גרסת נשיא מכון וייצמן למאבק עובדי גן המדע

111 יום נדרשו לנשיא מכון ויצמן, פרופ' דניאל זייפמן, כדי הגיב על מאבק עובדי מוזיאון גן המדע, שלטענתו מנוהל ע"י "גוף זר" (ארגון כוח לעובדים) "הרואים את גן המדע כזירה לקידום סדר יומם". נדב אהרוני, חבר בנציגות העובדים, הודף בקלות את טענותיו חסרות השחר של הנשיא

דברי נשיא מכון וייצמן, דניאל זייפמן:

חברים יקרים,

באחרונה מגיע אליכם מידע בעניין קיפוח לכאורה ופגיעה כביכול בתנאי העסקתם של מדריכים ועובדים אחרים בגן המדע על-שם קלור. לצערנו, נראה כי רוב המידע המתפרסם בעניין זה אינו עולה בקנה אחד עם העובדות.

כדי להעמיד דברים על דיוקם, חשוב שתדעו כי מאז הקמתו טיפח גן המדע את עובדיו וניהל עמם מערכת יחסים מתחשבת והוגנת. כידוע, גן המדע הוא פנינה חינוכית, פרי חזונו ומעשיו של ד"ר משה רשפון שזכה על כך לשבחים רבים ובהם פרסים בין-לאומיים שהאדירו את שם המכון בעולם. כיום מהווה הגן חלק ממכון דוידסון לחינוך מדעי, המאגד את הפעילויות החינוכיות שלנו.

באחרונה העלו כמה מעובדי הגן טענות שונות באשר לתנאי העסקתם. הנהלת מכון דוידסון, בראשות המנכ"ל, ד"ר אריאל היימן, בדקה את הטענות ביסודיות. במקום שנמצא כי יש צדק בטענות, פועלת ההנהלה לתיקון כנדרש. מסמך המפרט את השינויים שנעשו בתנאי ההעסקה והעונה על מרבית תביעותיהם הועבר אל המדריכים לפני כשבועיים.

עם זאת, לעתים נדמה כי כמה מהעובדים והארגון הזר שלכאורה עומד מאחוריהם אינם מעוניינים רק בתיקון התקלות, אחרת אפשר היה לסיים עניין זה עוד בתחילתו. דומה כי מעורבים כאן שיקולים זרים של גורמים הרואים את גן המדע כזירה לקידום סדר יומם.

עובדה היא כי העובדים בחרו לפנות לראשונה אל הנהלת מכון דוידסון באמצעות עורכי-דין ומעולם לא פנו לפני כן אל מנהל גן המדע או מנכ"ל מכון דוידסון בכל דרישה שהיא כמקובל ביחסי עבודה. בנוסף לכך, פניותיהם אלינו מתפרסמות במקביל באתר האינטרנט של מפלגה פוליטית. ראוי להדגיש כי קבוצה מעובדי הגן הביעה בכתב את התנערותה מקבוצה קיצונית זו. ניסיונותינו החוזרים ונשנים למנוע את השיבושים בעבודת הגן בדרך של הידברות ישירה לא צלחו.

באחרונה ניסו שני עובדים, בליווי שלושה פעילים פוליטיים, לחבל באירועי מועצת המנהלים של המכון. החמישה חדרו שלא כדין לשטח המכון, תוך זחילה מתחת לגדרות. אנשי האבטחה של המכון בלמו אותם, ומנעו את החבלה באירועים, תוך שהם מפעילים את מינימום הכוח שנדרש לבלימת הפורצים. חמשת הפורצים נעצרו על-ידי המשטרה. אין אמת בטענת העובדים כי נעצרו בדרכם לעבודה, שכן נתבקשו מפורשות שלא להגיע לגן המדע. הפעילים הפוליטיים חדרו למכון במטרת חבלה מוצהרת.

הנהלת מכון דוידסון לחינוך מדעי מתכוונת להמשיך ולהפעיל את גן המדע, כבעבר, לטובת הציבור, ובמקביל לפתור באופן ענייני והוגן את בעיותיהם של המדריכים, לתקן את הנדרש ולהעניק יחס ראוי והוגן לכל אחד מעובדי גן המדע. אנו מקווים כי המדריכים יתעשתו, כך שהגן יוכל לחזור ולפעול כסדרו.

פרופ' דניאל זייפמן, נשיא מכון ויצמן למדע

 

תגובת נדב אהרוני, חבר נציגות עובדי גן המדע:

נשיא מכון ויצמן, פרופ' דניאל זייפמן, מפיץ בתקשורת ובקרב עובדי מכון ויצמן דף עמדה המתייחס לסכסוך העבודה במוזיאון גן המדע. כמובן שיש לברך על ההתייחסות של נשיא המכון גם אם היא מגיעה 111 יום מאז תחילת הפרשה. מכיוון שמכון ויצמן מונע מהעובדים להשמיע את קולם, בין השאר ע"י שימוש באלימות, ברצוני לנצל במה זו בכדי להתייחס לטענות כלפי העובדים.

חופש ההתאגדות היא זכות דמוקרטית בסיסית המוכרת הן בפסיקה והן באמנות בינלאומית שישראל חתומה עליהן. כאמור, במשך 111 יום מכון ויצמן לא בוחל באמצעים בכדי למנוע מעובדיו זכות זו. "קומץ" העובדים הם רוב ניכר של עובדי גן המדע אשר מהווים התארגנות יציגה וחוקית על פי כל דין.  אולם ד"ר אריאל היימן, המעסיק הישר של העובדים מצהיר בפה מלא: "איננו 'מנהלים מו"מ' עם 'נציגות העובדים'. איננו מכירים בנציגות ואיננו באים איתה בדין ודברים. […] אין ולא היה בכוונתנו מעולם לשנות את מתכונת יחסי העבודה הנהוגה בגן המדע." יש לציין שמתכונת יחסי העבודה כוללת בין השאר אי תשלום על חלק משעות העבודה ועיכובים שיטתיים בתשלום השכר. קשה לי לראות איך אפשר להציג זאת כ"מערכת יחסים מתחשבת והוגנת". בשנים האחרונות גן המדע או "הפנינה החינוכית" כלשון זייפמן מתפקד באופן שלעניות דעתנו מסכן את העובדים והמבקרים. כך למשל בעוד שאחראי בטיחות חיצוני קבע רף מקסימאלי של 25 ילדים בקבוצה, המדריכים נדרשים להדריך לעיתים תכופות קבוצות של למעלה מ- 40 ילדים. מדיניות כזו אולי חוסכת הוצאות אך ספק אם היא מטיבה לשלומם של המבקרים. יש לציין שמספר ילדים אשר ביקרו בגן בתקופה האחרונה נפצעו או נפגעו כתוצאה מליקויי בטיחות בשטח הגן אך ההנהלה נמנעת עד לשעה זו מלטפל בליקויים אלה.

בניגוד לטענת ההנהלה החוזרת חדשות לבקרים, העובדים פנו במשך שנים לגורמים שונים בהנהלה שנמנעו מלהתייחס לבעיות שהוצגו בפניהם. לאחר שהבעיות לא טופלו פנו העובדים כהתארגנות באמצעות עורכת הדין המייצגת אותם, כמקובל בין ארגון עובדים למעסיק. רק לאחר הכרזה על סכסוך עבודה ההנהלה הסכימה להיפגש עם העובדים באופן פרטני ללא הכרה בהתארגנות החוקית והיציגה שלהם. למרות זאת העובדים תמיד תמכו בהידברות, התקיימו שתי פגישות בהן סוכם כי יתקיימו פגישות נוספות לאחר החגים. עם זאת ההנהלה החליטה להתנער מסיכום זה. כעת ההנהלה מתנה פגישה עם העובדים שאינה מהווה מו"מ ואינה מהווה הכרה בהתארגנותם בכך שיפסיקו את סכסוך העבודה שלהם ויפסיקו את מחאתם. הזכות למחות היא כזכור גם זכות דמוקרטית בסיסית שכנראה הנהלת מכון ויצמן לא שמעה עליה. לא מובן לנו איך ההנהלה טוענת שהיא מטפלת בבעיות אם היא כלל לא מוכנה לשמוע את רובן. לאחרונה קיבלנו הודעה כי ישונו תנאי העבודה של חלק מהעובדים תוך התעלמות מחלק גדול מן הבעיות שהועלו על ידינו. מעבר לכך שבמקרים מסוימים מדובר בהרעת תנאים ההנהלה אינה מוכנה בשום אופן להתחייב על התנאים בהסכם. מכיוון שהבטחות שניתנו לעובדים בעבר לא קוימו וכבר היו מקרים בהם ההנהלה לא פעלה בהתאם לאמור בחוזים האישיים, אנו סבורים כי למי שבכוונתו לעמוד מאחורי הבטחותיו לא צריך להיות כל קושי להתחייב עליהן במסגרת הסכם. העובדה שההנהלה מתנגדת להסכם בכל תוקף מדברת בעד עצמה.

העובדים מעולם לא טענו כי "היו בדרכם לעבודה" שכן מזה כשלושה שבועות ההנהלה מונעת מלמעלה מ- 30 עובדים מאורגנים לעבוד עד אשר יתחייבו להפסיק לפעול לשינוי תנאיהם. ביום ראשון העובדים רצו למחות על גזילת פרנסתם בשטח מקום עבודתם, כפי שמותר לעובדים בסכסוך עבודה לעשות. לעובדים הצטרפו נציגים מטעם ארגון העובדים המייצג אותם שגם להם על פי חוק מותר להיכנס לשטח מקום העבודה. המחאה הייתה אמורה להיות שקטה ולכלול שני שלטים וחלוקת פליירים ולא "לחבל" באירוע כזה או אחר. לרוב העובדים והפעילים לא ניתנה האפשרות להיכנס למקום העבודה. אלה שנכנסו, ולא "פרצו", זכו להיות מוטחים על הרצפה ע"י מאבטחים תוך שימוש מופרז בכוח ואלימות. שני מאבטחים שברו לאחד הפעילים את הברך וכעת הוא ניזקק לניתוח ("כוח מינימאלי"). ההנהלה אכן הזמינה משטרה למקום אשר עצרה את העובדים והפעילים ולאחר שלוש שעות שבהן מנעה מהם ליצור קשר טלפוני עם עורך דין או גישה לטיפול רפואי היא שיחררה אותם ללא כל אשמה.   

"הארגון הזר" הוא ארגון העובדים "כוח לעובדים" אשר נענה לפנייתם של עובדי גן המדע לסייע להם במתן ייעוץ משפטי. מעסיק שמרשה לעצמו להחליט בשביל עובדיו באיזה ארגון עובדים לממש את זכות ההתאגדות מזכיר שיטות העסקה במשטרים אחרים שראוי היה שמכון ויצמן ימנע מלראות בהם מודל לחיקויי. עם כל הכבוד לחשיבותו של גן המדע למשק הישראלי אנו מתקשים לראות כיצד מימוש זכות ההתאגדות של העובדים משרתת "מטרות זרות" וכל מטרה שהיא מלבד הבטחת תנאים הוגנים וחוקיים לעובדים. מכיוון שבניגוד למכון ויצמן לנו אין משאבים להפעיל יחסי ציבור משומנים אנו מפרסמים את דברינו באתרים ובלוגים שונים באינטרנט. לא מוכר לנו "אתר אינטרנט של מפלגה פוליטית" שבה התפרסמו הדברים. עם זאת נשמח אם ההנהלה תיידע אותנו באיזו מפלגה מדובר בכדי שנוכל לחזק את ידיה על כך שהיא מתנגדת לשבירת התארגנות לגיטימית של עובדים באלימות. שבירת אברים אינה הדרך "לפתור באופן ענייני והוגן" בעיות כלשהם.

הסכסוך הנוכחי הוא מיותר בעינינו. הוא מעולם לא היה פורץ אם ההנהלה הייתה עושה את הדבר האלמנטארי ומגיעה עם התארגנות העובדים היציגה והחוקית להסדר מוסכם השם סוף לתנאי ההעסקה הפוגעניים של העובדים. אלה הסדרי העבודה בתחומי מכון ויצמן ואיננו מבינים מדוע אצלנו המצב שונה. אנו מוכנים לסיים את הפרשה הזו עוד היום אם ההנהלה תנסה להידבר עם העובדים במקום לנסות לשבור אותם באלימות.

נדב אהרוני, חבר נציגות עובדי גן המדע.

—————————————-

הפגנת מחאה:

ביום ה', 20 בנובמבר, בשעה 14:00, הפגנת עובדי גן המדע – מול השער הראשי של מכון וייצמן.

 —————————————–

קריאה נוספת:

תכתובת בין מכון וייצמן ונדב אהרוני – בבלוג של טל גלילי

Tags: , , , , , , ,

23 Responses to “גרסת נשיא מכון וייצמן למאבק עובדי גן המדע”

 1. שי כהן הגיב:

  נדב – אח גיבור! ישר כוח על המסמך ועל כל העשייה שלך, לכבוד לי לעבוד אתך – שי

 2. אלעד שאול זמיר הגיב:

  נדב, כל הכבוד על התגובה הנהדרת הזו. נתראה ביום חמישי!

 3. ירדן הגיב:

  נתראה ביום חמישי. נקווה שההנהלה של מכון וייצמן תשכיל לשים סוף לפרשה הזאת ולהכיר בהתאגדות שלכם. שלא נצטרך להסתבך עם הסיפור הזה עוד הרבה…

 4. אריה גור הגיב:

  אתם רוצים לספר שההנהלה לא ממש מדייקת בכל מה שקשור במסירת פרטים הנוגעים ליחסה לעובדיה? קשה להאמין שזה יתכן …

 5. ריח בחירות הגיב:

  אני מציע לכוח לעובדים לשלוח הזמנה אישית טלפונית להפגנה הבאה לכ-30 חברי כנסת מקדימה (שלמה מולה) ועד חד"ש שקוראים לעצמם סוציאל דמוקרטיים/סוציאליסטים ונראה מי יבוא. נדמה לי שזו תהיה אינדיקציה טובה למי כדאי להצביע.

 6. עמי וטורי הגיב:

  ביום ה מתכוון להגיע חבר הכנסת דב חנין ויש בהחלט סיכוי טוב כי בשבוע הבא יבואו חברי כנסת נוספים אם הנהלת מכון ויצמן תמשיך במדיניותה הנוכחית.

 7. תזמין את שלי כבר מחר הגיב:

  אם תבוא או לא תבוא – זו יכולה להיות נקודה מעניינת לדיון הסוער בעקבות תמיכתה בחולדאי

 8. עמי וטורי הגיב:

  להבנתי פנו לשלי פעילים ב"כוח לעובדים". איני יודע מה היתה החלטתה. היא כמובן מוזמנת לבוא ביום ה ואם יום ה לא מתאים אז ביום אחר.

 9. ממ"ה הגיב:

  שם כסף שיחימוביץ' לא תבוא.

  לחזק את כוח לעובדים זה לריב עם עיני. לא רעיון טוב שבועיים לפני פריימריס …

  http://www.blacklabor.org/?p=4879#comment-148765

 10. אריה גור הגיב:

  מה הקשר של המאבק הזה לתמיכתה של שלי ברון חולדאי??? אני חושב ככה:
  אם שלי לא תופיע ביום ה' לתמוך במפגינים, זה אומר שמדינת תל אביב היא מעצמה עולמית שארה"ב מחווירה לעומתה. זה אומר שצריך להכניס את רון חולדאי למאסר עולם בצינוק (בשירותו כטייס קרב בחיל האויר הוא ממילא התרגל לתפקד במקומות צרים) והטעות הכי גדולה היא שאובמה נבחר לנשיא ארה"ב, מי שבאמת נבחר לנשיא ארה"ב זה דב חנין ורק בטעות האמריקאים חושבים שזה אובמה.
  קשה להאמין עד כמה יכולה קבוצת אנשים לילל בכל הזדמנות על אי בחירתו של דב חנין. די!!! נמאסתם!!!

 11. מתן בורד הגיב:

  מה שבאמת נמאס, מר גור, זה לשמוע את היללות שלך. אולי ההשוואה הבאה תעזור לך: עיר לכולנו ודב חנין עשו בתל אביב דבר דומה למה שאנשים מסוימים (שאני לא הייתי ביניהם) חשבו שיחימוביץ', עמיר פרץ ואחרים רוצים לעשות במפלגת העבודה לפני מספר שנים. עיר לכולנו הרי מלאה בתומכים לשעבר, מאוכזבים עד מאוד, של יחימוביץ'. התומכים האלה חוגגים את הצלחתם, החלקית אמנם, ורואים בה שביב של תקווה לעתיד ואולי אפילו להתפתחות דומה ברמה הארצית. אם אתה מתעקש להמשיך לתמוך ביחימוביץ', בניגוד למרבית תומכיה הותיקים (שהוחלפו ברובם בתומכים החדשים – למשל חולדאי, ברק, שמחון, הרצוג והארגזים), אתה מוזמן. אבל אני לא מבין את הניסיון לסתום לנו את הפה.

  ולגבי חנין – כדאי לזכור, שבניגוד ליחימוביץ', מדובר בח"כ שלא פוסח כמעט על אף מאבק עובדים, מחוסרי דיור או מנוחשלים אחרים בארץ, ושמוכיח, בכנסת, במועצת העירייה בתל אביב ובעיקר ברחוב את מחויבותו לסוציאליזם ולדמוקרטיה, כאן ועכשיו. על כך יש להלל אותו. כמובן שנשמח לראות את יחימוביץ', וכל ח"כ אחרת, בגן המדע. גם אני מוכן לשים על זה כסף.

  נדב – כל הכבוד! נתראה מחר.

 12. נורית פגי - סניף מרכז הכרמל, חיפה הגיב:

  מתן, דב חנין תמך גם במאבק עובדים שאני מייצג ואני מאוד אוהב את האיש הזה. עדיין, ההתייחסות שלכם לכך שרון חולדאי ולא דב חנין נבחר לראשות העיר תל אביב גרועה יותר מהתייחסותם של אוהדי ביתר ירושלים להפסד של קבוצתם. אני מציע לכם להקים אתר שיקרא "נפגעי אי בחירתו של דב חנין" ואני מבטיח לכם להשאיר דמעה באתר הזה. לא יתכן שאתם רואים כל נושא וכל אירוע שהשם "שלי" מוזכר בו כקשור לבחירות בתל אביב. בכל זאת, גם אתה צריך להודות ששלי כחברת כנסת עשתה דבר או שניים שיש להם משמעות לאומית ולא תל אביבית.

 13. אריה גור הגיב:

  כותב ההודעה מספר 12 הוא אריה גור.

 14. מתן בורד הגיב:

  אני פשוט חושב שאתה רואה את מה שבא לך לראות, ולא את המציאות. אף אחד לא בוכה על ההפסד בבחירות – להפך, אנחנו חוגגים את ההישג של 34 אחוזי תמיכה במועמדותו של חנין ושל חמישה מנדטים לעיר לכולנו, תוצאה שאיש לא העלה בדעתו כאשר חנין הכריז על מועמדותו לפני שלושה וחצי חודשים. אתה מוזמן למסיבת הניצחון ביום ראשון. אם תרצה, אשלח לך את הפרטים.

