האם תל"י הגובה תמלוגים עבור יוצרים היא מונופול?

הרשות להגבלים עסקיים החליטה שתל"י הגובה עבור היוצרים את התמלוגים מגופי השידור. היוצרים הפגינו מול משרדי זכיינית ערוץ 2

עשרות יוצרים, בימאים ותסריטאים התאספו ביום ראשון מול משרדי זכיינית ערוץ 2 קשת ברמת החייל בתל אביב.

המפגינים מחו על עמדת הזכייניות לפיה יש להסדיר את פעילותה של תל"י, החברה הגובה בשמם את התמלוגים. האבטחה בבניין קשת תוגברה, וגם שוטרים הגיעו.
הרקע להפגנה: ת"לי הוא ארגון לגביית תמלוגים המאגד בתוכו כ-1,700 תסריטאים ובמאים. הארגון נוסד בשנת 2000 לאחר שהתפצל מאקו"ם ולו הסכמים עם כל גופי השידור ואלה משלמים לה סכומים גלובליים מדי שנה המועברים ליוצרים לפי היצירות שלהם ששודרו.

ברשות להגבלים עסקיים ייאלצו להכריע בקרוב האם הארגון עומד בקריטריונים של מונופול. "רשות ההגבלים העסקיים החליטה שתל"י היא מונופול בתחומה וצריך לפרק אותה", מאשימים בארגון. "הקיום של תל"י מחזק את היוצרים מול גופי השידור וגובה ממקומות שתסריטאי או במאי לא יכול להתעסק עם הגביה". |אבי

יש גם וידאו, ציני ושווה צפיה שיצרו אסף ומיכל שפיר:www.youtube.com/watch?v=2kARqb_b-lI&feature=youtu.be

מתוך פייסבוק "חדר  המצב"

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , ,

Leave a Reply