חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

אופק חדש: הצטרפות גננות מרצון או בכפיה?

נושאים חינוך ותרבות, מכתבים ב 28.11.08 6:08

אורן סימון מבקש ממנכ"לית משרד החינוך הסבר לסתירה העולה מההנחיות לגבי רפורמת אופק חדש בגני הילדים, ותוהה האם הצטרפות הגננות לרפורמה היא וולונטרית, או שהיא נכפית עליהן באופן אוטומטי

27 בנובמבר 2008

מכתב פומבי

לכבוד

הגב' שלומית עמיחי

מנכ"לית משרד החינוך

      הנדון:   תוספת שעה פרטנית בגני הילדים

      סימוכין:  (1) מכתבך למנהלי ומנהלות בתי הספר העי"ס מיום 19/11/08 מספר 14714500

                  (2) הוראת ביצוע להסכם קיבוצי מיום 10/01/08 מתאריך 20/01/08 מספר 5995 (י 36)

                  (3) מכתבה של מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי מתאריך 25/08/08 מספר לר/סח/2436 
 

גבירתי,

מכתבי זה מפורסם במקביל באתר עבודה שחורה ובאתר גננות באופק (ראי רשימת מכותבים לכתובות האתרים ונישלח לרשימת המכותבים בדואר רשום ובמקביל בדואר אלקטרוני)

1.

במכתבך (1) בסעיף הנושא את הכותרת " תוספת של 4.5% עבור השעה הפרטנית" את כותבת: "נדגיש שהסכם זה הינו תקף גם לשנה"ל תשס"ט…".

בהוראת הביצוע (2) סעיף 3-ב כתוב: "התוספת תמשיך להיות משולמת לאחר משכורת חודש יוני 2008, רק אם ייחתם הסכם כולל בדבר הרפורמה עד אותו מועד. במקרה ולא ייחתם הסכם כולל כאמור, יופסק תשלום תוספת השכר בגין יישום שלב א' של הרפורמה, ובהתאמה יופסק גם ביצוע שעת ההוראה הפרטנית השבועית על-ידי עובדי הוראה". 

למיטב ידיעתי לא נחתם הסכם כאמור ומכאן שביצוע השעה הפרטנית מכח ההסכם מתאריך 10/01/08 עליו את מסתמכת היה צריך להיות מופסק – וזאת בניגוד לדבריך  

האם הוארך תוקף ההסכם מעבר לתאריך יוני 2008  ?!  אם לאו הרי שהנחייתך אינה מכח הסכם ונשאלת השאלה מכח איזו סמכות ניתנת הנחיה זו ? 

2.

במכתבך (1) בסעיף הנושא את הכותרת " תוספת של 4.5% עבור השעה הפרטנית" את כותבת: "עובד הוראה שאינו מעוניין להצטרף להסכם זה צריך להודיע על כך, בכתב למנהל/ת בית הספר (וזאת בנוסף להודעה לגזברות ולכח-אדם בהוראה במחוז), מורים אלו כמובן אינם זכאים לתוספת של 4.5%."

הנחייה זו המגובה בהוראת הביצוע (2) להסכם הקיבוצי (גם אם הוא פג תוקף)  בסיפא לסעיף 1 – "תחולה" בו מובאת הבהרת משרד החינוך במילים אלו: " עובד הוראה, שאינו מעוניין שהסכם זה יחול עליו, יעביר מכתב לגזברות המחוז, בו הוא עובד, והעתק לגף כ"א בהוראה, על סירובו להיכלל תחת הסכם זה." 

אלא שבמכתבה של הגברת סימה מה-יפית חדד (3) נכתב בהקשר ליישום השעה הפרטנית בגני הילדים החל מתאריך 01/09/08 : "הוראה זו מחייבת את כלל הגננות בארץ , ומתואמת עם הסתדרות המורים"  

ואכן הסתדרות המורים הורתה לגננות כי אין באפשרותן לסרב לביצוע השעה הפרטנית כפי שעולה ממכתבה של מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי. 

