postpass act=ul view postpass עבודה שחורה » משרד החינוך – עד 2016 כל בתי-הספר היסודיים יהיו בניהול עצמי

חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

משרד החינוך – עד 2016 כל בתי-הספר היסודיים יהיו בניהול עצמי

נושאים דעות, חדשות, חינוך ותרבות ב 28.10.13 0:53

החלטת ממשלה ממרץ 2011 מורה על הפעלת ניהול עצמי בבתי-ספר יסודיים באמצעות פיילוט, שאחריו יוכנסו כל בתי-הספר היסודיים במדינה לניהול עצמי עד שנת 2016. ב-6 בנובמבר 2013 יקיים משרד החינוך כנס על הניהול העצמי

מאת: דליה בלומנפלד

 edu-v4

ב-9 באוקטובר פורסם במקומון תל-אביב-יפו  כי הורים אולצו לממן מכיסם 200 ₪ עבור מזגנים לבית-הספר היסודי בו לומדים ילדיהם. מדובר בבתי-ספר יסודיים בגבעתיים, המנוהלים בניהול עצמי, ומתחזקים בעצמם גם את המזגנים. זוהי דוגמא הממחישה איך מימון מערכת החינוך היסודית עובר מרשויות המדינה אל ההורים.

בית-ספר בניהול עצמי הוא זה שקיבל אוטונומיה פדגוגית, מינהלתית ותקציבית. ביסודו עומדת העברת סמכויות בתחומי כוח-אדם, משאבים ופדגוגיה ממשרד החינוך ומהרשויות המקומיות למנהל בית-הספר ולצוות החינוכי שלו. הסמכות הניתנת מחייבת אותם באחריות. מופעל עליהם עקרון האחריותיות, הגורר סנקציות עונשיות במקרה של אי עמידה בתנאים. (אתר משרד החינוך בקישור זה מפרט את נושא הניהול העצמי.)

הפעלת הניהול העצמי החלה כבר בשנות התשעים, לאחר פיילוט שנמשך מספר שנים. בשנת 2000 הפסיקו להעביר בתי-ספר לניהול עצמי. משרד החינוך הזניח את פרויקט הניהול העצמי, והשאיר למנהלי בתי-הספר היסודיים בניהול עצמי להתמודד בעצמם עם הבעיות מול הרשויות המקומיות, אשר חלקם אף צמצמו את העברת הכספים הדרושים לאחזקה ולניהול של בתי-הספר.

מבקר המדינה כתב דו"ח חמור לשנת 2008 על הניהול העצמי. לפי הדיווח במחקר הראמ"ה: "נמצא כשל יסודי בתהליך קבלת ההחלטות, היישום והניהול של משרד החינוך. …. אף שמודל הניהול העצמי יושם במאות בתי ספר ייסודיים לא ביצע משרד החינוך משנת 2002 מחקר להערכת היישום של המודל. בהיעדר מחקר להערכת תרומתו של המודל להשגת מטרות חינוכיות, לא ניתן לקבל החלטות בדבר היישום של מודל הניהול העצמי בעתיד. …… משרד מבקר המדינה העיר למשרד החינוך כי ההפחתה שחלה במשך השנים בשיעור התקציבים שמקצה המשרד למימון יישומו של מודל הניהול העצמי פוגעת בעצם היכולת להשיג את יעדי התכנית וביכולתם של בתי הספר לפעול באופן מיטבי לטובת התלמידים. " (ראו גם ב"קו לחינוך".)

בשנת 2011 התקבלה החלטת ממשלה (מספר 2981 ממרץ) להתחיל פיילוט חדש.  בהצעת מחליטים זו של הממשלה נאמר כי "מחליטים לקבל את הצעת שר החינוך לפעול להגדלת מרחב הניהול הפדגוגי והתקציבי של בתי-הספר ומנהלי בתי-הספר…… מנכ"ל משרד החינוך יקים צוות שיכלול את נציגי משרד החינוך, משרד האוצר ומרכז השלטון המקומי לצורך גיבוש ויישום תכנית לניהול עצמי של בתי הספר הרשמיים. צוות היישום יפעל לאיגום משאבים המוקצים לבית-הספר ממשרד החינוך, מרשות החינוך המקומית וממקורות נוספים…….."  עוד נכתב בהצעה כי הניהול העצמי יופעל כפיילוט החל משנת תשע"ב. עוד נכתב כי המשך יישום החלטת הממשלה לאחר הפיילוט יהיה כפי שיסוכם בין מנכ"ל משרד החינוך לבין הממונה על התקציבים במשרד האוצר יהיה ביחס להמשך, קצב פריסת התכנית והמשאבים שיוקצו לה. (להצעת המחליטים)

ב-2012 הוקמה במשרד החינוך מנהלת ניהול עצמי . (ראו באתר של משרד החינוך לבתי ספר בניהול עצמי .) כמו כן החלה הפעלת הפיילוט לחידוש תהליך המעבר לניהול עצמי. הפיילוט הוחל ב-166 בתי-ספר יסודיים ו-17 רשויות מקומיות במחוזות תל-אביב וחיפה. (המקור למידע במחקר ההערכה על הניהול העצמי באתר הראמ"ה.)

