גירוש מבקשי מקלט לאוגנדה – תגובת ארגוני זכויות האדם

לאחרונה פורסם בתקשורת כי אוגנדה היא המדינה השלישית שאליה יועברו מבקשי המקלט השוהים בישראל. אלא שגורמים רשמיים הודיעו שלא נחתם הסכם בעניין עם אוגנדה. לדעת ארגוני זכויות האדם, נראה כי מטרתה של ההודעה היא לעורר מחדש את הדיון בגירוש למדינה שלישית כדי לנסות ולהשפיע באמצעות התקשורת על שופטי בג"ץ, שלא להכריע בעתירה לביטול החוק למניעת הסתננות

בארגוני זכויות האדם האגודה לזכויות האזרח, מוקד סיוע לעובדים זרים, רופאים לזכויות אדם, א.ס.ף, אמנסטי אינטרנשיונל וקו לעובד, הטילו ספק במימוש הסכם לגירוש מבקשי מקלט מישראל לאוגנדה.

"מזה שנים שמשרד הפנים מדבר על הסכם עם מדינה שלישית, שתקנה מישראל מבקשי מקלט תמורת נשק וכסף, ואף שמה של אוגנדה הוזכר. אלא שהתברר כבר שאוגנדה אינה מדינה בטוחה, ואין כל דרך לשמור על שלומם של מי שיגורשו אליה. בחודש מרץ האחרון גירשה ישראל מבקש מקלט אריתריאי לאוגנדה, וזו מיהרה להתנער מכל סיכום עימה ולגרש אותו מיד עם הגיעו.

הדיבורים כעת על סיכום עם אוגנדה נותרו עמומים כשהיו. משרד הפנים אינו מבהיר מתי בדיוק ייצא ההסכם לפועל, כמה אנשים ייקלטו במדינה, מהו המעמד שיקבלו ומהן הערובות להבטחה שלא יגורשו למדינות מוצאם. מטרתה של ההודעה על הסכם ערטילאי עם אוגנדה היא לעורר מחדש את הדיון בגירוש למדינה שלישית כדי לנסות ולהשפיע באמצעות התקשורת על שופטי בג"ץ, שלא להכריע בעתירה לביטול החוק למניעת הסתננות. היא גם נועדה להפעיל לחץ על מבקשי המקלט בישראל, על מנת שיבקשו לעזוב מיד את ישראל בכל דרך שתימצא להם, אף תוך סיכון חייהם ושלומם."

בארגונים הזכירו, כי שר הפנים הקודם, אלי ישי, הודיע באופן דומה לתקשורת לפני שנה על החלטה לעצור ולגרש את כל מבקשי המקלט הסודנים "אחרי החגים". לאחר שהוגשה עתירה בעניין לבית המשפט הודיעה הפרקליטות, כי שר הפנים לא יודיע על עניין שכזה, וכי אם תהיה החלטה תפורסם הודעה מסודרת בעניין על ידי רשות האוכלוסין וההגירה שלושים ימים לפחות לפני שתכנית שכזו תצא אל הפועל. בית המשפט רשם לפניו את הדברים. רשות האוכלוסין וההגירה לא פרסמה עד כה שום הודעה בעניין.

במענה לשאלה שהופנתה אליו השיב מר DAVID APOLLO KAZUNGU, נציב הפליטים במשרד ראש הממשלה באוגנדה, כי משרדו אינו יודע על הסכם שכזה. עוד כותב מר קזונגו כי הסכם מסוג זה עומד בסתירה מוחלטת לעקרון הבין לאומי של איסור החזרה של פליטים ובנגוד למתן מקלט למי שזקוקים לו.

מר קזונגו חזר בזה על עמדת ממשלת אוגנדה, לאחר שבחודש פברואר האחרון פורסם שבכוונת ישראל להעביר מבקשי מקלט לאוגנדה.

הודעה לעיתונות

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply