חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

התנועה לאיכות השלטון – נייר עמדה על הצעת חוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי

נושאים איכות השלטון, כלכלה ותקציב ב 8.10.13 23:02

ביום רביעי 9 באוקטובר תובא לדיון בוועדת הכלכלה הצעת חוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי. החברות פועלות היום במצב של ניגוד עניינים. התנועה לאיכות השלטון מציגה נייר עמדה הפותר את בעיית ניגוד העניינים

נייר עמדה:

הצעת חוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, התשע"ג- 2013

התנועה לאיכות השלטון סבורה כי התגמול לחברות הדירוג צריך לעבור דרך הרשות לניירות ערך ולא ישירות כתגמול מהחברות המדורגות. רק כך יפסק ניגוד העניינים והתלות בו מצויות חברות הדירוג היום!

רקע קצר על חשיבותן של חברות הדירוג

לחברות דירוג האשראי יש כיום תפקיד משמעותי ביותר בשוק ההון ובמשק הישראלי והעולמי כאחד, והן משמשות, לצד הרגולטורים, כ"חותמת כשרות" וכשומרי הסף של פעילות שוקי ההון בעולם ומגניו של ציבור המשקיעים. בישראל נקבע כי הגופים המוסדיים רשאים להחזיק אך ורק ניירות ערך מדורגים, וכן קיימות מגבלות שונות באשר להשקעות המותרות לגופים אלו בחברות בהתאם לדירוגן.[1] כך, הלכה למעשה, יצר החוק הישראלי הסתמכות מוחלטת של הגופים המוסדיים, מחזיקי כספו של הציבור, על חברות הדירוג, הממומנות מכספי החברות המדורגות.

משכך, הדירוג הניתן לחברות המדורגות מעצב את מדיניות ההשקעות במשק; על כן, איכותו ומהימנותו של הדירוג הינם גורמים חיוניים ומשמעותיים ביותר ליציבות שוק ההון ולגורלם של כספי הציבור, המצויים בידי הגופים המוסדיים. בהקשר זה, אין חולק כי אי-תלותן ואמינותן של חברות הדירוג מהוות ערובה למהימנותו ואיכותו של דירוג האשראי.[2]

על אף האמור לעיל בדבר חשיבותן של חברות דירוג האשראי, מורה ניסיון החיים כי בשנים האחרונות התגלו כשלים משמעותיים בפעילותן של חברות הדירוג שהתבטאו בבעיות של ניגודי עניינים, העדר שקיפות בתהליך הדירוג ובעיות שונות במהימנות המתודולוגיה. כידוע, לכשלים אלו הייתה תרומה משמעותית במהלך משבר ה"סאב-פריים" ומשבר האשראי שפקדו את השוק העולמי בשנים האחרונות.

הבעיה העיקרית- ניגוד עניינים

חב' הדירוג צריכות לספק הערכה ודירוג מדויקים ובלתי תלויים על מי שמשלם להם סכומי כסף נכבדים ביותר לצורך דירוג זה – מצב זה עלול להקשות עליהן, מראש, לבצע עבודתן ללא מורא של אובדן לקוח בעל כיס עמוק במיוחד- זהו ניגוד עניינים מובנה, שגם הצעת החוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, התשע"ג- 2013 (להלן "הצעת החוק") מכירה בו והקדישה לו פרק שלם (פרק ה' להצעת החוק). עם זאת, לדעת התנועה למען איכות השלטון (להלן-"התנועה") הצעת החוק אינה מביאה עימה פתרון שורשי לבעיית ניגוד העניינים המובנה בו נמצאות חברות הדירוג, משום שאינה משנה את מבנה המימון של חברות הדירוג ואינה מנתקת את הקשר הכלכלי בין חברת הדירוג והחברה המדורגת על ידה.

כך למשל, הדירוג שניתן לחברת אי.די.בי אחזקות בע"מ, וחברת הבת שלה, אי.די.בי פיתוח בע"מ על ידי חברת הדירוג "מעלות", עד מאי 2012. העובדה כי הורדת דירוג האשראי של החברות הללו נעשתה רק לאחר לחץ ציבורי ועליית תשואות חדה מהווה דוגמא מובהקת לכך שישנו כשל מובנה בשוק, בשל ניגודי העניינים בהם נמצאות חברות הדירוג באופן תמידי.

