"המוסד לביטוח לאומי" או "המוסד למתן חסדים" ?

עו"ס מיה חסקל, חברת תנועת עתידנו, בוחנת את העתיד של המוסד לביטוח הלאומי

לאחרונה, עלה לסדר היום בכנסת המשבר החמור אליו נקלע המוסד לביטוח לאומי, אשר על פי הערכות לא יוכל לעמוד בתשלומי קצבאות כדוגמת קצבת נכות, זקנה, הבטחת הכנסה, החל משנת 2042. המוסד לביטוח לאומי לא נקלע למצב הזה באופן פתאומי. הממשלה הקודמת הכירה בהיתכנות למשבר כבר בשנת 2009, עת התכנסה הוועדה לבחינת האיתנות הפיננסית של הביטוח הלאומי, וועדה אשר העבירה המלצותיה כבר לפני שנתיים, ואושרו על ידי האוצר, אך עדיין לא יושמו.

אוסף הדברים שנכתבו ונאמרו על המוסד לביטוח לאומי בתקופה האחרונה, מפוזר על פני מספר נושאים: בתהליך אישור התקציב הנוכחי וחוק ההסדרים עלו התרחישים הצפויים של העלאת גיל הפרישה, גביית דמי ביטוח לאומי מעקרות בית וקיצוץ קצבאות ילדים. בתרחישים אלו נאבקנו, עובדות סוציאליות, כחלק מפורום "בוחרים תקציב חברתי" וניסינו למנעם או לצמצם את היקף הפגיעה. בוועדת אלאלוף נשמעות דעות הטוענות כי יש צורך לעבור למתן קצבאות דיפרנציאליות ונראה כי מסרבים להסתמך על סולמות המדידה לעוני שמציג המוסד לביטוח לאומי. גם שם אנו, עובדות סוציאליות,נאבקות בכדי להבהיר את חשיבות האוניברסאליות של הקצבאות של הביטוח הלאומי. בנייר העמדה שהוכן על ידי פורום מאבק בעוני מצוין כי "רשת הביטחון נהנית מתמיכה חברתית כי כולם זוכים לסיוע, שכן כל מי שמשלם דמי ביטוח זוכה גם להחזר. הניסיון ההיסטורי מלמד, שקצבה המיטיבה עם עניים בלבד- תקוצץ כליל עקב איבוד תמיכה חברתית רחבה." לכשנאמר, שירותים לעניים, הם שירותים עניים.

המשבר החמור בו נמצא הביטוח הלאומי, משבר שמתעתד להחריף ככל שהזמן יעבור, מחובר כגוף אחד למדיניות הברורה של קיצוץ קצבאות, העלאת תשלומים על אזרחים שיתקשו לעמוד בהם כגון עקרות בית, וניסיון להוסיף לנו עוד ימי עבודה על ידי העלאת גיל הפרישה, עד שנקבל משהו מהכספים אותם אנו מעבירים מדי חודש. המגמה אותה ממשיכות כל הממשלות האחרונות בעקביות, משנת 2003, הנה מגמה של ייבוש השירות של המוסד לביטוח לאומי והפיכתו לארכאי ולא רלוונטי. מוסד אשר כבר היום מעניק קצבאות של הבטחת הכנסה והשלמת הכנסה שאינן משקפות את יוקר המחייה.

מכתבתה של אביטל להב מתאריך 11.2.14 שפורסמה בynet "המשבר בביטוח לאומי: מה אכפת לכם מה יקרה ב-2042?" עולה, כי השתתפות המדינה בהכנסות המוסד צומצמה משמעותית. אז מי באמת יממן את הגרעון של המוסד לביטוח לאומי? מי באמת יישא בעול של היעדר העצמאות הפיננסית של המוסד? התרגום הנו תרגום פשוט – בעתיד יהיה ניתן לטעון בקלות שיש לפגוע בתנאי העסקת העובדים במקום, להוריד באיכות השירות ובעיקר לפגוע בעיקרון האוניברסאליות – עקרון שבלעדיו העמקת הפערים החברתיים והפגיעה באוכלוסיות המוחלשות פשוט צפויה וידועה מראש. אז איך באמת ייקרא המוסד הזה בעוד כמה שנים?

Tags: ,

One Response to “"המוסד לביטוח לאומי" או "המוסד למתן חסדים" ?”

  1. נפתלי גוטמן הגיב:

    הארגון הזה לקוי ארגונית ומוסרית.
    העובדה שיש שתי חברות לבנת פורן וזכותי שמשיגות כספים למבוטחים משמעותם שהביטוח הלאומי פועל לטובת הקופה ולא לטובת המבוטחים.
    כעצמאי אני רואה הבדל גדול בין האופן היעיל שפועלת רשות המסים לבין האופן הבלתי יעיל שפועל הבט"ל.

Leave a Reply