חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

עוז לתמורה – הרפורמה וולונטארית רק עד ספטמבר 2014

נושאים זכויות עובדים ותעסוקה, חדשות, חינוך ותרבות ב 3.07.11 6:02

מורה שנכח במפגש מורים עם נציגי ארגון המורים, מדווח ומביא מידע חדש. בדיווח נטען שתוספת העלייה בדרגה אינה 2% אלא עד 10% לכל דרגה [עפ"י מידע רשמי – אכן 2%] , הבונוסים מתאפשרים מתוך תוספת תקציבית שהעניקה הממשלה מתוך רצון לקדם את סדר היום שלה, הממשלה התעקשה על וולונטאריות זמנית בלבד בהצטרפות להסכם


סיכום פגישה עם נורית ולנסי בנושא 'עוז לתמורה', 20.6.2011

להלן סיכום כמיטב זכרוני של תשובותיה של נורית ולנסי לשאלות שעלו בדיון. לא חזרתי על עיקרי הרפורמה כפי שהוצגו באתר המורים ב-2.6: כדאי לקרוא אותם לפני הסיכום שלהלן.

טרמינולוגיה: 'שעות פרטניות' – 6 שעות של עבודה עם תלמיד אחד עד שלושה. 'שעות תומכות הוראה' – 10 שעות שמתוכן יוקדשו 2 להשתלמויות, 2 לישיבות, 1 לקבלת הורים ו-5 לעבודה אישית של המורה על הכנת השיעורים, בדיקת עבודות ומבחנים וכו'.

הערה כללית – ההסכם עדיין לא נסגר, ויש כעת עבודה על הנקודות הקטנות, למשל טבלאות היקפי משרה למיניהן.

ההצטרפות לרפורמה – ולנסי חידדה את אי-הבהירות שבפרסום הארגון: החל מתשע"ה ההצטרפות ל'עוז לתמורה' הינה חובה על כל המורים בבתי הספר העל-יסודיים. לא תידרש הסכמה של רוב מסוים של המורים, ולא תתאפשר בחירה בהישארות ב'עולם הישן'.

הדרך היחידה של מורה להישאר ב'עולם הישן' החל מתשע"ה תהיה דרך ועדת חריגים שבה ישבו גם נציגי הארגון.

הבחירה העומדת בפני המורים בכל בי"ס היא רק לגבי מועד ההצטרפות, בין תשע"ב לתשע"ה.

לדבריה הממשלה התעקשה על עניין זה, ובעיניה זה מובן מפני שלא ניתן להחזיק שתי מערכות העסקה שונות במקביל לאורך זמן.

בונוסים שנתיים למצטיינים – לא ברור עדיין מהו מנגנון ההערכה שיקבע מיהם המורים המצטיינים: מהם הקריטריונים ומי יעריך את המורים. ראמ"ה עובדים על מודל בשיתוף הארגון, ובמידה והארגון לא יהיה מרוצה ממנו הוא יתנגד לבונוסים ויבקש שהכסף יופנה לאפיק אחר, אף במחיר ויתור על התוספת. בשנה הקרובה יינתן מענק אחיד לכל המורים מאחר ולא קיים עדיין מודל ההערכה (כ-2000 ₪ למורה).

הרקע לבונוסים הוא שבשלב מאוחר במו"מ, שר החינוך הקצה תוספת תקציבית מעבר למסגרת התקציב שהוקצתה לרפורמה בעת חתימת הסכם ההבנות וזאת כדי לקדם את האג'נדה שלו/של ראש הממשלה.

לא היה ברור באיזו מידה הארגון אכן יוכל להתנגד לרכיב זה במידה ולא תהיה הסכמה לגבי מנגנון ההערכה – האם הרפורמה עדיין תהיה בתוקף או שמא הממשלה תוכל לבטלה?

