postpass act=ul view postpass עבודה שחורה » המשמעות של הפרטת חוזרי מנכ"ל משרד החינוך

חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

המשמעות של הפרטת חוזרי מנכ"ל משרד החינוך

נושאים דעות, חינוך ותרבות ב 13.03.14 2:28

מכרז הפרטת חוזרי מנכ"ל מספר 4/1.2014 מוציא למיקור חוץ את השינוי המבני המתוכנן בחוזרי המנכ"ל, שהם  ליבת העיסוק של משרד החינוך. איזו תועלת רואה שר החינוך בהפקעת ביצוע השינוי המבני מידי פקידי המשרד והעברתו לידי קבלן חיצוני?
מאת: דליה בלומנפלד

chozermankal

לאחרונה נודע כי משרד החינוך הוציא למכרז את הכתיבה, העריכה, והעדכון של חוזרי מנכ"ל באמצעות "קבלן" חיצוני, כלשון המכרז. לכאורה מדובר בעוד מכרז מהמכרזים הרבים שבאמצעותם מפריט משרד החינוך את עצמו לדעת, אך למעשה מדובר ברפורמה מרחיקת לכת הרבה יותר, של שינוי מבני במאגר חוזרי המנכ"ל תוך פגיעה בגורם המקצועי ודלדולו.

חוזרי מנכ"ל הם קובצי הוראות מחייבים בנושאים רבים: פדגוגיים, מינהליים, בטיחותיים, ענייני כוח אדם, בריאות ועוד, שדרכם מוציא משרד החינוך לפועל את מדיניותו.

מעצם טיבם של חוזרי המנכ"ל, כתיבתם ועדכונם אינו עניין טכני בלבד, אלא הם גולשים אל תחום עיצוב המדיניות כפי שאכן עולה מן הדרישות שמעמיד המשרד בפני החברה שתזכה במכרז:.

"מסלול א' כתיבת הוראות חדשות על בסיס הוראה קיימת או חומר קיים, על בסיס חומר משיק או על בסיס צרכים חדשים. בעת בניית הוראה חדשה, או עדכון הוראה קיימת, יש לבחון את כל ההוראות הקודמות הדנות באותו הנושא או בנושאים קשורים, לרכז את כל המידע בהוראה החדשה ולבטל כל הוראה קיימת הדנה באותו הנושא ו/או לעדכן כל הוראת קבע הדנה בנושאים דומים. הצוות יכין טבלה של הנושאים שאותרו והמלצה לגבי דרך ההתייחסות אליהם בהודעה החדשה: האם ייכללו בה, יוזכרו בה, יבוטלו, או יקושרו להודעה בדרך אחרת כלשהי. זאת בהתאם לתוכן ההודעה תוך הבאה בחשבון של שיקולים פדגוגיים ומשפטיים.

הצוות של הקבלן יקיים ישיבות ככל שיידרש עם היחידות המקצועיות במשרד שנושא ההוראה בתחום אחריותן ועם יחידות מקצועיות אחרות שיש להן נגיעה לנושא ההוראה.

מסלול ב' – בדיקה וטיוב הוראות קיימות כולל מיון, קיטלוג, סריקה ומיפתוח מחודש בהתאם למתכונת ההוראות המעודכנת נכון לביצוע העבודה. מסלול ב מפרט את משמעות הטיוב שאליו נדרש הקבלן: הצוות יידרש לבחון הוראות קיימות מתקופות שונות במטרה לאשרר אותן או לבטל את ההוראות הישנות ולכלול הוראות ישנות רלוונטיות בהוראה חדשה ומאוחדת.  הקבלן יגיש המלצותיו כולל הנמקה על הוראות שמומלץ לעדכן, הודעות שמומלץ להשאיר כמות שהן, הודעות שמומלץ לאגד תחת נושא גדול יותר, הודעות שיש להעביר לקטגוריה אחרת."

האופי הטכני של הדרישות מן הקבלן מטשטש את העובדה שהמשרד מעביר לידיו סמכות מהותית: כתיבת הוראות מנכ"ל חדשות, ביטול הוראות ישנות, והמלצה על עדכון ההוראות הקיימות. זוהי עבודה שראוי שתתבצע בידי פקידי המשרד המצוידים בהכשרה הפדגוגית, המשפטית, המנהלית מתאימה, המפעילים שיקול דעת מקצועי המבוסס על ניסיון.

בעולם העסקים נהוג להוציא למיקור חוץ את הפעילויות שנמצאות בשולי העיסוק של הארגון כדי לאפשר לו להתמקד בליבת עיסוקו ולהשקיע בכך את מירב המשאבים. משרד החינוך, לעומת זאת, מוציא למיקור חוץ את פעילות הליבה שלו, כמעצב מדיניות וכרגולטור של המערכת.

המהלך החריג בו נקט משרד החינוך מעלה את השאלה איזו תועלת רואים השר, המנכ"לית ויועציהם בהפקעת הארגון מחדש של חוזרי המנכ"ל מידי עובדי המשרד והעברתו למיקור חוץ, מלבד הלהיטות שמגלה המשרד מזה שנים למהלכי הפרטה המחסלים את העבודה המקצועית הקבועה בשורותיו.

התשובה לשאלה זו היא, כך נראה, שמיקור החוץ אמור להקל על העברת 'רוח המפקד' של השר לשטח תוך עקיפת הדרגים המקצועיים ומבלי צורך להתמודד עם שיקול דעתם העצמאי והשגותיהם. כאשר הכותב את הוראות מנכ"ל הוא קבלן חיצוני, הוא נדרש למלא הוראות ותו לא וכך נעקף ומדולל הדרג המקצועי.

ולמה דחוף לשר פירון לדלל את הדרג הפקידותי המקצועי במשרדו ולהחליפו בזכיינים וקבלנים? נראה כי התשובה מצויה באופן החשיבה השונה של שני הגורמים: פקידות מקצועית שוקלת שיקולים ציבוריים רחבים, זכיינים וקבלנים שוקלים שיקולים עסקיים. אין צורך להסביר מי עלול להערים קשיים על מהלכי ההפרטה שמתכנן השר, ומי יתמוך בהם.

נערך על ידי מערכת עבודה שחורה
תגיות: , , , , , , ,

7 תגובות

 1. משתמש אנונימי (לא מזוהה) :

  מאין הציטוטים (מסלול א' מסלול ב')?

  איפה פורסמה ההודעה לעיתונות בעברית (?)?

  העניין נראה ביזארי לחלוטין.

 2. דליה :

  הציטוטים הם מתוך המכרז שהתפרסם בקישור המופיע בגוף הרשומה. מה ביזארי בכך?

 3. משתמש אנונימי (לא מזוהה) :

  יש כאן הרבה שאלות לשאול.

  1. האם השר עובד לבד או בתיאום עם שר האוצר, היו"ר הממונה ל-10 שנים של סיעת השר.
  וכיצד מתישב עם המצע של יש עתיד וההבטחה לדאוג למעמד הביניים.

  2. את העבודה הזו שמוגדרת במכרז עצמו כ:
  4.3 רקע

  "חוזרי מנכ"ל ובהם הודעות והוראות נותנים ביטוי למדיניות המשרד ומהווים את קובץ ההנחיות העיקרי והמחייב את עובדי מערכת החינוך. הוראות המנכ"ל מתפרסמות אחת לחודש ומופצות לכל מערכת החינוך".

  הרי ביצעו אנשים.
  כן – נשים אנשים – עובדים עובדות. מיהם? מה קורה איתם? האם הם עובדים מוגנים או חתומים על חוזים אישיים? לאן הם הולכים?

  לדעתי חברי הכנסת הרלבנטיים צריכים לשאול את השאלות האלה.
  לרדת לפרטים "הקטנים" – כלומר בני האדם שנפגעים או עלולים להיפגע.
  לא להשאיר את הדברים ברמת השערות על מטרת ההליך.

  ויש לשים לב לדרישה האירונית של המשרד:
  2.2.4 על המציע להפעיל 2 כותבי הוראות לפחות כאשר כל אחד מהם בעל תואר אקדמי, בעל ניסיון של 5 שנים לפחות ב- 10 שנים האחרונות בתפקיד פדגוגי פיקוחי / ניהולי / ריכוזי / הדרכתי / מינהלי במערכת החינוך ובעל ניסיון במהלך 5 שנים אחרונות בכתיבה ועריכת מסמכים באחד או יותר מסוגי המסמכים הבאים: נהלים / חוזרים / תהליכי עבודה / הוראות (הוראות הפעלה לא יילקחו בחשבון ולא יחשבו כמסמכים העונים על דרישה זו), המגדירים במסגרתם מדיניות של ארגון.".

