postpass act=ul view postpass עבודה שחורה » כפירה בעיקר, הבנק אוף אינגלנד נגד הכלכלה האורתודוקסית (מאמר שלישי בסדרה)

חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

כפירה בעיקר, הבנק אוף אינגלנד נגד הכלכלה האורתודוקסית (מאמר שלישי בסדרה)

נושאים חדשות, כלכלה ותקציב ב 7.05.14 15:03

הבנק המרכזי של אנגליה יוצא כנגד הכלכלה האורתודוקסית, ומבהיר את תהליך יצירת הכסף 'יש מאין' ע"י הבנקים הפרטיים. מאמר שלישי בסדרה, איך ומדוע הפרטנו את ייצור הכסף?
מאת: אמנון פורטוגלי

כפירה בעיקר, הבנק אוף אינגלנד נגד הכלכלה האורתודוקסית (מאמר שני בסדרה)

הבנק המרכזי של אנגליה יוצא כנגד הכלכלה האורתודוקסית, ומבהיר את תהליך יצירת הכסף 'יש מאין' ע"י הבנקים הפרטיים. מאמר שני בסדרה, איך הבנקים יוצרים כסף יש מאין. מאת: אמנון פורטוגלי

לקריאה נוספת

כלכלני הבנק המרכזי האנגלי מאשימים את ספרי לימוד הכלכלה בהפצת הטעויות המוניטריות שהם מציינים. המחקר מדבר 'ברחל בתך הקטנה' כאשר מדובר בסטייה בין המציאות לבין מה שספרי לימוד כלכלה מספרים. למעשה, כפי שהמחקר מסביר:
•  במקום בנקים המקבלים פיקדונות, כאשר משקי בית חוסכים, ולאחר מכן מלווים כספים אלו, הלוואות הבנקים יוצרים פקדונות. (עמ' 1)
•  בימים כתיקונם, הבנק המרכזי אינו קובע את כמות הכסף שבמחזור, וגם לא נכון שכספי הבנק המרכזי 'מוכפלים' ליותר הלוואות ופיקדונות. (עמ' 1)
•  במקום בנקים המלווים מפיקדונות שהופקדו אצלם, פעולת ההלוואות היא שיוצרת הפקדות – היפוך של הרצף המתואר בדרך כלל בספרי לימוד (עמ' 2 )
•  כמו ביחס בין פיקדונות והלוואות, היחס בין רזרבות והלוואות פועל בדרך כלל בדרך ההפוכה מזו המתוארת בכמה ספרי לימוד בכלכלה. (עמ ' 2 )

במילים אחרות, כל מה שמלמדים וכל מה שאנו יודעים כיום על פעילות הבנקים הוא לא רק לא נכון, אלא שהתהליך הפוך. כאשר בנקים נותנים הלוואות, הם יוצרים כסף. זאת, משום שכסף הוא באמת רק שטר חוב. תפקידיו של הבנק המרכזי הוא לעמוד בראש הסדר המשפטי שלמעשה מעניק לבנקים הפרטיים את הזכות הבלעדית ליצור כסף – שטרי חוב *IOUs מסוג מסוים, כזה שהממשלה תכיר כהילך חוקי legal tender  על ידי נכונותה לקבל אותו כתשלום מסים. למעשה אין מגבלה על כמות הכסף שבנקים יכולים ליצור, ובלבד שהם יכולים למצוא מישהו שמוכן לללוות אותו.

לפי הבנק המרכזי של אנגליה, כמות הכסף שנוצרת במשק תלוייה בסופו של דבר, בביקוש להלוואות, לאשראי, והריבית, שהיא המחיר של היצע אשראי זה, משפיעה על הביקוש להלוואות.  אבל הקיפאון הכלכלי של השנים האחרונות מלמד שרמת הריבית ,המחיר של ההלוואות, היא בעלת חשיבות משנית, ושהביקוש להלוואות הוא הגורם שבאמת מניע את יצירתן.

מאז תחילת המיתון, ב-2007/8 הבנקים המרכזיים בארה"ב ובבריטניה הפחיתו את הריבית לכמעט כלום. למעשה, עם 'ההקלה הכמותית**', הם הזרימו כמויות כסף עצומות לבנקים, מבלי לייצר שום השפעות אינפלציוניות. המסקנה המתבקשת היא שהמגבלה האמיתית על כמות הכסף שבמחזור היא לא כמה הבנק המרכזי מוכן להלוות, אבל עד כמה הממשלה, תאגידים, ואזרחים מן השורה, מוכנים ללוות.

מספר גורמים שונים מניעים את הביקוש להלוואות: בועות ספקולטיבית בשוק הנדל"ן או בשוק המניות עלולות להוביל לעלייה משמעותית בביקוש להלוואות ממשקיעים בשווקים אלו. אינפלציה המביאה לסחרור שכר-מחירים עשויה להניע את הביקוש לאשראי מחברות הלוות כסף כדי לעמוד בתשלומי השכר ההולך וגדל. אבל הגורם החשוב ביותר לביקוש לאשראי הוא ככל הנראה הצמיחה בהכנסות, בתוצר.  הצמיחה בתוצר מביאה את השפעת המאיץ הקיינסיאני הקלאסי בו העליה בהכנסות מביאה לעליה בהשקעות אשר מביאה, בתורה, להגדלה בהכנסות וכן הלאה בצורה מעגלית. מה שבנקים מרכזיים יכולים לעשות בעליות או ירידות מחזוריות של הכנסות והשקעות כאלו, הוא ככל הנראה בעל חשיבות משנית.

