עצומה לממשלה בת 18 שרים בלבד

"עורו" בשיתוף עם "מתפקדים" והתנועה לאיכות השלטון משתפים פעולה למען הקמת ממשלה קטנה. הקוראים מוזמנים לחתום על העצומה

'שרינו על כתפינו': בממשלה הבאה 18 שרים

ריבוי שרים ללא תיק ומשרדים ממשלתיים חדשים גורם לבזבוז כספי ציבור ולחוסר יעילות של הממשלה. בממשלה החדשה 18 שרים! אומרים לא למשרדים הזויים, לפיצול סמכויות, לשרים ללא תיק. אומרים לא לחוסר יעילות ובזבוז כספי המסים שלנו! הצטרפו לדרישה לממשלה קטנה ויעילה

בשנים האחרונות הרשו לעצמן הממשלות למנות יותר ויותר שרים וסגני שרים, תוך בזבוז תקציבי ציבור וללא צידוק אמיתי. הגדלת מספר השרים פוגמת קשות בתפקוד הכנסת. השרים וסגני השרים מנועים מלקחת חלק בעבודת הכנסת והיעדרם מטיל עומס נוסף על חברי הכנסת שאינם חברי ממשלה. כל שר – גם שר ללא תיק וגם שר שתפרו לו תיק – מחזיק צוות עובדים, עוזרים ומאבטחים. כל משרד ממשלתי דורש תקציב ומייצר פעילות שברוב המקרים ניתן לעשותה במסגרת משרדים קיימים.

מול גירעון של 40 מיליארד שקל, נדרש אומץ לב ציבורי. אנו מצפים לדוגמה אישית מהנבחרים. חלקם כבר התחייבו שלא ישבו בממשלה מנופחת. חלקם התחייבו שלא יכהנו במשרדים לא הכרחיים. אנחנו דורשים ממשלה קטנה ויעילה. בלי שרים ללא תיק ובלי תיקים ללא שר. מספר השרים ותפקידיהם צריכים להיקבע על בסיס שיקולים ענייניים ולא מתוך שיקולים קואליציוניים.

אנו פונים לחברי הכנסת ולראשי הסיעות וקוראים להם לסרב לשבת בממשלה מנופחת ובזבזנית ולדרוש ממשלה קטנה ויעילה.

חתמו על העצומה והצטרפו לדרישה

לחתימה היכנסו לקישור זה

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,

Leave a Reply