postpass act=ul view postpass עבודה שחורה » לחקור את טיסותיו של חולדאי כראש עיר וכיו"ר עמותות

חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

לחקור את טיסותיו של חולדאי כראש עיר וכיו"ר עמותות

נושאים איכות השלטון, מכתבים ב 7.08.12 1:05

מכתב של עו"ד אסף אבן-חן לשר הפנים, למבקר המדינה וליועץ המשפטי לממשלה, בדרישה לחקור את טיסותיו של ראש עיריית ת"א לחו"ל הן בכובעו כראש העיר תל-אביב-יפו והן בכובעו כיו"ר עמותות ציבוריות שונות 

מר אלי ישי, חבר-כנסת

המשנה לראש הממשלה ושר הפנים

 

מבקר המדינה

כב' השופט (בדימוס) יוסף שפירא

 

מר יהודה ויינשטיין

היועץ המשפטי לממשלה

 

נכבדי,

 

שלום רב

הנדון: פתיחת חקירה בנושא טיסות ראש העיר תל-אביב לחו"ל הן בכובעו כראש העיר תל-אביב-יפו והן בכובעו כיו"ר עמותות ציבוריות שונות 

1. ביום 01 באוגוסט 2012 פירסם הכתב ליאור דטל בעיתון "דה מרקר" כי "משרד הפנים חוקר נסיעות מופרזות של ראשי ערים לחו"ל ותלונות על נסיעות תכופות של בכירים ברשויות מקומיות. הבדיקה מגיעה בעקבות דו"ח מבקר המדינה מ-2011".

2. עוד מדווח בכתבה כי במאי האחרון פנה משרד הפנים לכל הרשויות המקומיות והוא בוחן את האפשרות לפתוח בחקירה יסודית בנושא.

3. כידוע, דו"ח מבקר המדינה שפורסם בשנת 2011, התמקד בבדיקה מצומצמת ביותר של נושא נסיעות לחו"ל של ראשי ערים בארבע רשויות מקומיות בלבד. משרד מבקר המדינה לא בדק במסגרת זאת את הרשות המקומית תל-אביב-יפו.

4. שנים ארוכות שאני מעביר פניות רבות לגורמים רבים במערכת הציבורית הישראלית בנושא נסיעותיו של ראש העיר תל-אביב-יפו, לרבות אל המכותבים למכתב זה: כב' מבקר המדינה, כב' היועמ"ש לממשלה וכב' שר הפנים.

5. בנוסף לכך, פניותי השונות נעשו לגורמים השונים בעיריית תל-אביב-יפו, לרבות היועץ המשפטי, הממונה על חופש המידע ממונה פניות הציבור, סגנית ראש העיר לשעבר ויו"ר ועדת ביקורת במועצה. עיריית תל-אביב-יפו לאורך שנים ארוכות מסרבת להעביר לידי המידע הכולל את תוכן והיקף נסיעותיו של ראש העיר תל-אביב-יפו על חשבון משלם המיסים בישראל.

6. כמו-כן, פניתי פעמים רבות לחלק מן העמותות אשר ראש העיר תל-אביב-יפו עומד בראשן – בניגוד עניינים גמור ומוחלט עם תפקידו כראש עיר, ובין היתר: עמותת קרן תל-אביב-יפו לפיתוח ועמותת התיאטרון הקאמרי בתל-אביב-יפו; עמותת מוזיאון תל-אביב.

7. ראש העיר תל-אביב במהלך השנים 1999-2012 נסע לחו"ל עשרות, אם לא מאות פעמים מטעמן ומטעם בעלי הון ישראלים וזרים לחו"ל. לחלק מנסיעותיו צירף את זוגתו. שאלות קשות ביותר עולות בדבר הכמות העצומה של נסיעותיו, מועד הנסיעות הכולל את חופשת הקיץ ושילוב טיסות ליעדים אקזוטיים דוגמת מונטה-קרלו שבאירופה, וכן סירוב העמותות להשיב לי אגב פניותי הרבות לשאלותי בדבר תוכן והיקף הנסיעות.

8. במאמר מוסגר אציין כי בימים אלה אף פניתי בהקשר זה בנוגע לחשדות כבדים לאי-סדרים בעמותת האופרה הישראלית, בין היתר, למבקר המדינה, ליועמ"ש לממשלה ולרשם העמותות.

9. בשנת 2011 הודיע מבקר המדינה כי יערוך ביקורת מקיפה בדבר נסיעותיו של ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו וכן של שרים וחברי כנסת נוספים. פניתי בנושא לכב' מבקר המדינה וביקשתיו לפתוח בחקירה מקיפה בנושא נסיעותיו של ראש העיר תל-אביב-יפו במהלך שלוש הקדנציות הרצופות בהן הוא ממלא תפקיד בכיר ומרבה לנסוע לחו"ל. לצערי הרב, לא נעניתי בתשובה כלשהי המניחה את הדעת. פניתי בנושא גם ליו"ר הועדה לביקורת המדינה, חה"כ חסון, אולם נעניתי כי אין בכוונתו לפעול בנושא.

