חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

המלצת קריאה: "אזרח, נתין, צרכן"

נושאים דעות, משפט ופלילים ב 17.10.12 5:25

ספרה החדש של פרופ' דפנה ברק-ארז עוסק במשפט המנהלי ומעורר דיון מעניין בשאלות של תפקיד המדינה והפרטה

מאת דליה בלומנפלד 

הספר "אזרח, נתין, צרכן" פרי עטה של פרופסור דפנה ברק-ארז, שיצא לאור לאחרונה (תשע"ב  2012 בהוצאת כנרת זמורה ביתן ועוד) עוסק בשלל נושאים המעסיקים את המתעניינים במדינת הרווחה, בהפרטות, בשחיתות השלטונית, בצדק חברתי, בדמוקרטיה ובביורוקרטיה.

החוט המקשר בין כל הנושאים הללו בספר הוא המדינה המנהלית, המתערבת בחברה ובשוק, באמצעות חוקים, תקנות, רשויות וטריבונלים מנהליים. הספר מעמיד במרכזו את המשפט המנהלי כתחום משפטי חדש, לעומת תחומי משפטאזרחי קלאסיים כמו נזיקין וחוזים, ומתאר את תולדות היווצרותו, הכרוכות ביצירתה של מדינת הרווחה המודרנית שחייבה מעורבות מדינתית גבוהה.

הספר סוקר את מטרות ההתערבות של המדינה באמצעות המשפט המנהלי. מעורבות שעוררה ביקורת מצד חוגים ליברליים, שטענו למעורבות מינימאלית של המדינה, והובילו  תהליך של הקטנת מעורבות המדינה על ידי ביטול תפקיד המדינה כמספקת שירותים ישירה, והעברת תפקיד זה לשוק החופשי. מחברת הספר טוענת שלאמתו של דבר, מעורבות המדינה לא קטנה, אלא שינתה פניה מהספקת שירותים ישירה לרגולציה מנהלית. הספר סוקר את הביקורת של חסידי כלכלת שוק החופשי על תפקידיה של המדינה, ואת דרכי ההתמודדות עם ביקורת זו.

תוך כדי כך נבחנות בספר "שאלות יסוד הנוגעות למינהל ולשלטון במדינה המודרנית בראי המשפט שחל עליהם, ומערכות היחסים המורכבות בין משפט, פוליטיקה וחברה." (עמ' 16) הספר פורש את מציאות החיים הישראלית, באמצעות פרשנות של תהליכים, חשיפת קשרים בין תופעות וזיהוי מגמות. הוא מציג ביקורת עליהם ומציע על חלופות לשיפור.

למרות החזות המשפטית, הספר נועד לא רק למשפטנים. הוא מתאים לעיונו של הקורא המתעניין בתחומי חברה, כלכלה ורווחה. הוא מכיל 282 עמודים בלבד, והוא בבחינת מעט המכיל את המרובה. פרקיו מנוסחים באופן תמציתי וענייני. המשכו של הספר, נוסף לביבליוגרפיה ולמקורות, כולל הערות והפניות לסוגיות משפטיות, המרחיבים את היריעה לקורא המתעניין ולקורא המקצועי.

שמו של הספר "אזרח נתין צרכן" רומז לשינויים שחלו במצבם של אזרחי המדינה, ממעמד של אזרחים לנתינים ולצרכנים. השינויים בדפוסים השלטוניים בישראל ובמשפט שחל עליהם, הפכו את האזרחים שיוצגו על ידי השלטון לנתינים הכפופים לשלטון. תהליכי ההפרטה שהנהיג השלטון שינו את מעמדם והפכו אותם לצרכנים של שירותים שהמדינה מספקת תמורת תשלום. פרקי הספר השונים משרטטים תהליכים אלה של שינוי.

חשיבותו של הספר היא בפרישת הנושאים הנסקרים בהם; בארגון המידע התמציתי על כל נושא, תוך ביסוסו על ביבליוגרפיה מקצועית ועל פסקי דין; בחשיפת הקשרים והיחסים בין הנושאים המשתייכים כולם לנושא המדינה המנהלית; בהצעת פתרונות מקוריים לבעיות שנחשפו. הספר משקף תפיסה אופטימית המציעה דרכי פעולה להתמודדות עם התהליכים שצמצמו את מעורבות המדינה ודרדרו את מעמדו של האזרח בה. זאת במטרה לשקם את האזרחות  ולהרחיב את מעורבות המדינה מעבר לשיקולי יעילות כלכלית אל שיקולי ערכים וצדק חברתי.

כדוגמא ניתן להתייחס לפרק 3 בספר העוסק בסוגיית ההפרטה, ומאיר אותה לא רק מזווית הראייה של מדיניות – אותה נוקטת מדינת ישראל מאז שנות השמונים – אלא גם מתוך ההיבט המשפטי שלה. החידוש פה הוא בתפיסה כי הפרטה אינה רק מדיניות, אלא תהליך מרכזי המחייב חשיבה מחדש עליו, תוך חתירה לפיתוח ענף משפטי מיוחד במשפט הציבורי, שיתמודד עם האתגרים המגוונים הנובעים מהפרטת הפעילות הציבורית. כשם שהלאמה היא סוגיה משפטית, כך גם הפרטה. הפרטה אינה רק עניין של מדיניות. יש לה השלכות משפטיות. לשם כך נדרש פיתוח ענף משפטי חדש והוא גם אמור להתמודד עם החלטות הקשורות בצדק חלוקתי ובעקרון השוויון האזרחי.