תוספות הוותק – תוספות הוותק תישארנה בעינן. למשל, מורה בעל תואר ראשון יקבל תוספת של של 5% לשכר הבסיס בכל אחת מ-7 השנים הראשונות, 2% לכל שנה נוספת וכו' עד לתקרה של 114%.

מסלולי קריירה – יוגדרו ארבע דרגות שכר, שההתקדמות ביניהן בהתאם לניקוד שיצטבר ויישמר לאורך השנים עפ"י מילוי תפקידים שונים והצטיינות. ככל הנראה התוספת תהיה של עד 10% לשכר הבסיס לכל דרגה.

הניקוד יצטבר עבור מורה מרגע כניסתו לרפורמה, ללא התחשבות בתפקידים שמילא בעבר.

משרת אם, שעות וגמולי בגרות, שעות מחנך וכו' – מנגנונים שונים אלו ישארו ללא שינוי, כאשר בנוסף להם יתווספו שעות פרטניות ושעות תומכות בהתאם להיקף המשרה.

למשל, מחנך במשרה מלאה המחויב ללמד כיום 21 שעות פרונטליות (20 שעות 'רגילות' + שעת חינוך) ובנוסף מקבל גמול חינוך, ימשיך ללמד באותו היקף ולקבל את אותו גמול, אלא שבהתאם למשרתו המלאה ילמד בנוסף 6 שעות פרטניות וכן יעבוד בביה"ס 10 שעות תומכות נוספות.

במקרה של מורה במשרת אם המלמדת 19 שעות ומקבלת גמול של 10%, הגמול והיקף השעות ישמרו והיקף השעות הפרטניות והתומכות יותאמו להיקף המשרה של 19/24.

חטיבות הביניים – ההסכם הנוכחי הוא עבור העל-יסודיים. לדברי ולנסי יש סיכום או הסכמה עם האוצר כי עם חתימת ההסכם תתחיל העבודה על ההסכם לחטיבות הביניים, ולדבריה יש אף הידברות בנושא מול הסתדרות המורים. בתשובה לשאלה האם בי"ס שש שנתי יוכל להיכנס לרפורמה על כל שש שכבותיו לא ניתנה תשובה ברורה. השתמע שהיא חושבת שאם ביה"ס בבעלות אחת יהיה פשוט יותר ליישם את ההסכם בכל השכבות.

לא עלתה השאלה מה יקרה עם מורים המלמדים בשש שנתי גם בחטיבת הביניים וגם בתיכון במידה ורק התיכון יצטרף לרפורמה.

בינוי – אמורות להיבנות פינות עבודה ביחס של אחת לכל שני מורים.

מה יקרה אם הבינוי לא יושלם בזמן? – מחד נאמר שפינות העבודה הן תנאי הכרחי לרפורמה. מאידך, השתמע גם מדברי ולנסי שבתקופת ההטמעה, במידה ובבי"ס מסוים לא יהיו פינות עבודה הרי שהמורים לא יחויבו לבצע את 5 שעות העבודה העצמית (כחלק מ-10 השעות התומכות) בביה"ס.

גודל כיתות – נושא גודל הכיתות לא סוכם במו"מ. לדברי ולנסי מדובר בלקח מהשביתה הגדולה – בעקבות השביתה ניתנה התחייבות שלטונית להקטין את הכיתות, אך הכסף שהועבר לרשויות לא הגיע בסופו של דבר ליעדו והכיתות לא הוקטנו. לאור זאת העדיפו בארגון המורים להתמקד בהיבט הפרופסיונלי של שכר מורים ולא בגודל הכיתות.

יש לציין שבהסכם ההבנות הקטנת גודל הכיתות כן נכללה, ובפגישה עם ועדי מורים לפני מספר חודשים אמר רן ארז שניתנה התחייבות שלטונית לירידה ל-32 תלמידים בכתה תוך עשור, והיעד הסופי הוא 24 בכתה.

