלעצמה, אבל כמו כל שיטה ניתן לנצל אותה לרעה.

  חוץ מזה צודק אנונימי כשהוא מציע להקשיב לשטח ומצין את החשיבות של כניסת כוחות חדשים.

  זה חשוב בכל ארגון, וחשוב במיוחד בארגון של מורים.

  על פניו נראה שרן ארז לא יודע מתי לעצור. הנסיון מלמד שהנהגה שאיננה מתחלפת לאורך זמן, חשופה יותר להשחתה, ויש סכנה שהנהגה כזו תתחיל לבלבל בין המחויבות לבוחרים, לבין ה"מחויבות" להישרדות ולשמירת הכוח של עצמה.

  הנהגה שלא מתחלפת לאורך שנים, גם מעלה שאלות לגבי יישום הדמוקרטיה בארגון.

  כל ההערות האלה נכונות באופן כללי, ולא פלא שהן נראות רלבנטיות ואקטואליות במקרה של ארגון המורים ולא חשוב עם היו"ר נקרא רן ארז או מוישה זוכמיר.

  מכיוון שגם קשה עד מאוד להצביע על הישגים (צריך להודות שזו תקופה לא פשוטה לכל ארגוני העובדים), מכיוון שיותר ויותר מורים נזרקים ממעגל ×”×”×’× ×” של הארגון (קבלנות, חוזים אישים, שכר שעתי יורד וכו') – אפשר לצפות לקצת יותר זהירות ואיפוק מצד המנצחים, גם אם לטענתם הוכפשו ללא הצדקה (מה שלא הוכח ולהערכתי גם לא יוכח, בין השאר בגלל ההתנהלות חסרת המעצורים והרסן של היו"ר ואנשיו עצמם, כלפי המפסידים. הרי אי אפשר במצב ×›×–×” לטעון לסימטריה ולנהוג כמו ילד בגן – הוא התחיל…).

 23. ארטור הגיב:

  הרי אתה לא מאמין שיש אחד כאן באתר שלוקח אותך ברצינות בעניין הקשר החברתי בניהם .
  להסיר ספק -אולי יש הכרות טובה בניהם אך אין סיכוי שאחרי שנים רבות של חשיפת פרשיות ,מוטי גילת "ימרח" 2 עמודים מרכזיים בשם היכרות עם ענת שניידר

  ובכל זאת אחרי כל ההוא הא שאתה עושה כאן ,אולי תתיחס ל 2 עמודים מלאי עובדות (לכאורה) שנכתבו בעיתון הנפוץ ביותר במדינה?

  ואולי תזכור שכל עניין שלא תכחיש מאותן עובדות ,יראה לקוראי האתר כעניין נכון ואמיתי .

 24. הלמרייך מאיר הגיב:

  הדברים שכתב העיתונאי של הסמרטוטון חינמון מענינים את……שלי
  כמי שמכיר את ארגון המורים ואת רן ארז קצת יותר טוב מגילת, אני מבטיח לך שהדמיון מהנכתב למציאות רחוק כרחוק היום מהלילה.
  נראה לך שהמדינה בה ראשיה ושריה מככבים בבתי הכלא ועשרות פרשיות שחיתות נחשפות מידי יום ימצא סמרטוטון להקדיש חדשים לארגון המורים ולרן ארז אישית?
  לפרשת אולמרט לא הקדיש העתונאי המכובד 2% משהקדיש לרן ארז, לא שאלת ארטור מכובד, הייתכן?
  ישראל היום הוא העתון הנפוץ במדינה? אולי בביתך. זה חינמון המחולק חינם ונשלח בחינם גם למייל האישי!!!!

 25. מיכאל לינדנבאום הגיב:

  לאיש האשכולות הלמרייך,
  "סמרטוטון,מעניין את ×”….שלי,דמיוני כרחוק היום והלילה".
  בקיצור אתה לא מתייחס כלל למה שמוטי כתב,ועוד אתה רוצה שנתייחס אליך ברצינות.
  רמת ה"טיעונים" שלך אולי מתאימה לרמתו של אדונך רן ארז שמצטיין בהשתקת ובהעלמת כל ביקורת.
  יפה מאד "איש החינוך" הלמרייך.

 26. הלמרייך מאיר הגיב:

  מה שמרח האדון גילת על שני עמודים בשבוע ×–×”,ומה שמרח בעבר, באמת ובתמים מעניין את ×”………שלי.
  אני מכיר את רן ארז מאד מאד ומקרוב, כמו כן מכיר אני היטב את ארגון המורים האהוב שלי.
  אין ולו קמצוץ של אות, או מלה הראויים לתגובה,ויהיה זה מתחת לכבודו של רן באם יודה כלל שקרא את השטויות, ההבל, הרכיל וההכפשות של כתב הסמרטוטון העונה לשם גילת.

