postpass act=ul view postpass עבודה שחורה » הכנסת, וועדת העבודה, הרווחה והבריאות – סדר הדיונים מ-12/1/2013 עד 4/2/2014

חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

הכנסת, וועדת העבודה, הרווחה והבריאות – סדר הדיונים מ-12/1/2013 עד 4/2/2014

נושאים בריאות ואיכות סביבה, זכויות עובדים ותעסוקה, מידע על פעילויות, רווחה ושירותים חברתיים ב 11.01.14 0:00

להלן סדר הדיונים בועדת העבודה והרווחה.  עשויים לחול שינויים.  מומלץ להתעדכן באתר הועדה

ישיבות ביום ראשון, י"א שבט תשע"ד, (12/1/2014)

מליאת הוועדה
בשעה 11:00
סדר היום:

סיור הוועדה באולפני חדשות ערוץ 2

ישיבות ביום שני, י"ב שבט תשע"ד, (13/1/2014)

מליאת הוועדה
בשעה 09:30
סדר היום:

הצעת חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ב-2011

מוזמנים:
משרד האוצר, משרד המשפטים, עמותת גרנית, איגוד קופות הגמל, לשכת רואי החשבון בישראל, לשכת עורכי הדין, הסתדרות הגמלאים, משרד ראש הממשלה , ארגוני נשים, שתי"ל – שירותי תמיכה וייעוץ לארגונים לשינויים חברתיים, התאחדות חברות הביטוח, איגוד קרנות הפנסיה החדשות, איגוד קרנות הפנסיה הוותיקות, שדולת הנשים בישראל, נעמ"ת, המשרד לאזרחים ותיקים.

מליאת הוועדה
בשעה 10:45
סדר היום:

הצעת חוק הטבות לניצולי שואה (תיקון מס" 4) (הגדלת הסיוע לניצולי שואה), התשע"ד-2013

מוזמנים:
משרד הרווחה והשירותים החברתיים , משרד האוצר, המשרד לאזרחים ותיקים, מרכז המידע הממשלתי לניצולי השואה, משרד הבריאות, משרד המשפטים, משרד ראש הממשלה , המוסד לביטוח לאומי, הקרן לרווחת ניצולי השואה בישראל , מרכז הארגונים לניצולי השואה, עמותת ניצולי מחנות הריכוז והגטאות, ועידת התביעות, מרכז שמעון ויזנטל, חזית הכבוד, עמותת אביב – עמותה לעזרה לניצולי השואה, יד ושם, הקליניקה לסיוע משפטי לקשישים וניצולי שואה, השדולה למען ניצולי שואה בכנסת, הסתדרות הגמלאים, כן לזקן, הכוונה וטיפול במימוש זכויות ניצולי השואה, העמותה הפרלמנטרית הישראלית בכנסת לפעולות לזכר השואה וסיוע לניצוליה , מוזמנים שונים.

חומר רקע לישיבה: חומר רקע

מליאת הוועדה
בשעה 11:30
סדר היום:

הצעת חוק עבודת נשים (תיקון – הגנה לעובדת העוברת טיפולי פוריות), התשע"ג-2013 של חה"כ אורית סטרוק, חה"כ דב ליפמן, חה"כ אברהם מיכאלי, חה"כ דוד רותם, חה"כ מירי רגב, חה"כ שולי מועלם-רפאלי, חה"כ יוני שטבון, חה"כ עדי קול, חה"כ נחמן שי, חה"כ שמעון אוחיון. (פ/1566)

מוזמנים:
הח"כים היוזמים, משרד הבריאות, משרד הכלכלה, משרד האוצר, משרד המשפטים, משרד הרווחה והשירותים החברתיים , משרד ראש הממשלה , הרשות לקידום מעמד האשה , המוסד לביטוח לאומי, נציבות שירות המדינה, ההסתדרות החדשה, הסתדרות העובדים הלאומית בישראל, כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי, האגודה לזכויות האזרח בישראל, קו לעובד, איגוד לשכות המסחר, התאחדות התעשיינים, להב- לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל, לשכת עורכי הדין, ההסתדרות הרפואית, נציגי קופות החולים, שדולת הנשים בישראל, ארגוני נשים, אשה לאשה, מכון פוע"ה, מוזמנים שונים, נעמ"ת.

חומר רקע לישיבה: נוסח לדיון

מליאת הוועדה
בשעה 12:30
סדר היום:

תקנות הרוקחים (מכירה של תכשיר בלא מרשם שלא בבית מרקחת או שלא בידי רוקח) (תיקון), התשע"ד-2013

מוזמנים:
משרד הבריאות, משרד המשפטים, משרד האוצר, ההסתדרות הרפואית, נציגי קופות החולים, איגוד מנהלי בתי חולים, הסתדרות הרוקחים בישראל, ארגון הרוקחות בישראל, איגוד לשכות המסחר, פארמה ישראל – ארגון הגג של חברות התרופות, ארגון סוכני ובעלי תחנות הדלק, צב"י – צרכני בריאות ישראל, האגודה לזכויות החולה, אמון הציבור, המועצה הישראלית לצרכנות, מוזמנים שונים.

חומר רקע לישיבה: נוסח התקנות

מליאת הוועדה
בשעה 12:45
סדר היום:

הצעת חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים, התשע"ב-2012

מוזמנים:
משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד הבריאות, משרד המשפטים, המשרד להגנת הסביבה, התאחדות חקלאי ישראל, מוזמנים שונים, משרד האוצר, משרד הכלכלה, המרכז לשלטון מקומי, הסתדרות הרופאים הוטרינרים, ארגון הרופאים הוטרינרים ברשויות המקומיות, התאחדות האיכרים, ארגון מגדלי העופות, איגוד לשכות המסחר, התאחדות התעשיינים, עמותת תנו לחיות לחיות, אדם טבע ודין, המועצה הישראלית לצרכנות, אגודת צער בעלי חיים, שתי"ל – שירותי תמיכה וייעוץ לארגונים לשינויים חברתיים, נח – התאחדות ישראלית של ארגונים להגנת בעלי חיים.

חומר רקע לישיבה: חומר רקע

ישיבות ביום רביעי, י"ד שבט תשע"ד, (15/1/2014)

מליאת הוועדה
בשעה 09:00
סדר היום:

תוכנית "מעגלי תעסוקה" של משרד הכלכלה

מוזמנים:
משרד הכלכלה, משרד האוצר, שירות התעסוקה, משרד המשפטים, משרד הרווחה והשירותים החברתיים , משרד ראש הממשלה , משרד העלייה והקליטה, בנק ישראל, המוסד לביטוח לאומי, המרכז לשלטון מקומי, ג'וינט ישראל, ההסתדרות החדשה, הסתדרות העובדים הלאומית בישראל, כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי, התאחדות התעשיינים, איגוד לשכות המסחר, להב- לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל, האגודה לזכויות האזרח בישראל, עמותת סינגור קהילתי, עמותת המשפט בשירות הזקנה, שומרי משפט – רבנים למען זכויות אדם, הקשת הדמוקרטית המזרחית, עמותת ידיד – מרכזי זכויות בקהילה, עמותת מחויבות לשלום ולצדק חברתי, קו לעובד, פורום ארגונים חברתיים, עמותת 50+-.

חומר רקע לישיבה: חומר רקע

מליאת הוועדה
בשעה 10:00
סדר היום:

המונופול של חברת שראל ברכישת ומכירת ציוד רפואי הצעה לדיון מהיר של ח"כ משה זלמן פייגלין

מוזמנים:
משרד הבריאות, משרד האוצר, משרד המשפטים, המשרד לביטחון פנים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, המוסד לביטוח לאומי, ההסתדרות הרפואית, איגוד מנהלי בתי חולים, ארגון הרוקחות בישראל, הסתדרות הרוקחים בישראל, האגודה למלחמה בסרטן, העמותה למאבק בכאב, העמותה הישראלית לקידום קנביס רפואי, פורום שולחן מגדלי הקנביס הרפואי ברשיון בישראל, חברת תיקון עולם, ארגון נכי צה"ל , הפורום הישראלי לבטיחות והנגשה של קנביס, נציגי קופות החולים, צב"י – צרכני בריאות ישראל, האגודה לזכויות החולה, ארגון בתי החולים הפרטיים לחולים כרוניים בישראל, מוזמנים שונים, קופת חולים מאוחדת, ש.ר.א.ל – שרותים ואספקה לרפואה בע"מ, ארגון נכי הפוליו, חברות תרופות.

מקום הישיבה: בחדר הוועדה

חומר רקע לישיבה:
החלטת הממשלה: שימוש בקנביס למטרות רפואיות
חומר רקע
חומר רקע

ישיבות ביום שלישי, ד' אדר א' תשע"ד (4/2/2014)

ועדת משנה לנושא: פנסיה בקיבוץ המתחדש
בשעה 11:30
סדר היום:

הפנסיה בקיבוץ המתחדש

מוזמנים:
משרד הכלכלה, משרד האוצר, משרד המשפטים, המשרד לאזרחים ותיקים, המוסד לביטוח לאומי, התנועה הקיבוצית המאוחדת – תק"מ, ברית הפיקוח, פנסיה בראש, הסתדרות החלוצה, מוזמנים שונים.

חומר רקע לישיבה:
המלצות – ו.משנה פנסיה בקיבוץ המתחדש‎
חומר רקע
חומר רקע

 

נערך על ידי לקסי
תגיות: , , , , , , ,

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.