חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

קווי היסוד של הממשלה – מבט אחר

נושאים דעות, פוליטי ב 20.03.13 23:37

מה יכול  אזרח מן השורה, ערבי למשל, לחשוב על קווי היסוד של הממשלה ה-33?

מאת עדנן אבו אירול*

שלום,שמי עדנןנולדתי לפני חמישים שנה ואני מתגורר באחת מערי המשולש שבשרוןככל אזרח הצבעתי לכנסת ה-19, והנה המחשבות שלי לגבי הממשלה המתהווה – על פי קווי היסוד שלה.

לעם היהודי זכות בלתי ניתנת לערעור למדינה ריבונית בארץ ישראלמולדתו הלאומית וההסטורית.

 

סמי מיכאל - מגפת הגזענות

"לא רק המטיף לגזענות אחראי לזרע הפורענות, אחראי גם מי שמכחיש את קיומה של העוולה הגזענית, ואחראי גם מי שאינו שותף לעוולה הגזענית אך טומן את ידו בצלחת וממלא את פיו מים" נאומו של הסופר סמי מיכאל,  מתוך הכנס " לא רק בספסלי היציע אלא גם בספסלי התלמידים" של האגודה לזכויות האזרח וסמינר הקיבוצים, 17.3.2013

לקריאה נוספת

כאמוראני לא יהודי אבל כן אזרח המדינהאז לפי קווי היסוד של הממשלה הזו – אין לי שום זכויות?

 ישראל תחתור להסכם שלום עם הפלסטיניםבמטרה להגיע להסדר מדיני עמם שמסיים את הסכסוךאם יושג הסכם כזההוא יובא לאישור הממשלה והכנסת ואם יהיה צורך על פי דין,למשאל עם.

 הסכם שלום עם אחי הפלסטינאים היא משאלת לב המשותפת ליכאזרח ערביולכל אזרחי המדינה ללא קשר לדתםלתומי חשבתי שהממשלה חייבת להביא לאישור הכנסת כל הסכם מדיניעם הפלסטינאים ובכללולגבי משאל עםלמיטב ידעתי אין חוק כזה ואני תמה לאור הסעיף הראשון בקווי היסוד של הממשלהלאיזה "עםבדיוק הכוונההאם "עםכולל גם את אזרחיה הלא יהודים של המדינה?…

 הממשלה תפעל באופן אקטיבי כדי לבצר את הבטחון הלאומי ולהקנות ביטחון אישי לאזרחיה תוך מאבק נחרץ ונחוש באלימות ובטרור.

 זוהי חדשה טובה עבורי,ועבור כל אזרח במדינהאבלזוהי ממשלתו השלישית של ביבי ובזו היוצאת הושרש המנהג שלפיו משטרת ישראל לא מפרסמת את נתוני הפשיעה בכל מה שקשור לעבירות מין אלא אם כן מדובר בערבי שכן אז,זו בכלל עבירת טרור – הינה תראו לדוגמא כאן.

 הממשלה תקדם את התהליך המדיני ותפעל לקידום השלום עם כל שכנינו תוך שמירת האינטרסים הבטחונייםההיסטוריים והלאומיים של ישראל.

 גם הסעיף הזה גרם לי לגירוד קל בקרחת שלי. “שמירת האינטרסים הביטחונייםההיסטוריים והלאומיים של ישראל" – למה הכוונההאם גם האינטרסים ההיסטוריים של ערביי ישראל נחשבים כחלק מהאינטרסים ההיסטוריים של ישראל או ששוב ישראל הכוונה רק לאזרחיה היהודים ואילו לשאר בני המיעוטיםאוליאין אינטרסים היסטוריים ולאומיים משל עצמם?…

 הממשלה תשמור על ציביונה היהודי של המדינה ומורשת ישראלוכן תכבד את הדתות והמסורות של בני כל הדתות האחרות במדינת ישראל בהתאם לערכי מגילת העצמאות.