 27. מיכאל לינדנבאום הגיב:

  הועידה ה-20 של ארגון המורים הצטיינה בריבוי בריונים מטעם באולם ומחוצה לו,בהחרמה טוטלית של התקשורת ,ובשיטות הצבעה והחלטות רוב שגם צ'אוצ'סקו או סטלין היו חותמים עליהם.
  אני רואה שהתנהלות אנטי דמוקרטית זו מתחלקת בין שרירנים ובין אנשי רוח לפקודת אדונם.
  שיהיה לבריאות לבעלי הקסדות ההדורות.

 28. הלמרייך מאיר הגיב:

  ההצבעות בועידה הן גלויות. הצבעות חשאיות מתאימות לאנשים פחדנים ונחותים.מה יכול להפחיד מורים הבאים מכל רחבי הארץ ללא הכרות מוקדמת?
  לו ההצבעה הייתה שוויונית, היה מקום להתפלספויות שלך, אבל בכל ההצבעות החלוקה הייתה רוב של כ-85%
  מצער מאד שבמאה ה-21 יש עדיין מפאייניקים שאינם מסוגלים לקבל הכרעת הרוב.

 29. מיכאל לינדנבאום הגיב:

  ועל כן הדרישה המובנת היתה לבחירות חשאיות,ללא בריונים מאיימים ונוכחות מלאה של התקשורת שאתם פוחדים ממנה כמו כל אלה שיש להם מה להסתיר.
  ההדחה של ענת שניידר וההתייחסות
  לאנשי האפוזיציה כ"פחדנים ונחותים"
  ,מעידה עליכם כאנשים מסוכנים לציבור ולדמוקרטייה.
  מסכנים המורים שאנשים כמוכם מתיימרים לייצגם באמונה.

 30. אברהם הגיב:

  זהו הקישור לכתבה בישראל היום. מומלץ להיכנס לקרא ולשמוע הראיון.
  http://www.israelhayom.co.il/article/175655
  נכחתי בוועידה, מרדכי גילת בחר שם מתאים ״ צפון קוריאה זה כאן״. אני יודע שגילת היה עדין בתיאורו, אני יצאתי מהוועידה הזו בטראומה. לא האמנתי שזה קורה בישראל ובארגון של מורים המלמדים אזרחות והיסטוריה.

  ארתור אני מתערב שאין סיכוי שרן ארז יגיש תביעת לשון הרע. כך שלא תצטרך להעיד. רן ארז יודע שכל מילה אמת.
  בושה לחינוך ולמורים שזה מנהיגה.

 31. שלויימ'לה הגיב:

  אם כל כך הרבה אנשים לא מרוצים, מדוע הם לא עוזבים את הארגון?
  לנבחר לא ×™×”×™×” טעם להמשיך להנהיג ללא מורים תחתיו….

 32. פשוט לנטוש......... הגיב:

  לעזוב את הארגון. להקים משהו חדש!

 33. שושי פולטין הגיב:

  כמה שקשה להחליף את היו"ר, זה כאין וכאפס לעומת הקמת ארגון חדש, אשר יחליש עוד יותר את המורים מעצם ההתפצלות. לא לנטוש, לפעול.

 34. א. ליאת הגיב:

  תגובה 5, מוכיחה שענת שניידר היתה צריכה לחשוף את הניכוי בשכר המורים שאמור היה להיות בחודש מרץ. אפילו אותו הל רייך כמזכיר סניף לא ידע על כך. לא ראה, כפי שהוא מעיד על כך, את מכתב הממונה על השכר וכמובן לא ידע שארגון המורים פנה לבית המשפט להוצאת צווי מניעה כדי שניכוי השכר לא יתבצע ועוד לפני הפסח. הניכוי בפתחו של בית המשפט. מסתבר שענת כהרגלה כתבה וחשפה האמת.
  מזכיר סניף מכובד, אם אינך משקר ואכן לא ידעת על כך להלן הקישור להוצאת צווי מניעה בבית המשפט:
  http://www.news1.co.il/Archive/001-D-346725-00.html

