העמותה לדמוקרטיה מתקדמת: לתקן את חוק הלוביסטים

לאור המלצות השופט רוזן בפסק דין 'הולילנד' פנתה העמותה לדמוקרטיה מתקדמת במכתב ליו"ר הכנסת ולשרת המשפטים בקריאה להעביר תיקון לחוק הכנסת – חובת פרסום מידע הנמסר בידי שדלן, שיחייב לוביסטים לפרסם ברבים כל מידע אותו הם מעבירים לנבחר/ת ציבור. להלן המכתב

01.04.2014

לכבוד:

1. יו"ר הכנסת, יולי אדלשטיין

2. שרת המשפטים – השרה ציפי לבני

נושא: המלצת השופט דוד רוזן הנוגעת לתיקון 'חוק הכנסת – חובת פרסום מידע הנמסר בידי שדלן, וחיוב רישום לוביסטים במשרדי ממשלה ומוסדות ציבור.

אתמול ניתן פסק הדין של השופט דוד רוזן בפרשת 'הולילנד'. פסק הדין החמור כולל גם התייחסות נרחבת גם לתופעת הלובינג הלגיטימי והמלצות של השופט הנוגעות להסדרת פעילות הלובינג בכנסת (עמוד 605 בפסק הדין), בממשלה ובמוסדות ציבור. להלן המבואות מפסק הדין:

"403. לא אוכל לסיים דברים אלה מבלי להמליץ ולו המלצה ראשונית.

ראוי למחוקק לתחום את גבולות המותר והאסור גם בפעילות השתדלנות הלגיטימית…

סעיף א':

אדם יוכל לפעול כשדלן אך לאחר קבלת היתר מועדה משרדית שתוקם בכל גוף ציבורי. שמות השדלנים שקיבלו היתר יפורסמו בפרסום רשמי פתוח לציבור.

סעיף ג':

המידע שיועבר על-ידי השדלן לגורם הציבורי, כמו גם הלקוח שלטובתו פועל השדלן, יפורסמו בפרסום רשמי הפתוח לציבור (ראה הצעת חוק הכנסת (תיקון – חובת פרסום מידע הנמסר בידי שדלן(, תשע"ג – 2013)"

בנוסף, בעמוד 602 קובע השופט רוזן כללים ערכיים מנחים לפעילות לובינג אסורה:

סעיף 401:

"שתדלנות אסורה הינה זו הנסמכת על מתן טובות הנאה שוות כסף, נכס, מוצר או שירות. שתדלנות אסורה היא זו המושתתת על קשרים אישיים ו/או קשרים אחרים בין השדלן לבעל התפקיד הציבור ו/או מקבל ההחלטה. קשרים שבגינם ניתנת העדפה לשדלן ולמי שהינו מייצג; במהות ההחלטה, דרך גיבושה וניסוחה, השהייה, החשה, האטה בסדר העניינים הנדונים על-ידי מקבלה החלטה או במתן יתרון כלשהו לשדלן, וליתר דיוק לשולחו, למי שמטעמו פועל, או הפליה לרעה של אחר, שהינו בבחינת יריב או מתחרה אישי/עסקי או מתמוגג לתפקיד מול שולחו של השדלן, וכיו"ב.

"מסירת מידע לשדלן בשל מערכת קשריו עם בעל התפקיד הציבורי – מידע שאינו פתוח לציבור ואינו זכאי לקבלו בדרכים הקבועות עלי חוק – הינה בבחינת העדפה אסורה."

לאור פסק הדין החמור בפרשת 'הולילנד', כפי שפורסם אתמול על ידי השופט דוד רוזן, 'העמותה לדמוקרטיה מתקדמת' פונה אליכם על מנת שתפעלו להטמיע וליישם את המלצות השופט דוד רוזן הנוגעות לפעילות הלובינג הלגיטימי בכנסת, במוסדות הממשלה ובמוסדות ציבור.

לדעתנו, לנוכח הנאמר בפסק הדין החמור, חלה חובה על יו"ר הכנסת וממשלת ישראל להעביר את התיקון לחוק הכנסת – חובת פרסום מידע הנמסר בידי שדלן, כפי שהציעה ח"כ שלי יחימוביץ ב-2013.

בנוסף, לדעתנו חלה חובה על שרת המשפטים לפרסם במהירות תקנות ברורות, נוקשות וחד-משמעיות, הן לגבי מוסדות הממשלה וכלל מוסדות הציבור בישראל, אשר נשענות על המלצותיו של השופט דוד רוזן לגבי הסדרת פעילות הלובינג בישראל.

נשמח לתרום מהניסיון והידע המצטבר שלנו על מנת לסייע בהשגת המטרה החשובה.

בברכה,

שבי גטניו

מנכ"ל העמותה לדמוקרטיה מתקדמת

לידיעה: ח"כ שלי יחימוביץ'.

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , ,

2 Responses to “העמותה לדמוקרטיה מתקדמת: לתקן את חוק הלוביסטים”

 1. ק. טוכולסקי הגיב:

  כל החוק הזה מקושקש. העבודה האמיתית של לוביסטים מול חכים לא נעשת במשכן ולא נעשית בידי לוביסטים צעירים שמתרוצצים בכנסת כמו עכברים.
  מי שבוחר מפלגות מרכז ומפלגות ימין שמחוביות לטייקונים ותאגידים תורמים שלא יצפה שמשהו ישתנה בגלל החוקים המגוכחים האלה.

 2. מיכאל לינדנבאום הגיב:

  החוק חיוני כי יש סיבה שיש להקות שלמות של לוביסטים שמשתלטות על דיוני ועדות כלכליות ומעבירות הנחיות בזמן אמת לח"כים משרתי ההון.
  הח"כים לא בקיאים בפרטים ועלולים להצביע "לא נכון" לטובת הציבור ונגד הטייקונים.

  הלוביסטים לא נמצאים "סתם" בכנסת.הם גם יוצרים אווירה,שה"אח הגדול" מפקח שלא יעשו "שטויות".

Leave a Reply