מאגרי הגז – הארכה להתייחסות הציבור לנוסח הצו עם השותפויות

לבקשת התנועה לאיכות השלטון נתן הממונה על ההגבלים העסקיים הארכה של שבועיים נוספים להתייחסות הציבור לנוסח הצו המוסכם עם השותפויות שקיבלו חזקה במאגרי הגז הטבעי

בעקבות פניית התנועה לאיכות השלטון מסר הממונה על ההגבלים העסקיים הועברו לידי התנועה דוחות כספיים והחלטות הממונה בעניין מתן הפטור בתנאים להסדר הכובל עם החברות השונות. זאת, במקביל להארכת הזמן להתייחסות הציבור לנוסח הצו המוסכם עם החברות

התנועה לאיכות השלטון פנתה לממונה על ההגבלים העסקיים בבקשה לעיין במסמכים שבתיק הרשות הנוגעים לכוונת הממונה להגבלים עסקיים לפנות לבית הדין להגבלים עסקיים בבקשה למתן תוקף של צו להסכמה בינו לבין דלק קידוחים שותפות מוגבלת; אבנר חיפושי גז ונפט שותפות מוגבלת ו Nobel Energy Mediterranean LTD מכח חופש המידע.

רשות ההגבלים העסקיים ענתה בתשובתה לתנועה לאיכות השלטון כי בתיק מצויים מסמכים פומביים, פנימיים ומסמכים שהתקבלו על ידי צדדים שלישיים. בתשובת הרשות, ניתנו לתנועה קישורים לחומרים הנוגעים להערכת עתודות ומשאבים מותנים בפרויקטים השונים; דוחות כספיים של החברות השונות, דו"ח הוועדה הבין משרדית לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי; תחזיות ביקושי גז טבעי עד לשנת 2040; טבלת זכויות נפט וגז טבעי של משרד האנרגיה והמים; מחירים תיאורטיים של מוצרי דלק שאינם בפיקוח; טבלאות המרה של מקורות אנרגיה והחלטות הממונה למתן פטור בתנאים מהסדר כובל בחברות השונות (הקישורים מצורפים במכתב)

לבקשת התנועה לאיכות השלטון להארכת מועד שקבע לעניין התייחסות הציבור לנוסח הצו המוסכם בשל חג הפסח וחשיבות הנושא, רשות ההגבלים העסקיים השיבה לתנועה לאיכות השלטון כי בקשתה נתקבלה וניתנה הארכה של שבועיים נוספים להגשת ההתייחסויות של הציבור לצו המוסכם.

 תשובת רשות ההגבלים העסקיים בנושא בקשתנו לעיון במסמכים בנושא צו הסכמה בין הממונה לבין דלק קידוחים (2) (1)

 הודעה של התנועה לאיכות השלטון

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , ,

2 Responses to “מאגרי ×”×’×– – הארכה להתייחסות הציבור לנוסח הצו עם השותפויות”

  1. משתמש אנונימי (לא מזוהה) הגיב:

    לא להתרשם מהכותרת האופטימית. הרשות להגבלים עסקיים מסתירה מידע מהציבור. מסרבת להיות שקופה בכל עסקאותיה בעניין. נראה שהאינטרס הציבורי נפגע.

  2. עמית הגיב:

    ני מתנגד לפטור אבל לא מצאתי היכן ניתן להגיש את ההתנגדות הזאת.

Leave a Reply