תכנית ויסקונסין החדשה – ממשיכים במאבק נגד ההצעה

אמנם המאבק למיגור תכנית ויסקונסין הוכתר בהצלחה בכנסת הקודמת, אך הוא לא מנע מהממשלה הגשת הצעות חוק מחודשות באותו נושא.  למרות ההתנגדויות הרבות לחוק, הממשלה ממשיכה לנסות לחוקקו. הארגונים שפעלו נגד החוק בעבר , ממשיכים במאבק נגד, ומביעים עמדתם ביחס לכשלים בתפיסה הכוללת של התכנית

רבנים לזכויות אדם, האגודה לזכויות האזרח וסינגור קהילתי שלחו לח"כ חיים כץ, יו"ר ועדת העבודה והרווחה את עמדתם בנוגע להצעת החוק לעידוד היציאה לעבודה (ויסקונסין) ולשינויים הנחוצים בה לצורך שמירת זכויות דורשי העבודה

מן הראוי לציין כי תכנית ויסקונסין הופעלה בישראל, תחת שמות שונים, במשך מספר שנים. בשל פוגענותה החליטה הכנסת שלא להאריך אותה באפריל 2010 עת הגיעה לסיומה.

בעקבות זאת, הציעה הממשלה הצעת חוק חדשה – הצעת חוק  שילוב מקבלי גמלאות בעבודה. גם את ההצעה הזאת סירבה הכנסת לאשר בשל העובדה שההצעה החדשה הציגה למעשה תכנית בעלת אותה תפיסה ועקרונות כמו של התכנית שבוצעה בפועל, עם שינויים מינוריים.

כעת מבקשת הממשלה לקדם הצעת חוק חדשה לכאורה תחת השם הצעת חוק עידוד היציאה לעבודה. אלא שמדובר באותה ההצעה. (מצורף מסמך השוואה בין התכנית האחרונה שנפסלה, לתכנית הנוכחית).

במסמך המצ"ב מפורטים הכשלים בתפיסה הכוללת של התכנית (העדר טיפול בשוק העבודה והעדר יצירת מקומות עבודה, הפרטה עמוקה של סמכויות שלטוניות, המשך הפגיעה בשירות התעסוקה במקום חיזוקו ועוד), לצד פירוט הכשלים בפרטי התכנית והשינויים שיש להכניס בה, אם וככל שאכן תקודם, לרבות:

                        א.       יש להשאיר בידי שירות התעסוקה את כל הסמכויות השלטוניות, שמשפיעות על זכויותיהם של דורשי העבודה לקיום בכבוד ולפיתוח אופק תעסוקתי, בהן: מיון המשתתפים המתאימים לתוכנית; הפניית המשתתפים לעבודה; קביעת התוכנית האישית של המשתתפים; החלטה בלעדית בדבר שלילת גמלת הבטחת הכנסה ועוד.

                        ב.       כן יש להשאיר בידי שירות התעסוקה את ההחלטות בדבר סוגי ההכשרות המקצועיות הנדרשות והיקפן, וסוגי השירותים תומכי ההשמה הנדרשים והיקפם.

                        ג.       יש לקבוע כעקרון את העדפת ההכשרה המקצועית על פני שליחה לעבודה שאין בה שכר מספק ואופק תעסוקתי.

                        ד.       יש לקבוע את הזכות של כל משתתף לשירותים תומכי עבודה.

                        ה.      יש לבטל את הקביעה השרירותית של תכנית אישית בת 30-35 שעות שבועיות, ולקבוע תוכנית אישית פרטנית לכל משתתף.

                         ו.        יש לקבוע את התוכנית האישית ואת ההפניה לעבודה תוך התחשבות במאפייניו האישיים, התרבותיים והחברתיים של כל משתתף.

                        ז.       יש להבטיח כי מי שאינו מתאים לתוכנית יקבל פטור "אי מסוגלות תעסוקתית" מראש ולצמיתות.

                        ח.      יש לבטל את האפשרות לחייב את המשתתפים לעבודה בחינם תחת הכותרת של "שירות בקהילה".

                        ט.      יש לכלול בהצעת החוק את נוסחת התגמול, על מנת להבטיח שמודל התגמול הפוגעני לא יחזור עצמו.

                         י.        יש לפתוח את התוכנית לתחרות בכל אזור גיאוגרפי.

לקריאת המסמך שנשלח לח"כ כץ: הצח עידוד יציאה לעבודה (ויסקונסין) שינויים נדרשים

השוואת תוכניות ויסקונסין 2011-2013 וההשלכות – טבלה ארגונים

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply