postpass act=ul view postpass עבודה שחורה » בתי-ספר בזיכיון (CHARTER SCHOOLS) – אפשרויות בלתי – נדלות

חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

בתי-ספר בזיכיון (CHARTER SCHOOLS) – אפשרויות בלתי – נדלות

נושאים דעות, חינוך ותרבות ב 6.06.12 1:09

רעיון בתי-הספר בזיכיון, כפי שהוא מיושם בארה"ב, מאפשר הקמת בתי-ספר חדשות לבקרים. האם האפשרויות הן חינוכיות או עסקיות? מאמר שני בסדרה על בתי-ספר בזיכיון

מאת: דליה בלומנפלד

בתי-ספר בזיכיון (CHARTER SCHOOLS) ומדינת הרווחה

בארה"ב ובמדינות המערב רווחת בשנים האחרונות הנטייה להקים בתי-ספר בזיכיון.  מהו בית-ספר בזיכיון ומה ההשלכות של קיום בתי-ספר כאלה על מדינת הרווחה. על כך במאמר זה מאת: דליה בלומנפלד

לקריאה נוספת

המאפיינים וכללי הפעילות שנקבעו לבתי-הספר בזיכיון בארה"ב יוצרים תנאים נוחים להקמה בלתי מוגבלת של בתי ספר בזיכיון, ויוצרים פתח לשילוב עסקים בחינוך.

רעיון כלשהו, שיטה חינוכית מסוימת,  חזון חינוכי, ייחודיות כלשהי, -כל אחד מאלה יכול להיות עילה לפתיחת בית-ספר בזיכיון.  זיהוי צורך של תלמידים חלשים לחזק את לימודי המתמטיקה, יכול להיות עילה להקמת בית-ספר בזיכיון המדגיש את לימודי המתמטיקה. באזור שבו מזוהה צורך של משפחות ללמוד שפות זרות, אפשר להקים בית-ספר המתמקד בלימודי שפות. צורך של רכישת מקצוע כדי להשתלב בעבודה, יוצר פתח להקמת בית-ספר מקצועי. הפעלת גישה חינוכית אלטרנטיבית, כמו שיטת מונטסורי, יכולה להוות עילה להקמת בית-ספר בזיכיון המחנך בשיטה זו. צורך של תלמידים ממשפחות משכילות יכול לקבל מענה על ידי הקמת בית-ספר למצוינות.

אפשר להקים בית-ספר בזיכיון היוצר מוטיבציה ללימודים באמצעות משחקים במחשב ובאמצעים טכנולוגיים אחרים.

יש לזכור שכל בתי-הספר הללו מחויבים בלימודי ליבה ובהישגים שהרשות הפדראלית מודדת. אם בית-ספר אינו עומד בסטנדרטים הנדרשים, הוא נסגר.

רעיונות ייחודיים יכולים להוות עילה להקמה בלתי מוגבלת של בתי-ספר, אלא אם כן הרשות החינוכית באזור מגבילה זאת.

האפשרות הקיימת הזאת יוצרת מצב של תחרות בין בתי-ספר, שייאבקו על הגדלת מספר התלמידים הנרשמים.

היוזמים להקמת בית ספר מסוג זה יכולים להיות רשות חינוכית, או הורים, או אנשי חינוך, או קבוצה עסקית. הקמת בית-הספר מנוסחת בהסכם (צ'רטר) המוגבל ל-3 עד 5 שנים. הרשות החינוכית, למשל כמו זו שבניו-יורק, מאשרת את היוזמה, והמנהל הנבחר בוחר רשת מתוך רשימת רשתות חינוך, שתספק לבית-הספר את השירותים הנדרשים לו כדי שהוא יוכל להתפנות ולעסוק בהוראה, חינוך.

