יולי אדלשטיין, דאג לאכיפת כללי הכנסת על הלוביסטים

ניצן מתן פונה ליושב ראש הכנסת החדש בקריאה להגביל את הלוביסטים ולנהוג בהם כפי שנוהגים במבקרים אחרים במשכן

לכבוד

יושב ראש הכנסת ח"כ יולי אדלשטיין

שלום רב,

שמי ניצן מתן ואני, בין שאר עיסוקי, מגיע, לעתים, להשקיף בכנסת מטעם המשמר החברתי. אחד הביקורים הראשונים שלי במשכן, בעת הסערה הציבורית והפוליטית של קיץ 2011, היה קצר במיוחד. באותו יום הגעתי לכנסת, יחד עם סטודנטים נוספים, כדי למחות נגד מה שנקרא חוק הווד"לים. לפני שהספקנו לעשות את אשר רצינו לעשות, אותרנו על ידי משמר הכנסת, והוצֵאנוּ, אחר כבוד, ממשכן הכנסת.

בדיעבד, הייתה הפעולה ההיא של משמר הכנסת הגיונית ומוצדקת. נכנסנו בכוונה מראש  שלא לעמוד בכללי הבית, ולכן הורחקנו משם די מהר.

מאז, למדתי את הלקח, ואני מקפיד לעמוד בכללים ובהנחיות המחייבים אזרחים הנכנסים בשערי הכנסת.

אבל, לא לכולם זה ברור. ישנם אנשים, בהם אלה הנקראים לוביסטים, שאינם ממלאים אחר הכללים והחוקים הקשורים לביקור בכנסת. יש בהם נבחרי ציבור לשעבר, והם מתנהלים בכנסת כאילו החוק לא חל עליהם. תגי שֵם אינם מופיעים על דש בגדיהם. החובה לציין את שם החברה או האדם שהם מייצגים היא בשבילם בגדר המלצה בלבד. קביעת המחוקק שיש להעביר, בצורה פומבית, את כל המידע שבו הם מבקשים לדון אל שולחן הוועדה – היא כמו שמועה שאין איש מאמין שיש לקיימה.

בשנתיים האחרונות דובר רבות בנושא זה, ותחקיר רדף כתבה. נעשה ברור, יותר ויותר, שמדובר בבעיה חמורה. נוצר כאן מצב ההפוך מדמוקרטיה: אנשים מעטים, עשירים ומקושרים, נוכחים ומשפיעים במסדרונות הכנסת על דיונים, החלטות, עמדות של חברי הכנסת. כך קורה שאנשים מן הציבור הרחב, שלא שוכרים לוביסטים, ואין הם יכולים להגיע לדיוני כל הוועדות בכנסת – לא זוכים להשמיע את קולם בעניינים החשובים להם.

אדוני, יושב ראש הכנסת, אני פונה אליך ומבקש ממך שתעשה למען הסר התופעה הזאת, אשר אתה מכירהּ היטב, ללא ספק. לך הסמכות. אתה, ממרום מעמדך ותפקידך כיושב ראש הכנסת, יכול לעשות היסטוריה ולתקן את העיוות שנוצר עקב פעילות הלוביסטים. יש להחיל את החוק על כל האזרחים שמבקרים במשכן הכנסת. כמו שהוציאו אותי ואת חברי לפני כשנתיים – כך יש להוציא כל אזרח אחר שאיננו מציית לכללים, ויהיה מי שיהיה.

מהלך זה דורש אומץ רב. מרגע שתתחיל בו יש להניח שתיחשף למסכת לחצים חסרת רסן. אולי יופיעו כתבות בעיתונים אשר יביעו התנגדות רבה לכך, ואולי אף יגיעו לידי הכפשת שמך כיו"ר הכנסת. תיבת המייל שלך תוצף בהודעות שיקראו לך לחדול מכך. יהיה מי שירמוז לך שאתה פוגע בעתידך כחבר כנסת. אלא שכל אלה, בעצם, יוכיחו כי זו הדרך הנכונה, ויהיה בכך משום תיקון עוול הנמשך שנים על שנים.

אדוני יושב ראש הכנסת, הציבור איננו טיפש. כאשר יתקיים מהלך כזה יבין הקהל הרחב מהיכן מגיעה ההתנגדות לו. אנחנו, כציבור, נבין טוב מאוד כי המהלך הזה ינתק מהכנסת השפעות זרות ושליליות, לעתים משחיתות, מצד מעטים ועשירים על נבחרי הציבור. יהיה ברור כי מהלך כזה של יושב ראש הכנסת קובע שכל האזרחים שווים, וכי כולנו צריכים לעמוד באותם כללי שקיפות והגינות, ובמידה שלא נעמוד בהם – יראה לנו משמר הכנסת באופן ברור שאינו משתמע לשתי פנים, היכן נמצאת דלת היציאה.

בכבוד רב,

ניצן מתן

Tags: , , , , ,

Leave a Reply