  3. וכדאי לשוב גם לדברי השופט נעם סוסלברג שתוהה אם אין כאן בזבוז כספים מיותר
  ^ עת"ם (י-ם) 210/10 מוקד יסעור נ' מדינת ישראל, ניתן ב-9 ביוני 2010, באתר "נבו". סעיף 16 בפסה"ד

  http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A2%D7%9D_%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%92
  הערה 16

 4. דליה :

  מה שברור הוא שעבודה שנעשית כיום על ידי עובדי משרד החינוך, תיעשה על ידי חברה פרטית, אם תהיה חברה שתיקח על עצמה את העבודה בעקבות המכרז. יכול להיווצר מצב בו העובדים במשרד החינוך שהתמחו בכתיבת הוראות יועסקו על ידי החברה. כלומר, יועברו מהעסקה ישירה להעסקה עקיפה. הרעה בתנאי ההעסקה. זוהי הפרטה בדלת האחורית. אבל הבעיה היא רצינית יותר. האם סביר שחברה פרטית תכתוב את החוקים של משרד החינוך? האם אינטרסים של חברה פרטית חופפים לאינטרס הציבורי? האם נראה סביר שאת חוקי המדינה לא יכתבו חברי כנסת, אלא חברה פרטית שתועסק על ידי חברי כנסת? השיטה הזו של הוצאה למכרז של הרפורמה בהוראות חוזרי מנכ"ל היא דרך לעקוף את הדיון הדמוקרטי.

 5. עמית :

  הפרטת מערכת החינוך זו האג'נדה של השר פירון

  כולנו זוכרים שהוא הגיע מ- "הכל חינוך" ושם היתה אג'נדה מאוד ברורה לגבי הפרטת החינוך.
  מומלץ לעיין בנייר העמדה "משמעת, אחריות ומנהיגות במערכת החינוך" בפרק העוסק בהפרטת מערכת החינוך,
  נראה שלכותב נייר העמדה היה מאוד ברור שזה רק עניין של זמן שאנחנו "בדרך הנכונה".
  רצ"ב קישור לפרק הנ"ל:

  http://www.kaye7.org.il/koren/ha_-_haprtt_merct_hahinoh.pdf

 6. משתמש אנונימי (לא מזוהה) :

  העבודה לא תעשה ע"י חברה פרטית.
  זה ברור מהמכרז.
  זה ברור ממכרזים דומים.
  עשו את זה לפנים רובינשטיין ושות'.

  מי שישב שם באותו הזמן יודע בדיוק איך זה עובד:
  א. העובדים הופכים להיות מועסקי הקבלן.
  ב. המשרד איננו מספק "תבן" ומצפה ללבנים.
  ג. על פי הוראות של המפקחת האחראית מטעם המשרד.

  לא ירדתי לפרטי הסעיפים הטכניים של המכרז אבל ממה שראיתי לא בטוח בכלל שהקבלן מספק את התבן, מלבד השכר.

  ברור שזה סוג של הפרטה, אבל במקרה הזה לא מדובר בהפרטת תוכן אלא בפירוק של עבודה מאורגגת.

  בכל מקרה ההנחה צריכה להיות שיש מה ויש מי לעשות משהו. זה לא נראה לי גזירת גורל.

 7. משתמש אנונימי (לא מזוהה) :

  זה לא מט"ח. זה אמצעי לעקיפת העסקה ישירה. נקודה.

  4.4.2 הקבלן יעבוד בהתאם להוראותיה והנחיותיה ויהיה אחראי על שלמות התהליך ועל איכות התוצר. הקבלן יגיש לאישורה של המפקחת את תוכניות העבודה, ידווח לה על התקדמות עבודתו, יקיים עימה מפגשי התייעצות, ובסוף הפעילות יגיש לאישורה דוחות ביצוע והחשבונות תמורת עבודתו.

