postpass act=ul view postpass עבודה שחורה » הרפורמה החדשה בתכנון ובבניה – אין התייחסות לדיור בר השגה

חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

הרפורמה החדשה בתכנון ובבניה – אין התייחסות לדיור בר השגה

נושאים חדשות, עלו ברשת, תכנון ובניה ב 16.12.13 1:01

ביום שלישי ה-17 בדצמבר יידונו סעיפים 25- 28 בהצעת חוק התכנון והבנייה במסגרת הרפורמה החדשה בתכנון ובבניה. להלן חוות דעת האגודה לזכויות האזרח ואגודת "במקום" להצעת החוק, המתריעה על היעדרות היבטים חברתיים שתגרום לפערים חברתיים ולאפליה ותקשה על נגישות לשירותים חיוניים ובסיסיים

 עמדת האגודה וארגונים עמיתים: בהצעת החוק יש היבטים חיוביים, ובהם צעדים להגברת השקיפות במוסדות התכנון, כמו חובת פרסומם של חומרי רקע לתכניות וחוות דעת מקצועיות. עם זאת, קיימות בהצעת החוק בעיות מהותיות המאיימות לפגוע פגיעה חמורה בהליכי התכנון, וכתוצאה מכך באיכות החיים של הציבור בישראל. נוסף על כך נעדרת מההצעה התייחסות להיבטים חברתיים, שלהעדרם השלכות דרמטיות על רמת החיים של אנשים, על פערים חברתיים, על שוויון ואפליה ועל נגישות לשירותים חיוניים ובסיסיים. בולטת במיוחד בהעדרה הסמכת מוסדות התכנון בנושא דיור בר השגה. באופן זה מבטלת הרפורמה החדשה הישג חשוב ומרכזי שהושג בעקבות המחאה החברתית בקיץ 2011 – התחייבות של הממשלה לקדם דיור בר השגה ברפורמה. להרחבה

השבוע יידונו בוועדה סעיפים 28-18 להצעת החוקלהערות עמותת במקום – מתכננים למען זכויות תכנון לסעיפים 28-25

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון 102) התשע"ג -2013

בשנת 2010 החלה ממשלת ישראל לקדם רפורמה רחבת היקף בתחום התכנון והבנייה. לאחר קמפיין ארוך של ארגוני חברה וסביבה, ובהם האגודה לזכויות האזרח, וגופים רבים ונוספים, שהצביעו על כשלים רבים ברפורמה ועל היותה בלתי חברתית, נבלמה הרפורמה וקידומה הוקפא. בשנת 2013 הוכנה רפורמה חדשה בהובלת ראש מנהל התכנון והבנייה, הגב' בינת שוורץ, ושר הפנים גדעון סער. להשקפתם, הרפורמה תביא לקיצור הליכי התכנון בישראל. הרפורמה נוסחה לכדי הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון 102) התשע"ג -2013 , ומכונה – הרפורמה החדשה בתכנון ובבניה.

האגודה עוסקת בנושא הדיור והתכנון והבנייה כחלק ממספר קואליציות של ארגונים – המטה לתכנון אחראי הכולל ארגוני סביבה וחברה, וקואליציית דיור בר השגה הכוללת ארגונים מומחים בתחום דיור בר השגה. לעמדת הארגונים, בהצעת החוק יש היבטים חיוביים, ובהם צעדים להגברת השקיפות במוסדות התכנון, כמו חובת פרסומם של חומרי רקע לתכניות וחוות דעת מקצועיות. עם זאת, קיימות בהצעת החוק בעיות מהותיות המאיימות לפגוע פגיעה חמורה בהליכי התכנון, וכתוצאה מכך באיכות החיים של הציבור בישראל. נוסף על כך נעדרת מההצעה התייחסות להיבטים חברתיים, שלהעדרם השלכות דרמטיות על רמת ‏החיים ‏של‏ אנשים,‏ על‏ פערים ‏חברתיים, ‏על ‏שוויון‏ ואפליה ‏ועל ‏נגישות ‏לשירותים ‏חיוניים ‏ובסיסיים. בולטת במיוחד בהעדרה הסמכת מוסדות התכנון בנושא דיור בר השגה. באופן זה מבטלת הרפורמה החדשה הישג חשוב ומרכזי שהושג בעקבות המחאה החברתית בקיץ 2011 – התחייבות של הממשלה לקדם דיור בר השגה ברפרומה.

סטאטוס: הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה ביולי 2013 והיא נדונה בוועדת הפנים והגנת הסביבה להכנה לקריאה שנייה ושלישית.

נוסח הצעת החוק

להצבעה בקריאה ראשונה מאתר הכנסת

עמדת המטה החברתי-סביבתי לתכנון

עמדת הקואליציה לדיור בר השגה

עמדת האגודה לזכויות האזרח ועמותת במקום

הערות עמותת במקום לסעיפים 28-25, דצמבר 2013

הערות האגודה לזכויות האזרח ועמותת במקום לסעיפים 23-8 בהצעת החוק, נומבמבר 2013

הערות האגודה לזכויות האזרח ועמותת במקום לסעיפים 24, 55 ו-58 בהצעת החוק, נומבמבר 2013
חקיקה קשורה: הרפורמה בתכנון ובבנייה

נערך על ידי דליה
תגיות: , , ,

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.