הרשתות מספקות שירותים פדגוגיים, תפעוליים וביורוקראטיים לבתי-הספר:

 • דואגות להשגת התקציב ממקורות ציבוריים ופרטיים, מגורמים פילנתרופיים ועסקיים.
 • אחראיות על גודל התקציב וחלוקתו בין בתי-הספר ועל שיקולי הדעת הקשורים בכך.
 • מעסיקות את צוות ההוראה והניהול ומשלמות לו שכר.
 • מעניקות שירותים פיננסיים ומשפטיים לבתי-הספר.
 • עוסקות בתקנות החינוך ויישומן,
 • דואגות לבניינים לבתי-הספר. רוכשות או שוכרות מבנים לבתי-הספר מבעלויות פרטיות או ציבוריות.
 • מתחזקות את הבניינים
 • דואגות לציוד ולטכנולוגיה בבתי הספר
 • בונות תכניות לימודים בשיתוף עם מנהלי בתי-הספר.
 • דואגות להערכה ומדידה של צוות ההוראה והתלמידים, נוסף למדידה הנדרשת מהם בזיכיון.
 • הרשתות הן הגופים העסקיים המנהלים את בתי-הספר, והן יכולות ליצור שיתופי פעולה עסקיים עם ארגונים וגופים שונים.

האפשרות לתת להורים לרשום את ילדיהם לבתי ספר לפי בחירתם, המתרחבת בזכות בתי-הספר בזיכיון, מחייבת פתיחת אזורי רישום והעברת מידע לציבור על אופיים ואיכותם של בתי-הספר. פתיחת אזורי רישום היא תנאי רקע אחד הנדרש להורים כדי לבחור את בית-הספר שאליו ירשמו את ילדם. על הרשות החינוכית להימנע מתיעול התלמידים לבתי-ספר בקרבה למקום המגורים, אלא לאפשר להם בחירה להירשם לבית-הספר הנראה להם בכל מקום שהוא.

התנאי השני הנדרש הוא הפצת מידע על בית-הספר, כדי שלהורים יהיו נתונים שיאפשרו להם לשקול רישום ילדם אליו. הפצת מידע, משמעותה, לשווק את בית-הספר ולפרסמו, ולתת פומבי לנתונים של בית-הספר בנושא ייחודיותו, בתחומים הלימודיים או החברתיים שהוא אמור לספק, נתונים על מורים, על הכשרתם וניסיונם, נתונים על הישגי תלמידים בביה"ס, ועוד. הרשויות החינוכיות בארה"ב אמנם אוספות מידע כזה על בתי-הספר, לצורך שימוש פנימי ובהסכמה על היותו חסוי. אלא שמה שקורה בפועל הוא, שלמרות ההבטחה לחיסיון, רשויות מפרסמות נתונים כאלה, תופעה המשפיעה על הרישום לבתי-ספר, אם בהפחתת הנרשמים, כשהנתונים המתפרסמים אינם טובים, או בהגדלת הנרשמים, אם הנתונים המתפרסמים הם טובים.

העיתונות מתגייסת אף היא להפצת מידע על בתי-הספר בזיכיון. בניו-יורק טיימס ובעיתונים אמריקאיים אחרים מתנהלים דיונים על בתי-הספר מסוג זה.

הפצת מידע על בתי-הספר מכניסה יסודות מסחריים של שיווק ופרסום למערכת החינוך. פתיחת אזורי רישום מכניסה יסודות של תחרות אליה. יסודות אלה הם מאפיינים של העולם העסקי.

האוטונומיה המוחלטת בניהול בית-הספר. הניתנת לבתי-הספר הללו לפי הסכם הזיכיון , המחייב אותם רק בדין וחשבון על התוצאות/ ההישגים, מאפשרת מניפולציות בכל אחד מהמרכיבים של המערכת הבית-ספרית. בית-הספר אינו מחויב לתקן העסקה של מספר מורים בהתאם למספר התלמידים. מספר המורים יכול להיות קטן מהתקן או גדול ממנו. לכל אפשרות כזו יש השלכות תקציביות. אי המחויבות לשעות תקן על כל מקצוע נלמד בבית-הספר, כיוון שבית הספר עצמו חופשי ליצור מקצועות לימוד חדשים, או שהוא מצמצם את שעות התקן במקצוע לימודי מסוים, מאפשרת גמישות בשעות הללו, שיש לה השלכות על תקציב בית-הספר. בתי-ספר ממוקמים בבניינים. אפשר להשתמש בהם גם למטרות אחרות מעבר לשימוש הבית-ספרי. למשל, להשכיר את מבנה בית-הספר בשעות שאין בו לימודים. קיימות גם אפשרויות לימוד שמייתרות את קיומם של המבנים, למשל במקרים בהם הלמידה מבוצעת בבית-התלמיד.

