על השינוי במבנה מבחני הבגרות

דוד גולנזר – מורה, סגן מנהלת תיכון רנה קסין ירושלים, ומנהל עמותת חיבוק חם לכל ילד כותב לשר החינוך שי פירון על השינוי הצפוי במבחני הבגרות 

לכבוד שר החינוך,

מר שי פירון,

 

הנדון: שינוי מבנה ההיבחנות במערכת החינוך, חוזר מנכ"ל חדש.

ככל שאני חוזר ומעמיק בקריאתו של חוזר המנכ"ל בעניין הבגרויות, אני חושב שהושקעה עבודה משמעותית. ציניקנים יאמרו שמטרתה חיסכון בכסף, אני כשלעצמי סבור שיש כאן נסיון אמיתי לשינוי של המערכת. כך למשל, בניה של מערכת שתאפשר (ותחייב) הערכה חלופית, היא מבורכת. אלא שנדרש מימון רב יותר על מנת לבצע הערכה חלופית טובה (עבודת חקר מעמיקה, למשל; מטלת ביצוע רצינית ולא כפי שמתבצע היום בחלק מבתי הספר במסגרת לימודי האזרחות). מעבר מהיבחנות להערכה חלופית ללא מימון יגרום לחלק מהמעורבים לעשות עבודה לא רצינית (וזה מבלי שאמרתי דבר על מעשי רמיה של ממש).

הפחתת כמות השאלונים המיותרים יכולה להיות טובה. אבל היא אינה מתאימה לכל מקצוע. טוב שבמתמטיקה ובאנגלית יהיו פחות שאלונים ותכניות היבחנות מודולריות; מצוין שבמקצוע כמו פסיכולוגיה (שאני מלמד) תהיה אפשרות לתלב"ס שתשלב הערכה מגוונת. אבל בהיסטוריה, למשל, הפרדת לימודי השואה מהלימודים הכלליים מייצרת שיח שונה בכל נושא. חלק מהעניין הוא שבמאבק הכוחות שיווצר עכשיו, על איזה נושא לא לבחון את התלמידים במבחן החיצוני, ייתכן שנושא השואה הוא הנושא שייבחר להזניחו. זה יאפשר לבתי ספר לרדד את נושא השואה, להסתפק במטלה (דוגמת הפורטפוליו שמתבצע לקראת המשלחת לפולין) ולמעשה לא ללמד את הנושא לעומק. בהינתן הבירוקרטיה המשרדית ודרכי פעולתה, ברור כי העניין לא היה מוגבל להיסטוריה בלבד, והדוגמא שהובאה לעיל תשוב על עצמה במקצועות נוספים.

הקושי הבא הוא במועדי ההיבחנות. העברת המבחנים לכיתה ×™"א-×™"ב בלבד מייצרת קושי בבניית מערכות שעות שנתיות שיאפשרו למידה משמעותית. קיום של מבחן בסיום כיתה ×™' משמר מתח לימודי בריא, ואף מאפשר חלוקה טובה יותר של החומר. ההכרח לקיים מבחנים ראשונים בסיום ×™"א יהפוך את כיתה ×™' לזו שבה מתבצעים כל תהליכי ההערכה הפנימיים (שלושים האחוזים הבית ספריים), ואת הלמידה בשכבת גיל זו לפחות משמעותית, בדיוק הפוך מהמטרה. רבי יוסי אומר "×™×”×™ ממון חברך חביב עליך כשלך, והתקן עצמך ללמוד תורה – שאינה ירושה לך, וכל מעשיך יהיו לשם שמים", אלא שלמידה כאשר ישנו מבחן באופק גם היא למידה לשם שמיים. בוודאי טובה היא מביטול תורה, שטומנת בחובה התכנית הנוכחית.

זאת ועוד, אם מקצועות יילמדו באופן דו שנתי ותלת שנתי, הרי בכיתה י"א יילמדו כל המקצועות במקביל. באופן אינהרנטי יווצר עומס קשה בכיתה י"א, אשר יוביל לפגיעה בלמידה באותם נושאים שנבחרו להערכה פנימית. התוצאה הבלתי נמנעת כמעט תהיה השטחה של תהליכי ההערכה הפנימית בשכבת גיל זאת, והשקעה באירועי הערכה החיצונית בלבד. בזאת יצא שכרנו בהפסדנו. אמנם מספרי השאלונים היום בלתי סבירים, אולם צריך היה לחשוב בכל מקצוע כיצד נצמצם את השאלונים עבורו ולא לקבל החלטה גורפת שאינה נכונה עבור חלק מהמקצועות (היסטוריה, כפי שהודגם לעיל).

בדבר התכנית להתפתחות אישית ומעורבות קהילתית, יישר כח. אין מטרה ראויה יותר ממעורבות משמעותית של בני הנוער בחייהם ובחיי הסובבים אותם. אלא שגם כאן העניין יקום וייפול על מימון. אני מניח שחלק ניכר מהמימון יגיע, כדרכו של משה"ח בקודש, לפיקוח והדרכה (שפעמים רבות אינם מחוברים למציאות בשטח). או אז תיותרנה בידי הנהלות בתי הספר שתי אפשרויות: הראשונה תהא להשית את העניין על מורה שתעבוד ללא תגמול או בתגמול חלקי בלבד (זה נהוג במערכת, שבמידה רבה מבוססת על עבודה ללא תמורה), השניה תהא לעגל פינות. שתי האפשרויות רעות בעיני.