ההצעה החדשנית של מחברת הספר, שהיא כיום שופטת בבית המשפט העליון, עומדת בניגוד לעמדה שחשף בית המשפט העליון באמצו את תפיסת ההפרטה כמדיניות, ולכן  נקט עמדה של ניטרליות חוקתית לגביה. נשיא בית המשפט העליון בעבר אהרון ברק חיווה דעתו כי חוקי היסוד של המדינה יכולים לדור בכפיפה אחת עם מחוקק קפיטליסטי או סוציאליסטי. עמדתו הייתה ניטראלית, וכתוצאה מכך, נקט בית המשפט מינימום התערבות בהפרטה. אבל ככל שתופעת ההפרטה משנה פניה ליצירת תחליפים לשירותים חברתיים מובהקים, שסיפקה בעבר המדינה, ההתייחסות אל ההפרטה מחייבת בחינה מחודשת, לפי דברי המחברת.

המחברת מתייחסת בפרק לשאלת מהות ההפרטה, ומשיבה באופן מקורי, שנסיגה של רשויות המדינה ממעורבות בתחומים שהן היו פעילות בעבר, היא הפרטה. בהמשך היא ממיינת, באופן מקורי ומחדש, מודלים של הפרטה ששלושה קווי דמיון משותפים להם:

 • הגדלת חלקים של גורמים פרטיים בפעילות בחיי הכלכלה והחברה,
 • שיתוף פעולה אינטנסיבי של הרשויות עם גורמים פרטיים,
 • והחלתו של היגיון שוקי פרטי על פעילותן של הרשויות.

המודלים של ההפרטה הם:

 • הקמת חברות לשם פעילות שלטונית בעלת אופי עסקי
 • מכירה של חברות בבעלות ציבורית
 • תמורות במדיניות ההחכרה של מקרקעי ישראל
 • מיקור חוץ של פעילות שלטונית. ביצוע פעולות שלטוניות באמצעות קבלניים פרטיים
 • הקמת תשתיות ציבוריות באמצעות יזמים פרטיים
 • רישיון והענקת זיכיונות בתחומים חדשים
 • הפרטה על דרך מחדל באמצעות פעילות שלטונית מצומצמת
 • הספקת שירותים בתשלום
 • מסחור של המרחב הציבורי
 • מילוי תפקידים ציבוריים באמצעות המגזר השלישי

לפי מחברת הספר, דיון משפטי בהפרטה מעורר שלוש  שאלות:

 1. מהם גבולות ההפרטה. מהם התחומים שאותם ניתן להפריט. אמנם החלטה על הפרטה היא עניין פוליטי, אך האם אין לכך מגבלות. האם אפשר להפריט את הצבא? האם ניתן להפריט את בתי המשפט? הדיון בגבולות ההפרטה בספר הוא מעמיק ומציג את ההגבלות החוקתיות והחקיקתיות, את המישור המוסדי ומישור הזכויות, ואת גבולות ההפרטה במישור המנהלי. כמו כן, הוא מביא את הדוגמאות מבג"צים שהוגשו בנושא זה.
 2. הליך ההפרטה. מהן ההגבלות החלות על תהליך קבלת החלטות של הפרטה. יש לשתף את הציבור כדי לחזק את הממד הדמוקרטי בהליך. לשם כך יש להבטיח פרסום מוקדם של יוזמות הפרטה, לאפשר חופש מידע לגביהן. על הליך ההפרטה להיות גלוי לציבור במלואו, כדי שההפרטה לא תתבצע מאחורי גבו. על המשפט המנהלי להבטיח זאת.
 3. הפיקוח על פעילותם של גורמים מופרטים וההגבלות הנובעות מהן לאחר השלמת תהליך ההפרטה. ההתייחסות פה היא אל מערך הרגולציה שעל המדינה – שהיא הבעלים – להפעיל כדי לפקח על הניהול המופרט. הגישה הליבראלית צידדה בהפחתת מעורבות המדינה עד לכדי מינימום הצרכים הבסיסיים בלבד, אבל ההפרטה והגלובליזציה מחייבות את מעורבות המדינה באמצעות הרגולציה. לדברי מחברת הספר, אין לדבר על הקטנת מעורבות המדינה, אלא על שינוי באופייה של המעורבות המדינתית: מהספקת שירותים ישירה לרגולציה. אימוץ כללי כלכלת השוק החופשי אינה משחררת את המדינה ממעורבות. להיפך, על המדינה מוטלת החובה להתערב באמצעות רגולציה ובאמצעים אחרים כדי להבטיח את קיומה של כלכלה זו.

יחד עם אלה, ההשקפה המוצגת בספר אינה מסתפקת במצב המדיניות הקיים, אלא מבטאת את השאיפה למדינה מנהלית שלוקחת בחשבון לא רק את התחום הכלכלי, אלא גם מבטיחה קיומם של ערכים חברתיים ושמירה על זכויות הפרטים במדינה באופן שיחזיר אותם ממעמד של צרכנים למעמד של אזרחים.

פרק ההפרטה הוא רק אחד מן הפרקים בספר. כל פרק בו הוא אוצר בלום מבחינת הידע הגלום בו, פריסת המידע בו וארגונו. הספר מעניין מאוד לקריאה, מלמד. הוא רלבנטי בדיונים שעל סדר היום הציבורי הנוגעים לתחומי הכלכלה והחברה, וגם נותן כלים להתמודדות רעיונית ומעשית בתחומים הנסקרים. חשוב שכל אזרח המתעניין בתחומים חברתיים כלכליים יקרא את הספר.

ספר מעולה. יצירת מופת עיונית הראויה לקהל קוראים רחב.

קישור לאתר המציג את הספר

נערך על ידי רביב נאוה
תגיות: , , , ,

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.