השתלת מצלמה, אכן חשש לסחיטה באיומים

אתמול פרסמנו כאן שאלה שנגעה להשתלת מצלמת מעקב אצל עובד המבקש לפרוש (ראו מסגרת).  השאלה הועברה לעו"ד ירון נאור ובתשובתו הוא ממליץ למתלונן שיפנה למשטרה

[בוקסה=52778]אכן מדובר במקרה החורג מתחום דיני העבודה גרידא ויש כאן חשש לסחיטה באיומים שנוגע לתחום הפלילי.

מעבר לכך יש שאלה הנוגעת לחוק צנעת הפרט וניראה כי המעסיק חרג מחוק זה.

הזכות לקבלת פיצויי פיטורים פדיון חופשה דמי הבראה וכד' הינה קוגנטית ועל כן אין אפשרות למעסיק למנוע ממך ולקבל זכויות אלו.

אני ממליץ לך כי תעמוד על קבלת זכויותיך ללא כל קשר לחומר אשר יש לכאורה למעסיק ומאידך תדרוש מהמעסיק לחשוף את כל החומרים שיש בידיו תוך איום שאם לא יעשה כן

תפנה למשטרה על מנת לדווח על סחיטה ואיומים

ירון

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , ,

One Response to “השתלת מצלמה, אכן חשש לסחיטה באיומים”

  1. מערכת עבודה שחורה הגיב:

    להלן מה שכתב לנו המתלונן:
    לאחר שהבנתי שאכן כפי שחשבתי יש פה עבירה ברורה של המעסיק שלי, אני שוקל לשלוח לו מכתב מעו"ד שבו הוא ידרש לחשוף את שמו של החוקר דרכי פעולתו ולחשוף את כל החומר שיש בידיו.

Leave a Reply