חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

עוז לתמורה – עקרונות הרפורמה

נושאים חדשות, חינוך ותרבות ב 15.08.11 4:06

להלן עקרונות הרפורמה "עוז לתמורה" כפי שפורסמו באתר משרד החינוך

 • עלייה משמעותית בשכר המורים- תוספת של מעל 51% לשכר

העלייה בשכר של 51.35% תתבצע על פי החלוקה: 42% בגין הרפורמה, 7.25% בגין תוספת הסתדרות, 2.1% בגין שחיקה.

בנוסף לתוספת שכר משמעותית זו יקבלו המורים תוספות שכר נוספות ומענקים על בסיס קידום, הערכה והצטיינות אישית והצטיינות בית ספרית.

 • שבוע עבודה חדש למורים

שבוע העבודה של המורים ישתנה מ24 שעות ל 40 שעות.

המורה יעבוד בימים א-ה 8:00-16:00 וביום ו' 8:00-13:00.

שבוע העבודה החדש של המורים:

24 שעות הוראה פרונטאליות בכיתה

6 שעות פרטניות שעות פרטניות– בשעות אלה תתקיים למידה בקבוצות קטנות לתגבור וחיזוק תלמידים, יינתן סיוע רגשי לתלמידים וישולבו תחומי העשרה בנוסף לתכנית הלימודים                                                                                       לשעות הפרטניות ערך רב בקידום ההישגים הלימודיים, בקידום אקלים חינוכי מיטבי ובחיזוק הקשר בין המורים והתלמידים.

10 שעות תומכות הוראה-  בשעות אלה ישהו המורים בבית הספר ובהן יעסקו בהכנת חומרי הוראה, בדיקת עבודות ומבחנים, יקיימו ישיבות עבודה, שיחות ומפגשים עם ההורים והתלמידים וייקחו חלק בהשתלמויות צוותיות.

 • מצוינות בהוראה

מתוך מטרה לקדם את המצוינות ולשפר את איכות ההוראה במערכת החינוך ייושמו מודלים, שייבנו על ידי הרשות הארצית למדידה ולהערכה, לצרכי הערכה אישית ובית ספרית. הערכת המורים ובתי הספר תהווה בסיס לקידום ולתגמול נוסף של המורים.

מסלולי קידום למורים על בסיס מילוי תפקיד והערכה-

מורים בחטיבות העליונות יוכלו לזכות ל4 דרגות קידום במהלך תפקידם במערכת החינוך ולזכות לתוספת שכר נוספת של עד 8%.

לכל זכאות לדרגת קידום ותוספת של 2% בשכר יצטרכו המורים לצבור 10 נקודות זכות. נקודות זכות לקידום בדרגות המורים יוכלו לצבור באמצעות מילוי תפקיד כהלכה במהלך שנת לימודים מלאה ועל פי דירוג הערכה.

צבירת נקודות זכות בגין מילוי תפקיד- נקודות הזכות יינתנו על פי אופי התפקיד ואופן ביצוע במהלך שנת לימודים מלאה- התפקידים: רכז שכבה, רכז חינוך חברתי, רכז מקצוע, רכז מדידה והערכה, רכז התאמות לבחינות בגרות, רכז טיולים ומחנך כיתה.

צבירת נקודות זכות בגין הערכה

המורים יוערכו על פי מודל ההערכה שייבנה באמצעות הרשות הארצית למדידה ולהערכה ובכל בית ספר יהיו זכאים 30% מהמורים לנקודות זכות לתגמול בגין מצוינות באופן הבא:

                    תפקיד

דירוג ההערכה

מחנך

רכז שכבה, רכז מקצוע, רכז הערכה, רכז חינוך חברתי, רכז טיולים

מורה שאינו בעל תפקיד

10% הגבוהים ביותר

3

2

4

10% הבאים לאחר מכן

2

1

3

10% הבאים לאחר מכן

1

0.5

2

מענקים על בסיס הערכה

החל משנת הלימודים תשע"ב בכל בית ספר בו תיושם הרפורמה 15% מהמורים שיצטיינו בתוצאות ההערכה יהיו זכאים למענק חד פעמי של 5,500 ₪.

תגמול מורים בגין הצטיינות בית ספרית

תיושם תכנית לתגמול מורים על בסיס הישגים לימודיים, חברתיים  וערכיים של בית הספר.

 40% מבתי הספר ברפורמה שהישגיהם בתחומים אלה יהיו הגבוהים ביותר, המורים יהיו זכאים למענק חד פעמי על פי הדירוג:

דירוג בית הספר

סכום המענק למורה

10% מהגבוהים ביותר

8,000 ₪

10% הבאים לאחר מכן

6,000 ₪

10% הבאים לאחר מכן

4,000 ₪

10% הבאים לאחר מכן

3,000 ₪

חוזים אישיים– משנת הלימודים תשע"ב ניתן יהיה להעסיק עד 1,500 עובדי הוראה, בכל שנת לימודים, בחוזה אישי מיוחד בהתאם לצרכי מערכת החינוך ולעידוד מציונות בהוראה בפריפריה ובמקצועות נדרשים.

פיטורים פדגוגיים ומתן קביעות

קיצור הליך הפיטורים הפדגוגיים לשנה אחת בלבד במקום שנתיים בהתאם למתווה החדש.

הענקת קביעות למורה חדש מותנית בהערכה חיובית על אופן מילוי תפקידו ורמת ההוראה על פי מודל ההערכה החדש.

העצמת המנהל

עלייה בשכר המנהלים

הערכת מורים- המנהלים יעריכו מדי שנה את המורים בהתאם למודל הערכה שתפתח הרשות הארצית למדידה והערכה. הערכת המנהלים את המורים תביא לקידום המצוינות בהוראה באמצעות קידום בשכר, מענקי הצטיינות, מתן קביעות ופיטורים פדגוגיים, במידת הצורך.

קביעת הפיתוח המקצועי של המורים- מנהל בית הספר יוביל את תהליכי הפיתוח המקצועי של צוות המורים בהתאם להתמקצעותם ולצרכי בית הספר.

מבנה משרה המוכוון ניהול- הסדרת מבנה העסקת המנהלים, כך שיוכלו להקדיש את מרבית זמנם לניהול, לקידום תהליכי שיפור ומצוינות, להערכה ולפיתוח מקצועי של צוות המורים.

שיפור התנאים הפיסיים

התאמת בתי הספר למסגרת שבוע העבודה החדש: שיפור סביבת העבודה למורים, הקמת פינות עבודה מתוקשבות למורים וחדרים ללמידה בקבוצות קטנות.

יישום הרפורמה יחל כבר בשנת הלימודים הקרובה

בשנת הלימודים הבאה הרפורמה תיושם במלואה ב- 50 בתי ספר מדגימים בכל רחבי הארץ ובמקביל יחל יישום הדרגתי בכל החטיבות העליונות- מדי שנה יתווספו שעות פרטניות ושעות תומכות הוראה.

בשנת הלימודים תשע"ה הרפורמה "עוז לתמורה" תיושם במלואה בכל החטיבות העליונות.

פריסת יישום הרפורמה:

שנה"ל

בתי ספר בהם יישום הרפורמה הינו הדרגתי

מספר בתי ספר בהם תיושם הרפורמה באופן מלא (מצטבר)

פרטניות

תומכות הוראה

סה"כ

תשע"ב

2

4

6

             50 מדגימים

תשע"ג

1

1

2

150

תשע"ד

2

2

4

450

תשע"ה

1

3

4

כולם

 • בשנת הלימודים תשע"ב- תשע"ד: הצטרפות עם הסכמה בכתב של 75% מעובדי ההוראה המועסקים בבית הספר והעומדים בתנאים להעסקה בתנאי הרפורמה.
 • בשנת הלימודים תשע"ב- תשע"ד- המורים יתוגמלו על פי היקף יישום הרפורמה באותו בית הספר.
 • החל משנת הלימודים תשע"ה יועסקו כל עובדי ההוראה לפי תנאי הרפורמה.

מידע נוסף למורים

לקריאת ההסכם הקיבוצי המלא לחצו כאן

לקובץ של משרד האוצר המכיל סימולציות שכר למגוון מקרים לחצו כאן

לשליחת מכתבי תמיכה ברפורמה או התנגדות לרפורמה לרן ארז עם העתק אלינו לחצו כאן.
אנחנו נקבל העתק של המכתב אלא אם תורידו אותנו מהנמענים.
מכתבכם יפורסם רק באישור מפורש שלכם. יש אפשרות לבקש פרסום בעילום שם, כפי שנהגנו בעניין "אופק חדש".
 
איננו מתחייבים לפרסם כל מכתב ובכל מקרה מכתבים המכילים שפה בוטה ופוגענית לא יפורסמו.

נערך על ידי רביב נאוה
תגיות: , , , , ,

94 תגובות

 1. שושי פולטין :

  הערות ראשוניות

  הערות ראשוניות:
  1. בראש ובראשונה התהפכה לי הבטן כאשר ראיתי מול עיני את נושא המדידה והערכה חוזר על עצמו שוב ושוב (גם מצוינות אישית וגם מצוייות בית ספרית). אם עד עכשיו בכינו שהמדידה והערכה השתלטה על חיינו, אז מה נאמר עכשיו?! "הלכה" הסולידריות.

  2. בפעימה ראשונה ייכנסו כולם .בתחילה דובר על כך שרק בתי ספר שתהיה בהם הסכמה של 75% מהמורים ודובר על 1000-1200 בתי ספר.
  לאור פרטי ההסכם (כפייה) הצעד הזה נכון -פעימה ראשונה באמת "קטן עלינו". אנחנו מבצעים אותה במילא, כך שאם במילא יש כפייה של ההסכם בתוך 3 שנים, אז אני מצדיקה את הצעד הזה. כך לפחות כולם יקבלו תוספת שכר כבר מהשנה.

  3. כאמור כל נושא ה"אקסיומה" בדבר כניסה וולונטרית "עורבא פרח". כפייה נטו.

  4. שעות העבודה – לא שעות מערכת כפי שאמר רן ארז בכנסים, (שעת מערכת 45-50 דקות) אלא 08:00 – 16:00.

  5. מספר תפקידים לקידום – הרבה פחות ממה שהצהיר רן ארז בכנסים. הוא דיבר על פירמידה של כ 49 תפקידים . בטבלה מוזכרים 6 תפקידים. האם המספר הצטמצם?
  אגב, לא ברור כיצד מורה ללא תפקיד יקבל יותר נקודות מאשר מחנך/רכז שכבה. האם זה אומר שמחנך שהוא גם רכז יקבל גם וגם וגם? (זה בסדר מבחינתי וצודק).

  6. מענקים על בסיס אישי – חל שינוי מ 50% מקבלי מענקים מדורגים ל 15% מקבלי מענק אחיד. (הרע במיעוטו). לעומת זאת נוסף המענק לפי מצויינות בית ספרית (מזעזע – לחץ המנהלים יגבר).

  7. מספר החוזים האישיים עלה ל 1500 ! בפרסום הראשוני דובר על 1000 . ("רק" 50% תוספת).

 2. חמוד :

  אתר חדשות

  מה שרואים באתר משרד החינוך , לא יותר ממה שראינו בכל אתרי החדשות בתקופה האחרונה . הייתי מצפה לפרסם את ההסכם במלואו , כדי שכל מורה יוכל לדעת את מצבו האישי . מה שרואים בכתבה רק כותרות כלליות שניתנות לפירושים שונים .
  למשל :
  1. איך תידע מורה אם את הרכב משרתה החדש ? ומה אם היא גם מחנכת או בעלת תפקיד ?
  2. איך יידע מורה וותיק ומבוגר את הרכב משרתו .
  3. אין שום מילה על הרכב משרתם של הסגנים .
  4. מה יהיה בפעימה הראשונה לכל אלה העובדים ב 2 בתי ספר ?
  5. מצד אחד מדברים על העצמת המנהלים ומצד שני מדברים על " מבנה משרה מוכוון ניהול " לתפקיד המנהל כדי שיוכל להתמקד רק בניהול . מהו מבנה המשרה הזה , ומי יעזור לו ותמורת מה .
  יש לפרסם את ההסכם המלא ( עם האותיות הקטנות ) .
  צורם לי במיוחד , שלאחר 12 שנים של דיונים , היה מגיע למערכת להתחיל ברפורמה באופן מסודר וברור ולא ע"י מסיבת עיתונאים , שבועיים לפני פתיחת שנת הלימודים ובאווירת כוננות לכיבוי שריפות .

 3. שי :

  פרטים מלאים של ההסכם הקיבוצי

  לחברים שלום.
  ההסכם הקיבוצי המלא מופיע באתר משרד החינוך בכתובת הבאה:
  שווה להעלות אותו לאתר. אני לא מצאתי קישור מתאים
  http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/oz/MaBeOzLatmura/EikaraiHareforma.htm

 4. עופר :

  פשוט מטורף

  רן ארז והארגון מכרו אותנו
  כמעט חינם
  אם ניקח בחשבון שצריך לשהות בבית הספר 40 שעות * 60 דקות
  שעות גמולים (3 – 5 שעות)
  תוספת רפורמה (16 שעות)
  השלמה ל 60 דקות (3 שעות – הורדתי בחישוב זמן הפסקות שגם היום אנו בבית הספר)
  מדובר בתוספת של יותר מ100% עבודה

 5. חסן חמוד :

  רוב המורים העל יסודיים עבדו יותר ממשרה אחת והם נהנו מהפרשות ורווחים נאים מאוד על החלק שמעל המשרה.הכוונה לקרן דפנה ולחישוב ימי המחלה שלא נוצלו ועוד מרכיבי שכר שגורלם לוט בערפל. מדובר בעשרות אלפי שקלים בכל שנה ובמאות אלפי שקלים בעת פרישה.
  אין עוד מעל למשרה!

 6. זיו :

  וואו....האותיות הקטנות מתחילות לצוץ.

  לקרוא ולא להאמין:

  תוספת עוז לתמורה תיהיה בשורה ניפרדת בתלוש ולא כמשכורת כוללת כמו באופק.

  שעת עבודה של מורה היא 60 דקות וזה מצויין במפורש יותר מפעם אחת!
  משרה מלאה היא 5 ימים בשבוע מ-8:00 עד 16:00 ומי שהיום החופשי שלו הוא לא יום שישי עליו להשלים את החסר בשעות 16:00 עד 17:00.

  זוכרים את הדיון על תוספת דרגה?
  מתברר שלא רק שתוספת דרגה היא רק 2% בלבד, אלא אותם 2% מחושבים מהשכר המשולב בלבד ולא חלים עלה שום תוספות אחוזיות!
  היא גם נכנסת בתור שורה ניפרדת בתלוש ואין פה הצטברות של דרגה על דרגה כמו בדרגות אופק אלא מקסימום של 8% מהשכר המשולב ועם עוד הגבלות נוספות המקשות לקבלתן.

  היכן הפירמידת תפקידי שרן ארז בה מרבה לדבר עליה?
  היכן אי פגיעה בזכויות העבר?
  היכן הוולונטריות בהצטרפות?
  (בהסכם מצויין במפורש שמורה שלא יוכל מטעמים מיוחדים להצטרף לרפורמה יעמוד בוועדת חריגים והחלטתה היא גם לשנה אחת בלבד).

  ההסכם כפי שהוא כתוב הוא הרבה יותר שחור ממה שכבר חשבנו שהוא גרוע.

 7. שושי פולטין :

  שעות גיל - שערוריה!

  רן ארז אמר בצורה מפורשת שמורה שמגיעות לו שעות גיל , יורדו לו שעות הגיל ושעות השהיה והפרטניות יתווספו באופן פרופרציוני.
  עכשיו מתברר מהכתוב בהסכם כי:
  סיס המשרה למורים מגיל 50 ועד גיל 55
  38 שעות שבועיות (22 שעות פרונטאליות, 6 שעות פרטניות, 10 שעות תומכות הוראה).

  בסיס המשרה למורים מגיל 55 ומעלה
  36 שעות שבועיות (20 שעות פרונטאליות, 6 שעות פרטניות, 10 שעות תומכות הוראה).

  ז"א שתוספת השעות של מורה שיש לו שעות גיל היא קרוב ל 100% (בהתחשב גם בעובדה ששעת שהיה היא 60 דקות ולא 45-50 דקות), וזה עוד לפני שחושבו לו שעות הגמולים שהתווספו עתה.

 8. זיו :

  לשושי,

  את מוכנה להסביר את הכעס המהול בפליאה אצלך המתבטא במשפט הבא שכתבת:
  "רן ארז אמר בצורה מפורשת …"???

 9. שושי פולטין :

  זיו, אני מבינה שהתגובה שלך צינית – בבחינת למה את מופתעת?
  כן, מסתבר שאפשר להפתיע אותי. זה נושא שנראה לי סגור לאור דבריו של רן ארז בכנסים השונים. כך גם אותה שעה שהתבררה כ 60 דקות…

 10. זיו :

  שושי, בוודאי שאני ציני.

  התגובה שלך היא מובנתי ובמקום, אבל זה "הכסף הקטן".

  העובדה שרן ארז חזר והבטיח אף בכתב וחזר להדגיש זאת גם לאחר חתימת הסכם העקרונות(!) שהכניסה תיהיה וולונטרית זה מבחינתי "הכסף הגדול".

  בזה הוא שיקר במצח נחושה גם כאשר הוא ידע שזה שקר ואת מביאה לי פה שקר על עוד רבע שעה פרטני?!

  וגם כאשר אני הבאתי את "הסקופ" שהכניסה תיהיה וולונטרית המשיכו נציגי הארגון לסמא את עיני המורים ולטעון שמי שירצה לא להצטרף תיהיה ועדת חריגים שדרכם המורים יוכלו לא להצטרף.

  בהסכם כתוב במפורש שוועדת חריגים זה רק למקרים מיוחדים וגם אם הוועדה תחליט לפטור מורה מהצטרפות זה תקף לשנה אחת בלבד.

  מישהוא יכול להביא לי מגבת לנקות את הרוק מהפרצוף?

 11. זיו :

  באתר ארגון המורים יש עדיין את הבטחות רן ארז

  שהוא כתב אותם אחרי החתימה רק לפני חודשיים.

  להלן ציטוטים נבחרים:

  "להלן עיקרי ההסכמות:
  ראשית, הרפורמה מתבססת על שתי אקסיומות:
  א. כל תנאי העבודה שהיו מקובלים עד כה נשמרים ונשארים בתוקף. אין המרות, אין החלפות, אין מחיקות ואין ביטולים.
  ב. ההצטרפות היא וולונטרית. "

  זוכרים את העוגה הנפלאה על חלוקת השעות בעוז עם 24 השעתו הקיימתו שנשארות כמו שהיו?
  אופססססס….שכחו לציין שה- 24 שעות פרונטליות של 45 דקות הופכות להיות ל-60 דקות לשעה.

  ועוד ציטוט נחמד מאותו מכתב של רן ארז:
  "1.המתמידים במערכת ימשיכו להתקדם בוותק.
  2.המשתלמים ימשיכו לצבור גמולי השתלמות.
  3.בעלי תפקידים והמצטיינים יתקדמו בדרגות קידום (מסלולי קריירה).
  4.המצטיינים יקבלו בונוסים כספיים מכובדים בסוף שנה"ל."

  1. הדבר היחיד שנשאר מהעולם הישן.
  2. המצטרפים לרפורמה יכולים לצבור מקסימום גמול אחד לשנה – הרעה מהותית בקצב קידום המשכורת של המורה. (ובניגוד לאופק, אין תוספות משמעותיות של דרגה כפיצוי).
  3. דרגות בעלי תפקידים. בדיחה רעה מבית מדרשו של רן ארז. מי שיתמיד ויצבור תא התפקידים יקבל פחות ממאה שקלים תוספת למשכורת ברוטו! אהה….אפשר להשיג זאת 4 פעמים לכל אורך הקריירה של המורה.
  4. בונוס מצטיינים חבל ע להזמן. כבר דשו בזה רבות.

  כל הדברים האלו נכתבו כאמור רק לפני חודשיםי על ידי "נציגינו" למשא ומתן.

 12. שושי פולטין :

  זיו,
  אני לא אתחרה אתך על השאלה מהו ה"כסף הגדול" בהטעיה, אבל אני חושבת שההטעיה הגדולה ביותר היא מה שכתבת בהתחלה – העובדה שהתוספת היא לא כחלק מהשכר המשולב אלא כסעיף נפרד, ואז כל הגמולים לא עולים!
  זה שווה המון כסף.
  רן ארז אמר בפרוש, כולל לי אישית, שהתוספת לא תהיה כסעיף נפרד בתלוש המשכורת אלא כחלק מהשכר המשולב. זו הטעיה גסה (בלשון המעטה…)

 13. זיו :

  לשושי,

  ראשית ארגיע אותך.
  אומנם תוספת השכר של עוז לתמורה תיהיה בשורה ניפרדת, אך כמדומני שחישוב ההשתלמויות ועוד כמה סעיפים נגזרים גם מהתוספת הזאת – לפי ההסכם.
  עדיין לא כל הסעיפים במשכורת נגזרים מהתוספת הזאת ועל כן התוספת שארגון המורים הבטיח – לא תיהיה על כל המשכורת (אבל הכסף הגדול של הגמולים כמדוני שכן).

  וזה תמיד מצחיק אותי מחדש שאת כותבת "רן ארז אמר בפרוש, כולל לי אישית…".
  וזה לא נאמר בציניות עליך אלא כנגד נשוא התובענה.
  בבית משפט "הבחור" שיקר במצח נחושה שבגלל שבא להעיד הוא הפסיד דמי עבודה (מה שיתברר כלא מתקרב לאמת)ודרש פיצוי על כך, על מה תליני "שהבחור" אמר לך בפירוש ואפילו כאשר הוא יודע שמדובר בשקר גס?!.

 14. שושי פולטין :

  זיו, אני חוזרת בי!

  בדיקת הסימולציה מראה שאכן גם הגמולים עלו למרות שהשכר המשולב לא עלה וסעיף עוז לתמורה רשום כסעיף נפרד.
  אני מניחה שיש לזה משמעויות נוספות מעבר לגמולים, אשמח אם תאיר את עיני.

 15. זיו :

  לשושי, בוודאי שיש לזה משמעויות.

  באופק חדש, האוצר לא התחכם עם ווסרמן והוא קיבל תא התוספת בשכר היסוד, פה עצם העובדה שמדובר בשורה ניפרדת זה פתח "לבעיות".

  דוגמה אחת מעשית: התוספת "הענקית" עבור תוספת דרגה בשיעור של 2% תחול רק על השכר המשולב בלי שום התחשבות בתוספות עליה (כולל תוספת "עוז לתמורה").
  עשי לבד חשבון מה משמעות הדבר!

  כל תוספות שכר עתידיות אמורות להיות מהשכר המשולב.
  והעובדה שעוז לתמורה נמצאת בשורה ניפרדת לא מבטיחה שזה יחול עליה.

  (אני כבר רואה את ארגון המורים מכריז על "תוספת X" בשיעור "Y" אחוזים. אך "שוכח לציין שמדובר על תוספת לשכר המשולב וכך התוספת של עוז לתמורה תלך ותישחק!!
  (וזאת כאמור בניגוד לתוספות שיהיו באופק חדש).

  לא סתם האוצר התעקש ע לזה, ואמל "הבחור" כרגיל, אי אפשר להבין את פשר התפשרותו כמעט בכל סעיף.

 16. שושי פולטין :

  לזיו,

  אני דווקא יכולה להבין את פשר ההתפשרות שלו.
  כל כך היה חשוב לו שהרפורמה תקרא "עוז לתמורה" שהוא המציא ולא "אופק חדש" , שהפעם הוא היה חרד לאפשרות שזה לא יקרה.

 17. חמוד :

  חור ענק - שעות פרונטאליות

  קראתי את ההסכם במלואו , ושמתי לב שישנם שתי הגדרות לשעות ההוראה הפרונטאליות , ומאבחנים ביניהם לפי הסעיפים הרלוונטיים .
  א. שעות פרונטאליות = כל ה- 24 שעות .
  ב. שעות פרונטאליות בפועל = מספר השעות שבהם מורה נכנס לכיתה מלאה בפועל .
  חלק משעות התפקיד יורד מסה"כ השעות הפרונטאליות , כך למשל מחנך כיתה יירדו לו 3 ש"ש , ומורים מבוגרים יירד להם 2-4 ש"ש , ושעות ההכנה לבגרות שיורדות גם ממכסה זו .
  איפה העוקץ ?
  בפירוט השעות של בעלי התפקידים : רכז שכבה , סגן מנהל , רכז חינוך חברתי כתוב במפורש שסה"כ השעות הפרונטאליות שלו לא יפחת מ 12 ש"ש .
  פירוש הדבר , שחלק מהשעות יהיה למעשה בחינם .
  דוגמה :
  רכז שכבה שמגיע לו לפי ההסכם שפורסם 6 ש"ש עבור התפקיד שלו , ולפי ההסכם , מחציתם יהיה במקום שעות פרונטאליות , והשאר במקום פרטניות = מכאן יהיה לו 3 ש"ש במקום פרונטאליות.
  אותו רכז חייב ללמד בפועל 12 ש"ש וביחד הגענו ל 15 ש"ש .
  אם הרכז הוא מחנך כיתה – מגיע לו 3 ש"ש .
  אם הרכז בן 55 – מגיע לו 4 שעות גיל .
  אם הרכז מגיש לבגרות , מגיע לו 3 ש"ש הכנה לבגרות .
  סיכום : במכסה של 24 ש"ש פרונטאליות יהיה לו 25 שעות , זאת אומרת הוא יעבוד שעה אחת בחינם .
  יש לזכור שבבתי ספר גדולים יש שכבות מרובות כיתות כך ששעות התפקיד יכולים להגיע ל 10-12 שעות . ויש לזכור שיש רכזי שכבות שהן אמהות , וזה רק מגדיל את החלק החינמי של עבודתו של הרכז .
  אם כן מילת הקסם = שעה פרונטאלית בפועל .

 18. חמוד :

  תיקון חשוב

  כתוב בהסכם שסה"כ שעות הוראה פרונטאליות בפועל לא יפחת מ 12 לבעלי התפקידים .

 19. עופר :

  מה ניתן לעשות?

  כיון שברור לכל שארגון המורים מעל באימון המורים וחתם על הסכם שכר מביש ומחפיר .
  המורים צריכים להביע את מחאתם וכעסם
  באופן שחוסר שביעות הרצון מההסכם יהיה ברור כשמש
  לכן אני מציע שפשוט נפסיק את חברותינו בארגון המורים ניתן להישאר ללא אירגון מייצג או לעבור להסתדרות
  נכון שההסתדרות לא צדיקים גדולים
  אבל רק אם יעברו 30000 מורים להסתדרות (או יעזבו את הארגון)המסר של חוסר שביעות הרצון יורגש ואולי יהיה סיכוי לשינוי

 20. זיו :

  עוד "שקר לבן" מבית מדרשו של רן ארז.

  המורים באופק חדש קיבלו המרה וטבלאות שכר חדשות.
  תוספת עייני הם מקבלים על השכר החדש.

  בהסכם עוז לתמורה כתוב במפורש שתוספת עייני וכן תוספת שחיקה ינתנו מהשכר המשולב בלבד ותוספת עוז לתמורה לא חלה עליהם.
  (שושי, עכשו הבנת מה ההבדל שתוספת עוז לתמורה נמצאת בשורה ניפרדת?).

  אגב, אם ניקח מורים שלא יצטרפו לרפורמה שיקבלו 9.35% תוספת למשכורת (שחיקה + עייני) לעומת מורים שיצטרפו מלא ויקבלו 51.3% למשכורת, נמצא שההצטרפות לרפורמה המהוללת של רן ארז נותנת כ- 38% תוספת תמורת עבודה מ- 8:00 עד 16:00 חמישה ימים בשבוע.

  איזה מורה מוכן לחתום על כזה דבר?
  אהה…שכחתי: אם מורה ימלא תפקידים הוא יקבל תוספת של כמאה שקלים ברוטו שיהיה לו אופק התקדמות. מה שנקרא "דרגות בעוז לתמורה". (אהה…וזה גם בשורה ניפרדת – שוב, להבדיל מאופק חדש וההבדלים הקטנםי מתחילים להיות גדולים).

 21. עדנה :

  צר לי , אבל עיון בשני ההסכמים-הסכם אופק חדש והסכם עוז לתמורה מציג את ההסכם של ארגון המורים במערומיו שעת עבודה הפכה להיות שעה של 60 דקות , שעול המחנך אוגמול לבגרות הינם 60 דקות בבית הספר כך שהוספנו לא 66% שעות עבודה אלא מעל 100% שעות עבודה וקיבלנו תוספת של 42% .
  לאורך כל המאבק של ארגון המורים באופק חדש תמכתי במאבק כעת אני חשה שהונו אותי ושאני מעדיפה להישאר בעבודתי בתנאים הקיימם , אך לפי ההסכם זה לא אפשרי, תוך 4 שנים כל המורים נכנסים להסכם ברצונם או שלא ברצונם

 22. זיו :

  "שיכחה"?

  ארגון המורים שלח מייל על ההסכם המבורך שנחתם בשעה טובה.
  במייל החתום על ידי רן ארז מצויינים בטבלה כל תוספות השכר הרבות שיזכו המורים בהצטרפותם לעוז לתמורה.

  אני עובר על הטבלה פעם, פעמיםי שלוש, אין זכר לתוספת שכר בדרגות קידום.
  האם מדובר "בשכחה" בעלמה של רן ארז או שמחמת הבושה הוא העדיף להשמיט זאת מרשימת התוספות שהמורים יקבלו?
  עד כמה שזכור לי, זה היה אמור להיות לב ליבו של ההסכם – פירמידת תפקידים.
  (האיגרת מפורסמת גם באתר ארגון המורים).

 23. רביב נאוה :

  חמוד, זה לא נכון

  בדוגמא שנתת הרכז לא יעבוד 25 שעות מתוכן שעה בחינם. הוא יעבוד 40 שעות, מתוכן ילמד 15 ש"ש פרונטליות ובשאר הזמן יעשה את אותם הדברים שעבורם קיבל גמול ריכוז שכבה, חינוך וכו'.

 24. זיו :

  רביב, גם אתה לא מדייק.

  הוא יעבוד 45 שעות שבועיות ומתוכן הוא ילמד 15.

  5 ימי עבודה בשבוע מ- 8:00 – 16:00 זה אקוולנטי ללפחות 45 שעות משרה בעולם הישן.

 25. אלי :

  ההסכם הנוכחי

  האם ההסכם שנחתם זהה לזה שנוסה לפני מספר שנים?

 26. משתמש אנונימי (לא מזוהה) :

  הרופאים המתמחים הצליחו לבטל הסכם

  אצל הרופאים מרד המתמחים הצליח
  אין סיבה שהתנגדוץ כל כך רחבה מקרב המורים לא תצליח לבטל את ההסכם הרע הזה

 27. דליה :

  לזיו תגובה 22
  אני מעיינת בשתי טבלאות: טבלת קידום בדרגה וטבלת צבירת נקודות בגין הערכה.
  הקידום בדרגה נותן נקודות זכות. למשל, רכז מקצוע יקבל 3 נקודות זכות, מחנך יקבל 2 נקודות זכות. רכז שכבה 4 נקודות זכות. מורה יכול לצבור נקודות זכות על תפקיד אחד בלבד, אפילו אם ימלא מספר תפקידי ריכוז.
  המורה צריך לאסוף 10 נקודות זכות כדי לזכות ב-2% תוספת מהשכר המשולב בלבד, שלא תיכלל בשכר המשולב לצורך חישוב תוספות אחוזיות אחרות. למשל, מחנך מקבל תוספת של 10% מהשכר המשולב. החישוב יהיה ללא תוספת 2% של דרגת הקידום זה מה שאני מבינה מהכתוב בהסכם הקיבוצי.

  לצבירת נקודות זכות בגין הערכה יזכו רק 30% מהמורים בביה"ס. מה שאני מבינה מהטבלה הוא שרכז שכבה למשל יקבל את 4 נקודות הזכות לפי טבלת הקידום. אם ייכלל ב-30%, יקבל עוד 2 נקודות זכות בדירוג הגבוה ביותר של ההערכה, לפי טבלת הצבירה בגין הערכה. בסה"כ 6 נקודות זכות.
  עליו לצבור עוד 4 נקודות זכות כדי להגיע ל-10 נקודות זכות המקנות תוספת של 2% מהשכר המשולב.
  כדי לקבל עוד דרגת קידום של 2% נחוץ פרק זמן מינימאלי של שלוש שנים.

 28. מערכת עבודה שחורה :

  אלי, ההסכם הזה שונה לחלוטין מהפיילוט ומההצעה שהגיש ארגון המורים לועדת דברת ב-2004 ע"ס לקחי הפיילוט.

  בהיבט אחד יש להסכם הנוכחי יתרון גדול והוא שתוספת הוותק המואץ למורים (ביחס לעובדי מגזר ציבורי אחרים) נותרה ללא פגע. בהצעה שהוגשה לדברת ארגון המורים בעצמו הציע לקצץ מאוד בנוסחת עדכון השכר לפי וותק

  http://www.blacklabor.org/?p=33064

  עם זאת, בהסכם הנוכחי יש גם פגמים משמעותיים ביחס להצעה שעליה נאבק ארגון המורים במשך השנים.

  ראשית, אין בו כמעט זכר לעניין הקידום הפרופסיונלי לפי פירמידת תפקידים שהיה אמור להחליף חלק מהקידום עפ"י וותק.

  שנית, ארגון המורים דרש תוספת שכר של 60% בתמורה להגדלת שבוע עבודה ל-40 שעות (66%), ובסוף התפשר על בערך 51%, אך זה כשלא לוקחים בחשבון את תוספת עיני ותוספת השחיקה שתינתן גם למי שלא מצטרף. עיון בסימולצית השכר באתר משרד החינוך יראה לך שעבור המורים הוותיקים זה יוצא בברוטו מעט פחות מ-50%
  ועבור מורים צעירים בערך 42-44%.

  שלישית, נכנס פה עניין השכר הדיפרנציאלי (שכר על פי הישג) שמחקרים בעולם הראו שהוא פשוט רעיון כושל. ראה כאן בהארץ היום
  http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1238299.html

  פירוט ההשוואה (נכתב לפני פרסום ההסכם הסופי)

  http://www.blacklabor.org/?p=32898

 29. זיו :

  לדליה, תגובה 27.

  את לא הבנת את הודעתי.

  לקרוא את ההסכם, קראתי והבנתי.
  אני מדבר על טבל תההשגים של עוז לתמורה שרן ארז הפיץ היום במייל לכל המורים ונמצא בדף הבית של ארגון המורים.
  מצויים שם כל תוספות השכר שיזכו המורים "בזכות" הארגון המסור שלו ובראשו רן ארז,
  רק באותה טבלה הושמטה תוספת הדרגות של 2%.

  תמיהתי בתגובה הייתה האם זו שיכחה (של דבר כה מהותי) או בכוונה השמיטו את הפדיחה?

 30. זיו :

  למערכת עבודה שחורה (תגובה 28)

  זו טעות חשבונאית להגיד שהצטרפות לרפורמה תתן כ- 50% תוספת שכר.

  מאחר שלפי ההסכם תוספת עייני ותוספת שחיקה תנתן לכלל המורים במערכת ( עובדה שארגון המורים הצניע בפרסומיו מסיבות ידועות) יותא שתוספת השכר האמיתית של מורה הנכנס לרפרומה לעומת מורה שמעדיף להמשיך לעבוד בעולם הישן הוא:
  1.38 = 1.0935 / 1.5135

  כ- 38% בלבד.

  (ואם ניקח את בדיקתכם שמדובר בתוספת ברוטו של 50% ופחות למורה בעוז, יוצא שתוספת השכר האמיתית היא 36% ולמטה מכך).

 31. חמוד :

  לרביב

  זה כן בחינם . יש להשוות עבודתו של רכז השכבה מול עבודתו של מורה מקצועי , זה נכון ששניהם יעבדו 40 שעות ויקבלו אותו שכר , אבל רכז השכבה לא נבדל מהמורה המקצועי מבחינת היקף השעות הפרונטליות בפועל , ויכול לוותר על התפקיד מבלי שהיקף עבודתו הפרונטלית ישתנה וימשיך לקבל אותו שכר , אז מכאן כל עבודתו במסגרת התפקיד על חשבון שעות השהייה שלו היא בחינם .

 32. שרון :

  לחמוד

  יש לך שגיאה בחישוב הדוגמא שנתת.

  רכז שכבה חייב ללמד 12 שעות בפועל, כלומר הוא ילמד רק 12 ( ולא את ה-15 שספרת).
  3 שעות פרונטליות ירדו מתוך ה-24.

  יחד עם חינוך, שעות גיל ושעות בגרות, יש בדוגמא שנתת בסך הכל-22 שעות פרונטליות.

 33. מערכת עבודה שחורה :

  לזיו תגובה 30

  אחוזי התוספת שצוינו כאן לקוחים ממסמך הסימולציה של משרד האוצר (תגובה 3).

  הם משווים בין מורה ברפורמה למורה שאינו ברפורמה פלוס התוספות עיני+שחיקה (וגם יש שם טור למורה עם פעימה מתוך הרפורמה).

  אם יש טעות היא של משרד האוצר (או שלך) ולא שלנו

 34. חמוד :

  לשרון

  כתוב בהסכם שמחצית שעות התפקיד של רכז שכבה יהיו על חשבון שעות פרונטאליות בתנאי שסה"כ שעות בפועל לא יפחת מ 12 .
  אם היגעת ל 22 ש"ש בלי שעות התפקיד , אז כל מה שנשאר לו להגיע ל 24 הוא 2 ש"ש עבור התפקיד וכל השאר יהו בחינם .

 35. חמוד :

  לכולם

  בתכלס , הוספת כיתה אחת ( 6 ש"ש – ואם הכיתה מוגשת לבגרות אז יותר ) מעבר למשרה אחת לעבודתו של מורה בעולם הישן + תוספת עיני + תוספת השחיקה + ההפרשות לקרן דפנה מכסה את כל התוספות של עוז לתמורה , מבלי שמבנה שבוע העבודה של המורה ייפגע באופן חמור .במיוחד אצל כל המורים שיש להם שעות גיל , או האמהות המגישות גם לבגרות .

 36. שושי פולטין :

  אין כמעט אף מורה עם 50% תוספת- האמנם!

  כאשר אני בודקת את הסימולציות השונות:
  http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/AE536B84-6A48-4992-9FDB-B43515C703ED/133036/10082012.pdf
  אני רואה שהתוספת הכוללת היא לרוב בין 43% – 48%. מה קרה לתוספת של 51% ?
  מישהו מצליח להבין?

 37. זיו :

  לשושי, הכל ספינים.

  התוספת של 51.35% היא בהנחה של תוספת עייני המלאה.

  תוספת עייני, עדיין לא ניתנת בשלמותה לכלל המשק ואצל המורים זה לא יוצא מהכלל.

  בעוד כשנתיים אחרי שיגמר מתווה עייני, המורים יגיעו לתוספת הזאת, וכנ"ל מורים שלא ברפורמה גם מקבלים את התוספת הנ"ל.

  חשוב להזכיר שארגון המורים וויתר על תוספות שחיקה שהיו יכולים לקבל בעתיד גם בלי הרפורמה.

 38. זיו :

  לשושי, תוספת:

  שכחתי גם להזכיר, כפי שנכתב קודם והוסבר מקודם, בגלל שעוז לתמורה לא נכנס לשכר המשולב אלא מופיע כסעיף ניפרד, לא כל הסעיפים בתלוש מתיחסים אליו ( וזה מפורט בהסכם החתום).