במצב בו תלמידים רשומים בבית ספר ומקבלים עליהם תקצוב מהרשות החינוכית, אך בתי-הספר אינם מעסיקים את מספר המורים הנדרש למספר התלמידים, יוצרים חיסכון, שהוא רווח לרשת. כשאין בנין לבית הספר והלימודים מתנהלים דרך האינטרנט, יוצרים חיסכון שהוא רווח נקי לרשת. כשאין שעות תקן מחיבות, בית הספר יכול להעניק מינימום של שעות לימוד, וגם פה ליצור חיסכון , שהוא רווח נקי לרשת המתפעלת את בית-הספר. הרווח נוצר מן הפער בין שיטת התקצוב פר-תלמיד, שהרשות החינוכית משלמת לבית-הספר – בתוספת המימון הפרטי שבית ספר מסוג זה מצליח להשיג – לבין החיסכון באחד או יותר ממרכיבי המערכת הבית-ספרית.

האפשרויות הללו יכולות להיות אבן שואבת לגורמים עסקיים המעוניינים להשתלב בתחום החינוך. ומאחר שאין הגבלות על אופי בעלויות בתי-הספר בזיכיון, האפשרויות העסקיות פתוחות. הבעלות יכולה להיות פרטית, עסקית, פילנתרופית. מותר ליצור שיתופי פעולה עסקיים, מותר לחברות עסקיות למטרות רווח להקים בתי-ספר בזיכיון. דוגמא אחת של שיתוף פעולה של בית-ספר עם חברה מסחרית היא של חברה מסחרית שמפתחת שיטת לימוד כגון באמצעות משחקים. נציגי החברה המסחרית עובדים בבית-הספר בשיתוף עם הצוות הפדגוגי.

תנאי ההקמה של בתי-ספר בזיכיון בארה"ב מאפשרים כניסה לגיטימית של עסקים לתוך מערכת החינוך עם אפשרויות יצירתיות בלתי-נדלות לשיווקם.

נערך על ידי דליה
תגיות: , , , , , ,

5 תגובות

 1. מנחם לוריא :

  דליה,
  תסתכלי,בבקשה,בחצר האחורית של משרד החינוך… יש בישראל בתי ספר בזיכיון – וכרגיל במקומותינו בעזרת "השם" (ואני לא מכוון להוא שבשמיים) מכשירים את השרץ.

  לש"ס יש רשת תורנית משלה.
  בתי האלפנה למיניהם אותו הסיפור.
  רשתות אליאנס,אורט ועמל (כאן צריך לסייג הן כפופות מנהלתית ופדגוגית למשרד החינוך – אבל….)

  יש את בתי הספר ה"דמוקראטיים" בכל מיני מקומות בארץ לרבות עיר מגורי.

  רנה קסן (לא ממש בקיא) אבל משהו מאוד דומה (תקני אותי אם אני טועה).

  בישראל החינוך בזיכיון הוא בעיקר בעל אוריאנטציה דתית וליהודים בלבד!!!

  גם בבתי הספר ה"רגילים" יש זליגה של גופים עסקיים שממנים את תוכנית הלמודים.

  כפר-סבא מעידה על עצמה כעיר ירוקה (הירוק היחידי שיש זה דולרים…[נמחק מחשש לטביעת לשון הרע]) ובמסגרת הזו בבתי הספר העל יסודיים הכניסה תוכנית לימודים בנושאי אקולוגיה (ירוק לא). התוכנית כוללת ביקור במתקנים של בטר פלייס והרבה מלל שיווקי נשפך שם. לצערי אני לא יכול להצביע על מימון של בטר פלייס לתוכנית עצמה – אין לי ראיות – אבל ממש לא אתפלא על זה.

  במסגרת חינוכית אחרת (תוכנית מצוינות לנוער – בחסות ופיקוח משרד החינוך) חברת סלקום עשתה מאמץ להכנס תוך כדי מימון התוכנית ובמגמה שפרוקטים של הנערים יהפכו לשירותים של החברה (זה לא הצליח וכאן יש לי ראיות הייתי מעורב).נדחה.