השורה התחתונה היא שאליבא דידי זהו מהלך מבורך, ושינוי מהותי בתפיסת הניהול הריכוזי שהונהגה במשרד בשנים האחרונות. אלא שאני חרד כי ללא מהלך מימוני-תקצובי תכנית זאת לא תוכיח את עצמה כיעילה, והמורים ששנים רבות מבקשים אוטונומיה בקביעת תכניות ייכשלו במקום שיתברכו בה. אנו מנסים להגיע עם תלמידינו לחשיבה ביקורתית, וגם מכתבי זה הינו בבחינת ביקורת. אני תקווה שלא תהא זו ביקורת ריקה, ושאיני שוגה באשליות כאשר אני מאמין שדברי ייפלו על אוזניים קשובות ולב חפץ. תנו רבנן "לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז" אני מפציר בכם לקיים תהליך חשיבה מחודש, לגלות גמישות, ולשקול מחדש את הסוגיות שהעליתי ובוודאי סוגיות שיועלו גם בהמשך ע"י אילנות גדולים ממני.

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , ,

5 Responses to “על השינוי במבנה מבחני הבגרות”

 1. שושי פולטין הגיב:

  1. אני דווקא מברכת על כך שלא יהיו בחינות בגרות בכיתה י'. ריבוי הבחינות החל מכיתה י' גורם לכך שבכיתה יב' התלמידים כבר שבעי בחינות על כל ההשלכות של הדבר.
  מספיק שתלמידי כיתה י' יודעים שהציון השנתי שלהם ידווח למשרד החינוך, דבר שיגרום להם לרצינות בלימודיהם.
  2. מסכימה איתך שריבוי עבודות הוא בלתי אפשרי לא לתלמיד ולא למורה, במיוחד במקביל לבחינות רבות ובמקביל לכך שמורים במקצועות חובה מלמדים הרבה מאוד כיתות.
  3. כמי שהתנסתה בריכוז מחויבות אישית, אני יכולה לומר שקשה מאוד למצוא מקומות "השמה" – מקומות התנדבות – לכלל התלמידים, בוודאי אם מדובר במספר שעות גדול כל כך ובכל שכבות הגיל.
  4. לגבי מועד היבחנות אחד – לא התייחסת אבל אני כן אתייחס. צמצמו את מספר השאלונים לאחד. לעיתים ×–×” להרעיב את הסוס עד כדי הריגתו – איך ייתכן לעשות במועד הבחנות אחד גם בחינת מעבדה וגם בחינה עיונית, כדוגמא?

 2. דוד גולנזר הגיב:

  שושי שלום,

  בדבר הערתך הראשונה, אליבא דידי הם שבעי מבחנים בין השאר משום שיש ריבוי שאלונים. זאת ועוד, כיצד יפוקח הדיווח על ציוני התלמיד? כיצד זה יחושב?

  בדבר בחינת המעבדה, היא וודאי תעבור להערכה החלופית שנכנסת לשלושים האחוזים הבית הספריים. בהקשר ×”×–×” שוב יש בעיה, שטרם ציינתי, בתבחינים לקיום המעבדה ובאופן ההערכה שיקשה מאד על המורים (למשל במקצוע הכימיה). אגב, גם במקצוע הביולוגיה שאת מכירה היטב יש צרות גדולות – איני יודע מה יהא על הביודע, למשל. איני יודע אם נוכל להחזיר את מבחני זיהוי הצמחים והזוחלים, מהם למדנו לא מעט, ומי ערב לכך שכל המבחנים הפנימיים האלה לא יהיו בגדר עורבא פרח (ובעיקר, אם תלמידינו בהמשך יידעו מהו עורבא ומהו פרח) 🙂

 3. דליה הגיב:

  דוד, תשובות לגבי המימון התקצובי ניתן למצוא בחוזר מנכ"ל שפורסם בראשית השבוע. עיין בו ותמצא תשובות לתהיותיך לגבי המימון התקצובי. http://www.blacklabor.org/?p=54247
  החוזר מראה הרחבה ניכרת של תשלומי הורים.

 4. דוד גולנזר הגיב:

  אני אמביוולנטי בעניין החוזר (אם כי זה דיון שונה מזה שפתחתי בו בדברים שכתבתי). בכל מקרה, בירושלים המצב רע מאד. בתי ספר ייחודיים מקבלים מימון צולב, וגובים סכומים שבין 7,000-17,000 לשנת לימודים. החוזר הזה משמעותו מבחינת מערכת החינוך הירושלמית דווקא צמצום הפערים. עם זאת, בהיבט הארצי ייתכן שהמצב שונה, איני יודע.
  אני מוכן להתערב שיימצא פתרון שיאפשר לילדי העשירים בירושלים (העיר העניה בארץ) להמשיך ולקבל מימון צולב, ולגבות סכומי עתק. כך מתבצע סינון כפול, גם אקדמי וגם כלכלי, ומתקבלים בתי ספר לילדים אמידים, בעלי גוון עדתי ותרבותי מסוים, ובתי ספר לילדי השכונות, שהולכים ומנוחשלים יותר ויותר. והכל בכוונת מכוון.

 5. דליה הגיב:

  דוד, החוזר אינו מתייחס רק לבתי ספר ייחודיים, אלא גם לסוגים אחרים של בתי ספר ובהם הרשמיים. החוזר הזה אומר שתלמידים ישלמו גם עבור מקצועות לימוד ולא רק עבור ההעשרה (המותרת בתל"ן). זה חידוש שמשמעותו שתלמידים ישלמו עבור לימודים. משרד החינוך יתקצב נורמה מסוימת. מעבר לכך, אם הורים ירצו יותר עבור ילדיהם, ישלמו עבור זאת.

Leave a Reply