 39. אנה ק' :

  עשיתי חישוב - ואני בשוק...

  אני עשיתי "סימולציה" לפי טבלת הסימולציה שפורסמה – ומצאתי שהשכר שלי יורד באופן משמעותי ביותר!
  אני מורה-אם, 12 שנות וותק, מחנכת, רכזת מקצוע, מגישה לבגרות ( 6%) ועובדת כעת כ147% משרה (33 שעות בפועל, 35 – כולל תוספת האם)אה, ושחכתי – אין לי גמולי השתלמות חוץ מכפל תואר…
  השכר שלי ברוטו עמד ב9.542 ש"ח ולפי החישוב של "העוז" המלא – ארוויח 8.920 ברוטו!(ללא שעות נוספות, כמובן)אני פשוט לא מאמינה…
  מישהו יכול לעזור לי לחשב – כמה אקבל אם אמשיך לעבוד מעבר למשרה? (בתנאי שהמנהל שלי יהיה נחמד מספיק ויהיה מוכן להתעסק עם כל הלוגיסטיקה של האישורים למורים "הנדרשים" במערכת…
  תודה מראש,
  אנה

 40. שרון :

  הגבלת 100% משרה בעייתית במספר מקצועות

  במקצוע המתמטיקה למשל- כל כיתה שמורה מלמד היא משהו בסביבות 4-5 שעות לפחות , מה יעשו אם מורה קיבל לדוגמא 22 שעות פרונטליות כהגדרתם, כיתה נוספת תגדיל את משרתו מעבר למאת האחוזים, ויתור עליה משמעו משרה של 91.66 אחוזים.

 41. זיו :

  האם תוספת עוז לתמורה נחשבת לכלל הגמולים?

  אני מעיין בהסכם בסעיף 17 הדן בגמולים לבעלי תפקידים ויש שם טבלה של בעלי תפקיד והגמול הניתן עליו לפי ההסכם.
  בתוך הטבלה מצויין: "גמול אחוזיבשיעור של (…) המחושב בהתאם לכללים הקבועים בהסכמים הקיבוציים ערב חתימת הסכם זה".
  ובסוגריםי בכל סעיף מצויין במפורש: "למען הסר ספק…יכללו בבסיס החישוב גם תוספת עוז לתמורה" (שכאמור רשומה בתלוש בשורה ניפרדת).

  בסעיף קטן ג באותו סעיף 17 מצויינים רשימת גמולים שהיו עד היום (כגון: גמולי הכשרה, גמול הכנה לבגרות, פיצול וכ"ו) ושם מצויין "ללא שינוי בכללים החלים לגביהם…" ואין שום הבהרה שהבסיס לחישוב כולל גם את תוספת עוז לתמורה.

  האם יתכן שכל הגמולים האלו ינתנו רק מהשכר המשולב בלי תוספת עוז לתמורה???
  (אם כך, המשכורת של המורים לא תגדל ב- 50% כפי שהובטח, כי רכיבים משמעותיים לא נכללים בתוספת עוז לתמורה).

  יש למישהוא תובענות בנושא?

 42. חמוד :

  מורי המתמטיקה - אכלתם אותה

  הרוב המוחץ של מורי המתמטיקה עובד היום ביותר ממשרה אחת , במיוחד אם הוא ותיק ויש לו קבלות . ולכן בכל חישוב שעשיתי , המקסימום שיכול להגיע אליו מורה כזה הוא לקבל בבנק את מה שמקבל היום ללא רפורמה וללא הדפסת כרטיס מ 8 עד 16 עד 20.6 .
  בנוסף בהסכם קיימת פרצה לרעתכם :
  בכל עניין ההמרות , כתוב שלא ניתן להמיר שעות פרונטאליות בשעות פרטניות או בשעות תומכות הוראה , אבל לא רשום הכיוון הנגדי , מה שאומר שאם למנהל תהיה בעיה בשיבוץ המערכת , יכול לבקש ממורה ללמד כיתה מלאה נוספת תמורת שיפטור אותו מהלימוד בשעות פרטניות . אומנם דרוש לשם כך הסכמת המורה , אבל ביננו , כך משאירים את המורה בודד בפני מנהל לוחץ ומאיים , ובסופו של דבר המורה תמיד מתיישר עם רצונו של המנהל .
  כל עניין השעות הנוספות הוא חרטה ברטה , ללא כל זכויות .

 43. שרון :

  תשובה לחמוד-שעות פרטניות

  לא בטוחה ששעה פרטנית קלה יותר משעה פרונטלית. במיוחד אם יש למנהל הרשאה להרחיב את מספר התלמידים עד 5.
  לפעמים שעה כזו נראית כמו נצח.

  מנסה לדמיין את עדר ההורים ה"דורשים" תגבור פרטני לילדיהם במתמטיקה, לשון או אנגלית.

 44. שושי פולטין :

  האם גם ב'אופק חדש' צויין במפורש כי ...

  האם גם באופק חדש צויין במפורש כי שעה היא 60 דקות?
  שהרי שעה אקדמאית היא 45 – 50 דקות.
  אצלנו כאשר הלימודים מתקיימים בין 08:00 – 16:00 זה נחשב ל – 9 שעות.
  לפיכך שבוע העבודה יהיה 45 שעות אקדמאיות.

 45. זיו :

  השוואה פשוטה בין עוז לאופק

  לפני הרפורמות מורי היסודי עבדו במשרה 25% יותר ממורי התיכוניים.
  אחרי שתי הרפורמות מורי התיכון יעבדו 25% יותר מהיסודיים (משרה של מורה ביסודי אפשר חהגיד שהיא 4 ימים 8-16 ואילו בתיכון זה 5 ימי עבודה 8 – 16).
  כלומר, סה"כ מורי התיכוניםי עובדים יחסית ליסודיים 50% יותר מאשר לפני הרפורמות.

  האם בעוז המורים מקבלים 50% יותר תוספת מאשר מורי היסודי???
  ברור שאפילו לא רבע מזה!
  אפשרויות הקידום במשכורת באופק הוא גבוה יותר מאשר בעוז (על זה אני מקווה שאין שום חולק) ועכשו תגידו מה עדיף.

  אגב, גם בשעות שהמורים נמצאים בבתי הספר אני טוען שזה שטויתו מה הם עושים אבל גם אם נשווה תא העבודה נטו – בחטה"ב יש 23 פרונטלי + 4 פרטני ומורי התיכון יעבדו 24 + 6 פרטני.

  מישהוא יכול להסביר לי מה יתרון העוז על האופק???
  (ורק אל תכיגו לי שנות וותק בגלל שהדרגות באופק שמות את זה בכיס הקטן).

 46. חמוד :

  הנטו בבנק

  תלושי השכר של מורי היסודי כבר מוכרים לכל , וכולם הרגישו בשיפור בבנק מהטעם הפשוט שכולם עבדו במשרה אחת לפני הרפורמה .
  מן התגובות בכל מיני אתרים אני רואה שלא אכפת למורים לעבוד עד הערב בתנאי שתהיה התמורה שווה .
  היות וחלק לא מבוטל ממורי התיכוניים עבד מעל משרה , הם בוודאי לא ירגישו בשיפור לעומת המצב הקיים .
  דרך אגב
  שכל אחד יעשה סימולציה וירטואלית בעצמו אילו היה מלמד באופק חדש בבית ספר יסודי מה הייתה דרגתו ומה יקבל , יצא לפי סימולציה זו הנטו בבנק יותר גבוה מטבלאות השכר של עוז לתמורה .
  בתכלס , נטו מול נטו , אופק עדיף

 47. לזיו :

  לא ברור זה 40 ש' או 45?
  איפה בדיוק כתוב 08.00 – 17.00 ? (למי שאינו עובד ביום שישי)?

 48. שושי פולטין :

  למגיב 47

  מדובר ב 40 שעות אבל….
  העבודה היא כל יום משעה 08:00-16:00 . מורה שהיום החופשי שלו הוא לא יום ו' יעבוד כל יום משעה 08:00 – 17:00 (פרט כמובן ליום החופשי) וביום שישי 08:00 – 13:00.

  אלא מה?
  כאשר מדברים על 24 שעות היום, מדברים על שעות אקדמיות. (שהן 45-50 דקות), לעומת זאת ב'עוז לתמורה'
  מדגישים ששעה היא 60 דקות.
  כיום , בבתי ספר רבים עבודה עד 16:00 נחשבת ל – 9 שעות אקדמיות.
  ומכאן ההבדל המדובר (5X9=45 ).

 49. מתן :

  האם אפשר להגיד לדעתכם שרפורמת עוז בתמורה (לאחר שפורסמו פרטיה)נובעת ממדיניות כלכלית חברתית של הממשלה? האם יש קשר בין הרפורמה לבין מדיניות כלכלית חברתית התומכת בהפרטות או שפשוט מדובר ברפורמה עם הרעת תנאי העבודה של המורים?

 50. שושי פולטין :

  למתן (49)

  לדעתי התשובה היא חד משמעית כן!
  אין כאן אפילו רצון למשוך מורים חדשים למערכת, כי העליה בשכר של המורים החדשים היא ממש לא דרמטית, לעומת הארכת שעות העבודה המשמעותית (אשר תדרוש שעות מטפלת רבות)
  לעומת זאת אם תראה את התקציר הוא עמוס בהצטיינות מורים, הצטיינות בית הספר , חוזים אישיים, וכו' – כל אלה סממנים מובהקים של מדיניות ניאו-ליברלית (במקביל למדיניות ההפרטה הקיימת במשרד)

 51. שושי פולטין :

  רפורמה וולונטרית? רצית תפקיד - אתה מחושק!

  בסעיף ט (עמוד 4 ) רשום –
  החל משנת תשע"ג , בבית ספר בו מיושמת הרפורמה, העסקה של עובד ההוראה על פי תנאי הרפורמה תהווה תנאי סף לקבלת תפקיד המזכה בגמול תפקיד או בשעות תפקיד."
  בקיצור – אם אתה בעל תפקיד וביה"ס מצטרף לרפורמה, אין לך ברירה אלא להצטרף או לוותר על תפקידך.

 52. עופר :

  מי רוצה תפקיד????

  במצב החדש חוץ מסגנים ומנהלים שעות \גמולי תפקיד לא כ"כ אטרקטיבים
  כיון שבכל מקרה צריך לשהות 40 שעות בבית הספר
  אני למשל מחנך כיתה , יותר קל לי ללמד שעור פרונטלי מאשר לטפל בענייני הכיתה שזה כולל ישיבות מיוחדות למחנכים טיולים וכדומה
  מבחינתי התנאי הזה דופק את המערכת ולא את המורים

 53. שושי פולטין :

  לעופר, שני צדדים למטבע (התפקיד)

  זה כבר תלוי במורה במקצוע ובתפקיד. שעות תפקיד הם במקום שעות פרונטליות זה אומר לעיתים שהתפקיד דורש יותר ממה שמתגמלים עבורו, מנגד אתה לא צריך לבדוק מבחנים כך שזה תלוי!

 54. מתן :

  יתרונות הרפורמה וחסרונותיה

  מישהו יכול לכתוב בצורה ברורה את שלושת היתרונות הבולטים של הרפורמה – אם בכלל יש כאלו?
  לדעתי לרפורמה יתרון ברור רק עבור מורים שרצו לעבוד מעל 1.4 משרה וזה לא התאפשר להם. למורים שכבר עובדים בהיקף משרה של מעל משרה (לפי רצון) אין כל בשורה ברפורמה.
  וגם את שלושת החסרונות הבולטים שלה?
  לשושי (50)- לגבי משיכת מורים חדשים למערכת ייתכן ואת טועה ורק תוך כדי עבודה יגלו שהשינוי לא ממש ורוד בעקבות הרפורמה, אבל להערכתי הנשירה של מורים בשנים הראשונות לא תשתנה. מחקרים מראים כי מורים נוטשים את המערכת בשנה-שנתיים הראשונות עקב העומס והעומס לדעתי לא יקטן ברפורמה ולכן עזיבת המערכת תימשך.

 55. אלי :

  הרפורמה בעיני הסביבה

  בסביבה הקרובה אליי חושבים כעת שבעקבות הרפורמה החדשה "עוז בתמורה" המורים הולכים להתעשר חהחה. האם גם אתם מרגישים בעיני סביבתכם הקרובה כי תדמית המקצוע השתנתה פלאים?

 56. דליה :

  בקישור זה מופיע עניין פיצוי פסק דין פנסיה קרנות חדשות http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/AE536B84-6A48-4992-9FDB-B43515C703ED/133221/Dugmaot1.pdf
  מה זה?

 57. מערכת עבודה שחורה :

  דף פייסבוק חדש נגד עוז לתמורה, בעד איחוד ארגוני המורים ונגד העסקת מורים בעמותות וחברות קבלן. הרבה ביקורת על ארז ווסרמן וגם מחמאות לעבודה שחורה

  http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%97%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%A2%D7%95%D7%96-%D7%9C%D7%9C%D7%90-%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%91%D7%A2%D7%93-%D7%94%D7%A7%D7%9E%D7%AA-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F-%D7%92%D7%92-%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%9F-%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%99/175083345890925?sk=wall

 58. עופר :

  בקרנות החדשות מפרישים אחוז גבוה יותר לקרן והמעסיקים חוייבו ע"י בית הדין לעבודה לפצות את המורים , אני חושב שזה יוצא 1% מהשכר
  בקרנות הוותיקות זה לא קיים כי ההפרשה נמוכה יותר

 59. שושי פולטין :

  ערך שעה (שעת מילוי מקום וליווי תלמיד)

  סעיף 15 בהסכם מראה את החישוב לערך שעה. חישוב שביצעתי לגבי מורה מחנכת בעלת ותק של 22 שנה, מראה כי למרות העליה בשכר, ערך השעה יורד ב"עוז לתמורה".
  המשמעות של זה היא שערך שעה של מילוי מקום, במקום שעה תומכת הוראה, יפחת.
  משמעות נוספת היא לגבי תגמול עבור ליווי תלמיד. תשלום זה יפחת משתי סיבות – גם בגלל ירידה בערך שעה וגם מכיוון שהתוספת תינתן החל מהשעה 16:00 .

 60. זיו :

  שושי, את כל הזמן מוצאת עוד ועוד מינוסים בהסכם.

  עכשו את מבינה למה הכל היה בשושו וארגון המורים סרב לפרסם אלא רק את היתרונות ששלוחיו רצו בבית הספר?

  תתארי לך שהכל היה נאמר עוד בטרם חתימת ההסכם ואז אולי היה אפשר לשפר זאת?!

 61. זיו :

  שעות נוספות בעוז???

  רן ארז חוזר ומזכיר שהחתמת שעון נוכחות זה למעננו המורים על מנת ששעות מעבר לשעה 16:00 יתוגמלו (ציטוט מאתר ארגון המורים בעמוד הראשי, מאמר חדש של רן ארז).

  אני עובר על ההסכם פעם, פעמיים, שלוש ואני לא מוצא בשום מקום את נושא השעות הנוספות (כפי שיש באופק חדש).

  האם רן ארז ממשיך בשקריו כאשר הוא יודע שאין שום הסכם לגבי שעות נוספות או זה רק אני שלא מבין מה כתוב (או לא כתוב) בהסכם?!

 62. שושי פולטין :

  אכן, אין שעות נוספות!

  לזיו,
  אתה בהחלט צודק, השעות הנוספות לא מוזכרות.(רק שעות מילוי מקום).
  יש לזה השלכות מרחיקות לכת – מכיוון שתהיה סיבה טובה למורים לסרב להשתתף בכל פעילות בית ספרית מעבר לשעה 16:00 אחר הצהרים.

 63. שושי פולטין :

  שאלת "תם"

  בהמשך ל..
  רן ארז כתב:
  "מורים יחתימו שעון נוכחות, כדי ששעות נוספות מעבר לשעה 16:00, ככל שתהיינה כאלה, יתוגמלו".
  האם זה אומר שאני יכולה לכאורה לוותר על שעות נוספות (אשר כאמור במילא לא מתוגמלות…)ולא להחתים שעון נוכחות?

 64. שושי פולטין :

  הסעיף החסר (מועתק מ'אופק חדש')

  הסעיף הזה המסדיר את נושא הפעילויות הבית ספריות המתקיימות מעבר לשעות העבודה הרגילות, חסר ב'עוז לתמורה'. תקנו אותי אם אני טועה, אם במקרה זה נעלם מעיני:
  30. פעילויות בית ספריות

  (א) עובד הוראה המועסק בתנאי הרפורמה, למעט מנהל בית ספר ולמעט סגן מנהל ראשון שאינו מחנך כיתה, יהיה זכאי לתשלום תמורה עבור ביצוע פעילויות בית ספריות, כהגדרתן בסעיף-קטן (ג), בשיעור של 125% כפול ערך שעה, המחושב כאמור בסעיף ‎31 להלן, בגין מספר שעות שלא יעלה על 18 שעות בכל מחצית של שנת הלימודים.
  (ב) שעות הפעילות הבית ספרית יוקצו לעובדי ההוראה כאמור בסעיף-קטן (א), בהתאם לצרכי בית הספר. בכל מקרה, עובד הוראה לא יהיה זכאי להקצאה של יותר מ – 18 שעות פעילות בית ספרית בכל מחצית של שנת לימודים.
  (ג) פעילויות בית ספריות:
  (1) אסיפה בית ספרית כללית (עד 4 שעות במחצית);
  (2) אסיפת הורים וילדים פרטנית (עד 8 שעות במחצית);
  (3) פעילות לאחר שעות בית הספר – מסיבה נושאית, מסיבת סיום וכדו' (עד 6 שעות במחצית).
  (ד) עובד הוראה המבצע פעילות בית ספרית ביום החופשי שלו יהיה זכאי לתמורה כאמור בסעיף-קטן (א) (125%).
  (ה) עובד הוראה המבצע פעילות בית ספרית במקום שעת שהיה באותו יום יהיה זכאי לתמורה כאמור בסעיף קטן (א) (125%) ולא תשולם לו התמורה הרגילה עבור אותה שעת שהיה (100%).
  (ו) עובד הוראה המבצע פעילות בית ספרית במקום שעת שהיה באותו יום ובוחר לבצע אותה שעת שהיה ביום אחר יהיה זכאי לתמורה כאמור בסעיף-קטן (א) (125%) ובנוסף יהיה זכאי לתמורה הרגילה עבור אותה שעת שהיה (100%).
  (ז) תשלום התמורה עבור ביצוע שעות פעילות בית ספרית מותנה בדיווח של עובד ההוראה על שעות הפעילות הבית ספרית שביצע. הדיווח יהיה טעון אישור של מנהל בית הספר.
  (ח) התשלום יבוצע במשכורת החודש שלאחר החודש בו בוצעו השעות האמורות, ובתנאי שהדיווח האמור הוגש עד למועד שנקבע לצורך כך על-ידי משרד החינוך.
  (ט) בגין התמורה המשולמת עבור שעות פעילות בית-ספרית יבוצעו הפרשות לקופת גמל לא משלמת לקצבה (5% מעסיק 5% עובד) על-פי עקרונות ההסכם מיום 17.12.98.

 65. זיו :

  לשוש/י ולכולם

  ברור לך שתוספת 36 שעות נוספות זה שווה ערך לכמעט 3% למשכורת החודשית??!

  גם כך התוספת של הרפורמה היא רק 38% יותר מאשר מורה שלא מצטרף לרפורמה. ואם ניקח בחשבון שבאופק חדש יש גם שעות נוספות שערכם כ- 3% תוספת קבועה למשכורת, אני כבר לא בטוח באיזו רפורמה יש תוספת כספית מידתי גבוהה יותר, וזה עוד לפני שאני מדבר על פוטנציאל הקידום בדרגות שיש באופק (בעוז, ה- 2% המסכנים שמקבלים כתוספת דרגה אישית היא רק על המשולב. תוספת עוס לתמורה לא נחשבת בזה – בקיצור, בדיחה גרועה).

  אני כן יודע באיזו רפורמה צריך בוודאות לעבוד יותר שעות בבתי הספר!

  מה רן ארז חשב כאשר הוא חתם על ההסכם הזה?
  לא נעים לי להגיד, ווסרמן נראה צדיק לידו.

 66. שושי פולטין :

  לזיו,
  אכן, יש כאן מצב שבו השהו את תוספת עייני ואז חשבונאית מקבלים עכשיו תוספת גדולה יותר מאשר לו היו מקבלים אילו תוספת עייני כבר הייתה משולמת.
  האם אתה יכול להצביע על התאריך שבו ניתנה תוספת עייני לכלל העובדים וכמה כסף קיבלו?

 67. זיו :

  שושי.

  מועדי תוספות עייני חופפות לתוספות לכלל המגזר הקיבוצי.

  "הבעייה" שבלכ המגזר הקיבוצי, התוספת מחושבת על כלל המשכורת.
  באופק חדש, התוספת נכנסת על כלל המשכורת ( יש הרי שורה אחת בלבד).
  בעוז לתמורה מבית מדרשו של רן ארז מצויןי במפורש שזה ינתן בשורה ניפרדת ומהשכר המשולב בלבד – לא כולל תוספת עוז לתמורה.

  האם המורים מבינים שקיצצו להם את תוספת עייני?!

 68. shani :

  מספר דגשים לטובת המורים שעוברים כבר מעכשיו מסעי שכנוע בית ספריים (ומסתבר שכבר יש לא מעט כאלה)

  1..מורה המצטרף לרפורמה בפעימה ראשונה יקבל תוספת עוז לתמורה בשיעור של 15.75% בלבד ( ולא 20% כפי שמוצג בסימולציות).
  לתוספת שחיקה ותוספת עייני הוא זכאי גם ללא הצטרפות לרפורמה.

  2.מורה המצטרף בפעימה ראשונה יוסיף 6 שעות ( 2 פרטני+ 4 שהייה) אבל בנוסף ישהה בבית ספר שעה אחת נוספת עבור גמול החינוך ושעה נוספת עבור גמול בגרות (במידה וקיימים).
  סעיף ז-ח

  3. כל השעות ( 24 במקור+6 נוספות+ חינוך או בגרות ) יחושבו לפי 60 דקות לשעה.
  סעיף ז-י

  מורה מחנך (אם נתעלם מהפסקות שתמיד היו ו-2 ישיבות),ישהה בבית הספר לפחות 30% יותר(ויכול להגיע עד 50%) ומקבל בתמורה רק 15.75%.

 69. shani :

  מוסיפה לפוסט הקודם

  4. מורה שעדיין לא הגיע ל-16 גמולים (ואפילו רצוי 17), יוכל מרגע החתימה להוסיף למשכורתו רק גמול אחד בשנה.
  חשוב מאוד למורה צעיר , וחשוב אפילו יותר למורה מבוגר לקראת הפנסיה.

 70. שושי פולטין :

  ל shani

  תודה שהארת את עינינו ובכ"ז –
  אם קראת את התגובות את מבינה שאני לא מתלהבת מההסכם, אבל דווקא לגבי הפעימה הראשונה אני בעד –
  אם במילא נצטרך להכנס לרפורמה בעוד 3 שנים כחובה, אז למה לא להתחיל לקבל את תוספת השכר כבר עכשיו? (העיקרון של תוספת שעות גדולה יותר מאפיין את כל הרפורמה ולא רק את תחילתה)
  אמנם מוסיפים 6 שעות אבל אנחנו במילא נמצאים את השעות הללו – האם מחנכת לא נמצאת את תוספת השעות הללו, כולל ישיבות וחלונות?
  ולגבי פרטניות – במקצוע שלי לפחות יש הנחיית עבודת מחקר באופן פרטני, עבודה שאני עושה במילא. שעתיים פרטניות זה סביר.
  לגבי גמולים, מעטים המורים , אם בכלל, אשר עושים יותר מגמול מלא אחד (112 שעות, מחציתם עם ציון) בשנה אחת.

 71. עופר :

  לשושי

  1.הצטרפות לפעימה הראשונה תגרום לכך שהרפורמה תצליח ותעבוד , רק אם מורים יסרבו להצטרף לפעימות הראשונות יש סיכוי שהרפורמה תיפול או תשופר לטובת המורים
  2.ברגע שמורה מצטרף הוא לא יוכל לעבוד יותר מ 130% ובשנים הבאות היקף המשרה עוד ירד
  3.מי שיצטרף לא יוכל לחזור בו

 72. שושי פולטין :

  לעופר, תודה

  על ההגבלה של 130% משרה עם ההצטרפות לפעימה ראשונה , לא שמתי לב.
  לגבי הסרוב ההמוני, אני סקפטית. המורים לא צעקו עד עכשיו, האם אתה חושב שיקומו בהמוניהם לצעוק עכשיו, בדיעבד?
  צריך להאיר את העיניים, כפי שעשית עכשיו , שכל אחד ידע את המגבלות ויעשה את השיקול האישי שלו. קשה לי לקרוא בצורה המונית לאי הצטרפות, במיוחד כשההסכם הקיבוצי כבר חתום.

 73. שושי פולטין :

  עבודה מעל משרה השנה

  לעופר,
  בהמשך לתגובה הקודמת.
  מתוך "קולות" שאני שומעת, נראה לי שהשנה יהיה וויתור בנושא הזה של עבודה מעל משרה, משום שאנחנו בתחילת השנה וויתור על שעות מעל משרה ידרוש מהמערכת לגייס עוד מורים, וזו משימה בלתי אפשרית במקרים רבים, בוודאי כשאנחנו בתחילת השנה.

 74. shani :

  לשושי

  מורה בפעימה ראשונה יוסיף 6 שעות,
  אך גם כל שעה שהייתה לו הופכת ל-60 דקות. (כלומר על משרה של 24 שעות יש כאן תוספת שהייה של 6 שעות).
  שעת חינוך, שעת גמול בגרות.יש פה תוספת של כ-14 שעות נוכחות (מהם אני מורידה הפסקות וכשעתיים-שלוש שבאמת קיימנו).

  לא בטוחה שההגדרה "ממילא עשינו את זה" נכונה. גמישות המשרה בהתאם לצרכים היא חלק משמעותי בעבודת ההוראה.

 75. שמוליק :

  אסור לוותר

  לשושי,
  אם לא יכנסו עכשיו ושיעור המצטרפים יהיה נמוך יחסית יש סיכוי שיעשו שנויים קלים פה ושם.
  בכל מקרה גם אני – כמו אחרים – מחפש דרך לצאת מהפלונטר הזה.
  בישיבות התיכוניות יש לימודים עד 19:00
  איך זה מסתדר עם 8-16 ?
  מישהו ראה התיחסות כלשהיא ?

 76. רביב נאוה :

  לשני

  המשפט האחרון שלך הוא בדיוק השינוי המחשבתי שצריך להיעשות.
  גמישות המשרה בהתאם לצרכים לא תוכל להיות יותר חלק מעבודת ההוראה.
  זה שינוי קשה אבל הוא הכרחי אם רוצים להשיג את המטרות החשובות יותר: שיפור התשתיות, חיזוק מעמד המורה, צמצום מספר התלמידים בכיתה וכל היתר.

  אי אפשר להתלונן שהמורים לוקחים עבודה הביתה וגם להמשיך ולדרוש "גמישות במשרה". לא עובד.
  כל עוד לא משלימים עם זה, אין טעם בכלל להיכנס לפרטי הרפורמה (שחלק מהם בעייתיים כשלעצמם).

 77. רביב נאוה :

  שני - ועוד משהו בקשר לחישוב

  מורה בפעימה הראשונה יידרש ל-30 שעות נוכחות, כולל שעות החינוך וגמולי הבגרות, שנכללים בתוך 24 שעות המשרה ולא בנוסף אליהם.

  חישוב פשוט מראה שמורה בפעימה הראשונה ישהה בבי"ס 6 שעות כל יום, 5 ימים בשבוע. כמה שהית לפני, שזה מוסיף לך 14 שעות? את הרי לא הלכת הביתה כל יום ב-12:30.

 78. shani :

  לנאוה

  כמחנך במשרה של 24 שעות. ירדו לי 3 שעות גמול חינוך ושלוש שעות גמול הכנה לבגרות.
  הוספתי 2 ישיבות( צוות וחינוך).

  סה"כ 20 שעות של 45 דקות (נכון, יש תמיד הפסקות ותמיד עבודה נוספת כמחנך או מורה מקצועי, ואת זה נוהגת לסגור בשעת חלון).

  בתקופות מסוימות עמוס, אך בסוף השנה לדוגמא, לא היתה סיבה להישאר. זו הגמישות הקיימת.

  מעבר ל-30 שעות של 60 דקות, כמה מוסיף לך ? אצלי זה המון, הרבה יותר מ-15.75 % שאקבל.

 79. שושי פולטין :

  לשני

  כפי שאמרתי כבר בכל מקרה תוספת השכר ב % פחותה בהרבה מתוספת השעות ב % ץ
  לי לדוגמא בסיס המשרה הוא 20 שעות (כולל שעות גיל) של שעות אקדמאיות ובעוז לתמורה מלא 36 שעות של 60 דקות. עשיתי חישוב ומצאתי שהעליה בשעות תהיה כ 100% תוספת, עבור תוספת בשכר של 42% .

 80. שמוליק :

  האם אין עוז בטכנולוגי ?

  לפי ההסכם 7 ח 2 ב מורה עם השכלה טכנולוגית ומלמד את המקצוע שלו לא נכנס לעוז. האם הבנתי נכון ?

 81. זיו :

  למורים בעלי שעות גיל.

  מורה עם 4 שעות גיל שבסיס המשרה שלו הוא 20 שעות, הרי 1.4% משרה זה 28 שעות. נקודה.
  ברפורמה הוא יצטרך לתת 36 שעות של 60 דקות במשך כל השנה כולל תקופת הבגרויות וימי פעילות חוץ בית ספרית.
  בשני המקים הוא ירוויח אותו הדבר.

  מה עדיף?!

 82. זיו :

  פעימה ראשונה בעוז.

