פוליטיקה אחרת – כנס ספיר

הזמנה (אישית) לכנס השנתי של המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית במכללת ספיר. השנה נבחן את מושגי היסוד של הפוליטיקה (אזרחות, דמוקרטיה, מדינה, ריבונות, השתתפות ופיקוח) בעידן האינטרנט. צפויים יומיים מרתקים (26-27.3.2014)

SapirandGevim

KenesDemocracySapir2014

לתכניית הכנס      Conference program

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , ,

Leave a Reply