postpass act=ul view postpass עבודה שחורה » רן ארז, "עוז לתמורה" או "אופק חדש" – מה עדיף למורה הצעיר?

חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

רן ארז, "עוז לתמורה" או "אופק חדש" – מה עדיף למורה הצעיר?

נושאים דעות, חינוך ותרבות ב 28.08.12 1:29

מכתב גלוי זה לרן ארז, אדריכל  "עוז לתמורה", משווה בין שתי הרפורמות בעניין מספר שעות העבודה הנדרשות, השכר לשעה והשכר החודשי, ומראה של"אופק חדש" יתרון

מאת: דורון גרינשטיין

לכבוד,

מר רן ארז

יו"ר ארגון המורים.

הנדון: ערך השעה לאור יישום רפורמת "עוז לתמורה"

מכובדי,

אני פונה אליך באופן אישי, מתוקף היותך אדריכלו הראשי של הסכם "עוז לתמורה" ותומכו העקבי והנלהב. עם כניסתם של תיכונים רבים ל"פעימה השנייה" ולאור פרסומה של הדמיית השכר באתר ארגון המורים, ניתן לשוב ולעמוד על טיבו של ההסכם המלא ביתר דיוק, וכן להשוותו להסכם אחר, שנחתם במרץ 2008 בין המדינה להסתדרות המורים: "אופק חדש". ההשוואה בין ההסכמים מתבקשת מכמה טעמים:

 • ב"אופק חדש" מניין השעות השבועיות הוא 36 ואילו ב"עוז לתמורה" – 40.
 • עם חתימת הסכם "אופק חדש", טענת בתוקף כי מדובר ב"עבודה בעיניים", הואיל ו"ההסכם מקטין את ערך שעת עבודת המורה".
 • התעקשותך שלא לקבל את מתווה "אופק חדש" גזרה על מורי התיכונים שלוש שנים ללא הסכם שכר, ועד ליישום המלא של הרפורמה, בכל התיכונים, יחלפו חמש שנים תמימות.
 • מורי "אופק חדש", בניגוד למורי "עוז לתמורה", אינם מכינים לבגרות, מכאן שסביר כי שכר האחרונים יהיה גבוה יותר.

יתר על כן: בחינה משווה בין ההסכמים, חיונית לא רק למורה השוקל בין שתי חלופות – הוראה בחטיבת הביניים או בתיכון, היא גם מאפשרת לבחון את מידת הצלחתך שלך, אדוני, להשיג הסכם שכר טוב יותר למען שולחיך, לאור בחינת הפרמטר 'ערך השעה'.

ההשוואה להלן מבוססת על מורה בתיכון העובד במשרה מלאה ומכין שלוש כיתות לבגרות (למשל, מורה למתמטיקה המלמד שלושה שאלונים ברמת 4 יחידות, 7 ש"ש לכל שאלון). אל מולו ניצב מורה מחטיבת הביניים. שני המורים "חרוצים": מנצלים את שעות ההשתלמות להגדלת שכרם באופן מיטבי. כדי להגיע לדרגה הגבוהה ביותר ב"אופק חדש" (דרגה 9), יש לצבור 1320 שעות השתלמות וותק של כ-20 שנים. מניין שעות זה, לצורך חישוב גמולי השתלמות בארגון המורים, שווה לכ-12 יחידות גמול. יחד עם זאת, כדי להשוות את השקעתם של שני המורים, הדוגמא להלן מניחה כי מורה התיכון לא ניצל את תקרת הגמולים והשקיע את אותו מניין שעות כעמיתו מחטיבת הביניים. להלן טבלה המפרטת את הגידול בשכר המורים על-פני 36 שנים, את ערכי שעות עבודתו של כל מורה ואת הפערים בין ערכים אלה. [לחצו על הטבלה להגדלה]

 

     ערך השעה:

עד שנת הוותק ה-13, ההפרשים בין ערך שעת המורה לשעת המורה בחטיבת הביניים מינוריים – כ-0.5 ₪ לשעה בממוצע לטובת החטיבה העליונה, אולם בחישוב כללי על-פני 36 שנות וותק, מתגלה הפרש ניכר לטובת חטיבת הביניים: פער של 8.8₪ בממוצע על פני כל התקופה. במילים אחרות, בעוד ערך השעה הממוצע של מורה בחטיבת הביניים הוא 77.8 ₪, מורה התיכון יסתפק רק ב-69 ₪ בלבד: כ-11% הפרש לטובת "אופק חדש" .