  לא היה הסכם כפי שכתבה ענת ואין הסכם עדיין כך קובעים כל הרשויות. יש רק סיכום ישיבה שהיתה ב- 5.2.14. יום למחרת, ב- 6.2.14 כדי להיבחר, רן ארז שולח מייל למורים ומפרסם אותו באתר הארגון.
  מסמך המלא בדיסאינפורמציה. ארז מפרסם כאילו ונחתם הסכם שבו מורה יעבוד 40 שיעורים ולא 40 שעות, כאילו וההסכם ישאר וולונטרי, כאילו ויבוטל התגמול הדיפרנציאלי, כאילו והמנהלים יקבלו תוספת לשכרם.
  כנראה כדי לחשוף האמת, האוצר דרש לפרסם את סיכום הישיבה. המורים גילו ששוב יש סילוף עובדות מבית מדרשו של רן ארז.
  עובדה, לא נחתם עד היום הסכם!!! רק בחודש מרץ חתמו על סיכום הישיבה והחלטותיה. המרחק בין סיכום ישיבה והסכם אם אינו יודע זאת מזכיר הסניף הוא מרחק רב! כך לא נכתב הסכם קיבוצי.
  א. מתגלה שרן ארז ידע שהמורים לא ילמדו 40 שיעורים.
  בכל בתי הספר המתחילים את יום הלימודים בשעה 8:00 השיעור השמיני מסתיים בין השעות 14:30 – 15:10 ולא בשעה 15:30.
  ב. לא מוזכר בסיכום הישיבה שהכניסה תהיה וולונטרית. ארגון המורים מתחייב ש 200 בתי ספר יכנסו כל שנה לרפורמה.

  ג. התגמול הדיפרנציאלי לא רק שלא בוטל כפי שסילף רן ארז, אלא נדחה בשנה, והפך לגמול דיפרנציאלי גדול יותר גם בקרב המורים בבית הספר שיקבלו התגמול. כל אחד מהם יקבל תגמול שונה. פירוק מוחלט של אחדות בית הספר העבודה המשותפת והפוריה של המורים.
  ד. מנהלי בתי הספר קיבלו תוספת גמול ניהול אך נלקחה מהם תוספת עוז לתמורה דבר שרן ארז העדיף להסתיר מהמנהלים.
  את כל זה ידע רן ארז ב- 5 לפברואר אך כדי להיבחר ב- 6 לפברואר סילף העובדות. ומזכירו המהולל ממשיך בדיסאינפורמציה כדי להכפיש.
  קישורים המוכיחים דברי:
  http://www.irgun-hamorim.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/20130226.pdf
  על סדר היום: סיכום הישיבה מה- 5.2.14 הודפס ונשלח ב- 23.2.14 חתמו הנוכחים על המסמך רק בסוף מרץ. סה"כ סיכום עדיין לא הסכם קיבוצי המחייב את הרשויות.

  http://www.irgun-hamorim.org.il/?CategoryID=533&ArticleID=40810 – רן אז ב- 6.2.14 מבטיח הבטחות ללא כיסוי שיודע שיום לפני כן לא הגיע אליהם .

  http://www.irgun-hamorim.org.il/?CategoryID=533&ArticleID=40830 – 9.3.14 רן ארז מכין אותנו, בתגובה להוראתו של הממונה על השכר לנכות משכרינו: "מורים שנאבקים על זכויותיהם, לא מתנים את השתתפותם במאבק בכך שלא ינוכה להם שכר. אין מאבקים "דה לוקס".

 35. דוד גיל הגיב:

  צר לי חברים גם אני הייתי בועידה, רוסיה, צפון קוריאה? הגזמתם, כל מי שרצה לדבר דיבר, לא סתמו פה לאף אחד.
  ההצבעות גלןחות ועל פי בחירת הועדה המתמדת יו"ר הועדה שנבחר בנפרד מעלה את ההצעות להצבעה, רן ארז נבחר כיו"ר הועדה והוא היה חייב להציג את ההצעות להצבעה. כך היה לאורך כל הועידות הקודמות.
  יש לנו ארגון טוב ואמין ותפסיקו לעשות אותו שחןר, השימוש במ. גילת עושה בדיוק את הפעולה ההפוכה, כמה אפשר למחזר לכתוב את אותם הדברים להשמיץ וללכלך,יש מספיק פתגמים בנושא.
  אם באזור שלי נבחרו 4 נציגים למועצה חלקם חדשים לגמרי שאני לא ידעתי את שיוכם, מה תגידו אז.
  באזור השרון המאד דמוקרטי היו הבחירות פה אחד, לא ראיתי לזה תגובה בכתבתו של גילת שם זה לא רוסיה ובועידה 75% רב בהצבעות זה כן רוסיה ממש לא מסתדר לי.
  אני מציע לכולפ לשמור על הארגון שלנו, מהפכות תהליכים וכד הכל צריך להעשות מבית, לא בועידה הזו אז בועידה הבאה אך לא בהשמצת הארגון והטלת רפש ואוסיף עוד דבר אחד, שמעתי 2 מורות תומכות שניידר מתבטאות בועידה בצעקות ובשפה שאנו כמורים לא היינו אוהבים, שמותיהם שמורים אצלי ולא רוצה לפרסמם כדי לא לפגוע בהם, אז בואו נסכים כי לא זו הדרך, ונעשה את הכל בבית ללא עוזרים חיצוניים , ראה מקרה גילת, שלהזכירכם רודף את רן ארז כבר 12 שנה, וכל נצחון של ארז מעורר בו זעם .
  שבוע טוב