  אני מניח שבמקומות אחרים יכולים,אחרים,לספר על אירועים דומים בהם הסקטור הפרטי הפך לפילנטרופ וממן כל מיני חוגים או חינוך אפור או איך שתרצי לקרוא לזה – והמניע הוא עסקי גריידא.

  בעבר,כאן בעבודה שחורה,היה לנו שיח אודות האמריקניזציה של מערכת ההשכלה הגבוהה – וגם זה,בדלת האחורית,נכנס לרבות מהאוניברסיטאות ותל-אביב בראשן.
  לקריאה חוזרת –> http://www.blacklabor.org/?p=38833

  אני מקווה לא אחד במשרד החינוך קורא את המאמר שלך – במשרד שדוגל בשב ואל תעשה,בדת שיש לה מדינה ובממשלה שמקדישה את הסקטור הפרטי על הציבורי – במדינה כזו לרעיון הזה יש יותר מאוזניים קשובות.

  …וכפי שאמרתי,בדלת האחורית,זה מבוצע בפועל אלא שרוב המימון מגיע … 🙁 מהקופה הציבורית.

  מנחם.

 2. דליה :

  אכן קיימת זליגה של גופים עסקיים למערכת החינוך
  כמו שאתה כותב, הזליגה היא בדלת האחורית.
  קיימת מגמה להכניס את הסוג הזה של בתי הספר דרך הדלת הראשית.
  סיווג בתי הספר בישראל הוא שונה במצב הנוכחי. יש להיות מודעים לבעיות אם ייעשה ניסיון לשנות את הסיווג.
  אין צורך להשמיץ את משרד החינוך ולומר שהוא נוקט במדיניות של שב ואל תעשה. זה לא מדויק.

 3. מנחם לוריא :

  "אין צורך להשמיץ את משרד החינוך ולומר שהוא נוקט במדיניות של שב ואל תעשה. זה לא מדויק."

  לדבר על משרד החינוך כמקשה אחת – אכן לא הוגן. יש בו את הדרג הפדגוגי ואת הדרג הפוליטי (מנכ"ל המשרד והשר).

  אנחנו באתר שהאוריאנטציה שלו היא חשיבה אידאולוגית סוציאל דמוקרטית ובמסגרת הזו:

  לגבי הדרג הפדגוגי יש לי אליהם טענות קשות בכל מה שקשור לחינוך פלורליסטי ושאיננו מוטה משנה פוליטית ו/או מוטה בשל העובדה שישראל היא דת שיש לה מדינה.

  לגבי הדרג הפוליטי (ולא בגלל הפלוגתא הרעיונית) אם הדבר היה נתון בידי השר והמנכ"ל המכהן כמו גם קודמו, היו מושלכים לבית האסורים בגין שורה די ארוכה של עבירות מקודקס הפלילי של מדינת ישראל – ולא אין לי "סקופ" בצורת "חשד לפלילםי" שהוא שם קוד לקבלת שוחד בכלל לא בכיוון הזה כלל ועיקר לא.

  לכן הביקורת שלי על משרד החינוך איננה נטולה חשיבה אידאולוגית לפי אמונתי הפרטית ורק זו. טלית שכולה תכלת המשרד הזה הוא בוודאי שלא. ועוד בוודאי שלא: נטול הסטה פוליטית לאידיאה שככל שנוקף הזמן מורידה את החברה הישראלית ואת הכלכלה הישראלית ואת המפעל הציוני אל ביב השפכים (ראי הדיונים על תקציב 2013)….

  מנחם.

 4. מערכת עבודה שחורה :

  כתבה על בתי ספר בזיכיון שפורסמה בדה-מרקר: נדבקנו במחלה האמריקאית
  כמו באמריקה, הפערים בחינוך בישראל ענקיים – והתלמידים בפריפריה מקבלים פחות

  09:46 15.07.2013 מאת: ליאור דטל
  http://www.themarker.com/news/1.2071775

 5. עבודה שחורה » בתי-הספר בשיטה הניאו-ליברלית: בתי-ספר בזיכיון, בתי-ספר ייחודיים :

  […] הכלכלי, הנראה כנחשב לגיטימי בעיני התומכים במדיניות החינוך הניאו-ליברלי בארה"ב, הוא שהוביל להקמת בתי-ספר בזיכיון כאלה […]

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.