משרה שמעל 100% – מאחר וכעת משרה מלאה מוגדרת כ-40 שעות, לא ניתן באופן חוקי להגדיר משרה של למעלה מ-100% במקום עבודה על פי חוק שעות עבודה ומנוחה. למרות זאת, יתאפשר לעבוד במספר מקומות (בבעלויות שונות) כך שבכל מקום המשרה תהיה קטנה מ-100% אך הסה"כ יעלה על היקף זה.

לדברי ולנסי הרציונל הוא שמורים שהיקף משרתם יקטן יפוצו בעקיפין בכך שהשכר עולה, כלומר כעת צריך לעבוד פחות באותו היקף משרה כדי להגיע לאותה משכורת.

מה יקרה עם ישיבות ציונים / ישיבות צוות אחה"צ/ השתלמויות? – ניתנו שתי תשובות משלימות: 1. תתאפשר גמישות בשימוש בשעון הנוכחות לשעות תומכות ההוראה, במובן זה שאם למשל מקיימים שעות אחה"צ אז הן יקוזזו משעות אחרות בין 8:00 ל-16:00 בהן צריך היה להחתים כרטיס. 2. באופן רחב יותר, הרפורמה תדרוש שינוי סדרי עבודה בביה"ס, כך שהמשימות תומכות ההוראה אכן תתבצענה בשעות הבוקר והצהרים. לדוגמא, הזמנת הורים וקיום ישיבות ציונים באופן פרוש בשעות הבוקר והצהריים, בלי גלישה לאחה"צ.

האם כוחם של המנהלים יגדל בעקבות הרפורמה? – לדברי ולנסי השפעתם על תהליכי פיטורין תחלש מאחר וכעת בכל ההליכים של תהליך הפיטורין ישתתף נציג של הארגון.

בהקשר של קביעת המצטיינים בכל בי"ס, לא ברור מה תהיה מידת ההשפעה של המנהל.

מה יקרה לפנסיה של מורים שכבר במערכת? – באופן גס הפנסיה משקפת את ההשתכרות במהלך כל שלבי הקריירה ולכן הגידול בשכר כעת ישפיע על החלק היחסי של הפנסיה שהופרש מאז הרפורמה. כלומר, הפנסיה של מורים ותיקים יחסית תתבסס בעיקר על תקופת עבודתם ב'עולם הישן' ולהפך.

מה יקרה למורים עם פנסיה תקציבית? – התוספת החד פעמית תעלה עבור מורים רבים על תקרת הגידול בשכר המתאפשרת במסגרת הקרנות הותיקות. לכן, במקרים כאלו עודפי הסכומים שאמורים להיות פנסיוניים יופרשו במידת הצורך לקרנות חדשות, כך שהגידול החד פעמי בשכר לא אמור "ללכת לאיבוד".

הרחבת תקרת גמול ההשתלמות – תתאפשר צבירה של עד 18 גמולי השתלמות במקום 16 עד כה. מורים שבתיקם האישי הוזנו מעל 16 עד היום יוכלו "לשלוף מהמגירה" מיידית גמול אחד אך לא שניים.

מינימום משרה – כדי להצטרף ל'עוז לתמורה' חייבים מינימום 1/3 משרה (יש לציין שגם כיום 1/3 משרה הוא המינימום הנדרש לצורך צבירת וותק). לא ברור האם הכוונה להצטרפות הוולונטרית בשנים הקרובות או שלמעשה החל מתשע"ה לא תתאפשר עבודה בפחות מ-1/3 משרה.

כתב את הדיווח: המורה איל

(השם המלא שמור במערכת)

נערך על ידי דליה
תגיות: , , , , ,

66 תגובות

 1. איתי :

  1. ראיתי במו עיני מסמך סיכום של כנס אחר ובו מופיע המספר 2% כתוספת דרגה.

  זהו הבדל משמעותי ביותר. 2% זה ביזיון, 10 אחוז זה מכובד.

  אין למורים ברירה אלא לדרוש תשובות ברורות בעניין מארגון המורים.