אם כך נוצר מצב שבו הנחיית משרד החינוך בשתי הזדמנויות שונות ולאותו נושא סותרות זו את זו. 

ובהתאם הריני לבקש הבהרתך באם ביצוע השעה הפרטנית בשנת הלימודים הנוכחית היא חובה לכלל עובדי ההוראה שלא הצטרפו לרפורמה או שהיא חובה רק לעובדי ההוראה בגני הילדים (שלילת זכות הסירוב). 

3.

במכתבך (1) בסעיף הנושא את הכותרת " תוספת של 4.5% עבור השעה הפרטנית" את כותבת: "הצטרפות להסדר השעה הפרטנית אינה מחייבת את המורים בהצטרפות לרפורמה או בהתחייבות כל שהיא מלבד החובה ללמד את השעה הפרטנית."

בהוראת הביצוע (2) להסכם עליו את מסתמכת במיכתבך (גם אם הוא פג תוקף) נכתב (ההדגשות של הח"מ):

בפתיח: " בהמשך להסכם הקיבוצי מתאריך ה 10/09/07 שנחתם בין מדינת ישראל להסתדרות המורים לתחילת יישום רפורמה במערכת החינוך (להלן : הסכם הרפורמה) , נחתם הסכם קיבוצי ביום 10.01.08 בין מדינת ישראל והסתדרות המורים לגבי שלב ראשון וזמני ביישום הרפורמה".

וגם:  " להלן הנחיות לביצוע ההסכם ליישום שלב ראשון ברפורמה מיום 10.01.08"

סעיף  2כותרת: " יישום שלב א' ברפורמה במערכת החינוך"

סעיף א: "בגין כניסת עובדי ההוראה לשלב א' ברפורמה המוסכמת במערכת החינוך, תשולם תוספת שכר כדלהלן "

ס' קטן 1): " החל ביום 1.1.08 , לעובד הוראה אשר יבצע שעת הוראה פרטנית שבועית אחת, תשולם תוספת שכר בשיעור של 4.5% (ארבעה אחוזים וחצי)

סעיף 3ב: " תשלום תוספת השכר בגין יישום שלב א' של הרפורמה

עולה לכן השאלה האם הנחיתך (1) הניסמכת על ההסכם (2), או ההסכם (2) בריבוי המקומות בו הוא מציין את הקשר הבלתי ניתן להפרדה בין ישום השעה הפרטנית וכניסה לרפורמה, הוא בר תוקף?

 בברכה ובתקווה לתשובתך המהירה,

אורן סימון

 

העתקים :

ח"כ הרב מלכיאור – יו"ר ועדת החינוך בכנסת

מר מיכה לינדנשטראוס – מבקר המדינה

מר יוסי ווסרמן – מזכ"ל הסתדרות המורים בישראל

גב' לילי פוקמונסקי – מנהלת המחלקה לגננות / הסתדרות המורים בישראל

*אתר עבודה שחורה – http://www.blacklabor.org/

*אתר גננות באופק –  http://gannanot.blogspot.com/

*)

נערך על ידי דליה
תגיות: , , , , ,

5 תגובות

 1. טל :

  אורן שלום.

  מדוע אתה בכלל טורח? הצהרות לחוד ומעשים לחוד. השרה והמנכלית מחייבות מורות השייכות לארגון המורים לעבוד ברפורמת אופק חדש בחטיבת הביניים למרות ההסכם שמאפשר וולנטריות ולמרות הכתוב לעיל שעליו אין טעם לחזור. שהרי כל בר דעת הקורא את "ההסכם" יבין שיש הצהרות אך בשטח מורות מחוייבות לעבוד באופק חדש והאבסורד הוא שמורות כמוני שהארגון היציג שלהן אפילו לא חתום על הרפורמה נאלצות לעבוד בכפיה. למרות פניות של הארגון למנכלית ולשרה הן מתחמקות ולא עומדות בהצהרותיהן כי לא יחייבו מורים לעבוד בניגוד לרצונן ואף פועלות בניגוד לנאמר בהסכם. אז מה הפלא? רפובליקת בננות !!! כך מנהלים את משרד החינוך ע"י איומים וכפיה . שרת החינוך, אם תמשיכי כך מורים ידאגו שמפלגתך לא תהיה בשלטון . אם תמשיכו להוליך אותנו שולל ולהבטיח דברים ולא לעמוד מאחוריהם חבל כי היושרה האישית היא היא שתוביל אותך והיא זו שתרשום את שמך על גבי ההסטוריה- של שרי החינוך במדינת ישראל. אז למה לדבר על הגננות אם אותנו כמורות ארגון מחייבים ? אז על איזה וולנטריות אתה מדבר ועל איזה הסכם שהמנכלית והשרה כלל לא עומדות מאחוריו….