  לגבי יחימוביץ' – הביקורת שלי, ושל הרבה מהאחרים פה ובמקומות אחרים, עליה חורגת הרבה מעבר לתמיכה שלה בחולדאי. לדעתי היה זה רק סימפטום, גם אם מעצבן במיוחד, לחוסר העקביות שלה, לחוסר השקיפות של חלק ממהלכיה ולחוסר עמוד השדרה שהיא מפגינה מאז עברה לפוליטיקה. הטיעונים בסגנון "ככה זה בפוליטיקה" לא מקובלים עלי. הציבור בישראל נכווה עמוקות בשני העשורים האחרונים מפוליטיקאים שמבטיחים הבטחות ואחרי שמגיעים לתפקידים מתפקידים שונים לא מקיימים אותן בגלל ש"אין מה לעשות", "חייבים להתפשר" וכן הלאה. אתה, יחד עם תומכי יחימוביץ', מרבים לתרץ בסגנון הזה, אבל אני, בתור מי שלא אהב את הדרך הפחדנית שיחימוביץ' בחרה לעשות בה פוליטיקה מההתחלה, חושב עדיין שהיא מגיעה לאן שהיא מגיעה לא בגלל אילוצים כלשהם, אלא בגלל שהיא מקבלת על עצמה את הכללים הנהוגים בפוליטיקה הישראלית בעשורים האלה, אותם כללים שהביאו כה רבים מאיתנו למיאוס מוחלט מפוליטיקה, אותם כללים שהיא יצאה נגדם, אותם כללים שעיר לכולנו יוצאת נגדם ומפיחה רוח חדשה של תקווה אצל פעילים רבים, שגילו פתאום שפוליטיקה יכולה להיות גם עסק יפה, טוב, כמעט נקי.

  לא שאני נגד פשרות, אבל יש פשרות שברגע שעושים אותן עוברים על עצם העניין שבשבילו את או אתה בפוליטיקה. למעשה, זה הדבר המעצבן במהלך של יחימוביץ' בנושא חנין/חולדאי, כמו גם בתמיכה שלה בברק, בתמיכה שלה במלחמת לבנון השנייה ובעוד עניינים שקולה נשמע או לא נשמע בהם. אני מכיר ומוקיר את הדברים החיוביים לטובת העובדים בישראל שהיא אכן עשתה, אבל לדעתי, ולדעת רבים, ההתנהלות שתיארתי מאפילה עליהם ומטים את הכף נגדה.

  זכותך להמשיך ולתמוך בה למרות כל זאת, אבל ההצגה של המתנגדים ליחימוביץ' על בסיס מה שנתפס כצביעות ואופורטוניזם מצדה, שהתמיכה בחולדאי היא רק דוגמה לו, לא רצינית. התמיכה הזו לא מהווה את הבסיס היחיד להתקפות עליה, והיא לא קשורה להפסד כלשהו בבחירות. היא קשורה לזה שיחימוביץ' פועלת בהזדמנויות רבות מדי נגד העקרונות שבשמם היא מדברת הרבה מדי, וזה מעצבן. זה הכל.

 15. אנשים – פעם באה שיש כזה דבר – תשתדלו להשיג מצלמת וידאו או שתיים ולצלם כל דבר

  אני כציבור לא יכול לדעת מי מדבר אמת ומי מורח אותי. אין כמו עדות מצולמת

  למי שלא זוכר – פעילי מגמה ירוקה שצילמו את ההעפה שלהם ממשרד ראש הערייה בירושלים

  בהצלחה

  ואגב שלי לא רק תמכה במישהו, זה לגיטמי לכרוב בריתות.

  אבל היא שיקרה במצח נחושה, ללא חוק חברי הכנסת, אפשר היה לתבוע אותה על הוצאת לשון הרע.
  השקר שלה שיחק תפקיד – אי אפשר לדעת כמה – בבחירות. אחד הדברים שחזרו שוב ושוב מאנשים היה "שיעמוד בהתקווה".

 16. גליה הגיב:

  לאזרח דרור,
  ממליצה לעבור לערוץ 1 .
  החדשות משודרות בשעה נוחה יותר,
  וכתבה מצולמת דרמטית במיוחד אכן שודרה . (יום ד' 19.11 21:00 )

 17. אריה גור הגיב:

  מתן, הכל בסדר, רק שאני מזכיר לך שנושא הדיון כאן הוא מאבקם של עובדי גן המדע ואני מתקומם על כך שגם לכאן, בתגובה מספר 7, הכניסו את השם של שלי בהקשר לבחירת רון חולדאי.