בעבר נטען שהדאגה של חברות הדירוג למוניטין אמין יגבר על רצונן להתחרות על לקוחות מול חברות הדירוג האחרות. על פי מספר מחקרים מהשנים האחרונות טיעון זה הינו חלקי במקרה הטוב, ולעיתים קרובות שגוי לחלוטין. במבנה הנוכחי של שוק דירוג האשראי התמריץ העיקרי של חברות הדירוג אינו לשמר ולשפר את שמם הטוב, אלא למשוך אליהן חברות נוספות באמצעות דירוגים מחמיאים.[3]

הצעת החוק אינה משנה את מבנה המימון של חברות הדירוג ובכך למעשה לא פותרת באופן שורשי את בעיית ניגודי העניינים.

הפתרון ß הפרדה מוחלטת בין חברת הדירוג לבין החברה המדורגת במטרה לשמור על עצמאותן ואי תלותן של חברות הדירוג ולהגן על האינטרס של ציבור המשקיעים.

הימנעות ממימון ישיר של עבודת הדירוג על ידי החברות המדורגות וזאת באמצעות תשלום אגרה על ידי החברות המדורגות לרשות לניירות ערך וזו תעביר התשלום לחברות הדירוג הרלוונטית, כאשר ההחלטה איזו חברת דירוג תדרג אילו חברות תהא מונחת לפתחה של הרשות.

פתרון ביניים

במידה ולא יתקיים נתק כלכלי בין החברה המדרגת למדורגת כמוצע, יש מקום לשקול קיום פיקוח הדוק ומשמעותי על המעבר של חברה מדורגת בין החברות המדרגות.

כיום חברה מדורגת שאינה מרוצה מהדירוג שנקבע לה, יכולה בקלות, ללא כל מגבלה חוקית, לעבור לחברת דירוג אחרת כדי שזו תעניק לה דירוג טוב יותר.

דוגמא לכך התרחשה לפני מספר שנים, כאשר רשת רבוע כחול ואריסון אחזקות עברו מחברת הדירוג "מעלות", לחברת "מדרוג". בעקבות המעבר קיבלו החברות דירוג טוב יותר, המעניק תנאי ריבית טובים יותר לחברות בגיוסי הון. בדירוג החדש החוב של החברות קיבל דרגת ביטחון גבוהה מקודמותיה, עובדה, אשר הורידה את עלות האשראי וחסכה לחברות עשרות מיליוני שקלים במימון.[4]

מלאכת דירוג החברות הינה טכנית, ובניהול מקצועי אמורה להוביל למסקנות דומות, שדרוג דירוג החברות בין חברת דירוג אחת למשנתה תמוהה, בלשון המעטה.

הפתרון ß להוסיף להצעת החוק כללים לעניין הליך המעבר בין חברות הדירוג, כללים שהרשות לניירות ערך תהיה אחראית על יישומן. כך למשל, ניתן לקבוע הוראה לפיה ניתן לעבור לחברת דירוג אחרת רק לאחר קבלת היתר מהרשות לניירות ערך.

היעלמותו וחשיבותו של החלק העונשי והחלת חובת אחריות אישית

בשל תפקידן החשוב של חברות הדירוג בשוק ההון, יש להטיל אחריות מוגברת על נושאי משרה בחברת דירוג.

כשם שחשובה האפשרות להטיל אחריות אישית על נושא משרה, חשובה לא פחות האפשרות לייחס לעובד בחברת דירוג אחריות פלילית על מעשיו. בגלגוליה המוקדמים של הצעת החוק,[5] הוקדש פרק נפרד להוראות עונשיות.

הפתרון ß יש להחזיר את פרק העונשין להצעת החוק. לאכיפה פלילית אפקטיביות רבה, והיא עשויה להיות האמצעי העיקרי בעזרתו גורמים שונים בחברת דירוג באמת יימנעו מלהימצא במצב של ניגוד עניינים ויירתעו מפעולת מרמה מכוונת.


[1] לדוגמא: תקנות 41ג, 41ד, 41ד2, 41ד3 לתקנות מס הכנסה ((כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964.

[2] דברים ברוח זו מצויים גם בטיוטת חוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, התשע"ב-2012, אשר פורסמה ע"י הרשות לניירות ערך.

[3] Bo Becker a,n, Todd Milbournb "How did increased competition affect credit ratings" -499 ב- Journal of Financial Economics http://apps.olin.wustl.edu/workingpapers/pdf/2012-01-001.pdf

[5] http://www.isa.gov.il/Download/IsaFile_6693.pdf (להלן: הטיוטא המוקדמת)

נערך על ידי דליה
תגיות: , , , , , , ,

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.