ערך השעה, בשני המסלולים, גדל בהתמדה לאור ההתקדמות בדרגות/גמולים ובוותק. אולם קצב הגידול בערך השעה גבוה יותר ב"אופק חדש". מכאן שאם קביעתך בדבר ירידת ערך השעה ב"אופק חדש" נכונה, מר ארז, הרי שהיא נכונה שבעתיים גם לגבי "עוז לתמורה".

השכר החודשי:

לאור השכר המחפיר של מורי התיכונים, טרם "עוז לתמורה", דומני שערך השעה הוא משתנה משני בבואנו לעמוד על טיבו של ההסכם , שהרי עם ערך השעה "לא הולכים למכולת". מכאן שהמשתנה הרלוונטי לבדיקה השוואתית הוא השכר החודשי. ברם, גם בקטגוריה זו, בולט יתרונו של הסכם "אופק חדש":

 • חישוב ממוצע השכר החודשי על-פני 36 שנות וותק מגלה כי ממוצע "אופק חדש" גבוה יותר מממוצע "עוז לתמורה": 11,200 ₪ אל מול 11,043 ₪.
 • החל מן השנה ה-20, השכר החודשי ב"אופק חדש" גבוה יותר – למרות שכאמור מניין השעות קטן ביחס ל"עוז לתמורה".
 • בשנת הוותק ה-30, למשל, הפער לטובת "אופק חדש" עומד על כ-1300 ₪, והוא גדל בהתמדה.

את יתרונו של המורה ב"אופק חדש" ניתן לראות בבירור בעזרת הגרפים הבאים [לחצו על כל גרף להגדלה]:

ערך השעה בשני ההסכמים:

 השכר החודשי בשני ההסכמים:      

כנגד נתונים אלה ניתן לטעון כי המורה מ"עוז לתמורה" אינו ממצה את מלוא פוטנציאל הכנסתו, קרי, אינו מנצל את מקסימום הגמולים שבאפשרותו לצבור. אבל גם אם נניח שהמורה ישלים 2016 שעות השתלמות במהלך שנות עבודתו (מקסימום של 18 גמולים ב"עוז לתמורה"), היינו ישקיע 52% יותר ממקבילו בחטיבת הביניים, עדיין ערך שעתו הממוצע יהיה נמוך ב- 6.4 ₪ מזה של מורה "אופק חדש". יחד עם זאת, השכר הממוצע החודשי, לאורך 36 שנים, יהיה גבוה יותר ב"עוז לתמורה": 11,418 ₪ מול 11,200 ₪ ב"אופק חדש", אולם קל לראות את גודל האבסורד: עבור 218 ₪ לחודש בממוצע, יוסיף המורה ב"עוז לתמורה" לעבודתו עוד 16 שעות בחודש (הפער בין מניין השעות החודשי ב"עוז לתמורה" ל"אופק חדש"), במילים אחרות: מורה התיכון יקבל 13.6 ₪ על כל שעת פער.

לפיכך, אבקש לשאולך:

לאור הנתונים שהוצגו לעיל, מה יגרום, לשיטתך, למורה הצעיר לבקש להשתלב בהוראה בתיכון ולא בחטיבת הביניים או בבית הספר היסודי? לשון אחר: מהו התמריץ לבחירה בסביבה עבודה אינטנסיבית, לחוצה ותובענית כסביבת ההוראה לבגרות ולהעדיפה על פני סביבה נוחה יותר, לאור ההשוואה לעיל? בנוסף, מתוקף המרכזיות שהענקת לערך השעה ככלי לבחינת כדאיות של הסכם שכר, האם לא יהיה זה נכון וראוי להודות כי "אופק חדש" , בחשבון אחרון, טוב יותר מ"עוז לתמורה"?

                                                                                                                     בכבוד רב,

                                                                                                                          דורון גרינשטיין

                                                                                                                          מורה למתמטיקה

 גילוי נאות: מכתב זה, כמו גם תגובתך, עשויים להתפרסם באתר "עבודה שחורה".