 18. שי כהן הגיב:

  הכתבה בערוץ 1 עם כל הצילומים
  באדיבות חברנו טל ירון….
  http://talyaron.blogli.co.il/archives/85

 19. דודו רוטמן הגיב:

  מכון וייצמן מקבל תרומות רבות מגורמים באיחוד האירופי. ואני די בטוח שגם "גן המדע". האם לא כדאי לשקול פניה מסודרת לכל הארגונים התורמים למכון וייצמן בכלל ולגן המדע בפרט, לפרט בפניהם את תנאי ההעסקה והיחס להתארגנויות עובדים ולהציע להם לשקול שוב את הקשרים שלהם עם הגופים הללו?

 20. אאא הגיב:

  אתמול אמר בית הדין את דברו, דחה את מרבית תביעותיהם של המדריכים וקבע כי קבוצת
  המדריכים הזו כלל אינה מייצגת את עובדי מכון דוידסון. כמו כן דחה בית הדין את תביעת
  המדריכים כי מכון דוידסון ינהל עימם משא ומתן לחתימת הסכם קיבוצי.
  כזכור, לפני מספר חודשים פנו חלק מהסטודנטים המדריכים בגן אל הנהלת מכון דוידסון בטענה כי
  יש להם תלונות על תנאי העסקתם. בקשותיהם נבדקו ונענו, תנאי העסקתם שופרו אך במהרה
  התברר לנו כי מטרתם אינה קידום ושיפור תנאי עבודתם של עובדי גן המדע, וכי למעשה מאבקם
  נועד לקידום ענייניהם של ארגון "כוח לעובדים", ו"נציגות המדריכים בגן המדע"; לצבירת כוח
  פוליטי בכל מחיר, גם במחיר פגיעה בעובדי גן המדע, ואפילו במחיר הריסת המפעל החינוכי של גן
  המדע.
  על מניעיהם האמיתיים של המדריכים אפשר ללמוד גם מדרישתם מבית-הדין להורות על פיטוריהם
  לאלתר של כ 20- מדריכים חדשים שהחלו לעבוד בגן בחודשים האחרונים. האנשים שרוממות
  הסולידריות בגרונם דרשו לפטר את חבריהם, עמיתיהם. בית הדין דחה גם את תביעתם כי העובדים
  החדשים יפוטרו.

 21. מתן הגיב:

  אאא – לא ברור מי אתה או את מי אתה מייצג, אבל פסיקת בית המשפט כלל איננה דומה למה שאתה מתאר.

  בית המשפט פסק באופן חד משמעי כי הנהלת מכון דוידסון ומכון ויצמן עברו על החוק בשורה ארוכה של נושאים הקשורים להתארגנות העובדים. בית הדין קבע, בפסיקה תקדימית עבור "כוח לעובדים", כי בניגוד לטענת המכון מדובר בארגון העונה על כל הדרישות הקבועות בחוק עבור ארגון עובדים. בית הדין גם פסק כי על המכון להחזיר את העובדים לעבודתם, ולשלם להם פיצויים על שלילת פרנסתם בפיטוריהם הכפויים בחודשיים האחרונים. לבסוף, בית המשפט אישר לעובדים המאורגנים בכח לעובדים להמשיך ולארגן את שאר העובדים במכון, כולל את אלה שנשכרו על מנת לשבור את התארגנות העובדים במקום, והורה להנהלה לנהל עימם מו"מ בתום לב.

  נכון שאנחנו לא מרוצים מכל פסק הדין – בכל זאת, גם מערכת המשפט והחוק עצמו הם של המעסיקים – אבל זו בהחלט פסיקה חשובה. חשובה וטובה לעובדים, ולא למעסיקים או למי שזה לא יהיה שאתה מתיימר לדבר בשמו. פוסט מפורט בנושא יבוא בהמשך, אבל בינתים חשוב לי לומר שהגרסה של "אאא" פה למעלה היא לא הגרסה היחידה, והיא גם לא נכונה במיוחד…

 22. מתן הגיב:

  יוסי דהאן ב"העוקץ" על פסק הדין התקדימי בנושא ההתארגנות במכון ויצמן ועל השקרים (שמסתבר שאותם מצטט "אאא") של מנהל המכון:http://www.haokets.org/

Leave a Reply