חוק ההסדרים – האגודה לזכויות האזרח לשרי הממשלה, התנגדו להחזרת תוכנית ויסקונסין

 חוק ההסדרים לשנים 2013 – 2014 מבשר על מגמת האוצר להחזיר את תוכנית ויסקונסין שבוטלה ב- 2010. מכתב זה מהאגודה לזכויות האזרח, המופנה אל שרי הממשלה, מבקש מהם להתנגד לתוכנית, להפרידה מחוק ההסדרים ולדון בה כהצעת חוק רגילה

– ד ח ו ף –

7 במאי, 2013

לכבוד                                                     לכבוד    

שרי הממשלה                                           מר יהודה וינשטיין, היועמ"ש לממשלה

                                                                       

שלום רב,

הנדון: התנגדות להחזרת תוכנית ויסקונסין

מנוסח טיוטת חוק ההסדרים שהעביר בימים האחרונים משרד האוצר ליועץ המשפטי לממשלה, בפרק שכותרתו: "הגדלת שיעורי ההשתתפות בכח העבודה", עולה כי בכוונת משרד האוצר לקדם מחדש, במסגרת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2013-2014, את הצעת חוק שילוב מקבלי גמלאות בעבודה (הוראת שעה), התשע"א-2010 בשינויים מסוימים.

מניתוח הצעת משרד האוצר ברי כי הוא מבקש להחזיר את תוכנית ויסקונסין במתווה בעייתי, הדומה מאד לתוכנית שהונהגה בעבר, למרות הביקורת כלפיה וביטולה על ידי הכנסת (ראו הנספח – תוכנית ויסקונסין 2013 – מה השתנה?). אומנם, נראה שמשרד האוצר מבקש לעשות מקצה שיפורים לתוכנית ולהתייחס לביקורת שהועלתה בסבב הקודם, בכך שהוא מציע, בין היתר, כי שלילת קצבת הבטחת הכנסה תעשה על ידי עובד ציבור בהמלצת מתכנן היעדים, וכי תגמול החברה הפרטית יהיה גבוה יותר ככל שמשך ההשמה ארוך יותר וככל שהשכר שישולם למשתתף גבוה יותר.

יחד עם זאת, בעיות היסוד של התוכנית נותרו בעיניהן, ואלו הן:

 1. במקום לחזק את שירות התעסוקה ולהזרים אליו את התקציבים המתבקשים כדי שיוכל לתת מענה אמיתי ורציני לכלל דורשי העבודה בישראל, מבקש משרד האוצר להמשיך להחליש ולהפריט את שירות התעסוקה וסמכויותיו לחברות השמה פרטיות, הפעם בפריסה ארצית ולא כפיילוט, כעובדה סופית ומוגמרת. משמעות הדברים היא שבמקום שהתקציבים יושקעו בדורשי העבודה וקידומם, הם יושקעו בחברות פרטיות, אשר יגזרו רווחים מכספי ציבור, שהיו צריכים לשרת את הציבור בישראל.
 2. לחברות הפרטיות יינתנו סמכויות מרחיקות לכת, אשר יקבעו את עתידם וגורלם של דורשי העבודה: הן ימליצו על שלילת קצבת הבטחת הכנסה, יחליטו בנוגע להפניית משתתפים לעבודה, לתוכנית האישית של המשתתפים ולזכאותם לשירותים תומכי השמה, כמו תשלום נסיעות ושמירה על ילדים. כמו כן, עדיין לא ברורים פרטים רבים בהצעת האוצר, שעשויים להשליך מאד על זכויות המובטלים, כמו למשל האם המשתתפים יחויבו להשתתף בתכנית שבועית שרירותית של 30-35 שעות שבועיות, גם אם אין בה צורך לשם שילוב בעבודה או הכשרה מקצועית, או בתוכנית מותאמת אישית? האם עובדי החברות הפרטיות יורשו לדרוש מהמשתתפים מידע רפואי פרטי? ואם לא, מה יהיה המנגנון לקבלת החלטות בנוגע לימי מחלה ונסיבות אחרות להיעדרות? מה יכלול הפיקוח על החברות הפרטיות? וכיו"ב.
 3. לחברות הפרטיות שוב יינתנו תקציבים וכלים תומכי השמה שאינם קיימים מזה שנים בשירות התעסוקה, כגון: מספר רב של פקידים, כך שמשתתפי התוכנית יזכו ליחס אישי שאינו קיים בשירות התעסוקה; הכשרות מקצועיות; הוצאות נסיעות; החזר הוצאות טיפול בילדים וכיו"ב. זאת, במקום לחזק את שירות התעסוקה עצמו ולתת לו את אותם כלים ותקציבים.
 4. הצעת האוצר מבקשת להחיל את התוכנית בפריסה ארצית, לא כפיילוט, אלא באופן קבוע. המשמעות היא שעומדים לאשר תוכנית חדשה, שלא נוסתה מעולם במתכונת המוצעת, מבלי לקבוע את מינימום הסייגים המתבקשים: ניסוי תחילה לתקופת זמן מוגבלת בתחולה מצומצמת. בכך מבקשים מקדמי ההצעה לעקוף גם את ביקורת הכנסת ואפשרותה להפסיק את התוכנית.
 5. מנוסח הצעת האוצר עולה חשש כי עובד הציבור יהיה רק "חותמת גומי" להחלטות החברה הפרטית, שכן שלילת קצבת הבטחת הכנסה ממשתתפי התוכנית תעשה על סמך המלצת פקידי החברות, שהם, ולא עובד הציבור, יהיו אלו שיקבעו את התוכנית האישית ויפקחו על ביצועה. יודגש, כי הזכאות לקצבת קיום היא זכות יסוד. כל ההליכים מהם נגזרת זכאות לקבלת קצבה בעלת מעמד חוקתי צריכים להיעשות על ידי עובד ציבור, שלא יהיה נעלם ובגדר אישור טכני בלבד.
 6. בהצעת האוצר, כמו בהצעת החוק הקודמת שנפסלה, שוב אין התייחסות למרכיבים חיוניים כהעדפת ההכשרה המקצועית על פני עקרון ה"עבודה תחילה" (work first). המשמעות היא שהתוכנית מכוונת קודם כל להשמתו המהירה של משתתף בשוק העבודה, בכל עבודה שהיא, ללא קשר לתנאי העבודה ולאופק התעסוקתי שהיא מציעה. מדובר במדיניות בעייתית במיוחד במציאות בה ישנו אחוז הולך וגדל של עובדים עניים. 

