חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

משבר הדיור העירוני – תוצאה של תכנון לקוי

נושאים דעות, שיכון ושלטון מקומי, תכנון ובניה ב 24.08.11 6:03

 מרבית הערים בישראל מתוכננות באופן לקוי שאינו מאפשר לתושביהן הזדמנויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות למימוש הפוטנציאל הגלום בהם כפרטים או כקהילה. המשבר הנוכחי הוא תולדה של מצב זה. להלן נייר עמדה של מרחב לפתרון משבר הדיור העירוני בישראל

לא כוחות השוק הביאו אותנו למצב זה! המשבר הוא עמוק והוא תולדה של מדיניות תכנון מיושנת ובלתי מתעדכנת שהיתה מתאימה לישראל בשנות השישים בה היינו 2 מליון תושבים.

זו מערכת שלא ראתה את הנולד, לא למדה מהניסיון הצטבר בעולם ולא בנתה חזון לישראל, בה יחיו 11 מליון איש בתוך 15 שנה מהיום.

מתוך ניסיון של העבודה המקצועית מתוך מחקרים ולימוד בארץ ובעולם המערבי , ומתוך כאב על מצב החברתי והכלכלי בערים בישראל, נכתב נייר העמדה של מרחב וגובשו ההצעות לפתרון המשבר על ידי הועד המנהל והצוות המוביל של מרחב.

זו אינה תיאוריה נוספת בתכנון עירוני כפי שיתכן ויגידו אחדים או מתכננים שחושבים אחרת, לא, ההצעות לפתרון הן תוצר של מחקרים שערכנו במרחב במשך שנים. של לימוד הערים בישראל, ושל הנעשה בתחומים אלו בעולם המערבי הצלחות וכשלונות.

מהם הגורמים לכשלון המובנים במדיניות התכנון של מדינת ישראל?

 1. הגבלת האפשרות לפיתוח עירוני בצפיפות הנחוצה להצלחה ושגשוג של הערים.
 2. בניית פרברי שינה המחייבים את תושביהם לרכוש מכוניות ולבזבז זמן וכסף יום יום.
 3. תכנון עירוני המעודד ומקדם בניה על שטחים פתוחים בשולי הערים מחד והזנחת מרכזי הערים מאידך.
 4. מדיניות תכנון המעודדת שימוש ברכב פרטי בצד תחבורה ציבורית לא יעילה מיושנת בתפיסותיה שבה משתמשים רק מי שאין להם ברירה.
 5. מערכת תכנון היררכית מסורבלת ולא מחוייבת לתושבים ולקידום האינטרסים האמיתיים של המדינה.

הקשר בין תכנון פיזי לבין המשבר החברתי והכלכלי?

מהניסיון המצטבר בעולם, עליו מצביעים גופים רבים ביניהם הבנק העולמי, נמצא כי יש קשר הדוק ומובנה. תכנון מפוזר ובזבני של הערים בצפיפות נמוכה אינו מאפשר לקיים כלכלה מקומית והזדמנויות של תעסוקה ושרותים לתושביהן ולעיר להיות כלכלית ומחזיקה את עצמה. מדיניות התכנון מייצרת ערי הפריפריה וערי הביניים בזבזניות המסובסדות ותלויות בשלטון המרכזי במשך 60 שנה, ללא בניית אפשריות לפיתוח כלכלי עירוני איתן המספק הזדמנויות לאנשים ובעיקר לצעירים וממילא אנשים עוזבים אותן וכך מתגלגל לו כדור השלג המגביר את כשלונן.

מדיניות התכנון הנוכחית מייצרת קיטוב חברתי, מה שניתן לערי המרכז נשלל מערי הפריפריה,  בצד תכנון פרברי של "שכונות יוקרה", אזורי תעסוקה מרוחקים, מרכזים מסחריים מחוץ לערים, הכל מבוססו על שימוש הכרחי ברכב פרטי ומאפשר קיום שירותים רק לאוכלוסיה שיש לה ופחות ופחות לאלו שאין להם. תהליך מכוון זה מעצים את הקיטוב החברתי במדינת ישראל ביו אלו שיש להם לאלו שאין להם.

הרפורמה הנדרשת בתחום מדיניות התכון העירוני אינה בתקציבים נוספים, ועדות או תקני כוח אדם נוספים.  היא בראש ובראשונה, עקרונית, היא במהותה שינוי בהבנתה של עירוניות ושל הגורמים להצלחה כלכלית וחברתית של הערים בישראל ותושביהן.

אנו במרחב קוראים לממשלת ישראל ולמקבלי ההחלטות בגופי התכנון לקבל החלטה אמיצה ולחולל שינוי מהיר ומהותי.

אנו במרחב מאמינים כי ניתן לחולל את השינוי בתוך זמן לא ארוך כך שאת התוצאות נרגיש כולנו כבר בעשור הקרוב.

אנו במרחב מוכנים להרים את הכפפה ולהרתם למאמץ הנדרש כדי להוביל את השינויים במדיניות התכנון הנחוצים כל כך לערים ולתושביהן במדינת ישראל.

חברי מרחב הם אנשי מקצוע מכל תחומי התכנון העירוני. יש לנו היכולת המקצועית לחולל את השינוי יחד עם הממשלה, הרשויות המקומיות והסקטור הפרטי.

מה אנחנו מציעים:

1.     ציפוף עירוני בערי הפריפריה וערי הביניים ושינוי מדיניות תמ"א 35

2.     בניה מוגברת בערים הגדולות

3.     העדפה וקידום של תכניות בשכונות הוותיקות ולא בשטחים פתוחים בשולי העיר.

4.     הקטנת תקנים והפקעות "לצרכי ציבור" בתכניות העירוניות

5.     רפורמה במערכת התכנון ומתן סמכות לועדות המקומיות.

6.     בניית מגוון רחב של דירות למגורים במקום שכונות יוקרה הומוגניות

7.     פיתוח תחבורה ציבורית יעילה זמינה ונוחה

 1.    ציפוף עירוני בערי הפריפריה וערי הביניים ושינוי מדיניות תמ"א 35

נדרשת תכנית לחיזוק ערי הפריפריה לא ע"י הרחבתן לשטחים פתוחים אלא ע"י עיבוי האזורים הבנויים הקיימים חיזוק החיות של ערים אלו והפיכתן לאטרקטיביות. אחד מאבני הבסיס של אזור עירוני חזק מבחינה חברתית וכלכלית היא צפיפות גבוהה. מדיניות תכנון ארצית (תמ"א 35) אינה מאפשרת לבנות בצפיפויות עירוניות בערי הפריפריה וערי הבינייים מונעת מערים אלו לשגשג ולעמוד היטב על רגליים של עירוניות חזקה. יש להכפיל ולשלש את אפשרות הבניה באופן גורף ומיידי בערים בישראל. הדבר יפחית את ההגירה השלילית של הצעירים  ואת הלחץ על ערי המרכז.

2.    בניה מוגברת בערים הגדולות ובעיקר במרכזי הערים

הסרת ההגבלה של כמות הבניה בערים הגדולות ובעיקר במרכזיהן, שינוי שיטת וחישוב אחוזי הבניה, מספר יחידות לדונם וכו' תגרום לליצירת אלפי יחדות דיור באזורים עירוניים אטרקטיביים ולהוזלה משמעותית  במחירי הדיור.

3.    העדפה וקידום תכניות בשכונות הוותיקות ולא בשטחים פתוחים בשולי העיר.

מדיניות של עידוד וקידום תכניות בתוך השכונות הוותיקות הן אבן מפתח לקידום חברה עירונית בריאה ושיוויונית. פיתוח השכנות במרכזי הערים יחזקו את השכונות ותושביהן, יביאו אוכלוסיה חדשה וצעירה תייצר מלאי דירות בתוך המרקם העירוני שיש בו ממילא את התשתיות הרצויות, ותחסוך במשאבי אנרגיה, תשתיות וקרקע יקרים.

כדי לעודד התחדשות עירונית ולהפסיק לכבוש שטחים פתוחים ובזבוז משאבים אנו קוראים למערכת התכנון להציב קשיים בפיתוח של שטחים פתוחים .

4.    הקטנת תקנים והפקעות לצרכי ציבור

יש להקטין את תקני החניה בתוך מרכזי הערים, להקטין את הקצעת השטחים הפתוחים ושטחים למבני ציבור הענקיים והבזבזניים שאין בהם שימוש סביר ושאין יכולת לתחזקם, לטובת בניה מסיבית עירונית צפופה.

המצב הקיים בו 60% -70% משטח התכנית מופקע מייקר את הבניה ומייצר עיר מפוזרת ולא כלכלית. אנו קוראים להקטנת הזילות בקרקע שתאפשר להוזיל את מחירי הדיור באופן משמעותי וללא צורך לסבסוד וכו.

 5.    רפורמה במערכת התכנון ומתן סמכות לועדות המקומיות.

העברת הכוח והסמכות מהועדות המחוזיות לועדות המקומיות הינה אבן בסיס לתכנון דמוקרטי וצודק המשקף את האינטרסים של תושבי הערים. ראש עיר וחברי מועצת העיר נבחרים בבחירות דמוקרטיות. פקידי הועדות המחוזיות ממונים ואין לציבור שליטה עליהם והחלטותיהם ובודאי שאינם מסוגלים לשקף אינטרס ציבורי בכל עיר ועיר.  מיסוד וחקיקה של תהליכי תכנון דמוקרטיים ומשתפים כך שהציבור והאינטרס הציבורי האמיתי יישמר גם אם הכח יעבור לועדות המקומיות. כמובן תוך הקפדה על חיזוקם המקצועי של הועדות המקומיות.

6.    בניית מגוון רחב של דירות למגורים במקום שכונות יוקרה הומוגניות

הפסקת תכנון ובניה של שכונות מגורים "יוקרתיות" בהן מלאי הדירות זהה, כולן דירות גדולות לבעלי אמצעים. יש לתכנן שכונות מגורים ובהן מגוון של דירות, כולל מלאי גדול של דירות קטנות לצעירים ולמשפחות קטנות שגם להם מגיעה הזכות לחיות בסביבה מלאת גרויים, סביבה עירונית כמובן.

7.    פיתוח תחבורה ציבורית יעילה זמינה ונוחה

פיתוח תחבורה ציבורית טובה אמינה וזמינה לכלל האוכלוסיה, בתוך הערים ובין הערים. קידום תכניות בניה סביב תחנות רכבת ונקודות איסוף של תחבורה ציבורית עירונית ובין עירונית במקום השקעות ענק בכבישים מיותרים בכל רחבי הארץ.

 בקיצור על מרחב התנועה לעירוניות מתחדשת בישראל :

מרחב התנועה לעירוניות מתחדשת בישראל פועלת לקידום סביבה עירונית איכותית עם מגוון אמצעי תחבורה, קומפקטית, אינטנסיבית ומרובת שימושים והזדמנויות.

סביבה עירונית המתוכננת מתוך כבוד לתרבות, לקהילה, לאקלים ולנוף המקומי, באמצעות :

 • יצירת מודעות והקניית ידע
 • בניית כלים מבוססי מחקר
 • שינוי במדיניות התכנון
 • שינוי בתהליכי התכנון

מרחב היא עמותה רשומה שחבריה הם מהמגזר הפרטי, המגזר הציבורי, עמותות וארגונים אחרים. חברי העמותה: מתכנני-ערים, אדריכלים, אדריכלי נוף, אנשי אקדמיה,

עובדים קהילתיים, כלכלנים, יזמים, אנשי עסקים, מתכנני תנועה, פעילי סביבה, סוציולוגים, עורכי-דין,  שמאים, עובדי ציבור ואזרחים שחשוב להם לשנות את מצב הערים בישראל.

מרחב הוא הארגון היחיד בישראל המתמקד בשינוי הסביבה העירונית הבנויה ופועל לפיתוח המדיניות והכלים המקצועיים הנחוצים ליצירת השינוי.