  2. הממשלה התעקשה על וולונטריות? זה בהחלט יכול להיות תירוץ מספק לכך שזה חלק מן ההסכם.

  באותה מידה ניתן להשתמש באותו תירוץ כדי להסביר את ההסכמה לשעון, את ההסכמה לחוזים אישיים, את ההסכמה לשכר דיפרנציאלי, ואת ההסכמה לירידת התוספת מ-60% שהיו במקור ל-42% בלבד.

  בהיעדר הסכם, ובהיעדר סיכוי שתעלה פה לשלטון ממשלה סוציאל-דמוקרטית בזמן הקרוב, שכר המורים נשחק ונשחק, ויכול להיות שלא היתה ברירה לרן ארז אלא להיכנע להסכם כפייה.

  זה לא יכול להיות תירוץ לכך שמאז דצמבר 2010 ארגון המורים פשוט מרמה את חבריו ומשווק את הרפורמה כוולונטרית.

 2. עופר :

  מסקנות ושאלות נוספות

  מסקנות ושאלות נוספות
  רן ארז מיצה עד תום את האמרה
  "אמרתי את האמת אבל לא את כל האמת"(לגבי חובת ההצטרפות)
  אצל אנשים הגונים זו רמאות
  רשימת שאלות לא פתורות ובעיות
  *שעון נוכחות
  *ירידת ערך השעה
  *שעות גמולים (בגרות וחינוך) הופכות לשעות שהיה
  *מה נחשב שעור ברפורמה (45 דקות או 60 דקות)
  *מה עולה בגורלם של מורים העובדים מעל משרה וחצי
  אני קורא לא מעט פעמים שהאוצר ממתעקש על תנאי כזה או אחר , ארגון עובדים נורמלי היה מגלה התחשבות ברצון של העובדים ולא של המעסיק

 3. זיו :

  תגובות:

  א. אני הבאתי את הפוסט המדבר על עליית דרגות בשיעור של 2% בלבד. (בינתיים שמעתי ממורה אחר שהיה בכנס שמדובר על שני דרגות של 8%). הפוסט שלי נשען על כנס עם נציג הארגון בבתי ספר שנכנס לרפורמה המלאה בשנה הבאה. התאריך של כותב הפוסט הנוכחי הוא קצת יותר מאוחר. היתכן שיש שינוי בדברים האלה???
  בין השורות אני קורא שגם נורית ולנסי לא סגורה בדיוק מה תיהיה התוספת. אני מנחש שזה עדיין לא סגור כלל (יופי של רפורמה).
  זו דוגמה שחבל שהדיונים מתנהלים בחשאיות ולא ניתן למורים להגיד דברם. דווקא המורים יכולים להעיר ולהאיר את עיני נציגיו – כמו במקרה הזה.

  ב. בפוסט מוזכר שוב הנושא של 8:00 – 16:00 ולמרות שבסוף הינך מסייג שהנושא עדיי ןלא ברור, זה בדיוק מה שמדאיג!
  הכיצד נושא כזה א"ב בנושא הרפורמה עדיי ןלא סגור? אותי זה מדאיג. ומאוד.

  ג. יופי של מתמטיקה מפמפם לנו רן ארז וגם נורית ולנסי פה בפוסט, אך שורה אחרונה: האם שעות גמול הופכים לשהייה, או לא? הכיצד יתכן שנושא כל כך חשוב וטרווילי עדיין "לא ידוע"?!

  ד. לעניין הכפיה: להגיד על רן ארז שאמר אמת אך לא את כל האמת – זה שקר.
  בכנסים של ארגון המורים שהשתתפתי בכמה מהם עם נציגים שונים, תמיד ענו לי לקושיות בטענה: "אם לא טוב לך, תמיד הינך יכול לא להצטרף" ובזה הם השתיקו אותי ואת חברי המורים.
  עכשו מתברר שמדובר הייתה רק בטקטיקה על מנת להשתיק את ההתנגדות ולא היה להם כוונה בכלל לקיים את זה.

