postpass act=ul view postpass עבודה שחורה » המטה למאבק בגזענות: לפסול את מועמדות מיכאל בן ארי וברוך מרזל לכנסת

חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

המטה למאבק בגזענות: לפסול את מועמדות מיכאל בן ארי וברוך מרזל לכנסת

נושאים בחירות 2013, פוליטי ב 12.12.12 0:46

המטה למאבק בגזענות הגיש בקשה ליו"ר ועדת הבחירות, השופט אליקים רובינשטיין, לפסילת מועמדותם לכנסת ה- 19 של מיכאל בן ארי וברוך מרזל. זאת בשל פעילותם נגד מטרות גזעניות ולקידום גזענות ולאימוץ עמדות גזעניות בקרב הציבור, בעיקר כלפי מבקשי מקלט מאפריקה וכנגד המיעוט הערבי בישראל. להלן המכתב שנשלח ליו"ר

כ"ו כסלו, תשע"ג

‏10 דצמבר, 2012

לכבוד

השופט אלייקים רובינשטיין, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית

חברי ועדת הבחירות המרכזית (ראו נספח א')

ירושלים                                                                                                  בהול!!!

א/ג.נ., 

הנדון: פסילת מועמדותם לכנסת ה- 19 של ח"כ מיכאל בן ארי, מר ברוך מרזל ומר איתמר בן גביר

בשם המטה למאבק בגזענות, קואליציה של כשלושים ארגונים העוסקים בשוויון, בזכויות אדם והמייצגים קבוצות מגוונות בחברה הישראלית, אנו פונים אליכם בבקשה כי תצרפו חתימתכם לבקשה לפסול את מועמדותם של מר בן ארי, מר מרזל ומר בן גביר לכנסת ה- 19, כהוראת סעיף 63 א לחוק הבחירות לכנסת ובהתאם לעילות המפורטות בסעיף 7 א לחוק יסוד: הכנסת.

להלן נימוקי הבקשה:

א.       פסילת מועמדים

 1. שלושת האדונים שבנדון הינם אנשים הפועלים ללא לאות למטרות גזעניות ולקידום גזענות ולאימוץ עמדות גזעניות בקרב הציבור, בעיקר כלפי מבקשי מקלט מאפריקה וכנגד המיעוט הערבי בישראל. במעשיהם, הם מעודדים שטנה ואיבה כלפי חלקים מהציבור וזאת על בסיס קבוצתי על פי שייכות לקבוצה לאומית-אתנית או על פי מוצא. כמו כן במעשיהם פועלים מרזל, בן גביר ובן ארי כנגד אופייה הדמוקרטי של מדינת ישראל.
 2. סעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת קובע כך:

7א. (*א)      רשימת מועמדים לא תשתתף בבחירות לכנסת ולא יהיה אדם מועמד בבחירות לכנסת, אם יש במטרותיה או במעשיה של הרשימה או במעשיו של האדם, לפי העניין, במפורש או במשתמע, אחד מאלה:

(1)  שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית;

(2)  הסתה לגזענות;

(3)  תמיכה במאבק מזוין, של מדינת אויב או של ארגון טרור, נגד מדינת ישראל.

 1. כמי שמאמינים בכוחה של הדמוקרטיה, אין זה צעד מובן מאליו בעבורנו לבקש את פסילתם של אנשים מלהתמודד לכנסת, אך אנו מאמינים כי בדבריהם ובמעשיהם, פועלים בן ארי ומרזל כנגד אופייה הדמוקרטי של מדינת ישראל ומסיתים לגזענות, שתי עילות פסילה לפי סעיף 7א לחוק יסוד הכנסת.
 1. בבואכם לבחון אם יש לפסול מועמדים יש לבחון את דבריהם, מעשיהם, הן בכנסת (אלו שכבר כיהנו) והן מחוצה לה.

פירוט לגבי חבר הכנסת בן ארי

 1. חבר הכנסת בן ארי השתייך בעבר לתנועת "כך" אשר הוצאה אל מחוץ לחוק והוגדרה כארגון טרור. הוא מעולם לא התנער מסדר היום הגזעני של תנועת כך, סדר יום שהביא לפסילתה של "כך" מהתמודדות לכנסת ולאחר מכן גם להוצאתה אל מחוץ לחוק.
 2.  בן ארי לא מסתיר את אהדתו למורשתו של מאיר כהנא, מייסד תנועת כך ומי שמועמדותו לכנסת נפסלה ב-1988, בשל אי עמידתה בעילות הפסילה המנויות בחוק יסוד הכנסת. כך, מר בן ארי, הצהיר לא אחת כי הוא מזדהה עם עמדותיו של כהנא, והנו ממשיך דרכו.
 • לח"כ ד"ר בן-ארי תמונה של כהנא בלשכה. בכתבה מיום 27.9.12 באתר האינטרנט "מאקו" מתבטא בן ארי ומבהיר שעדיין קשור מאוד לרב כהנא ומעריך אותו מאוד. באותה כתבה ח"כ בן ארי אומר שמבקשי המקלט מביאים פשיעה רבה, בעוד שנתונים רשמים מראים שהם מעורבים בפשיעה לא יותר ממספרם היחסי באוכלוסיה. העתק הכתבה מצ"ב ומסומן כנספח ג'.
 1. בן ארי פעל בצורה שיטתית וחוזרת להסית כנגד מבקשי המקלט והפליטים מאפריקה. פעילות זאת הייתה חלק מרכזי מפעילותו בכנסת החולפת. פעילות התאפיינה בגילוי איבה וקריאה לעשיית מעשים אלימים כלפי מבקשי מקלט המתקרבים ישראל או אפילו נמצאים בה. כך למשל ביום 31.3.2011 פורסמה בעיתון "ידיעות אחרונות" כתבתו של עקיבא נוביק, שכותרתה "סיירת מרזל: הימין הקיצוני חובר לתושבי דרום תל-אביב ומקים 'צבא פרטי' נגד הפליטים מאפריקה". וזאת על סמך טענותיו של בן ארי כי רמת הפשיעה בקרב ה"מסתננים" גבוהה במיוחד והמשטרה אינה מטפלת בהם מספיק. מטרת הארגון לדברי בן ארי היא להשליט טרור על הפליטים עד שיברחו מישראל. פעיל של הארגון מסביר שהמטרה היא למרר את חיי הפליטים עד שיעזבו. בעניין זה הגיש המטה למאבק לגזענות והמרכז הרפורמי לדת ומדינה תלונה ליועץ המשפטי לממשלה ביום 8.8.2011. העתק המכתב והתלונה מצ"ב ומסומנים כנספח ד/1 – ד/2.
 2. במקרה נוסף, ביום 23.9.2012, הגיב ח"כ בן ארי לעובדה שבתקרית הירי בגבול ישראל – מצרים, המחבלים פתחו באש כאשר החיילים נטשו את עמדתם לרגע כדי להגיש מים למבקשי המקלט שהיו במקום. תגובתו, של בן ארי הייתה לקרוא להרג כל פליט מבקש מקלט או מהגר אפריקאי המתקרב לגבול ישראל. אף בעניין זה התלונן המטה ביום 27.9.12. העתק הכתבה והתלונה מצ"ב ומסומנים כנספחים ה/1 – ה/2.
 3. בן ארי גם הצהיר כי ישתמש באמצעים לא חוקיים בכדי להבריח את מבקשי המקלט מישראל, ומהלל סגרגציה על רקע גזעי באילת. כל זאת בהפגנה שנערכה ביום 11.12.2011 בגן לוינסקי בתל אביב על ידי אנשי "משמר השכונות". (ראו תלונה המטה והמרכז מיום 22.4.12). העתק הכתבה והתלונה מצ"ב ומסומנים כנספחים ו/1 – ו/2.
 4. גם בהפגנה שנערכה ביום 23.5.2012 הייתה הסתה פרועה כנגד פליטים ומבקשי מקלט ובה טען שוב בן ארי שהפליטים מעורבים בפשע ומשלהב את הקהל בקריאות "סודנים לסודן". ראו תלונה בענין שנשלחה על ידי המטה והמרכז הרפורמי ביום 28.5.12. העתק הכתבהו והתלונה מצ"ב ומסומנים כנספחים ז/1 – ז/2.
 5. ח"כ בן ארי קרע באופן פומבי ומתוקשר את דפי "הברית החדשה" שנשלחה ללשכתו בכנסת ובכך פעל במכוון לפגיעה ברגשות דת, ליצירת ביזוי ואיבה כלפי כל הנוצרים בישראל (ובעולם). העתק הידיעה מצ"ב ומסמנת כנספח ח'.
 6. בן ארי כחבר כנסת הגיש מספר חוקים גזענים. ביניהם החוקים הבאים:
 • הצעת חוק בתי המשפט (תיקון – כשירות שופט בבית המשפט העליון), התשע"ב–2012 – מציע לדרוש כתנאי סף למינוי שופט לבית המשפט העליון שירות צבאי או לאומי, דבר שיפסול כל שופט ערבי מלכהן בבית המשפט העליון. העתק הצעת החוק מצ"ב ומסומן כנספח ט'.
 • הצעת חוק הקולנוע (תיקון – הצהרת נאמנות), התשע"ב–2012 – מתנה מתן תמיכה להפקת סרט קולנוע בהצהרת נאמנות של מפיקי הסרט וכל המעורבים בו בהצהרת נאמנות "למדינת ישראל, לסמליה, ולערכיה היהודים והדמוקרטים". דרישה זאת גזענית שכן כל מטרתה היא לפסול יוצרים ערבים מקבלת תמיכה ממשלתית לקולנוע. העתק הצעת החוק מצ"ב ומסומן כנספח י'.
 • הצעת חוק חסינות רבנים, התשע"ב – 2012 – ההצעה נועדה לתת לרבנים חסינות מוחלטת מהעמדה לדין על כל דבר שיפרסמו, כולל דברי הסתה גזענית חמורים. יסודה של הצעת החוק בהליכי החקירה (שנתיים נסגרה) כנגד מחברי הספר הגזעני "תורת המלך". העתק הצעת החוק מצ"ב ומסומן כנספח יא'.
 • הצעת חוק כביש 443, התש"ע – 2010 – מטרת הצעת החוק היא להפוך חזרה את כביש 443 לכביש ליהודים בלבד. מטרה זאת גזענית באופן ברור. העתק הצעת החוק מצ"ב ומסומן כנספח יב'.

ברוך מרזל

 1. ברוך מרזל, הוא היה מעורב בהקמת סיירת "משמר השכונות" יחד עם ח"כ בן ארי כפי שפורט לעיל.
 2. בסרטון באתר יוטיוב (שניתן למצוא בכתובת http://www.youtube.com/watch?v=c0YmmNeuEh8 ) ניתן לראות את מר מרזל מטלפן לצעיר ערבי ומאיים עליו שלא יעז להתחיל עם יהודיות. הוא טוען ש"אני שומע שאתה מתעסק עם בנות יהודיות… אני מתחיל להשתגע, מתחיל להתעצבן, זה לא ככה!" הצעיר מבקש שידבר יותר ברור, ומרזל עונה "אני, תאמין לי, כשאני אדבר ברור זה לא טוב… לך טוב ולי טוב שאני לא מדבר ברור". בכך רומז מרזל בבירור על העובדה שהוא מאיים על הצעיר גם בלי מילים מפורשות.

איתמר בן גביר

 1. איתמר בן גביר הורשע מספר פעמים בעבירות הקשורות לגזענות, וביניהן הסתה לגזענות, הסתה לאלימות, החזקת נשק שלא כדין בהקשר של גזענות. ראו למשל רע"פ 9066 בן גביר נ' מדינת ישראל (לא פורסם), ת.פ. 3021/99 – בן גביר הורשע ב תמיכה בארגון טרור לפי ס' 4(ג) ו-(ז) לפקודת מניעת טרור, תש"ח-1948 במקרה של התפרעות פעילים בהר הבית.
 2. בכתבה שכותרתה "הכוכב של הימין הקיצוני" מיום 6.11.12 באתר "מאקו" מצהיר בן גביר כי דמויות המופת שלו, שתמונותיהן תלויות בביתו הם הרב כהנא וברוך גולדשטיין. להגנתו הוא טוען שלא הרג מעולם ערבי. העתק הכתבה מצ"ב ומסומנת כנספח יג'.
 1. לאור כל האמור לעיל, ברור שמועמדים אלה מעורבים באופן עמוק בהסתה גזענית שמטרתה להלך אימים על חלקים מהציבור וזאת בשל צבע עורם, ומוצאם הלאומי-אתני. נוכח העובדה שמדובר בפעילות מרכזית של השלושה, פעילות שמהווה את עצם פעילותם הציבורית, לא ניתן להסכין עם בחירתם לכנסת של מי שפועלים בניגוד לחוק ומקדמים סדר יום גזעני בוטה.
 2. לפיכך נודה לך על צרוף חתימתך לבקשת הפסילה הזאת.

בכבוד רב,

עינת הורביץ, עו"ד

הארגונים השותפים במטה:  

המרכז הרפורמי לדת ומדינה, מרכז תמורה, מרכז מוסאוא לזכויות האזרחים הערבים בישראל, עמותת סיכוי, תנועת אחותי, פורום הכרה – למען הכרה בכפרי הבדואים הלא-מוכרים בנגב, רופאים לזכויות אדם, הקשת הדמוקרטית המזרחית, טבקה – משפט וצדק לעולי אתיופיה,מעגלים-חלקאת, אג'נדה,קו לעובד, פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי, מהפך, עמותת ג'דאר, תנד"י, מעאן, פור"ה, חיראק, מחסום ווטש, ועדת מעקב החינוך הערבי, הקשת בערד, ארבאט, עמותת משפחות מעורבות, מורשתינו, פסיכו-אקטיב, הרשימה לאיכות המקצוע וזכויות האדם בלשכת עורכי הדין, מרכז sos ללימודי אלימות בישראל, ארגון גזענות לא במדינה שלי, בית ספר לשלום בנווה שלום ופעילים/ות עצמאיים/ות.

נערך על ידי דליה
תגיות: , , , , , ,

6 תגובות

 1. ל רפי :

  כותרת שקרית, למאמר חסר תבונה, בנסיון לסתום פיות

  למישהם בשמאל הישראלי שוב קפץ "הביבי" ובגישה הילדותית של דווקאיזם הם מנסים לגונן על אויבי המדינה בדרך לא דרך.
  כבעבר בחרו גם הפעם בחרו להשתמש בחרב פיפיות, משום שכל דיבריהם ומעשיהם של בן ארי ומרזל בטלים בשישים, הן עפ"י המוטיב המוביל בהם והן עפ"י חריגתם מנורמה אזרחית סבירה, ממעשיהם של זועבי, זחלקה, טיבי וח"כים ערביים נוספים, או שותפיהם ההזויים באקדמיה וב"מוסדות התרבות" הישראליים ובמקומות נוספים.
  ברור לכל מי שעקב אחר פרשיות הסרבנות, ההחרמות, ההפגנות הפראיות ועוד, שאלה מעשי פרובוקציה, שבמוקדם או במאוחר מאומצים ע"י כלל מגזרי החברה, וחוזרים כבומרנג אל "ממציאיהם". פסילה חייבת להיות מדודה בקפידה, ומיושמת רק כלפי אויבי המדינה, ומי שפועלים נגדה באופן עיקבי ושיטתי. מי שכולל את מרזל ובן ארי בין אויבי המדינה (גם אם לא כל מעשיהם כליל השלימות), עושה פלסתר את המושג כולו. מטבע הדברים הופך הדיון במקרה כזה למאבק כוח פוליטי-משפטי. ובמאבק כזה, בסופו של דבר מכריע הרוב, בדרך זו או אחרת, כפי שקרה קורה ועוד יקרה גם בנושא ה"אקטיביזם השיפוטי" ע"ח הרשות המחוקקת והרשות המבצעת. זו רק שאלה של זמן, ולהערכתי לא זמן רב.

 2. שירה - תומכת!! :

  איפה זה עומד היום?

  קיבלתם תגובה כבר?
  חייבים להוריד את הארגון הלא חוקי הזה.

 3. רביב נאוֶה :

  לא לחזור על הטעות

  פסילת "עוצמה לישראל" מיותרת לחלוטין. כך מתנהגת דמוקרטיה שיורה לעצמה ברגל. כפי שכבר ברור היום, הפסילה של כהנא, בזמנו, לא מנעה מרעיונותיו לחלחל בציבור ולתפוס להם אחיזה גם במערכת הפוליטית – להיפך.

  בניגוד לרפי שהגיב מעלי, אני סבור שתנועתם של בן-ארי ומרזל מסוכנת למדינת ישראל הרבה יותר מהרשימות הערביות, אבל הדמוקרטיה יכולה וצריכה להכיל גם אותם. פסילה מהתמודדות אינה הדרך.

 4. אור :

  "עוצמה לישראל"!

  עוצמה לישראל-אין עליכםם!! אתם עושים את העבודה האמיתית-אוהבים אותכםם!!
  סופסוף ימני אמיתי!!!

 5. מורלי :

  פסילה מטעם

  המימון הזר של ארגוני המהפיכה והפעולות של ארגונים אלו במסגרת הדמוקרטית כדי לנסות ולשנות את דעת הקהל בישראל הם מסוכנים מאד.
  בן ארי כיום מחזיק באותן דיעות שהחזיק יצחק רבין ולכן כל מי שמכבד את מורשת רבין לשלמות ירושלים, אי פינוי התנחלויות והתנגדות למדינה פלסטינית בהן דבק רבין עד ליומו האחרון צריך להצביע לבן ארי. כשמכניסים 100000 מסתננים כיום ועוד הרבה בדרך למשוואה אז כבר אין ספק.

 6. ציפי ל :

  עפ הכתוב לעיל

  צריך להוסיף את זועבי, טיבי וחבריהם לרשימה המנויה כאן..
  הם [בניגוד מוחלט ל שלישיה הרשומה לעיל ]
  1 שוללים את קיומה של מדינת ישראל בכלל ואת יהדותה בפרט.
  2 קוראים לגזענות בפה מלא כנגד יהודים.
  3 תומכים ומסייעים למאבק מזויין נגד יהודים.

  למה לא הוספתם אותם?!
  חבורת צבועים..

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.