נערך על ידי דליה
תגיות: , , , ,

19 תגובות

 1. זיו :

  דורון, ההבדלים בין עוז לתמורה לאופק הם הרבה יותר גדולים ממה שחישבת!

  בטבלה הראשונה לקחת בחשבון אופק חדש 36 שעות שבועיות ובעוז לתמורה 40 שעות שבועיות, אך זה לא מדוייק.
  באופק חדש מדובר על 36 שעות של 45 דקות ואילו בעוז מדובר על 40 שעות של 60 דקות.
  אפשר להמחיש את משמעות ההבדל לפי יום עבודה כדוגמה.
  ברוב בתי הספר שאני מכיר, מסיימים שעה תשיעית באזור -15:30 15:45.
  כלומר, מורה באופק, בשעה 15:30 מסיים תשע שעות עבודה.
  עמיתו העובד בעוז, צריך לעבוד עד השעה 16:00 ובזה הוא משלים 8 שעות עבודה בלבד!
  משרה באופק היא 4 ימים 8:00 – 15:30.
  משרה בעוז היא חמישה ימים 8:00 – 16:00.
  וזה עוד לפני שמדברים על המשכורת.

  לגבי התוספת במשכורת:
  לפני הרפורמות מורי התיכון עבדו 24 שעות לעומת 30 שעות בחטה"ב שזה 25% יותר עבודה בחטה"ב.
  לאחר הרפורמות……

  עכשו אפשר לעשות חשבון מדוייק יותר ולראות שאתה עשית הרבה הנחות למר רן ארז בחישוביך.

 2. שושי פולטין :

  רק הערה קטנה לזיו – מורי חטיבות הביניים עבדו גם הם 24 שעות לפני הרפורמה. רק מורי היסודי עבדו 30 שעות. לגבי יתר ההערות מסכימה – מעבר מ 45 דקות שיעור (אופק) ל 60 דקות (עוז)וכו'.

 3. ארטור :

  אני אתחיל חיובית -אכן עוז לתמורה גרועה מהאופק ברוב רובם של המקרים .

  אך כאשר מרימים טענה כזו לאוויר ,ועוד דרך מכתב פומבי לרן ארז ,היתי מצפה ממורה למתמטיקה שטוען טענות מגובות גרפים ,שירד קודם כל ,עד להבנת פרטי ההסכמים בשלמותם ,שיברור את כל הפרמטרים המשפיעים ,שיקבע מימה הוא מתעלם ,ומה מוכנס לחשבון ,וגם אז שיסייג את קביעותיו בתנאים מסוימים .
  מעבר לעניין של איך סופרים שעה על פי ארז לעומת ווסרמן שמטיל את כל תחשיב השעה עם הגרף הצבעוני לאגף הלא רלוונטי .אני מופתע שהידיעה "הקטנה" על אי תשלום וותק צבאי למורי אופק לעומת עוז כלל אינה בחשבונו של גרינשטיין .

  פרט זה בלבד משפיע לטובת העוז בהפרש שנע בין 6-15% לאורך עשרים וכמה השנים הראשונות (לאלו ששרתו 3 שנים).דהינו אם ההשוואה לפי הוותק שגרישטיין עושה היתה בהסטה של 3 שנים בגלל הוותק העודף שנספר בעוז לתמורה כבר המסקנות מתהפכות.

  ובהמשך מורה שישלים תואר שני שכרו באופק יעלה ב 5% בלבד לעומת כ 12% בעוז לתמורה ,נו עכשיו כבר כל החישובים מראים כמובן שרן ארז גאון ואפילו גרינשטיין כבר מרגיש צורך להתקשר למערכת עבודה שחורה ולבקש להסיר את המאמר כי המסקנות ממש אבסורדיות .

  כמובן לא העלתי כל הנושאים המשפיעים ,אך די ב 2 הענינים שהעלתי כדי לגנוז את תקפותם של טענות המאמר .

  מסקנה -כמו שהתחלתי .אי אפשר לכתוב השוואה ללא ידיעת כל פרטי ההסכם עד תומם .

 4. דורון :

  זיו, תודה על התיקון.