  4.4.8 האחריות לאיתור הצרכים ולקביעת הנושאים בהם נדרשת הוראה הינה של הממונה על חוזרי המנכ"ל במשרד. יחד עם זאת, יגיש הקבלן הצעות לעדכון הוראות או לפרסום הוראות חדשות לאור צרכים שאיתר במהלך עבודתו.

  4.5.2 למסלול זה יוקם צוות עבודה שיכלול ראש צוות, כותבי הוראות ועובדים לעבודות משלימות: הגהה, עריכה לשונית, עריכה גרפית והקלדה.
  (סה"כ, לפי נסיוני והבנתי 5 עובדים)

  4.5.4 המפקחת על חוזרי המנכ"ל הינה המאשרת הבלעדית את הכתיבה של הוראה חדשה.
  4.5.5 המפקחת תגדיר את הנושא של ההוראה. נושא ההוראה עשוי להשתנות במהלך הכתיבה, וכן להתרחב או להצטמצם בהתאם לצורכי המשרד ולשיקול דעת מקצועי.

  4.5.6 המפקחת תקבע את מועד הפרסום של ההוראה והמועד האחרון להגשת הנוסח הסופי של ההוראה. בדרך כלל 20 יום לפני מועד הפירסום שנקבע יגיש הקבלן את הנוסח הסופי המוסכם על היחידה הרלוונטית ועל הלשכה המשפטית להערות אחרונות של הממונה על חוזרי המנכ"ל ולקראת עריכה גרפית ולשונית. 10 ימים לפני הפרסום (ב-20 לחודש) יגיש הקבלן את הנוסח הסופי של ההוראה לצורך פרסומה. במהלך ימים אלו הקבלן יבצע תיקונים שונים שעולים ויבצע הגהה של ההוראה באתר האינטרנט וזאת עד למועד הפרסום ב-1 לחודש.

  4.5.7 יחד עם זאת על הקבלן להביא בחשבון אפשרות להיענות לצרכים דחופים של המשרד בלוחות זמנים מצומצמים יותר.

  4.5.16 רק לאחר אישור המתווה על ידי המפקחת יחל הצוות בניסוח ההוראה החדשה.

  4.5.27 הקבלן יתאים את הקבצים לדרישות ולאפשרויות הטכנולוגיות של האתר ויכתוב את ההוראה באופן שיאפשר חיפוש בעזרת מנגנוני החיפוש שבאתר. לצורך כך יכין הקבלן לכל הודעה מטה-דטה (מידע על מאפיינים) ומילות מפתח על פי הנחיית הצוותים הטכנולוגיים והמפקחת על חוזרי המנכ"ל.

  4.5.29 מובהר בזאת כי יתכן שיידרשו מזמן לזמן שינויים בתהליך ובמבנה העבודה המתוארים לעיל ועל הקבלן יהיה להתאים עצמו לשינויים הנדרשים וזאת על חשבונו.

  4.5.30 קביעת היקף העבודה לגבי כל משימה

  א. המפקחת על חוזרי מנכ"ל במשרד תקבע את היקף העבודה של כל משימה המתייחסת לכתיבת הוראה חדשה או לעדכון הוראה קיימת.

  ד. היקף העבודה לתשלום – קביעת היקף העבודה לתשלום לגבי כל הוראה ייקבע על ידי המפקחת הממונה על חוזרי המנכל אחר הביצוע בפועל, לפי התוצר הסופי ולאחר שינויים ועדכונים של המשתנים לעיל, עפ"י הצורך ועל-פי שיקול דעת המפקחת.

  4.6.2 למסלול זה (ב') יוקם צוות עבודה שיכלול את בעלי התפקידים הבאים: איש חינוך, משפטן ועורך-כותב ועובדי מינהל. אדם אחד יכול לבצע יותר מתפקיד אחד כמפורט בסעיף 5.12.

  4.6.6 המשרד יעמיד לרשות הצוות מקום לביצוע הפעילות במיוחד בכל הנוגע לחומרים שיסופקו על ידי המשרד לביצוע הסריקה.

