יוסי כורזים: לקיצוצים הצפויים יהיה מחיר חברתי עצום

ד"ר יוסי כורזים, מועמד לראשות איגוד העובדים הסוציאליים בבחירות הנערכות היום, מאתר את האתגר המרכזי של איגוד העובדים הסוציאליים בשנים הקרובות: התמודדות עם וכנגד השלכות הקיצוץ על לקוחותיו ועל עובדיו

מזה חודשים מכינה התקשורת את אזרחי המדינה לקיצוצים דרסטיים של למעלה מעשרים מיליארד ₪ בתקציב המדינה על-ידי הממשלה החדשה. לא ברור עדיין מאילו סקטורים יקצצו סכומים אלה – מתקציבי הביטחון,  מתקציבי הרווחה והשירותים החברתיים או באופן רוחבי, כלומר מכל משרדי הממשלה באחוז דומה. במצב זה של חוסר ודאות, ראוי שנבחרי הכנסת הותיקים והחדשים יהיו מודעים למחירים החברתיים והכלכליים של הקיצוצים המתוכננים:  אלו קבוצות אוכלוסיה יפגעו במיוחד? מי יטפל בהם – אם בכלל? ומה יהיה המחיר החברתי של הקיצוצים?

חשוב לזכור, כי המחירים החברתיים של הקיצוצים יופיעו לרוב לאחר זמן והם יתבטאו בפגיעה חזקה יותר בקרב הקבוצות המוחלשות כגון המובטלים החדשים, המעמד הביניים והנמוך ועוד. התוצאה החברתית ארוכת הטווח תהיה המשך הידרדרותם של אוכלוסיות אלו לשולי החברה והגדלת אי-השוויון בינם לבין השכבות העשירות והחזקות.

מזה שנים יש בידינו נתונים ממחקרים בארה"ב ובבריטניה, המצביעים על המחירים החברתיים שמשלמת החברה על כל עליה של אחוז אחד בשיעור האבטלה. למשל: עליה של כ- 7% במקרי רצח; עליה של כ- 6% במקרי מוות כתוצאה מהתקפי-לב; עליה של כ- 4% במספר הגברים ושל כ- 2% במספר הנשים המאושפזים לראשונה בבתי-חולים לבריאות הנפש; עליה של כ- 4% בשיעור ההתאבדויות והמאסרים; עליה של עשרות אחוזים במספר הדיווחים על ילדים מוכים במשפחה.

נתונים אלה מעלים שאלות נוקבות על שולחנם של קובעי המדיניות החברתית בישראל. למשל: כיצד יבואו לידי ביטוי מחירים חברתיים וכלכליים אלה של יחידים, משפחות וקהילות שלמות בספרי התקציב של המדינה? כיצד נעריך את המחירים  הישירים והעקיפים כתוצאה מהפסד ההזדמנויות לאיכות-חיים? כיצד נעריך את המחירים הציבוריים, כגון פגיעה ברכוש; בבריאות הציבור ובקהילה כולה? כמה יעלה לנו לשקם את הפגועים ועד כמה נצליח בכך – אם בכלל?

אין ספק שהקיצוצים הצפויים בשירותים החברתיים יחדדו מחדש את שאלות היסוד לגבי יעדי מדיניות הרווחה בישראל. הם ידגישו את הצורך לתגבר את כוח-האדם העוסק במסירות ובמקצועיות בייעוץ ובטיפול באוכלוסיות שהוזכרו לעיל – ובראשם העובדות והעובדים הסוציאליים, הקורסים כבר היום תחת העומסים. לא ×™×”×™×” מנוס מקביעת תקינה לעומסים הגוברים ומתן שכר הולם לכל העובדים החייבים לסייע ללקוחותיהם.

תפקיד איגוד העובדות והעובדים הסוציאליים כ"מתריע בשער" היה מאז ומתמיד אחד מתפקידיו המרכזיים. בעקבות הקיצוצים הצפויים האיגוד יאלץ להתריע ולהיאבק לא רק למען לקוחותיו אלא גם לשיפור תנאי ההעסקה הבלתי נסבלים של עובדיו.

 ***

לקראת הבחירות לאיגוד העובדים הסוציאליים, הנערכות היום, פנתה מערכת עבודה שחורה לכל המועמדים לראשות האיגוד, והתשובות שהתקבלו מתפרסמות כאן

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , ,

Leave a Reply