כיצד עקרת הבית היפנית מורידה את שער הדולר

הריבית על אגרות חוב ישראליות היא מהגבוהות במערב. זה מזמין משקיעים זרים אך גורם בעקיפין להורדת הריבית על הפנסיה אצלנו ולפגיעה בייצוא עקב ירידת שער הדולר. מתוך הבלוג "היום בכלכלה"

מאת אבי זלינגר

אין מאושרת מעקרת הבית היפאנית שמקבלת 3.7 אחוז ריבית לשנה בממוצע על אגרות החוב ל 10 שנים של מדינת ישראל שהיא קונה בכמויות כל חודש לפנסיה שלה, בתחילה היא ממירה את כספה מיינים יפאנים לדולרים אמריקאים שאותם היא מוכרת לבנק ישראל, זה שהתנדב לקנות דולרים מכל העולם, ומקבלת  ממנו שקלים שאתם היא קונה אגרות חוב ממשלתיות ל10 שנים או ל30 שנה .

ובכך היא עוזרת למשרד האוצר הישראלי  לגייס כסף ולהנפיק חובות חדשים ולמימון הגרעון הממשלתי בלי לחץ על השוק המקומי, ומסדרת לעצמה ריבית גבוהה על חסכון הפנסיה בשנים הבאות, עסקה מעולה על חשבון הדורות הבאים שיחיו כאן.

לקריאת המאמר המלא

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , ,

Leave a Reply