 2. הגננת "שיפחה" :

  עבדים היינו היינו-
  עתה בני חורין?
  זו הקושיה החמישית שמורי וגגנות -ישראל ישירו בליל הסדר-תשס"ט!

 3. אפקה :

  את הגננות פשוט לא שואלים.
  מפאת כבודנו בוחרים בשבילנו (אני תוהה למה לא בחרה הגב' פוקמונסקי, מפאת כבודנו, למנוע מכולנו את הבושה וכלימה הזו הקרויה "שעת פרטנית, כשאנחנו עובדות פרטנית עם כל ילדי הגן…).
  אומרים באסיפות שהגננות הן בסה"כ 5% מכלל חברי הסתדרות המורים – אז אין צורך להתחשב בהן, שוסרמן יכול להחליט לבדו ולחתום ללא נציגות המח' לגננות.
  אף אחד לא מבין שמחר כולם יעמדו מול שוקת שבורה. כבר היום השוקת סדוקה, הסדק רק מתרחב, גננות ותיקות פורשות פרישה מוקדמת (ומבקשות מהפיקוח לדווח על תפקוד ירוד – רק לצאת), ותיקות פחות מחפשות מחלות מתחת לעור כדי לפרוש מטעמי בריאות (מיתרי הקול, בעיות אורטופדיות, מחלות כרוניות – כל הטוב שמחכה מעבר לגיל 45). צעירות יותר מחכות לשבתון ובונות עיסוק חדש. חדשות ממש – אין. אם יש בטעות אחת או שתיים הן נמלטות אחרי שנה-שנתיים במקרה הטוב, במקרה הפחות טוב הן פורשות באמצע השנה ומותירות את המפקחת ללא מענה.
  איזה אופק מחכה בגן הילדים ולמי?
  בעיני, זו תהיה בכיה לדורות, כי כדי לבנות מחדש צריך להמתין לפחות 4 שנות הכשרה, וזאת מבלי לקחת בחשבון את אחוזי הפרישה הגבוהים בשנות העבודה הראשונות של גננת.
  משמעות הצעד היא מחיקת גן הילדים הישראלי.

  אני רוצה לראות את המורות בביה"ס היסודי מקבלות את הילדים ללא 3 שנות גן, טרם כניסתם.
  נראה עד כמה 5% של ציבור הגננות, שיכחד, יהיה משמעותי אז…

 4. תמר :

  האם יש משהו וולנטרי באופק חדש ???
  רק כפיה יודעים שם למעלה . שהרי אם היה ביטוי כלשהו לוולנטריות אזי מורים היו מצביעים ברגלים…
  מורות ארגון לא היו מוכרחות להצטרף לרפורמה בעל כורחן והשרה המהוללה היתה מאפשרת את הוולנטריות עליה היא חתומה . שלא לדבר על היושרה שלה ועל עמידתה בהסכמים ובהתחייבויות , שזה משהו אחר לגמרי….

 5. דינה :

  באזורנו שלחנו מכתב קולקטיבי להתנגדות להסכם ולא קיבלנו שןם תגובה.
  מה הפלא שהכול על הכתב מאוד דמוקראטי ובשטח כופים עלינו את ההסכם?

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.