 36. ארטור- הגיב:

  אני מציע לך מר גיל לשכנע את רן ארז שיגיש תביעה בעניין כי הרי לשיטתך כלום לא נכון בכתבה .
  אנחנו הקוראים ממש מזועזעים ודעתינו הפכה לשלילית ביותר .

  כל שארז צריך זה להוכיח שרק מילה אחת אינה נכונה בכתבה וכבר תהיה לו זכיה בכסף גדול .

  שוב אני מאחל לרן ארז שיצליח לשכנע שכלום מהכתוב אינו נכון .

 37. דוד גיל הגיב:

  מר ארטור הנכבד,
  אני שמח שאתה מקושר לבנקים ןלשלדון, דעתכם שלילית, וזה בסדר גמור, דעתי הפוכה לשלך כך שלא נוכל להסכים אך מ. גילת אינו הנושא, הוא יכול לכתוב כאוות נפשו, הצד שלו ברור לחלוטין, ואיני מתכוון לעסוק בו.
  כתבתי ואמרתי מאבקים ושינויים עושים מבית ,לא אצל גילת.
  עכשיו חוזרים לבגרויות , תודה על הקריאה

 38. מיכאל לינדנבאום הגיב:

  יש קו משותף לתגובות של מגיב 37 ושל מגיב 28 .העובדות והאמת לא מעניינות אותם.
  ממש כמו בכל משטר דיקטטוריאלי.

 39. דוד גיל הגיב:

  צר לי מר לינדנבאום, הארגון בו אני חבר דמוקרטי ואתה לא נותן לעובדות לבלבל אותך. מי נבחר פה אחד בסניף שרון? יש רק תשובה אחת לא צריך לחפש, באיזה אזור היה עוד מועמד שנבחר בצורה זו. אז פה לא ניתן לעובדות לבלבל,

 40. מיכאל לינדנבאום הגיב:

  כרגיל ,אין שום התייחסות לעובדות ולכתבתו של מוטי גילת.
  אין חדש בדיקטטורה.
  גם סטאלין נחשב ל"שמש העמים".

 41. דוד גיל הגיב:

  לאור הנכתב בתגובתך האם אתה היסטוריון או מורה ?
  סטאלין, צאוצסקו, נו באמת מי חסר?

 42. מיכאל לינדנבאום הגיב:

  אתה צוחק והמורים בוכים.יפה מאד,ומתאים מאד לנציג ארגון המורים שלא מתייחס כלל אליהם.

 43. משתמש אנונימי (לא מזוהה) הגיב:

  מה אי אפשר גם ×–×” וגם ×–×” – מוכרח להיות או הסטוריון או מורה?

  מורה להתעמלות והסטוריון אולי בכל זאת הולכים ביחד?

  "בכנס המחאה של ארגוני המורים, שנערך באיצטדיון יד אליהו, קראו המורים לבצע רפורמה אמיתית ו"לא תרגילים פוליטיים". יו"ר ארגון המורים השווה את הדו"ח לתוכנית ריבנטרופ-מולוטוב, "שנועדה לפגוע באחרים"
  מורן זליקוביץ' פורסם: 03.01.05 , 17:05 "

  http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3027728,00.html

 44. מיכאל לינדנבאום הגיב:

  ב-2005 יוסי וסרמן ורן ארז דיברו ביד-אליהו,משהו-משהו ,שפתיים יישקו.

  מאז ,שתי הפרסונות האלה "התבגרו",התקרנפו, והיו להם "שיחות מועילות" עם ראשי משטר ההפרטה.

  עובדה ,הם מדברים היום ,כאילו הם הם רוצים לעשות טוב יותר מריבנטרופ ומולוטוב….

  הם לא "רוצים לפגוע באחרים".
  הם מפליאים לפגוע במורים "שלהם" שבוחרים בהם פעם אחר פעם…

  תחי הדמוקרטורה באירגוני המורים!!

Leave a Reply