  ובתגובה לגיבובי ההבל של אדון ארטור, נתחיל עם תזכורת קלה: בתגובה 33 פה: http://www.blacklabor.org/?p=33327 טענת כי מורה עם תואר שני + וותק צבאי + כפל תואר + חינוך "לא יגרד את ה-6500 ש"ח" וראה זה פלא – מורה המכין לבגרות (נגיד 3 כיתות), עם הפרופיל שהצגת, ירוויח כ-7800 ש"ח. במקום להודות על טעותך הקשה אתה חוזר לקשקש קשקושים. שכנעת פה לאורך זמן רב לא מעט קוראים בעיוותים ובחצאי אמיתות, מדהים שאתה לא נרתע מלהפיץ שוב אגדות נוספות -מבדיקה שערכתי עם תלושים של מורים בעוז לתמורה, מסתבר שהוותק הצבאי נחשב-גם-נחשב. מהיכן אתה מקושש את בדיותיך – ליודעי ח"ן פתרונים. ומיותר לציין שעניין תואר שני אינו רלוונטי להשוואה לעיל.

 5. ארטור-לדורון :

  מה זה "זיו,תודה על התיקון" ?

  זה לא אני, זה זיו שזורק את כל חשבון השעה שלך ב 12% סטיה.
  כשאתה סופר הפרשים של אגורות בין שכר אופק לעוז לתמורה ,ככה בהליכה זיו שולף לך פער שבכלל לא הכנסת לחשבון של כ 5-12 ש"ח לשעה.

  מה שווה הגרף הצבעוני שלך עם סטיה כזו?

  ועכשיו לעניננו .
  אני שמח מאד שהבאת את הקישור כי זכרתי במעועם על קיומו של ויכוח גדול איתך שכמעט כלום מכתיבתך לא היה בסדר ,ואתה התעקשת לירות לכל הכיוונים ללא הבנה אלמנטרית בחישוב שכרו של מורה .
  אני ממליץ לקוראי לקרוא גם את תגובותיך לאורך כל הדיון ההוא וכן את תגובותיו של זיו וכן תגובתי שלי ,26,33,40 ,25 .
  אנחנו משווים שכר בין אופק לעוז ובוודאי שיש להשוות פרמטרים בסיסיים .
  מה שיפה שכתבתי את השורה של שכר 6500 ש"ח לפני שבכלל עוז לתמורה הופעלה והגדרתי בדיוק מה היא כוללת וזה המספר שתקף היום .אם אתה רוצה להכניס את נושא הבגרות וודאי שזה מוסיף כמו שרכזים וסגנים וממונה בטיחות מרוויחים תוספת לשכרם .
  ה 7800 אגב זה מאותה אישה ששמעה ממישהו על הסכום הזה ? בדוק?
  בקיצור :
  היום היו לי גיבובי הבל .
  לא הודתי בטעות שהתרחשה לשיטתך לפני 15 חודש .
  אני מקשקש קישקושים.
  אני לא נרתע להפיץ אגדות נוספות .
  שכנעתי לא מעט קוראים בחצאי אמיתות .
  אני מקושש בדיות ואין פתרון מהיכן .

  מסתבר שכמה שכתבתי פשוט ,לא הבנת כלל ,ומסתבר פעם נוספת שאינך בקיא בהסכמים וחבל שאתה מתימר להשוותם אחד לשני .
  אנסה להוריד הילוך כדי שלא תצא שוב כאחד שאינו מבין .

  הנושא של וותק צבאי שונה רק באופק .בעוז לתמורה הוותק הצבאי נותר כפי שהיה בעולם הישן .

  מורה צעיר ששרת בצבא 3 שנים אם יתחיל עבודתו באופק חדש שכרו יקבע בטבלת השכר על בסיס השורה הראשונה (וותק 1) .

  אותו מורה אם יתחיל עבודתו בעוז לתמורה שכרו יקבע על פי השורה הרביעית (וותק 4 )

  ב 6 השנים הראשונות באופק ההפרש בכל וותק הינו 2% ,דהינו השכר היסודי עולה ב 2% בשנה בגין וותק במשך 6 שנים .

  ב 6 השנים הראשונות של עוז לתמורה ההפרש בכל וותק הינו 5% .דהינו השכר היסודי עולה כל שנה ב 5% בגין וותק במשך 6 שנים .

