הממשלה אישרה את הצעת מיכאל איתן לקידום עקרונות הממשל הפתוח

 הממשלה החליטה על קידום עקרונות הממשל הפתוח והצטרפות לשותפות הבינ"ל בנושא. הממשלה קבעה כי המידע המוחזק בידי הממשלה הוא משאב ציבורי, והיא תאפשר לציבור גישה למידע זה

 הממשלה אישרה היום, יום א', את הצעת ההחלטה שיזם השר מיכאל איתן לקידום עקרונות הממשל הפתוח והצטרפות ישראל ליוזמת הממשל הפתוח הבינלאומית. במסגרת ההחלטה לוקחת על עצמה הממשלה לראשונה, לפעול לקידום עקרונות של שקיפות  עבודת הממשל, שיתוף ציבור ואחריותיות.

במסגרת ההחלטה קובעת לראשונה הממשלה כי המידע הממשלתי שייך לציבור, וכי המדינה צריכה לאפשר גישה נוחה למידע הממשלתי: "ממשלת ישראל מצהירה כי המידע המוחזק בידי הממשלה הנו משאב ציבורי, ולפיכך תפעל לספק לציבור גישה מרבית אליו".

יוזם ההחלטה, השר מיכאל איתן, המופקד על שיפור השירות לציבור אמר בנושא כי: "מידע פתוח הוא תרומה לעוצמה הכלכלית, לרווחת האזרחים ולדמוקרטיה. הצהרות הממשלה בהחלטה זו נותנות קריאת כיוון לפקידי הממשלה, אשר באים במגע עם האזרח, כי החובה שלהם הינה לאפשר לכמה שיותר מידע ציבורי לצאת החוצה, ולהפוך לחלק מהנכסים שהציבור יכול לעשות בהם שימוש לרווחתו, כלכלתו והעצמתו האזרחית, כל זאת בכפוף למגבלות בטחון, פרטיות וזכויות קניין. הצטרפות ישראל ליוזמה הבינלאומית לממשל פתוח תסייע לישראל להיעזר בניסיון הבינלאומי שנצבר בתחום ולחלוק את הניסיון שנצבר כאן, ותאפשר למצב את ישראל בין המדינות המובילות בתחום הממשל הפתוח בעולם".

עוד קובעת החלטה כי הממשלה תפעל לטובת חיזוק כלי הבקרה של האזרחים על החלטות הממשלה: "ממשלת ישראל תפעל לגיבוש מדיניות בנוגע לשיתוף ציבור בתהליכי תכנון וביצוע מרכזיים בעבודת הממשלה" ו"תפעל לקידום את עיקרון האחריותיות (Accountability- אחריותם של נבחרי הציבור כלפי בוחריהם) כחלק מתפיסה השואפת למימוש זכותו של הציבור לבקר את ביצועי הממשל, ולבחון את תפקודם של נבחרי הציבור ומשרדי הממשלה, על-פי אמות מידה ברורות. ממשלת ישראל תפעל לפרסום מידע על תכניות העבודה של משרדי הממשלה ויעדי הביצוע השנתיים שלהם, להערכת רמת השירות הממשלתי ורמת הנטל הביורוקראטי ותפעל לבחינת שביעות הרצון הציבורית מפעילות הממשלה אגב שאיפה מתמדת לשיפור ולמצוינות".

ניר הירשמן – דובר השר

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , ,

Leave a Reply