  (שזה כתף אל כתף)

  ומצד שני
  5.1 לשם ביצוע הפעילות יפעל הקבלן ממשרדיו הוא, תוך איתור, גיוס והצבת כוח האדם והאמצעים הבאים, על ידו ועל חשבונו בהיקף ובדרישות המפורטים להלן.

  5.2 עובדי הקבלן מנועים מלשבת במשרדי המשרד ו/או מלהשתמש בציוד ואמצעים של המשרד ו/או מלהשתמש בנייר רשמי של המשרד ו/או לחתום על מסמכים בשם המשרד ו/או להשתמש בתארים השמורים לעובדי המשרד. לפיכך, על הקבלן להקצות מקום עבודה לכל העובדים מטעמו בפרוייקט זה, ולספק להם את כל הציוד והאמצעים לביצוע עבודתם בשלמות, כנדרש במכרז.

  בהרבה מקריפ פירוש הדבר שהעובדים עובדים מהבית

  והנה מותק של סעיף
  במידה שבמהלך ההתקשרות תתברר אי התאמה של אחד מעובדי הקבלן הפועלים במסגרת מכרז זה רשאי המשרד לדרוש את החלפתו ועל הקבלן יהיה להחליף עובד זה בתוך 14 יום ממועד הודעת המשרד על כך, בעובד העונה לדרישות במכרז זה.

  על הקבלן לקחת בחשבון כי המשרד רשאי לבקש להעסיק כותבים נוספים במקרה בו המשרד יצטרך להגביר את הקצב של העבודה, כאשר על כל כותב הוראות נוסף יהיה לעמוד בדרישות ההכשרה והניסיון המוגדרים בסעיף 5.12 ולקבל את אישור המשרד מבחינת התאמתו המקצועית (לאחר עיון בטקסטים שכתב ולאחר ראיון, כפי שמפורט לגבי הכותבים במכרז).

  .-)על הקבלן להקצות על חשבונו משרד פעיל לצורך ביצוע הפעילות.
  המשרד יכלול את כל הכלים והאמצעים הנדרשים לצורך ביצוע מלא ושלם של הפעילות.
  ר' הערה למעלה ולהלן
  6.2 האירועים לגביהם תישקל הטלת פיצוי מוסכם:

  אירוע פיצוי מוסכם
  1. אי העמדת כח אדם כנדרש 500 ₪ לכל יום באיוש בעל תפקיד
  2. אי עמידה בתוכנית העבודה מבחינת לוחות זמנים 500 ₪ לכל יום איחור
  3. אי ביצוע עבודות התמיכה:עריכה לשונית, גרפיקה, הגהה בלוח הזמנים שנקבע 100 ₪ לכל יום איחור
  4. אי הופעה לפגישות שנקבעו עם הממונה או עם גורמים אחרים במשרד 800 ₪ למקרה
  5. אי תיקון הוראה בעקבות הנחיות הממונה והופעת שגיאות חוזרות. 1,000 ₪ למקרה

  ומה עם אי הקצאת משרד בלה בלה בלה?

  כל זכויות היוצרים על הוראות המנכ"ל, התכניות, הספרות, התוכנות, היישומים הממוחשבים, (למעט מקרים הנכללים בסעיף 8.6 להלן) וכל חומר אחר אשר יעשה בו שימוש ו/או יפותח, ירכש או יותאם ע"י קבלן לצורך ביצוע הפעילות זה, יהיו רכושה של המדינה והקבלן מתחייב לפעול כדלקמן:

  8.1 הקבלן לא יהיה רשאי להשתמש בתוכניות, תוכנות ובכל חומר שהוכן על ידו לצרכי ההסכם, לצרכיו הפנימיים או לצרכי עבודות אחרות, אלא אם כן קיבל אישור בכתב מראש מהמשרד.

  8.2 הקבלן אינו רשאי לציין את זהותו על גבי דפי המידע. נושא זה כולל: סמלים של הקבלן, שמו וכל אזכור אחר המזהה אותו

  10.2 הקבלן פוטר את המדינה מאחריות לכל תביעה אשר עלולה להיות מוגשת נגדה עקב העסקת עובדיו בפרוייקט. הקבלן מתחייב לשפות ו/או לפצות את המדינה בגין כל סכום שתחויב בו ובגין כל הוצאה שתיגרם לה עקב תביעה כאמור.

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.