  מסקנה אם בוגר צהל צריך לשקול להיכן ילך לעבוד ,ברור שיקח בחשבון שהתחלת עבודה בוותק 4 בעוז לתמורה מוסיפה לו בריבית דריבית 16% מעל שכר הטבלאי למורה מתחיל שלא עשה צבא .
  ולכן כשעושים השוואה לאופק אי אפשר להעמיד על אותו ציר זמן את אותו מורה צעיר כי מה שבאופק נקרא וותק 1 בעוז לתמורה נקרא וותק 4 .
  אני מניח שאתה תסכים שהמושג צבא על הזכויות שהוא מקנה ,הינו רלוונטי לדיון .אני מאד מקווה שאתה מבין שהבדיקה שעשית עם תלושים של מורים היתה מיותרת ונבעה מחוסר יכולתך להבין בכתיבתי הקודמת את נושא ביטול הוותק הצבאי באופק .
  בעניין תואר השני: כדאי תבין את משמעותו ,תואר שני הינו גורם רלוונטי ביותר כי גודלו מתיחס לגובה השכר והשכר גדל גם בעוז וגם באופק .
  המצב היום שהאופק יצרו טבלת שכר של 5% יותר לבעלי תואר שני ,ואילו בעוז נמשך הסידור הישן של 6.9% תוספת טבלאית יחסית לתואר ראשון +גמול תואר שני 5% .
  סך הכל כ 12% תוספת יחסית לתואר ראשון .
  כבר כיום עשרות אחוזים מהמורים הינם בעלי תואר שני ,אחרי הגדלת המשכורות משמעות תואר שני למורה עם וותק 10 שנים יכולה להגיע ל תוספת נאה של 1000 ש"ח ולמורה עם וותק כפול גם ל 1500 ש"ח .
  אני רק יכול להניח שאחוזים גבוהים בהרבה מהקיים היום ימשיכו ללמודי תואר שני ,עד כדי שיהיו בתיכונים יותר בעלי תואר שני מראשון .
  ועכשיו אתה מוזמן לספר לי מדוע לימודי או אי לימודי תואר שני זה לא רלוונטי בהשוואה כאשר בעוז יש מוטיבציה של כסף גדול ואילו באופק הסכום קטן משמעותית עד כדי אי כדאיות משיקולי שווי הזמן המושקע בלימודים לעומת החזר ההון עד יום פטירה של המורה .

 6. מערכת עבודה שחורה :

  ארטור, במקום להתנצח בטוקבקים שרק שניים וחצי אנשים קוראים, אנא שלח לנו לפרסום את ההשוואה המדוייקת לשיטתך, כולל כל הגרפים והטבלאות הרלוונטיים. זה ישרת את כל המורים.

 7. דורון :

  ארטור, אסוף את עצמך – אתה מתפרק וחבל.

  מכיוון שהדיונים איתך, בשלב מסוים, מקבלים אופי מעגלי, אשיב בקיצור נמרץ:

  א) ותק צבאי באופק חדש: http://www.itu.org.il/Index.asp?ArticleID=12050&CategoryID=1453

  ב)האמירה של זיו רק מגדילה את הפער האנכי בין העקומות ומחזקת את כדאיות אופק ביחס לעוז.

  ג) בדומגא מן הדיון בו קבעת מסמרות בדבר ה"פחות מ-6500 ש"ח", גם אם נניח שמורה בתיכון לא מכין לבגרויות (מצב שלא קיים, בניגוד למצב מציאותי בו למורה אין תואר שני), עדיין שכר המורה בעל הפרופיל האמור הוא כ-7300 ש"ח.

  הערה: שים לב, כשאין בידך להשיב לגופו של עניין אתה מתחיל לערבב את היוצרות (ע"ע הערתך בעניין המנהלים/הסגנים וכו') הרבה יותר פשוט לומר – טעיתי. בדיוק כפי שאני שמחתי הערב ללמוד משהו חדש מן התיקון החשוב של זיו.

  ד) זה שאתה "מניח" שאחוזים גבוהים יותר של המורים ימשיכו לתואר שני זה נחמד, ואף כנראה מסמל את סגולותיך הנפלאות כסוציולוג בפוטנציה, אבל זה לא רלוונטי לעצם ההשוואה בין מורים בעלי תואר ראשון.

 8. זיו :

  לדורון:
  הסעיף שהבאת לארטור לגבי וותק צבאי הוא ציטוט עבור העולם הישן.
  הסתכל בהסכם אופק חדש סעיף 37(א). ( שם מצויין במפורש שוותק צבאי לא יחשב למורה חדש).