10. על רקע הכתבה בנושא בעיתון דה מרקר, כאמור מיום 01 באוגוסט 2012, לפיה משרד הפנים שיגר דרישה לכלל הרשויות המקומיות בישראל בנושא חקירת נסיעות ראשי הערים והבכירים ברשויות המקומיות, אבקשך לפתוח באופן נקודתי ומקיף בבדיקה ממצה של כלל נסיעותיו של ראש העיר תל-אביב-יפו במהלך שלוש הקדנציות בהן הוא בתפקידו. זאת מכח סמכותך על-פי חוק לעשות כן.

11. פנייה זו מועברת לשלוש הגורמים המכותבים הנכבדים המוסמכים לפעול כן, ביחד ולחוד: שר הפנים, מבקר המדינה, היועץ המשפטי לממשלה. הן בהיבט משפט האתיקה והן בהיבט הפלילי.

12. אוסיף ואומר, כי זה לא מכבר, בחודש יולי 2012, פירסמה הועדה לעניני הון –שלטון שמונתה על ידי כב' מבקר המדינה הפורש, השופט (בדימוס) לינדנשטראוס, את מסקנותיה.

13. בין מסקנותיה של הועדה, עולים דברים חמורים וקשים ביותר: "העדויות ששמעה הוועדה איששו למרבה הצער את הדעה שהשלטון המקומי הוא אחד המוקדים המועדים ליחסי גומלין בלתי ראויים בין הון לשלטון, עד כדי שחיתות שלטונית בוטה של ממש. הוועדה התרשמה שאין מדובר בתופעה שולית. ככלל, הגורם המאפשר יחסי גומלין בלתי ראויים בין הון לשלטון ואפילו שחיתות שלטונית הוא המתאם הבלתי מספק שבין היקף העצמה המרוכזת בידי הרשויות המקומיות ובין מנגנוני הבקרה הפועלים בהן" (עמ' 70, הדגשה שלי)

14. ככלל, מסקנות הועדה הינן קשות מנשוא: "בין חברי הוועדה שררה תמימות דעים – שדברי העדים שהופיעו לפניה אישושו אותה במידה ניכרת – שזוהי עת הרת גורל מבחינת השלטון בישראל ויחסי הגומלין שלו עם ה"הון", שכן אמון הציבור בהם הוא בשפל המדרגה וממשיך להתדרדר…" (עמ' 49, הדגשה שלי).

15. ועוד: "ישראל, כמו מדינות מערביות רבות אחרות, חוה כעת, משבר לגיטימיות חסר תקדים. אחד ההיבטים החשובים של משבר זה מכונה "הון שלטון"…הצביון שקיבלו היחסים בין בעלי הון לנושאי משרות שלטוניות אינו עולה בקנה אחד עם הערכים והעקרונות הדמוקרטיים ואינו מאפשר לממשם בעתיד. אם לא יתקבלו החלטות חשובות ומשמעותיות בנוגע לבעיית הון-ושלטון, ההתדרדרות הצפויה לא תסתכם רק בחלוקת העושר בחברה ובמשבר אמון בממשלה כזאת או אחרת, אלא היא עלולה להוביל למשבר בדמוקרטיה עצמה. על כל פנים, איננו מדברים על בעיה עתידית בלבד, ואיננו מתריעים אך ורק מפני העלול לבוא. היחסים בין בעלי ההון ובין השלטון פוגעים כבר כעת בעקרונות הצדק החלוקתי ובעקרונות הדמוקרטיה…" (עמ' 97, הדגשה במקור)

16. על רקע כל אלה, צו השעה לבדיקת סוגיה זו שבנדון לעומק הולך ומתעצם. הנכם מתבקשים, ביחד ולחוד, לפתוח בחקירה באופן דחוף ומיידי, בדבר תוכן והיקף נסיעותיו הרבות של ראש העיר תל-אביב לחו"ל בכובעיו השונים: כמי שמתרים כספים למען עמותות אשר הוא עומד בראשן (מעשה אשר שאלת חוקיותו עודנה בסימן שאלה) ונוסע על חשבון בעלי הון רבים לחו"ל וכמי שעומד בראש העיר תל-אביב-יפו ונוסע לחו"ל השכם והערב על חשבון משלם המיסים העירוני והממשלתי.

17. למכתב זה מצורפים העתקים של מעט מן ההתכתבויות הרבות של הח"מ עם הרשויות השונות בנושא שבנדון.

18. מכתב זה הינו בגדר מיצוי הליכים בטרם הגשת עתירה משפטית לבית-המשפט לענינים מנהליים.

בכבוד רב,

אסף אבן-חן, עו"ד

נערך על ידי לקסי
תגיות: , , , ,

תגובה אחת

  1. שיסעו ולא יחזרו אמן!!! :

    שיסעו ולט יחזרו!

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.