ארגון המורים לרשתות החינוך החדשות: חיתמו על הסכם קיבוצי

מורים המועסקים בבתי-הספר העל-יסודיים שהועברו מבעלות רשויות מקומיות לבעלות רשתות חינוך חדשות עלולים להיפגע מתנאי העסקה חדשים. באגרת שפרסם ארגון המורים באתר הארגון הוא מבקש מהבעלויות החדשות לחתום עמו על הסכם קיבוצי

מאת: דליה בלומנפלד

 

רשת "דרכא" היא רשת חינוך חדשה שקמה ביוזמת קרן רש"י. לפי פרסום באתר הקרן, רשת "דרכא" היא הבעלים של 14 בתי-ספר נכון להיום. מרבית בתי-הספר הללו היו בבעלות הרשויות המקומיות. אחד המפורסמים בהם הוא בית-ספר דנציגר בקרית-שמונה. הם הועברו מהרשות המקומית לבעלותה של רשת "דרכא". (האם פורסמו מכרזים להעברת הבעלות? האם הייתה תחרות על רכישת בתי-הספר הללו? אלה שאלות שראוי שיישאלו, אך זה לא הנושא של רשומה זו.)

להעברת בעלות על בתי-ספר יש השלכות על העובדים בו. הבעלות החדשה יכולה להעניק תנאי העסקה שונים מאלה שהיו בעבודה תחת הרשויות המקומיות. העובדים יכולים להיחשב עובדים חדשים, ואז אין ביטוי לוותק בשכרם. אם הם נחשבים עובדים חדשים, על הבעלות הקודמת לשלם להם פיצויים על שנות עבודתם הקודמות.

תפקיד האיגוד המקצועי של המורים הוא להגן על תנאי ההעסקה של המורים. כדי לעשות זאת, נחוצה חתימת הסכם קיבוצי בין הבעלות לבין ארגון המורים, במקרה של בתי-הספר העל-יסודיים.

במכתב ששלח יו"ר ארגון המורים לחברי הארגון הוא מביע את עמדת הארגון בעניין העברת בעלויות על בתי-ספר על-יסודיים מן העיריות לרשתות חדשות, ודורש שהבעלויות החדשות יחתמו עם ארגון המורים על הסכם קיבוצי כדי להגן על זכויות העבודה של המורים. להלן הכתוב במכתב:  

"העברות בעלותבשנתיים האחרונות אנו עדים לתופעה של העברות בעלות על בתי"ס על יסודיים מהעיריות לרשתות חדשות המעוניינות בניהול בתי ספר, חלקן  מטעמים עסקיים. תחרות זו בין אותן רשתות, מיחד ורצונן של עיריות או בעלויות אחרות לזכות בהטבות ו"להיפטר" מהדאגה לניהול מוסדות החינוך, מאידך, גורמת לזילות של מערכת החינוך ולפגיעה בה, בתלמידים ובמורים. חלק מאותם גופים המעוניינים בבתיה"ס מסיבות כלכליות, כאמור, אינם חתומים על הסכמים קיבוציים ולכך יש השלכה על תנאי העבודה והשכר של המורים, על כל המשתמע מכך. פנינו לכל אותן בעלויות המעוניינות בבתיה"ס בדרישה לבוא עמנו בדברים לחתימה על הסכם קיבוצי. אם לא נענה בחיוב נאלץ לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותנו עוד במהלך פגרת הקיץ ועד כדי התנגדות מוחלטת להעברת בתי"ס לבעלויות כגון אלה." (אתר ארגון המורים, מכתב מ-24 ביולי 2013)

מכתב זה מבשר שאם לא יוסדר הסכם קיבוצי, קיימת סכנה ששנת הלימודים לא תיפתח באופן מסודר, ויהיו שיבושים והשבתות. לא ניתן יהיה להאשים בכך את האיגוד המקצועי, שתפקידו להגן על זכויות ההעסקה של עובדיו, אלא את הרשתות החדשות. אם הרשתות החדשות רואות לנגד עיניהן את טובת החינוך, עליהן להקדים ולחתום על הסכם קיבוצי.

Tags: , , , ,

One Response to “ארגון המורים לרשתות החינוך החדשות: חיתמו על הסכם קיבוצי”

  1. uhu הגיב:

    עקב השקרים של רן ארז בנושא התכנית האווילית הנקראת בלוף בתמורה. הפוסל- במומו פוסל.

Leave a Reply