 9. אלעד :

  לדורון וארטור!
  שלום,
  תכינו שניכם טבלה חדשה שמייחסת ל:
  1. אי הכרה ב3 שנות ותק צבאי באופק ובעוז לתמורה-כן.

  2.ערך שעה של 45 דקות באופק מול 60 בעוז(למרות שהארגון טוען שזה נשאר 45 ואז אין הבדל),וכן 36 ש"ש באופק לעומת 40 ש"ש בעוז-וזה מאוד משמעותי-למרות שמורי אופק ברבע שעה הזאת לא הולכים לישון בד"כ..אבל יש לכך השפעה על זמן השהייה בבית ספר.

  3. שעות נוספות בכל מחצית (36 שנתי סה"כ) שווה איזה 1600 ש"ח בשנה בערך-קיים באופק ואין בעוז (לא מוכר לפנסיה)

  4. שעות חינוך למחנך באופק-אין (יורדים רק 2 מתוך 4 בפרטני) בעוז יורד מההפרונטלי.

  5. גמולי בגרות בשעות ואחוזים+ גמול פיצול+ גמול הכשרה יש בעוז ואין באופק.

  6.למורה בעוז יש אפשרות לצבור השתלמויות ע"פ רצונו (תאורטית יכול ללמוד את מכסת ההשתלמויות בשנתיים-שלוש ולהגיע למקסימום) בעוד באופק אתה צריך 60 כל שנה ועולה בדרגה כל 2-3 שנים.

  7.בדרגות 6-9 באופק לא כולם עולים דרגה לאחר 3 שנים כי יש מיכסה מסויימת ע"פ החלטת המנהל-(מי מלקק יותר..) בעוד בעוז אתה אחראי לעצמך במיכסת השתלמויות.

  8.בעוז משתלמים 28 או 56 שעות
  באופק 30 או 60 ומחייבים להגיש מטלות בכל השתלמות.

  9.התייחסות רצינית להבדל באחוזים בתואר שני (שיש להרבה מורים והוא כן רלבנטי לסוגייה).

  10.גמול יציאה לטיול באופק קיים רק משעה 16:00 כמדומני בניגוד לעוז שם זה מרגע היציאה.

  11.הכי חשוב-יש לקיים את הדיון בדרכי נועם ללא הכפשות מיותרות כיאה לאנשי חינוך מתורבתים,
  "האמת תורה דרכה".

 10. זיו :

  לאלעד.
  סעיפים 6-7 אצלך הם לא נכונים.
  בעוז אפשר לקבל יחידת השתלמות אחת בשנה.
  (בניגוד לעולם הישן שאכן היה אפשר להשתלם באופן תאורטי 10 יחידות בשנה).

 11. יוסי :

  זיו אתה טועה לגבי ההשתלמויות.
  תקרא את ההסכם, סעיף 18:
  בכל שנה יהיה המורה זכאי ליחידת גמול אחת, אך כל השעות הנוספות שצבר יבואו לידי ביטוי בשנים הבאות – גמול בשנה.
  הגבלה זו אינה תקפה בשנת שבתון, חצי שבתון – או חל"ת – כלומר בשנת שבתון מורה יכול לעשות גם 18 יחידות השתלמות במכה והוא יהיה זכאי לכל 18 היחידות.

  ולדורון שהחליט שמצב מציאותי הוא שלמורה אין תואר שני:
  לרוב מורי התיכונים יש תואר שני.
  הסיבה היא שצריך תואר שני בשביל להגיש לבגרות (או וותק בהגשה לבגרות וכו' – אבל ברמת העיקרון צריך תואר שני).

  אגב, גם לגבי שעה של 60 דקות (שושי) – זה ממש לא מדוייק.
  תקראו את ההסכם, סעיף 9 סעיף קטן יא:
  אמנם אורכה של שעה שבועית היא 60 דקות – אך אין בסעיף זה בכדי לשנות את אורכה של שעת הוראה (45 דקות).
  המשמעות היא לטובת המורה! אתם פשוט לא מבינים מה הכוונה:
  על כל שעת עבודה (45 דקות, כמו עד היום) – מקבלים 15 דקות למנוחה, מעבר בין כיתות, הפסקת שירותים וכו' – בתשלום.

