חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

הצעת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה – קץ לפגיעה בסודיות רפואית

נושאים זכויות עובדים ותעסוקה, מכתבים ב 8.12.13 0:36

ביום ראשון 8 בדצמבר ייערך בוועדת השרים לענייני חקיקה דיון בהצעת החוק שמטרתו לשים קץ לדרישת מעסיקים לויתור על סודיות רפואית. להלן מכתב שנשלח על ידי האגודה לזכויות האזרח, האגודה לזכויות החולה והוועד למלחמה באיידס לשרת המשפטים ציפי לבני המשמשת גם יו"ר ועדת השרים לחקיקה

 מטרת הצעת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה (תיקון – הגבלת הדרישה לוויתור סודיות רפואית מדורש עבודה), התשע"ג-2013 לשים קץ לפגיעה החמורה בסודיות הרפואית במקומות עבודה: מועמדים/ות לעבודה ועובדות/ים נדרשים כעניין שבשגרה להפקיד בידי המעסיק/ה כתב ויתור על סודיות רפואית (וס"ר) או לענות על שאלון רפואי. הפגיעה בסודיות הרפואית גוררת אחריה גם אפליה פסולה, שכן מידע רפואי משפיע על החלטות תעסוקתיות גם כשאין לכך בסיס רציונלי, במיוחד כאשר נלווית למידע סטיגמה שלילית. הדרישה המופנית אל המועמדים לעבודה ואל העובדים אינה חוקית, אבל בהעדר הוראות חוק שאוסרת עליה במפורש מתקשים העובדות והעובדים הנפגעים לאכוף את הדין.

הצעת החוק זכתה לתמיכת הלשכה לאתיקה של הסתדרות הרופאים בישראל (הר"י). כמו כן, מנכ"ל משרד הבריאות פנה אל משרד הכלכלה זה מכבר וביקש ממנו לפעול לאכיפת האיסור החוקי על דרישת וס"ר מעובד/ת.

2013 בדצמבר 3

לכבוד

גב' ציפי לבני

השרים חברי ועדת השרים לחקיקה

שרת המשפטים ויו"ר ועדת השרים לחקיקה

הנדון: הצעת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה (תיקון – הגבלת הדרישה לוויתור סודיות

רפואית מדורש עבודה , ) התשע -ג" 2013 /פ( 1413/19 של יריב לוין ודב חנין)

1. אנו מבקשים את תמיכתך בהצעת החוק שבנדון, שמטרתה לשים קץ לפגיעה החמורה בסודיות הרפואית במקומות עבודה ה . חקיקה המוצעת אוסרת על מעסיק להשיג מידע רפואי של עובד או להחתימו על ויתור סודיות רפואית (וס ר" ). יחד עם זאת, כאשר קיימת חובה לוודא את כשירותו הבריאותית של העובד יוכל המעסיק להפנותו לרופא תעסוקתי, שרק הוא יוכל להיחשף למידע הרפואי של העובד.

2. במהלך עבודתנו אנו נתקלנו במקרים רבים של פגיעה קשה ומיותרת בסודיות רפואית במקומות עבודה. מועמדים לעבודה ועובדים נדרשים כעניין שבשגרה לחתום על וס ר" או לענות על שאלון רפואי . מידע רפואי נתפס כאינטימי וחשיפתו כרוכה בהשפלה ובמבוכה. פגיעה בסודיות הרפואית גם גוררת פגיעה בבריאות כיוון שמטופלים נמנעים מלמסור לרופא את מלוא המידע הדרוש לטיפול מיטבי . מידע רפואי משפיע על החלטות תעסוקתיות גם כשאין לכך בסיס רציונאלי, במיוחד כאשר נלווית ל"מצב הרפואי" סטיגמה שלילית. עובד שנאלץ לחשוף בפני המעסיק מידע על מצבו הרפואי, חי בחשש מתמיד, שמא מידע זה ישפיע על יחסו של המעסיק, או יגיע לידיעתם של חברים וממונים במקום העבודה ויהפוך לפרט רכילותי. חשש זה אינו מופרך וכבר אירע שמעסיק עשה שימוש במידע רפואי של העובד למטרות אסורות.

3. בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון, מידע רפואי הוא מידע "פרטי" וככלל אדם זכאי לחסותו ולשמור על פרטיותו מפני גילויו. מעסיק לא "יוכל לדרוש גילוי של כל פרט הנוגע לחייו האישיים של המועמד, ולהצדיק את הדרישה בכך שהדבר נעשה 'מרצון ".'

4. אמנם, אל מול זכותו לעבודה של העובד עומדות זכויות וחובות של המעסיק – לנהל את העסק בצורה יעילה, לוודא שהעובד כשיר מבחינה בריאותית לבצע את תפקידו ואינו מסכן את עצמו, את העובדים האחרים או את ציבור הלקוחות . אינטרסים אלה עשויים להצדיק פגיעה מוגבלת בפרטיות, ובלבד שזו עומדת בתנאים של תכלית ראויה, רלבנטיות, מידתיות ותום לב. תנאים אלה אינם מתקיימים כאשר מידע רפואי נחשף בפני המעסיק ש, חסר את המומחיות הדרושה כדי לקבוע כשירות רפואית. מומחיות זו היא נחלתו של הרופא התעסוקתי. העברת המידע הרפואי אל הרופא התעסוקתי, ואליו בלבד – כאמור בהצעת החוק – מבטיחה את השגתהתכלית תוך פגיעה מידתית בפרטיות העובד.

5. הפרקטיקה הנוהגת היום במקומות עבודה רבים, והפגיעה הנגרמת בעטייה לזכויות היסוד של העובדים, לעמדתנו אינן חוקיות גם כיום, אך עובדים אינם מרבים להתלונן על הפגיעה, ולעיתים נדירות בלבד הם מצליחים להתגבר על המחסומים שעומדים בדרכם אל בית הדין לעבודה. במצב דברים זה, כל אי בהירות שב דין פועלות לרעתם: המעסיק קובע עובדות בשטח על יסוד פרשנויות משפטיות מופרכות ו, תוך התעלמות מהדין.

6. נדרשת אפוא חקיקה שתאסור במפורש את הפרקטיקות הפסולות שנהוגות כיום, ותקבע סנקציות וערובות פרוצדורליות, שיסייעו באכיפת האיסור החוקי. הלשכה לאתיקה של הסתדרות הרופאים הביעה כבר את תמיכתה בהסדר המוצע ואנו מבקשים שתצטרפו אליה

( "מצ ב חוות דעת מפורטת ).

בכבוד רב ,

האגודה לזכויות החולה, הוועד למלחמה באיידס, האגודה לזכויות האזרח

נוסח הצעת החוק

עמדת האגודה לזכויות החולה, הוועד למלחמה באיידס והאגודה לזכויות האזרח,

נערך על ידי מערכת עבודה שחורה
תגיות: , , , ,

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.