  ה. פנסיה:
  אני קורא בן השורות שלחישוב הפנסיה יתקיים אותו מנגנון כמו באופק חדש ( מטעמים מובנים זה לא נאמר במפורש, אך זה נראה כך על סמך מה שכן נאמר). וולנסי מזכירה שאם המשכורת תגדל אז גם הפנסיה תגדל – בלי לפרט. אך היא לא מציינת שאם המשכורת תקטן כגון מורים שעבדו מעל משרה – וזה לא מעט, או מורים שירצו להישאר באותו הקף שעות – אז המשכורת תקטן ובהתאם גם הפנסיה.
  בנוסף, אני וארגון המורים צעקנו שיש מורים (ביחוד הוותיקים) שיפגעו משינוי הפנסיה ( בגלל חוסר עדכון על התקופה הראשונה) עתה פתאום אף מילה בנושא.
  מתאים לשיטת השושו.

  ו. מורות אם יוכלו לצאת מישיבות והשתלמויות רבע שעה קודם? מי שמבין את האבסורד בכך, יבין שגם בעוז (כמו באופק) מורות אם מאבדות מאחוזי הזכאות שלהן.
  כמו באופק, על הנייר הכל נראה ניפךא. בשטח יתבררו כל האסונות – אבל זה יהיה מאוחר.

  סיכום: הארגון מתנהג יותר גרוע מהסתדרות המורים בנושא "הגילוי הנאות" ואם נתייחס ביחוד לסעיפים הראשונים שלי בתגובה – העניין שהדברים "לא סגורים" במקרה הטוב או "סגורים אך לא לפרסום" במקרה היותר גרוע, מעוררים הרבה סימני שאלה גם בהבטחות הארגון ועוד יותר בכדאיות ההצטרפות לרפורמה.

 4. מערכת עבודה שחורה :

  זיו, שלח בבקשה למערכת את סיכום הכנס שבו הוזכרו 2% תוספת כדי שיהיה ברור שיש פה מקורות מידע סותרים באותה רמת אמינות ולא מסמך רשמי מול שמועות הפחדה.

 5. בנדנה :

  מישהו אמר :הצטרפות מרצון? מיהו?

  הצחקתם אותו.

 6. איתי :

  שעות גמולים הופכות לשעות שהיה

  הדברים נאמרו במפורש כבר בכנס מנהלים בפברואר

  http://www.blacklabor.org/?p=27834

  וראה במיוחד סעיף 6.

  אין פה הסתרה והונאה. יש פה מצב שאומרים למורים את כל האמת ורבים מהם לא קולטים את המשמעות שלה. מחנך ומי שאינו מחנך (כשכל התנאים האחרים שווים) ישהו בבי"ס בדיוק אותו מספר שעות.

  כל הפואנטה ברפורמה היא העברת עבודה מהבית אל כותלי ביה"ס.

  מורה שמכין לבגרות עובד יותר קשה בפעילות תומכת הוראה, מחנך כיתה צריך לטפל בבעיות אישיות של תלמידים ובנושאים חינוכיים-חברתיים של כלל הכיתה. לכן הורידו ממנו עול הוראה.

  את הפעילות הזו הוא אמור לעשות כעת מפינת העבודה האישית שלו, ולכן לעבוד פחות שעות בבית (כשאיש לא משלם לו, וזו אפליה לרעה של המשקיענים).

  העיקרון הזה הוא עיקרון טוב ונכון, הבעיה היא ביישום:

  1. האם המורה מקבל פיצוי הולם על הפגיעה בגמישות שעות העבודה? זה עניין סובייקטיבי ותלוי מאוד במורה. יש כאלו שהגמישות חשובה להם מאוד (למשל הורים לילדים קטנים) ואחרים יעדיפו דווקא מצב שבו יש מינימום עבודה מהבית.

  2. כל עוד אין פינות עבודה ונהלי עבודה שמאפשרים למורה להתרכז בעבודתו, השהות בביה"ס היא בזבוז זמן, ואת העבודה האמיתית יעשו בבית, וכך תהיה תוספת גדולה לעומס העבודה הכולל (כפי שהוכיח מחקר ההערכה המעצבת בנושא אופק חדש).

 7. זיו :

  למערכת עבודה שחורה.

  מקורות המידע סותרים בגלל שארגון המורים עצמו עוד לא סגור על זה – לכן כל פעם הנתנוים משתנים.

  שים לב שגם נורית וולנסי ( נציגת הנהלה!) לא יודעת בדיוק כמה תיהיה תוספת לכל דרגה.
  פלא שכל נציג ארגון אומר משהוא אחר בכנסים?!

  והמסקנה שלי מכל הנאמר פה, שאי אפשר לסמוך על אף נציג ועל דבריו בלי הסכם חתום. כל כנס אומרים באופן רשמי(!!) דברים אחרים.

  ראה את נושא הוולונטריות כמשל…

 8. איתי :

  מאוד יכול להיות שנציגים רשמיים ואפילו בכירים בארגון המורים מוכרים למורים *** מבלי דעת ולא מתוך כוונה להונאה *** דברים שאין להם שום כיסוי.

  חבל שאין יישור קו בין הנציגים כדי שלא יובטחו הבטחות שווא. אם מבטיחים "עד 10%" ובחדרי המו"מ מדברים על 2-3 זו בעיה.

  גם כאן באתר הזה הובאו שוב ושוב דיווחים על כך שהרפורמה היא וולונטריות. אנחנו היינו שותפים מבלי דעת להטעיית המורים.

  לכן זה לא ממש תקין שההצבעות בבתי ספר מתקיימות לפני שפרטים כל כך מהותיים נסגרים/נחשפים.

  ההבדל בין 8% ל-40% למקסימום תוספת דרגה הוא אדיר והוא יכול לעשות את ההבדל בין רפורמה שמשתלמת למורה לרפורמה שלא משתלמת.

  ועוד לא הזכרנו את הנושא של קיום מכסות לכל דרגה (ביקורת שהיתה על האופק).

 9. בנדנה :

  האירגון מסתיר דברים ומעניין מדוע

  מספר הסברים יכולים להיות לכך, אך אחת מהן היא שההסכם כל כך גרוע עד שאין לאיש מבין מנהלי האירגון סחורה טובה להציע. זה בדיוק מה שקורה למי שלא מנהל את העניינים בשקיפות, אך מי שבאירגון המורים חשב להונות את המורים טעה ובגדול.
  אנא-פרסמו את רשימת בתי הספר שעומדים בתור להיכנס לפיילוט .או שמא אולי גם זה מידע מסווג, כמו האמת לגבי הפצצה האיראנית, להבדיל?
  העובדה היא שעד כה שום מורה לא קיבל שום מידע אמיתי רק אומרת שהאירגון מנהול בצורה גרועה אף ממדינות טוטליטאריות וכי השקרים בדבר ההצטרםות שלא בכפיה כבר ידועים לכל.
  שוב:מיהם בתי הספר שהצטרפו לפיילוט?

 10. זיו :

  איתי,

  זה לא רק עניין הדרגות.

  המורים לא יודעים ששעות גמול הופכות לשעות שהות ( שים לב שזה מוסתר היטב היטב בתוך "עוגה" שאומרת לכאורה אחרת).

  המורים לא יודעים מה זה 40 שעות (גם זה לא נאמר בפירוש בניגוד לאופק).

  אף אחד לא מדבר על הפנסיה ( ראית איך ולנסי התחמקה מלהתייחס לנושא…) וכ"ו.

  רב הסמוי על הגלוי. רק את הצופרים פירסמו.
  (אגב, פתאום גובה הדרגות פורסמו, וגם רק לאחר שהעליתי את הנושא, ועדיין הוא בסימן שאלה – העיקר עשו מזה כותרת).