 12. שושי פולטין :

  ליוסי,
  מורה ב"עוז לתמורה" חייב לשהות בין השעות 08:00 – 16:00, כלומר כל שעה נחשבת ל 60 דקות, גם שעת השהייה (!), יציאה מוקדמת יותר תוריד לו בשכר. לעומתו למורה באופק חדש אין מגבלה כזו ושעת היציאה שלו לאחר יום עבודה מוקדמת יותר. כל הדיבורים על "טובתו של המורה" נשמעים אמנם מפיו של רן ארז אבל לא מהמורים עצמם.

 13. שושי פולטין :

  ועוד ליוסי,
  29% מהמורים הם בעלי תואר שני ומעלה. זה אמנם לא מעט אבל בהחלט לא מהווה את "רוב המורים".

 14. זיו :

  יוסי, יש לי רעיון אדיר בשבילך:
  בוא נחליט שכל שעה של מורה זה 90 דקות – זה לטובת המורה!
  על כל 45 דקות פרונטלי יש לו עוד 45 דקות לקרוא ספר או להשתזף בשמש והכל בתשלום.

  בעוז לתמורה יום עבודה עד 16:00 זה 8 שעות עבודה, באופק זה 9-9.5 שעות עבודה. (שם ההפסקות זה לא בתשלום???).

 15. אביבית :

  שלום, אני מורה חדשה ואני מנסה להבין באיזה ארגון עדיף לבחור. נכנסתי לפורום וכל תגובה פה רק מבלבלת אותי יותר. אני לא ממש מוצאת עם מי להתייעץ בנידון. התקשרתי לארגון המורים וצעקו עלי שם לחפש מידע באינטרנט (מה שלא הולך לי מי יודע מה) ושהם לא מתכוונים לשכנע אותי להצטרף (מיותר לציין שביקשתי רק לשאול שאלה?). המורות אצלי בבית הספר לא יודעות למה הן שייכות לאן וכל מי שאני שואלת עונה לי פחות או יותר את אותה התשובה שהם לא באמת יודעים, והם באירגון כזה או אחר כי מישהו אמר להם שיותר טוב. האם זה ייתכן שאף אחד לא יודע את התשובות לשאלות הללו ושאין עם מי להתייעץ מבלי שיפנו אותי לעשות מחקר באינטרנט? אני רואה טבלאות עם אחוזים וכדומה שלא אומרות לי כלום ולא עוזרות לי. אני פונה לדורון בתודה בראש ובראשונה על האפכתיות בפרסום ההשוואות הנ"ל הן בהחלט הבהירו לי את התמונה קצת יותר, אך כמובן שעם כל תגובה ותגובה הלכתי שוב לאיבוד.

 16. אביבית :

  אם שכחתי לציין, אני מורה חדשה בחטיבת הבניים אין לי וותק, אין לי השתלמויות שצברתי ועדיין אין לי הסמכה

 17. שוקי :

  זה לא העניין בכלל

  עצם הכנסת השעון לבית הספר זה אסון למערכת החינוך ביסודי נוספו 4.5 שעות עגולות מ 30 ל 36 לא עגולות ! בחטיבה נוספו 9 שעות עגולות מ 24 ל 36 לא עגולות !
  בתיכון נוספו 21 שעות !!! מ 24 ל 40 אבל עגולות ולכם התוספת היא פי שתיים

 18. אביבית :

  אתם מדברים פה על הוותק שהשירות מעניק בעוז לתמורה במידה ושירתת 3 שנים ואני תוהה-האם גם במשרד החינוך היתרון הוא לגברים? הרי ידוע שהרוב המוחלט של הנשים לא שרתו שלוש שנים בצבא.
  מעבר לזה רוצה לציין שהגעתי לקרוא את זה מבולבלת ויצאתי עוד יותר מבולבלת. רציתי לדעת איפה כדאי לי להשתלב בעבודה ואינני יודעת כעת אם עדיף לי לעבוד בחטיבה או בתיכון מבחינת שכר פר שעה נטו עם תואר ראשון בלבד

 19. מערכת עבודה שחורה :

  אביבית,
  פני לענת שניידר. היא יכולה לייעץ לך. יש לה הידע המקצועי הנדרש http://www.anat.org.il/

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.