 אכןידיעה מרגיעה אבלמגילת העצמאות איננה מסמך קונסטיטוציוניעד היום היא קיימת ובפועלכאזרח שאיננו יהודיאני לא ממש מרגיש את הכבוד של בני הדתות האחרות – אני יותר מרגיש כאזרח מסוג בהאם לא הגיע הזמן לאזרח בישראל חוקה ולא להסתמך על מגילת העצמאות שכאמור – איננה מסמך קונסטיטוציוני?…

 הממשלה תפעל להורדת יוקר המחיה בכל האמצעים העומדים לרשותה ביניהםהגברת התחרות החופשית והפחתת הריכוזיות הענפית והמשקית.

 אנחנו כבר יודעם שהמילים "הגברת התחרות החופשיתהם בעצם תמצית משנתו הניאוליבראלית של בנימין נתניהולפי ההסכם הקואליציוני בין הליכוד ביתנו לבית היהודי בראש ועדת ההפרטות הממשלתית יעמוד ח"כ בנט – שגם הוא ידוע כניאו ליבראל אף קיצון מהבוס נתניהוזאת אומרת שהממשלה הזועם כל הדיבורים על הקלה בנטל והשתתפות בנטלהולכת להפריט את שירותיה לאזרח עוד יותר מזו הקודמתאו אם תרצו – להשלים את מלאכת ההפרטה כדי לקדם את הסרת האחריות של הממשלה לאזרחיה.

הממשלה תפעל להעניק לכל ילד וילדה בישראל השכלה רחבה שתכשיר אותו להתמודדות עם אתגרי העולם המתחדש ולחיים בכבוד.

 משפט יפה ולא ברוראיך ממשלה שתומכת ב"הגברת התחרות החופשיתמגדירה את המונח: ”עולם מתחדש". אם העולם יתחדש רק אחרי השבעת הממשלה הזו אזי אינני מודאג אולם אם הוא מתחדש גם עכשיו והתחדש גם בעבר אזי כיצד בדיוק ולמה בדיוק מתכוונת הממשלה ממשיכת דרכה של הממשלה ה-32 שתחת שרביטה לא ממש ראינו הכשרה של הילדים שלנו להתמודדות עם העולם המתחדש – בייחוד לא של ילדי שלי אלה שדוברים ערבית ודתם היא דתו של הנביא מוחמד.

 הממשלה תעמיד בראש מעייניה את נושא החינוך וההשכלה הגבוהה.

 ולשם כך ממנה הממשלה ה-33 כשר חינוך אדם שהשכלתו הפורמאלית היא רבואתם חושבים שמי שזו השכלתו ישים בראש מעיניו את נושא החינוך של ילדי ו/או נכדי – שאינם בני דתואני מסופק ואפילו מאוד.

 הממשלה תפעל להגברת השיוויון בנטלעל מנת שכל קבוצות האוכלוסייה בישראל יישאו בנטל השירותבין אם בשירות צבאי או בשירות אזרחי.

 האם זאת אומרת שאם הנכד שלי ירצה לשרת כטייס בחיל האוויר הישראלי הממשלה ה-33 תפעל לאפשר לו זאת?

 הממשלה תפעל לביצור שלטון החוק ושמירת מעמדו של בית המשפט העליון.

 ומה עם שאר בתי המשפטנשיא בית המשפט העליוןהשופט גרוניסהתבטאזה לא מכברשבבתי המשפט בישראל יושבים בדין פצצות מתקתקות – האם לא הגיעה השעה לנטרל את אותן פצצות – ולאו דווקא אלה שבבית המשפט העליון?

 הממשלה תפעלבכל האמצעים העומדים לרשותהעל מנת להוריד את מחירי הדיור.

 רגעוהיא לא עשתה את זה עד היוםומה עם מחירי הדיור בערי המשולשמישהו חושב שהם בני השגההם לא.

 הממשלה תפעל ליצירת התנאים הכלכליים שיאפשרו צמיחה בת קיימאהורדת יוקר המחייה וכן יצירה ושמירה על מקומות העבודה במשק.

