מבקשות המקלט וילדיהן –צעדה בתל אביב

אנו, מבקשות המקלט בישראל וילדינו ,צועדות ביום רביעי, 15 בינואר בתל אביב 

הצעדה תצא מגינת לוינסקי בבוקר ותגיע אל:

 12:00 - נציבות האו"ם לפליטים, החשמונאים 119 

14:00 – שגרירות ארה"ב, הירקון 70

16:00 – גן מאיר

אנו מבקשות מעיתונאים לנהוג בכבוד עם הנשים והילדים הצועדים.

אנו צועדות מחר בלב כבד ובצער רב.

ממשלת ישראל מתייחסת אלינו כאילו אנחנו לא בנות אדם. אנחנו חיות כאן בלי מעמד, בלי זכויות בסיסיות, בלי תקווה ובלי יכולת לפרנס את הילדים שלנו בכבוד.

אנחנו לא פושעות. הילדים שלנו אינם פושעים. בעלינו ואחינו אינם פושעים.

ממשלת ישראל מזמנת בעלי משפחות למתקן חולות שבנגב, מפרידה נשים מבעליהן,  אבות מילדיהם, ומפרקת משפחות. הכליאה והמעצרים של מבקשי המקלט הורסים את התמיכה היחידה שיש לנו – תמיכת המשפחה והקהילות שלנו. אחינו הכלואים ממשיכים לשבות רעב בכלא סהרונים והלב שלנו נשבר.

לא באנו לישראל כי רצינו לחיות טוב, אלא כי רצינו לחיות. ברחנו מעריצות, מעבודות בכפייה, טבח עם ומלחמות. חלקנו ניצולות מחנות העינויים בסיני, בהם מוחזקות נשים באלימות, נאנסות ומעונות למטרות כופר. בינינו גם אמהות חד הוריות רבות, הניצבות היום לבדן עם הילדים.

לא בחרנו להיות פליטות. לא בחרנו להפרד מהמשפחות שלנו ולא לראות אותן שנים. אנחנו מתגעגעות ורוצות הביתה. אבל הבית שלנו מסוכן. באנו לכאן לבקש הגנה כי רצינו להרגיש בטוחות, כפליטות וכנשים. אבל ממשלת ישראל קוראת לנו מסתננות,מסיתה נגדנו ואנחנו מותקפות. אנחנו מפחדות לצאת לרחוב. הילדים שלנו חיים בפחד. אנחנו מרגישות שאנחנו חיות בכלא.

אנחנו לא מצליחות לספק לילדים שלנו צרכים בסיסיים. אנחנו לא יכולות לעבוד באופן חוקי ומסודר, ואנו משתכרות שכר רעב. אנו מתקשות לממן ביטוח בריאות לילדים. כאשר אנו לא מסוגלות לסייע להם, הם אינם מקבלים עזרה משירותי הרווחה. הם נענשים על מציאות שלא הם גרמו לה.

אנו קוראות היום לנציבות האום לפליטים לעמוד במשימה שלה – להגן על פליטים ופליטות ולשמר את זכויות מבקשי ומבקשות המקלט. על הנציבות להבטיח שבקשות המקלט שלנו נבחנות בישראל בצורה הוגנת ושקופה על פי סטנדרטים בינלאומיים.

אנו קוראות לארצות הברית ולמדינות אחרות לתמוך במאבקנו לזכויות אדם וזכויות פליטים. אנחנו מבקשות שיזכירו לישראל את אמנת הפליטים עליה היא  חתומה.

אנחנו נמשיך להאבק. אנחנו קוראות גם לציבור הישראלי: אל תזנחו אותנו. עמדו לצידנו.

מידע על קהילת מבקשי המקלט בישראל

בעקבות שינויים חסרי תקדים במדיניות כלפי מבקשי מקלט ופליטים אפריקאים בשבועות האחרונים, אלפי מבקשי מקלט ופליטים אפריקאים יצאו בשביתה ובמחאה למען החירות ובמחאה כנגד מעצרים, כליאה וזלזול בזכויות הפליטים.

כ- 53,000 מבקשי מקלט ופליטים חיים בישראל. ברחנו מרדיפה פוליטית, שירות צבאי כפוי, דיקטטורה, מלחמות אזרחיות ורצח עם. 7500 מתוכם הן נשים, רובן מאריתראה. ישנם אלפי ילדים מבקשי מקלט בישראל. הם חיים פה ללא שרותי בריאות או רווחה בסיסיים.

ב 11 בדצמבר 2013, העבירה ממשלת ישראל תיקון ל"חוק למניעת הסתננות”, בעקבות החלטת בית המשפט העליון אשר פסלה את התיקונים הקודמים לחוק. בית המשפט פסק כי החוק מהווה "פגיעה חמורה ובלתי מידתית בזכות לחירות אישית" וסותר את חוקי היסוד של מדינת ישרא

התיקון החדש לחוק מאפשר כליאה של שנה אחת ולאחריה כליאה בלתי מוגבלת בזמן ללא משפט, במתקן חולות שבנגב, באזור מרוחק מריכוזי אוכלוסיה. המתקן הוא כלא, למרות טענות הממשלה. האנשים המוחזקים ב"חולות" מנועים מעבודה ונדרשים להתייצב שלוש פעמים ביום, על מנת להגביל את תנועתם מחוץ לסביבה הקרובה. "חולות" סגור בלילה. החוק מעניק לצוות במתקן את הסמכות לדרוש זיהוי, לחפש, למנוע כניסה, לעצור ולהרחיק את המוחזקים. אם המוחזקים עוברים על כללי המתקן "הפתוח", חשודים בכוונה לעבור על הכללים, או חשודים בסיכון שלום הציבור, ניתן להעבירם לכלא "סגור" לתקופה של 3-12 חודשים.

פקחי רשות ההגירה החלו לעצור ולעכב מאות מבקשי מקלט בתל אביב. בשבוע האחרון של דצמבר 2014, רשות האוכלוסין וההגירה הכריזה על תוכנית המחייבת אלפי מבקשי מקלט ופליטים להתייצב בחולות תוך 30 יום.

רשויות ההגירה מגבילות את האפשרות לחדש את אשרות השהייה ומותירות את האנשים חשופים לאיום מעצר ואובדן מקום עבודתם.

חרף הבטחות משרד הפנים כי משפחות לא יופרדו, עשרות גברים נשואים ואבות לילדים זומנו ל"חולות”.

במקום לכלוא ולגרש אותנו, ישראל צריכה לכבד את זכויות האדם הבסיסיות שלנו כפליטים.

אנו קוראים וקוראות לממשלת ישראל:

·         לבטל את התיקון החדש לחוק למניעת הסתננות, להפסיק את כל המעצרים ולשחרר את כל מבקשי המקלט והפליטים מבתי הכלא

·         לכבד את זכויותינו כפליטים, לרבות זכויות חברתיות ונגישות לשירותי רווחה ובריאות

·         לבחון את כל בקשות המקלט באופן הוגן ושקוף ובהתאם לחוק הבינלאומי 

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , ,

Leave a Reply