מרחב פועלת מתוך גישת תכנון כוללנית המתייחסת להיבטים הפיזיים, הכלכליים והחברתיים של החיים העירוניים על מנת להשיג שינוי בר קיימא בערים בישראל.

שותפים לפעילויותיה של מרחב : משרד הבינוי והשיכון, המשרד להגנת הסביבה, ערים שונות ברחבי ישראל, ארגונים סביבתיים, קרנות ואזרחים החיים בערים.

אני מזמין אתכם להכנס לאתר של שלנו  ולהכיר מקרוב את הפרוייקטים והפעילויות של מרחב : www.miu.org.il

דרור גרשון – מנכ"ל,  בשם כל חברי הועד המנהל

נערך על ידי גליה
תגיות: , , , , , , ,

4 תגובות

 1. מעין :

  הועדות המקומיות

  בסך הכל נראה נכון ורציני, אבל בשנים האחרונות התפרסמו לא מעט תחקירים על ראשי עיר שעושים בועדת התכנון המקומית כבשלהם, כולל סידור הטבות למקורבים. נכון שראש העיר נבחר בבחירות דמוקרטיות, אבל לא נראה ששיקולים מקצועיים מנחים את הועדות המקומיות אלא שיקולים פוליטיים.

 2. עמית-ה :

  אני חושב שראשית יש לבטל את תוכנית הודל"ים ולקדם את תיקון 90 לחוק התכנון.
  שנית יש להתחיל בהקמת חברה ממשלתית לבניה של רכבות תחתיות, ולהקים רכבות כאלו בכל עיר בינונית ומעלה.
  רק רכבות תחתיות יכולות לאפשר הקטנת גודל משמעותית של נתיבי התבורה העיליים ופתיחת הערים להולכי רגל ורוכבי אופניים.
  שלישית יש לגייס אגרות חוב ממשלתיות יעודיות לצורך חיזוק מבנים ע"פ תמ"א 38 (רעידות אדמה) והוספה של 30-50% בניה לכל מבנה מחוזק.
  כל זה באמצעות המערכת הממשלתית מבלי להסתמך על השוק והמזל.

 3. דירות יוקרה :

  מה עשו קודם???

  מזה תכנון לקוי??? אני לא מצליח להבין מה קרה עד עכשיו? איך פתאום כולם מתעוררים ואומרים שהממשלה לא בסדר? זה אנחנו וההורים שלנו לא בסדר כי עד עכשיו הם ישבו בשקט…

 4. עמית - ה :

  מה עשו קודם.
  קודם הקימו חברות שיכון ממשלתיות ללא כוונת רווח.
  קודם בנו דירות בדיור ציבורי להשכרה בזול.
  קודם תיכננו איזורים וערים כאשר האינטרס הארצי עומד בראש-סולם העדיפויות.
  קודם מינהל מקרקעי ישראל ניהל את הקרקעות שבשליטתו לטובת האזרחים על פי הוראות מועצת המינהל והממשלה.
  עכשיו – הפריטו חברות שיכון.
  עכשיו – לא בונים דיור ציבורי והכסף שקיבלו תמורת הדיור הציבורי שנמכר שוכב בבנק וצובר אבק.
  עכשיו – מנסים לשבור את מערכת התיכנון הארצית ולהכפיף אותה לאינטרסים פרטיים ומקומיים (ע"ע חוק הוד"לים + הרפורמה בחוק התכנון שהממשלה מקדמת).
  עכשיו – בשנות ה- 90 הפריט מינהל מקרקעי ישראל חלקים מהתכנון והפיתוח (ללא החלטת ממשלה) והוחלט כי המינהל ישיא את רווחיו ממכירת קרקעות "לא ייתכן שהשוק הפרטי מרוויח והמדינה לא".
  עכשיו – בעקבות נפילה בשווקי ההימורים (בורסה/סחורות/קרנות גידור….) הופנה כסף רב להימורים בשוק הדיור והמחירים הגיעו לשיא.

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.