  לכאורה זה כדאי, הרי במילא כמעט לא מוסיפים כלום ובמיחא בסוף כולם יכנסו בכפייה.

  זה כל הסיפור!!!

  כמו בתורת המשחקים דילמת האסיר. כאשר כל אחד חושב על עצמו כולם מפסידים אם כולם יחשבו על המטרה, כולם ירוויחו.

  ההצטרפות לפעימה הראשונה זה המבחן של רן ארז ולכן היא נראית כזאת מתוקה.

  אם הרבה מהמורים יצטרפו, הרי זו המאת אימון ברן ארז וחתימה על הסכמה מרצון (ולא מכפיה!!) להצטרפות לרפורמה המלאה.
  אם אף מורה לא יצטרף מרצון, תיהיה לרן ארז ולארגון המורים בעייה לא קטנה בלכפות על כולם תא הרפורמה עוד 3 שנים!

 83. שושי פולטין :

  לזיו,

  אתה לא צודק בדבר אחד –
  20 שעות + 8 שעות זה אומר שהוספת 8 שעות מול כיתה, בעוד שתוספת השעות בעוז לתמורה הן פרטניות+ שהייה וזה ממש לא אותו דבר. בשעות מול כיתה זה אומר עוד מבחנים, עוד ישיבות….

 84. זיו :

  לשושי, נכון ולא נכון.

  8 שעות תוספת זה לא 8 מול כיתה אלא "בערך" 6 מול כיתה ( יש גמולי בגרות).
  וגם בישיבות זה לא בהכרח מוסיף כי במילא יושבים בישיבה של השכבה, אבל זה "הכסף הקטן".
  בל נשכח שבעוז יש הוספה של 6 שעות פרטני שאני אישית מעדיף פרונטלי על פרטני).

  אבל הנקודה היא לא שעה לפה שעה לשם, הפואנטה היא "כל החבילה" שניתנת לבעל שעות גיל בעוז לתמורה(הוא כבר לא צעיר) לבין התוספת ההרבה יותר קטנה שיש בעולם הישן על מנת להגיע לאותה מזכורת.

  אגב, משרה של 1.4% תתן יותר משכורת בכל קונסיטלציה מאשר עוז לתמורה עם 42% תוספת בשורה ניפרדת.

 85. רביב נאוה :

  שני,את מתבלבלת ומבלבלת

  כל הפלפולים סביב הארכת השעה ל-60 דקות גובלים באחיזת עיניים.

  בפעימה הראשונה מורה כפי שתיארת תעבוד כל יום מ-8:00 עד 14:00 (או 8:30-14:30). במסגרת השעות האלה היא תעביר 20 שיעורים בכיתה (באורך של 45 דקות) ושני שיעורים פרטניים באורך 60 דקות. עוד במסגרת הזמן הזה היא תעשה דברים שעד עכשיו לא שולם לה עבורם: תורנות בהפסקה, למשל, שיחות עם תלמידים, עבודת ניירת ואם יישאר לה זמן גם בדיקת מבחנים והכנת שיעורים. כנראה שלא יישאר לה והיא תמשיך לעשות את זה בבית כמו שהיה עד היום ותקבל תוספת של 15%. לא נשמע לי כמו סוף העולם.

  גם לגבי הגמולים כדאי לומר דברים כהווייתם: גמול בגרות וגמול חינוך הם לא פרס או פיצוי למורה שהסכים לקחת על עצמו תפקיד. הם תשלום על עבודה. הרעיון להכניס את העבודה הזאת במסגרת שעות העבודה בביה"ס הוא רעיון נכון, גם אם היישום שלו יהיה מסובך, לפחות בשלב הראשון. העובדה שזה בא על חשבון שעות פרונטליות היא לטובת המורים.

 86. שושי פולטין :

  רביב,
  ההמצאה של 60 דקות היא לא המצאה שלי, היא מודגשת בעוז לתמורה שוב ושוב "למען הסר ספק" בעוד רן ארז דיבר בכנסים על שעות אקדמאיות ולא בכדי. נכון להיום בבית ספרנו שהות של 08:00 – 16:00 נחשבת ל – 9 שעות ולא ל- 8 ולכן יש לזה משמעות של הרעה בתנאים!
  לגבי שעות הגמול הנכללות בתוך המשרה, דעתי כדעתך. אין לנו שום ויכוח. תוספת שעות פרטניות, גם היא אני נותנת והרבה אבל לא באופן שווה – כל שבוע כל השנה. ישנן תקופות שאני נותנת המון וישנן תקופות שבכלל לא, לפי הצרכים ולכן העניין של הגמישות הוא קריטי. "עוז לתמורה" מכניס אותנו לסד של שעות, כאשר הגמישות יכולה להיות במהלך החודש, בהתאם לישיבות ותלויה במנהל. זה בעייתי.

 87. שושי פולטין :

  לזיו

  בהנחה של תוספת 42% לשכר (מבלי להתחשב בתוספת עייני), האם 100% משרה ב'עוז' , לא אמורה להשתוות ל 1.4% בעולם הישן?
  תוכל לומר לי על מה מתבססת טענתך שהשכר יורד?
  אגב, אחת ההצעות של רן ארז לאמהות שלא רוצות לעבור ל'עוז' מלא , בגלל נושא המטפלת הוא לעבור למשרה חלקית.
  מעניין האם גם כאן יש הטבה/הרעה בשכר.
  מה דעתך?

 88. זיו :

  לשושי.

  ראשית, תוספת עייני ושחיקה היא בוודאות רק על הבסיס בלי עוז לתמורה ובניגוד למורים באופק חדש.
  כלומר, מורה שבעולם הישן עובד 1.4% יקבל את תוספת עייני על כלל 1.4% המשרה שלו וזה כבר עודעוד 3-4 אחוזים.

  מקריאת ההסכם, לא ברור לי האם הגמולים הכשרה, בגרות ופיצול יכללו עם תוספת עוז לתמורה או רק על היסוד וזה כבר סעיף נכבד מהמשכורת.

  ולגבי מורות אימהות? ברור שהם ינזקו וחזק!
  אם ברור לכולם ששכר השעה יורד – והרבה, הרי ברור שמי שתעבוד אותו מספר שעות ( להוריד משרה כהגדרת רן ארז) תקבל פחות משכורת מאשר בעולם הישן.

  אייך נאמר והודגש מספר פעמים ע"י שלוחי ארגון המורים: " אי פגיעה בזכויות העבר".
  פחחחחח…

  אגב, יש כאלו שטוענים בעד הרפורמה שאומנם שכר השעה יורד, אך תמהיל השעות הוא יותר קל מאשר 1.4% משרה או לחילופין שקשה לעבוד 1.4% משרה פרונטלי בכיתה (כולל גמולים).
  שתי הטענות האלו לא מחזיקים מיים אם מורה תאלץ להוריד לחצי משרה בגלל אי רצונה לסיים מאוחר בגלל מטפלת לילדים או צהרון שעולה הרבה מעבר למשכורתה.

  אותה מורה במילא לא עובדת הרבה שעות שזה משמעותי תמהיל השעות או קושי של מספר רב של פרונטלי, לעומת זאת שכרה ירד להערכתי ב-30% לפחות.
  (בל נשכח. שעה = 60 דקות).

 89. שושי פולטין :

  "תוספת משמעותית של שעות הוראה פרונטלית"

  בפרסום להסכם "עוז לתמורה" – באנר קופץ – נאמר ב"יתרונות לתלמיד" –
  תוספת משמעותית של שעות הוראה פרונטלית.
  האם מישהו יודע על מה סעיף זה מתבסס?

 90. שושי פולטין :

  קישור לפרסום הנ"ל

  http://www.cna.co.il/org/minisite_to/to_minisite.html

 91. shani :

  משרת אם בעוז לתמורה

  לפי עמוד 32 בהסכם, גם תוספת 10% שקבלו אמהות לילדים עד גיל 14, היא רק על השכר המשולב.

  על משרה של 38.5 שהיא משרה של 96.25% למורה שאינה אם, יכירו למורה אם כמשרה של 103.25%, כלומר הפרש של 7%, אם נכפול זאת ב"כאילו " תוספת:
  7*1.42=9.94% נקבל בקירוב את 10% מהעולם הישן.

  באותו אופן בדקתי גם עבור מספר שעות שונה בטבלה.

  תקנו אותי אם אני טועה…

 92. נטע :

  עצומה

  http://www.atzuma.co.il/morim21
  אולי יזיז משהו בהד התקשורתי.
  גשו וחתמו

 93. איציק רייכר :

  חשוב לדעת האם מורה מעל גיל 55 שמשרתו 20 ש"ש ,מעוניין להפחית את היקף משרתו .האם הפחתת השעות הפרונטליות יהיו מתוך ה20 ש"ש.
  מדוע לא יופחתו עוד שעתיים ממורה שעבר את גיל 60.
  כמו כן מדוע אין יחסיות של שעות תומכות הוראה ופרטיות למורה וותיק.

 94. אסתי .ב. :

  אני כבר 3 שנים בעוז ותמורה ,ולדעתי זוהי ממש הפרזה מוגזמת בכמות שעות הפרטניות וגם בשעות השהייה.לא הגיוני לשהות בבהס רב היום , לבא הביתה ולהתחיל לבדוק מבחנים להכין שעורים…למרות שיש חדר בבית ספרנו ללמידה. אני מזכירה שגם אנו בני אדם ולא רובוטים ,"עכשיו שב להכין שיעור" .
  מספיק להוסיף 3 ש פרטניות ו3-4 ש שהייה. רב המוחלט של שעות ההכנה מתבצעות בבית ,בזמן ובשקט המתאים . וכך יוצא שהשעות שהייה מתבזבזות , מורים נחים , ישנים , משחקים במחשב, מתבטלים…ועוד . לא חבל??? אני יודעת שהחוזה הוא לעוד שנתיים. אבל חכם עיניו בראשו וכבר צריך עכשיו להתכונן לבדוק את השטח את תחושות המורים ולשנות בהתאם את התנאים.
  [החוזה באופק קצת יותר ראלי לביצוע…]
  תודה .

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.