 איך זה מסתדר עם "הגברת התחרות החופשית"? איך זה מסתדר עם מאות ואלפי עובדי הקבלן בשירות הציבוריאיך זה מסתדר עם ההסכם שלא מומש עד היום עם העובדים הסוציאליים ועם עוד מגזרים במשק?

 הממשלה תחתור לצדק חברתי על ידי צימצום הפערים החברתיים ומאבק בלתי מתפשר בעוני,בין השארבאמצעות חינוךתעסוקה ומציאת פתרונות דיור.

 נשמע מאוד טוב ומבטיחאבללהזכירכם מדובר הממשלה שרוב מרכיביה דוגלים בשוק חופשישוק חופשי ותחרות הם אחד מקווי היסוד של הממשלה הזו – אז מעבר למשפט הנבוב – איך בדיוק מסתדרים הדבריםהאם "מציאת פתרונות דיורהם ליהודים בלבד או אולי גם למגזרים אחרים?

 הממשלה תציב כיעד לאומי את פיתוח הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית בישראלהממשלה תפעל לתעדופן במתן השירותים השוניםהכול במטרה ליצור שיוויון הזדמנויות לאזרחיה ללא קשר למקום מגוריהם או למעמדם הכלכליחברתי.

 נעים לקרואאבליש קשר לשירות בצבאלא מאמינים תקראו את החלטות הממשלה היוצאת בהקשר לעניין "מיצוי כושר ההשתכרותוהזכאות לדיור ממשלתי או בסיוע ממשלתיומאחר ואין קשר,לפי קווי היסודלמקום המגורים – האם גם אזרחיה המוסלמים של המדינה יזכו לדיור בר השגה או ששוב מדובר בריצוי השותפים הקואליציוניים שאף לא אחד מהם מיצג איזה שהוא מיעוט בחברה הישראליתלא את היהודי ולא את הערביודי לקרוא את הדברים האלה של הני זבידה כדי להבין את כוונה שלי.

הממשלה תפעל לשינוי שיטת הממשל על מנת להגביר את המשילות והיציבות השלטונית.

 …וגם למנוע ככל הניתן ייצוג למיעוטים בכנסת הבאה.

 הממשלה תפעל לצימצום הפערים החברתייםותיאבק בעוני בין היתר באמצעות חינוךתעסוקה ומציאת פתרונות דיור.

 ואיך נפרוט את זה לפרוטותהרי תחת התחרות החופשיתזו שכבר יש פה כבר ארבעה עשוריםהפערים (ולא רק במקרה הישראלירק גדלים וגדליםלא הבנתי את הסתירה הפנימית בין השאיפה לתחרות חופשית לבין המאבק בעוניושוב אני שואלתחת הפרסונות המאכלסות את משרדי הממשלה ה-33 האם באמת חינוך ככלי למאבק בעוני – כולל חינוך של נכדי אלהשלהזכירכםדוברים ערבית והם בני דתו של הנביא מוחמד?

הממשלה תעמיד את נושא העליה והקליטה בראש מעייניה ותפעל בנחרצות להגברת העליה מכל מדינות תבל.

 כאמור אני אינני יהודי אבל,נולדתי פה וכך גם אבותיכאזרח במדינה הזו אני יודע שכבר מ-2008 הפזורה היהודית הגדולה בעולם היא זו שבישראל – אם כך האם בישראלחסרת החוקהובישראל שאין בה הפרדה בין דת למדינה – האם הסעיף הזה איננו מרמז על הקמת מדינת אפרטהיידזו של היהודים וזו של האחרים שאינם יהודים – כולל מדינה יהודית בשטחי יהודה ושומרון.

 הממשלה תפעל להגנה על איכות הסביבה בישראל ולשיפור איכות החיים של תושבי המדינה.

 כןטובאבל יש לי שאלהאת השירותים הקשורים באיכות החיים ממי נקבלמה שם החברה/הטייקון…?

 הממשלה תפעל לשיפור שירותי הדת תוך התאמתם לגווני האוכלוסיה השונים.