ב-6 בנובמבר 2013 יקיים משרד החינוך כנס בנושא הניהול העצמי, המבשר על אלף בתי ספר יסודיים בתכנית המחודשת לניהול עצמי. משרד החינוך פועל נמרצות כדי להפעיל את הניהול העצמי על כל בתי-הספר היסודיים במדינה.

גורמים העוקבים מקרוב אחר יישום הניהול העצמי חושדים כי מנהלת הניהול העצמי משתמשת בהסכמים משנות התשעים ובכך חוזרת על המשגים שמבקר המדינה התריע עליהם.

ההסכמים מעבירים את אחריות הניהול הכלכלי והתחזוקתי למנהל ביה"ס, למרות שלא הוכשר לכך. מצד שני, המנהלים אחראים לכשלים במקרה של תביעה משפטית, וייאלצו לשלם מכספם, במקרה של הפסד במשפט.

הביקורת על הפעלת הניהול העצמי מעלה את הטענה שהמדינה מסירה אחריותה מניהול בתי-הספר ומשליכה אותה על מנהלים בלי לתת להם כלים ראויים לממש אחריותם כראוי. מנהלים מבינים בפדגוגיה ולא בכספים ותחזוקה. הטלת אחריות על תחומי כספים ותחזוקה עלולה להוות קושי למנהלים, במיוחד אם לא יקבלו את המשאבים הכספיים הנדרשים לכך לפי הסכמי הניהול העצמי, וזה המצב המסתמן. מנהלי בתי ספר יחתמו על הסכמים שייאלצו אותם לשלם אישית על מחדלים, ללא הגנה של הרשויות שהוסרה מהם. הם עלולים יהיו להיקלע למצבים שייאלצו אותם להפר חוק כדי לקיים את ניהולם, כמו למשל השכרת חדרים בבית הספר ללא דיווח לרשויות המס.

בהעברה לניהול העצמי מספר בעיות. אחת העיקריות בהן היא האפשרות לכל בית ספר לגייס כספים מכל מקור שהוא. אפשרות זו תגדיל את הפערים בין בתי ספר מבוססים לבין בתי ספר בהם תלמידים מאוכלוסיות חלשות. בכך ילך ויתרחק עקרון שוויון ההזדמנויות, שעל בסיסו הוקמה מערכת החינוך הממלכתית.  המצב בחוק כיום הוא איסור על גיוס כספים מסוג זה. ההיתר לגיוס כספים כזה כפי שמציע הניהול העצמי אינו מעוגן כיום בחוקים ובתקנות.

החלטת הממשלה מדברת על פיילוט אבל נראה כי שאולי כהן, הרפרנט של משרד האוצר (שכתב את הסכמי "אופק חדש"), שעבר למשרד החינוך והקים את המנהלת לניהול עצמי, ממהר לעבור מהפיילוט לתכנית. העברת כל בתי-הספר היסודיים במדינה לניהול עצמי עד סוף 2016 מתנהלת למרות הבקרה המאששת את הטענות והביקורת עליו. אך כל זה אינו בולם את היוזמה ליישום התכנית. נראה שיוזמת הניהול העצמי המחודשת היא פרי יוזמתו של משרד האוצר הרואה לנגד עיניו את השיקולים הכספיים בחינוך.

תודה לאתר "גב לחינוך" שהסב את תשומת הלב לכנס וליוזמת הניהול העצמי במערכת החינוך.

נערך על ידי דליה
תגיות: , , , , , , ,

2 תגובות

 1. יובל :

  במקום שמשרד החינוך ייקח אחריות על כל מערכת החינוך

  הוא מתחיל (ממשיך) להפריט את מערכת החינוך, נראה שזה ייגמר רע מאוד.
  וועדת חקירה ממלכתית תצטרך לקום בעוד מספר שנים אחרי שנראה כולנו את המשך הדרדרות החינוך במדרון החלקלק שהיא נמצאת עליו.
  מצער לראות שדווקא אלה שרואים "דרך החור של הגרוש" הם הקובעים את מדיניות חינוך במדינת ישראל.

 2. עבודה שחורה » הניהול העצמי בבתי-הספר היסודיים – הבעיות והכשלים בהפעלה המחודשת של הפרויקט :

  […] משרד החינוך – עד 2016 כל בתי-הספר היסודיים יהיו בניהול עצ… […]

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.