מכל אלו, נראה כי אין בשינויים המזעריים שהוכנסו כדי לפתור את מכלול הפגמים המהותיים שבתכנית, כפי שאף הוכח במהלך ביצוע הניסוי בין השנים 2005-2010. על כן, ישנו חשש ממשי כי התוכנית תפגע בזכויותיהם של מאות אלפים לכבוד, לקיום בכבוד, לחירות, לקניין ולפרטיות, ומנוגדת לעקרונות שנקבעו בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. וכאמור, הזכות לקצבת קיום היא זכות יסוד, רשת בטחון אחרונה.

לגישתנו, סמכויות בעלות אופי שלטוני מובהק ושיקול דעת רחב, הנוגעות לקביעת זכאותם של אלפים לקצבת הבטחת הכנסה, שהינה רשת הביטחון האחרונה המבטיחה את מימוש הזכות החוקתית לקיום בכבוד, צריכות להיוותר בידי השירות הציבורי. דרך המלך להבטחתה ולהבטחת אפשרות אמיתית לכל אדם לממש את זכותו לעבוד היא באמצעות שירות תעסוקה ציבורי חזק, יעיל ואפקטיבי. לשם כך יש צורך בחיזוקו, בהגדלה משמעותית של תקציבו, שדורדר באופן משמעותי בעשרים השנים האחרונות, ובהפסקת הפרטת סמכויותיו (על כך ראו את מכתבנו לשר האוצר ולשר הכלכלה והמסחר וכן  לועדת העבודה של הכנסת. ).

בהקשר זה, נזכיר את הצעת חוק הזכות לעבודה לאופק תעסוקתי ולשירותים תומכי עבודה, שהגישו חברי ועדת העבודה בכנסת הקודמת, ונוסחה בסיוע האגודה לזכויות האזרח, המציעה מתווה לחיזוק עבודת השירות ולהבטחת זכויות דורשי העבודה לתכנית קידום מקצועי אישית ולהשמה איכותית, תוך ליווי וסיוע.

אנו קוראים לכם להתנגד להצעת משרד האוצר. בנוסף, אנו קוראים לכם לפעול , לכל הפחות בשלב זה,להפרדת ההצעה מחוק ההסדרים ולדאוג שתידון כהצעת חוק רגילה באופן מסודר ובכובד הראש הנדרש.

 

בכבוד רב,

טלי ניר, עו"ד

מנהלת המחלקה לזכויות חברתיות כלכליות

Tags: , , , ,

4 Responses to “חוק ההסדרים – האגודה לזכויות האזרח לשרי הממשלה, התנגדו להחזרת תוכנית ויסקונסין”

 1. דליה הגיב:

  התעקשות האוצר להחזיר את תכנית ויסקונסין היא עדות לכך שההצעות בחוק ההסדרים הן הצעות אידיאולוגיות ולא כלכליות. באוצר נחושים להמשיך במדיניות ההפרטה. לא חשוב אם זה עולה יותר כסף על חשבון משלם המסים, העיקר שיפריטו. הרי אם יחזקו את שירות התעסוקה הממשלתי, יידרש לכך פחות תקציב מאשר ההשקעה בויסקונסין.

 2. גבר נרדף הגיב:

  עם כל הבעיתיות של ויסקונסין היא עדיין הנשק הכי יעיל נגד הנוכלים מקרב החד הוריות וערביי ישראל שמצהירים שהם מובטלים ועובדים בשחור

 3. חיים הגיב:

  לאגודה הזו אין זכות להביע את דעתה כמגנה על אזרחים, אלא כעמדה פוליטית.
  מטרות האגודה אינה זכויות האזרח אלא אגודה לדיעות פוליטיות.
  זו דעתי על האגודה הזו מאז הפשע של גירוש בחירי האזרחים במדינה מבתיהם ללא שום הצדקה מוסרית, האגודה הזו התעלמה במופגן מזעקתם ובזה, לדעתי, איבדו את זכותם בייצוג אזרחים.

 4. מוחמד הגיב:

  כגמלאי של שירות התעסוקה ומניסיון אישי אין מנוס מלהחיות תוכנית זו // שירות התעסוקה נכשל בטיפול בתובעי ה"ה ובמיוחד בקרב ערביי ישראל שקבלת קצבאות הפכה בשנים האחרונות לנורמה // ומנהג חיים צריך לשנות את התפיסה והמנטליות בקרב אותה אוכלוסיה //זה מצד אחד מצד שני ניתן לשנות ולשדרג את החוק בה"ה לא יכול להיות שאנשים חותמים במחלקה 10 ואפילו 15 שנה ומנצלים את החוק לרעה ..זה המצבבשרות התעסוקה // ה"ה זה עיוות לשמו שהפכה להטבה סוציאלית במסווה של מובטלים..אז אני מצדד בהרחבת התוכנית היום לפני המחר

Leave a Reply