 בואו ואגלה לכם סודבני עייש חי חיי זוגיות עם מיכלמיכל היא יהודית מהעיר השכנהלהתחתן הם רוציםאבל כדי שירשמו כזוג בישראל אצל מי יתחתנוהרב מסרב להשיאם כי עייש איננו יהודיהקאדי מסרב להשיאם שכן איננו יכול להשיא מסולמי למי שאיננה מוסלמיתלו מיכל הייתה נוצריה היינו יכולים לרשום את הנשואים בבית הדין של העדה הנוצרית שבפסיקתו מאשר את הנשואים – אבל ההסדר הזה איינו קיים לא לבית הדין השרעילבית הדין הרבני ולא לבית המשפט לענייני משפחהלא רק זהכשתלד מיכל את הנכדאו הנכדהשלי לאיזו דת הם ישתייכו לפי היהדות את הדת יורש הצאצא מדת אימו ולפי האיסלם יורש הצאצא את הדת מדת אביו – אז נכדי יהודים/מוסלמים/חסרי דת.

בישראל 2013, וגם זו תחת הממשלה ה-33, אין "תחרות חופשיתבתחום האהבה.

הממשלה תפעל להגברת ההכרות של אזרחיה עם מקורות הדעת והמורשת היהודית.

 אה,כן… ומה עם האזרחים שהם לא יהודים?…

 שלכם בהוקרה עדנן אבו אירול.

* פרטי הכותב שמורים במערכת

נערך על ידי רביב נאוה
תגיות: , , , ,

7 תגובות

 1. משתמש אנונמי על החמום בסולר :-) :

  "האם זאת אומרת שאם הנכד שלי ירצה לשרת כטייס בחיל האוויר הישראלי הממשלה ה-33 תפעל לאפשר לו זאת?"
  🙂 🙂
  ברגע שיקום האזרח הזה וידרוש לשרת בחיל האוויר – יצא כל האויר מהבלון של כנופיית בנטל"ל. ככה עושים מאבק פוליטי.

 2. עדנן :

  "ברגע שיקום האזרח הזה וידרוש לשרת בחיל האוויר – יצא כל האויר מהבלון של כנופיית בנטל"ל. ככה עושים מאבק פוליטי."

  כבר היה אירוע כזה וצה"ל סירב בנימוס ושלח את המבקש ללמוד באחד מבתי הספר לטיסה הפרטיים.

  האזרח,תושב המשולש אגב,שכר עורך דין שייצג אותו מול רשויות הצבא וגם חשב לפנות לבג"צ ולמיטב זיכרוני התחרט בעניין בג"צ ונטש את הרעיון.

  במלחמת יום הכיפורים קבוצה של בעלי משאיות מהמשולש התנדבו להסיע תחמושת ואספקה לקווים של צה"ל בדרום ובצפון. עד היום לא קיבלו לא מכתב תודה ולא תודה בעל פה וכל הפעולה הזו הוסוותה – כי ערבי בישראל,גם אם הוא אזרח יליד הארץ, הוא עדיין…. אויב.

  עדנן.

 3. משתמש אנונמי על החמום בסולר :-) :

  חבל שנטש, למרות שאפשר להבין אותו.

 4. ל רפי :

  קווי היסוד של הממשלה ה- 33 : המבט הנכון

  תגובה זו נמצאה ראויה להיות פוסט עצמאי, קראו אותה כאן: http://www.blacklabor.org/?p=51925
  מערכת עבודה שחורה

 5. עדנן :

  ל.רפי

  תגובה זו נמצאה ראויה להיות פוסט עצמאי, קראו אותה כאן: http://www.blacklabor.org/?p=51927
  מערכת עבודה שחורה

 6. עבודה שחורה » קווי היסוד של הממשלה ה-33: המבט הנכון :

  […] עדנן על קווי היסוד של הממשלה – מבט אחר […]

 7. עבודה שחורה » קווי היסוד של הממשלה ה-33: תגובה לתגובה של אמנון פורטוגלי :

  […] לפוסט עצמאי ע"י מערכת עבודה שחורה.  והכל התחיל במאמרו של עדנן, ערבי-ישראלי החושש מכרסום נוסף בזכויותיו עם כינון […]

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.