המכללה החברתית כלכלית – פותחים סמסטר

מגוון קורסים חדשים של המכללה החברתית-כלכלית בסמסטר א' בשלוחות המכללה ברחבי הארץ. להלן רשימת הקורסים המלאה

ידיעון המכללה החברתית כלכלית

Print Friendly, PDF & Email

Tags:

Leave a Reply