postpass act=ul view postpass עבודה שחורה » על ועידת מפלגת העבודה להתנהל בשקיפות ובטוהר מידות מירבי

חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

על ועידת מפלגת העבודה להתנהל בשקיפות ובטוהר מידות מירבי

נושאים איכות השלטון, פוליטי ב 25.12.13 1:05

מיכאל לינדבאום מעלה מספר תהיות לקראת ועידת מפלגת העבודה שתתכנס ב-5 בינואר. האם קיום הוועידה בשעות הצהריים אינו עלול לתת משקל מוגזם לפונקציונרים? האם הוועידה תהיה פתוחה לכל? כיצד תתנהל ההצבעה? 

ועידת מפלגת העבודה התשיעית במספר תתכנס ב-5 בינואר פעם ראשונה לאחר היבחרו של יצחק הרצוג לראשות המפלגה. הוועידה היא המוסד העליון של המפלגה הדן ומחליט בעניינים עקרוניים ובעלי השפעה מיוחדת על המפלגה.

הועידה מוסמכת לעסוק בנושאים הבאים:

 • לתקן או לשנות את החוקה.
 • לקבוע ולשנות את שיטת הבחירות לתפקיד יו"ר המפלגה ונציגי המפלגה בכנסת.
 • לאשר איחוד של המפלגה עם גוף אחר.
 • לשנות את שם המפלגה ואת אמנת היסוד שלה.
 • לדון בנושאי מדיניות של המדינה ושל המפלגה, אשר לשכת הפלגה או יו"ר המפלגה יחליטו להעביר להכרעתה.

הוועידה שתתכנס ב-5 בינואר תחולק לשני חלקים: בשעה 14.00 יישאו דבריהם חברי מפלגה, שיוכלו לדבר על נושאים שונים. בשעה 16.30 ייפתח המושב המרכזי שידון בנושאים שנקבעו בסדר היום.

סדר היום שנקבע הוא:

 1. אישור סדר יום הועידה.
 2. הקמת ועדה לבחינת המבנה הארגוני של המפלגה (להלן: "הועדה"). המלצות הועדה יובאו לדיון במזכירות הלשכה עד 90 ימים מיום הסמכת הועדה. בתום דיון ואישור מזכירות הלשכה, יוצגו ההמלצות בפני הועידה התשיעית על מנת לאשרן כאמור.חברי הועדה יוצגו באתר המפלגה טרם כינוס הועידה.
 3. התליית הליכי הבחירות לתפקיד המזכ"ל והבחירות ללשכת המפלגה, עד לסיום עבודת הועדה וסיום הליכי הבחירות לא יאוחר מה30.6.2014 (לאור בקשתו של יו"ר המפלגה מהמזכ"ל המכהן ח"כ חיליק בר להמשיך בתפקידו עד המועד האמור ולאור הסכמתו של המזכ"ל לכך).
 4. מתוקף האמור לגבי הארכת כהונת המזכ"ל יותלה תוקפו של התיקון בסעיף 16(ג)(2) לחוקה אשר נוסחו "כפל תפקידים – חבר כנסת לא יוכל לכהן בתפקיד מזכ"ל המפלגה". כך שתוקפו של סעיף זה יחול רק לאחר יום 30.6.14.
 5. שינויים ועדכונים באיוש מוסדות המפלגה: מזכירות לשכה, ועדת חוקה, המוסד לברור עתירות. הקמת חוגים רעיוניים.

עיתוי זמן הוועידה מעלה את השאלה: האם שעת צהריים היא שעה נוחה להתכנסות? הרי חברים רבים עובדים ולא יוכלו לנטוש עבודתם באמצע בשביל הוועידה. עיתוי זה מעלה את החשש שפונקציונרים הקשורים בעבודתם למפלגה ולהסתדרות יוכלו להגיע בשעה זו, בצד אחרים שאינם עובדים או גמלאים, אבל השדרה המרכזית של החברים העובדים יתקשו להגיע. כך ייצא שלפונקציונרים יהיה הכוח להשפיע בוועידה בעצם נוכחותם לעומת האחרים שלא יוכלו להגיע.

שאלה שנייה המתעוררת היא: מי הם המוזמנים לוועידה? האם רק צירים החייבים להיות נוכחים, או אולי כלל חברים ולא חברים במפלגה? האם הכוונה היא שרק צירי המפלגה יישאו נאומים, או גם חברים שאינם צירים? האם הוועידה תהיה פתוחה לכלל החברים, או רק לצירים?