המחקר של הבנק המרכזי האנגלי הוא רדיקלי, שכן הדיון בתפקידם של בנקים פרטיים מסחריים ביצירת רוב הכסף 'יש מאין' היה עד לאחרונה כמעט בגדר טאבו. כלכלנים מוניטריים מהזרם המרכזי של הכלכלה התמקדו רק ביצירת כסף על ידי הבנק המרכזי, והמעיטו בחשיבות ובהיקף תפקידו של המגזר הפרטי ביצירת אשראי, במתן או בשלילת מימון למגזרים יצרניים, וביצירת אינפלציה או דפלציה.
הכלכלנים המוניטריים האלו מעולם לא האשימו את הבנקים המסחריים הפרטיים ב'הדפסת כסף'. למרות שמערכת הבנקאות הפרטית מייצרת את הרוב המכריע של הכסף במחזור (כ- 95% מהכסף בבריטניה), ולמרות שהבנקים הפרטיים הם אלה שבכוחם לספק או למנוע כספים מאלה הפועלים במשק, הכלכלנים הללו מתעלמים במידה רבה מיצירת הכסף ע"י הבנקאות הפרטית ומכוונים את האש כלפי ממשלות ובנקים מרכזיים שאותם הם מאשימים בליבוי אינפלציה על ידי יצירה של עודפי כסף, ומתעלמים מהתפקיד המרכזי והמכריע של מערכת הבנקאות הפרטית בכלכלה..

המודלים הכלכליים המקובלים מתייחסים לכסף כגורם ניטראלי, כדומה לסחורות. מנקודת מבט זו, יכול להיות עודף של כסף שיופרש הצידה, או שיחסך, והכסף שנצבר יושאל, ינתן לאחר מכן כהלוואות. בסיפור הזה, הבנקאים אינם אלא מתווכים בין החוסכים והלווים. כיון שלכל הסחורות יש ערך הנובע ממחסור, או מנדירות, הכלכלנים האורתודוקסיים חושבים שגם כסף הוא נושא לכוחות השוק של היצע וביקוש, וכמו סחורות, יכול להיות במחסור. התפיסה הזו מאפשרת להם להמשיך ולדבר על כסף כאילו הוא משאב מוגבל כמו פחם או נפט. אבל כסף אינו כמו סחורה, כסף נוצר ונעלם 'יש מאיין' והגדרתו ותפיסתו כסחורה הוא יצירת 'סחורת שווא' כטענת קרל פולאניי. תפיסה זו של כסף כסחורה מאפשרת אמירות כמו "פשוט אין מספיק כסף" כדי לממן תוכניות חברתיות, לדבר על חוסר המוסריות של חוב ממשלתי או של הוצאה ציבורית, ולקונן על "דחיקת המגזר הפרטי". כלכלני הבנק המרכזי של אנגליה קובעים, למעשה, שכל זה אינו באמת נכון.

 אנשי הבנק המרכזי האנגלי מאתגרים את החברה ואת המדינה בשאלה שעולה מתוך המחקר: איך ומדוע הפרטנו את ייצור הכסף? איך הגענו למציאות בה בנקים מסחריים פרטיים יוצרים כסף, וקובעים את כמות הכסף בשוק על פי שיקולי הרווח שלהם בלבד.

בעוד שמגזר הפיננסים מנצל כיום את המערכת המוניטרית לרווח פרטי, למערכת המוניטרית יש פוטנציאל גדול להשפיע על טובת הציבור. המערכת המוניטרית, כאשר היא מנוהלת נכון, יכולה לאפשר לחברה לעשות את מה שאנחנו רוצים וצריכים לעשות. כסף ומערכות מוניטריות יכולים וצריכים להיות מנוהלים, מגויסים ומיושמים כדי לשרת את האינטרסים הרחבים יותר של הציבור והחברה, ולא רק את האליטה העשירה.

המסקנות מהמחקר הן שאין מקום לטענות ש'אין מספיק כסף' לחברה כדי לממן תוכניות חברתיות ולענות על צרכים אנושיים. למעשה, המחקר שולל גם את האמירות בדבר חוסר המוסריות של חוב ממשלתי או של הוצאה ציבורית, ואת הקינות על 'דחיקת המגזר הפרטי'. כלכלני הבנק המרכזי של אנגליה קובעים, למעשה, שכל האמירות הללו פשוט אינן נכונות. אם אנו רוצים להחזיר את המערכת המוניטרית לשירות הציבור, אם אנחנו רוצים להכפיף את האליטה הקטנה המרכיבה את מגזר הפיננסים לאינטרסים של החברה והמשק בכללותו, חייב להיות פיקוח דמוקרטי ודין וחשבון של המערכת. חייבים להחזיר את ייצור הכסף למדינה.

אמנון פורטוגלי הוא חוקר במרכז חזן במכון ון-ליר ומרצה במכללה החברתית-כלכלית

___________________
* IOU, ראשי תיבות בסלנג הלווים והמלוים I owe you = אני חייב לך.
** על ההקלה הכמותית אפשר לקרוא כאן

נערך על ידי לקסי
תגיות: , , , , , ,

תגובה אחת

  1. אופק :

    מה בעצם היה במאמר הזה שלא הופיע כבר בשניים הקודמים?

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.