ואם הוועידה תהיה פתוחה לכול, האם לקראת המושב השני שיתחיל ב-16.30 יתבקשו המשתתפים שאינם צירים לצאת ולא להשתתף? סביר להניח שהמוזמנים למושב הראשון לא יתבקשו לעזוב את האולם לקראת המושב השני. מאחר שההצבעה על סעיפי סדר היום במושב השני היא גלויה ונעשית בהרמת ידיים, נוצר חשש שגם חברים שאינם צירים עלולים לשתף עצמם בהצבעה.וזאת למרות שאין להם זכות הצבעה.

כדי לבטל חשש זה, מן הראוי שיוצע תהליך שישקף טוהר המידות בהתנהלות הוועידה, וימנע באופן ברור הצבעה של המשתתפים בוועידה שאינם צירים. כמו כן, מן הראוי שתיקבע שעת מפגש הנוחה לכל הצירים העובדים ומתקשים להגיע בשעה 14.00 וגם בשעה 16.30. העיתוי המתאים ביותר לערב גורלי זה הוא לכל המוקדם בשעה 18.30 בערב.

בסמכות הוועידה לשנות סדרי עולם במפלגה וסעיף 2 בסדר היום בוועידה משקף זאת. לנגד עיני היו"ר עומדת המטרה לשנות את המבנה הארגוני של המפלגה. ברור לכולי עלמא שזוהי מטרה משמעותית המכוונת לבצע שינויים יסודיים במבנה הארגוני של המפלגה. לצורך מטרה זו מוצע בסדר היום של הוועידה להקים ועדה שתבחן את המבנה הארגוני של המפלגה. על צירי המפלגה יהיה להצביע על הסכמתם להקמת ועדה. כדי שהחלטה על הקמת ועדה תתקבל באופן דמוקרטי ונקי, מן הראוי לדאוג להליך הצבעה שקוף וטהור של הצירים בלבד. יש לאפשר להם להגיע לוועידה על ידי קביעת שעה הנוחה לכל הצירים, כולל אלה העובדים.

סעיף 5 בסדר היום של הוועידה מכוון לאיוש מוסדות המפלגה. סביר להניח שמדובר בנאמני היו"ר החדש, יצחק הרצוג, המעוניין לאייש אנשים הנאמנים לו ועל-ידי כך להעביר בקלות החלטות שהוא מעוניין בהן. כדי לקבל לגיטימציה מכלל צירי הוועדה, מן הראוי לקבוע עיתוי נוח לכול לשעת הוועידה, ולקבוע נוהל הצבעה שיאפשר הצבעתם של הצירים בלבד. אי לכך, מוצע כי ההצבעה על סעיפי סדר היום תהיה חשאית. רק כך יוכל להישמר טוהר המידות של הבחירות. הצבעה גלויה בהרמת יד תאפשר למשתתפים שאינם צירים להצביע וזה לא חוקי. רק הצבעה חשאית היא הנוהל הנכון לוועידה זו.

מיכאל לינדנבאום הוא חבר מפלגת העבודה וציר בועידות המפלגה

נערך על ידי דורון
תגיות: , ,

2 תגובות

 1. מיכאל לינדנבאום :

  בוג'י עושה "כיפה אדומה" לשלי

  בועידה ה"פתוחה" לראשונה מאז כהונת שלי ,שאז הקפידו על מניעת זיופי צירים,בוג'י מביא את הפלנגות שלו לועידה כדי לעשות השתלטות עויינת על הועידה ומוסדות המפלגה.

  מכאן הדרך פתוחה לבוג'י הניאו-ליבראל להצטרף לחינגא הניאו-ליבראלית של ביבי והימין ולהיות שותף נאמן.

  בוג'י ימשיך במסורת המתועבת ,בת 30 השנה,של שיתוף פעולה מלא בין בין הניאו-ליבראלים של העבודה והמפריטנים של משטר הימין הליכודי.

 2. מיכאל לינדנבאום :

  עדכון מחיליק בר

  עכשיו עדכון על דחייה של חצי שעה,מ16.30 ל 17.00

  התכנסות: 14:30
  תחילת המושב: 15:00

  מושב שני – הוא המושב המרכזי והחגיגי שיחל בנאומים וסקירות של בכירי המפלגה ולאחר מכן, הצבעות בנושאים שעל סדר היום כפי שאושר על ידי מזכירות הלשכה.

  תחילת המושב: 17:00

  יש גם שינויים "קלים" בהגדרות
  המושב שמתחיל ב14.00 היה מוגדר כחגיגי(פתוח),ועכשיו מוגדר כ"סתם" מושב.
  לעומת זאת המושב המרכזי שבו יתקבלו ההחלטות הופך להיות מושב חגיגי(פתוח) אף הוא.
  הדרך פתוחה להשתלטות הפלנגות של בוג'י.

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.