 11. זיו :

  לבנדנה.

  יש בתי ספר שמצטרפים לפיילוט במלואי, אני אישית יודע על שניים מהם.

  המנהל החתים את המורים על הסכמה תוך פיזור הבטחות שלא כולן נכונות. כל מורה אומר: אם המורה השני חותם אז כנראה זה טוב וגם הוא חותם ( המנהל מדווח שכולם חוץ ממך חותמים ועל כן כדי לא להיות יוצא דופן ובמילא אומרים לך שזה לא יעזור, אז גם אתה חותם).
  אני יודע על אחד משני הבתי ספר שיש להם מאה אחוז חתימת מורים.
  אני גם יודע שבשיחות סגורות המורים לא שלימים עם זה.

  לסיכום:
  אני מאמין שיש לארגון מספיק בתי ספר הרוצים להיכנס, אך מדובר בהכנסה בלי לתת את כל הפרטים.
  (נו, הארגון עצמו לא יודע תא כל הפרטים וגם מה שהוא יודע הוא לא מפרסם).

 12. בנדנה :

  לזיו: זה כמו לקנות חתול בשק

  זה כאילו שאני מוכר לך דירה אך אני לא יודע את הפרטים לגבי הדירה: לא מיקום, לא מה היא מכילה, לא את המחיר הסופי. העיקר שתקנה ואחר כך נראה.
  ככה מתנהל גם אירגון המורים.
  הלגיטימציה של האירגון היום היא אפס בעצם הולכת מורי ישראל שולל כשטען שאין שום כפיה בתכנית זאת. ועוד איזו כפיה ישנה כאן. זהו השקר העיקרי של האירגון והעומד בראשו. שלא לדבר על עוד כמה שקרים ואי בהירויות לגבי כל התכנית האבסורדית הזאת.

 13. חמוד :

  ממשיכים להחזיק את הקלפים קרוב לחזה

  הנה , מתברר שיש מידע אצל נציגי הארגון .קראתי , ועיינתי ולא מצאתי שום הצדקה שמידע זה היה חסוי עד עכשיו . אז אני בינתיים מפסיק להתייחס לסעיף זה או אחר , וקובל רק על הדרך הקלוקלת שבה מטפטפים לנו מידע על רפורמה שאמורה לשנות את סדר היום שלנו באופן יסודי .
  מה שראינו עכשיו , היה צריך להיות מזמן ודרך פורום ארגון המורים בלבד . הנה התפרסם לו מידע , מורים הגיבו למידע הזה , וראשי הארגון יכולים לתקן עמדות אם דרך הדיון הבינו שמשהו לא בסדר .
  יש לפרסם את ההסכם ( או הטיוטה ) באתר הארגון .
  יש לפתוח דיון על הרפורמה באתר הארגון .
  יש להקים סימולטור שכר כפי שעשו באופק חדש .
  יש להקים סימולטור פנסיה כפי שעושים עכשיו באתר הסתדרות המורים .
  הארגון אומר שאי אפשר להמשיך בעולם הישן , וזה חוזר אליו , גם על ארגון המורים להפסיק לחיות בעולם הישן החשוך .

 14. איתי :

  חמוד,

  אתה יכול לפתוח בקלות עצומה אינטרנטית בחמש דקות http://www.atzuma.co.il/

  להכניס בה את כל הדרישות הללו, ולהחתים עליה מורים תוך שימוש באתר זה, בפורומי מורים, בדוא"ל שרשרת שמורים ישלחו לעמיתיהם וכן הלאה.

  כדי שהעצומה תהיה אפקטיבית חשוב להקפיד מאוד על ניסוח קצר בהיר וחד משמעי של הדרישות, וגם להימנע מדרישות שהארגון יוכל להתנער מהן בקלות בטענה שכל עוד אין הסכם קיבוצי אין ביכולתו לבצען.

  חשוב להדגיש שאין זו עצומה נגד העוז אלא עצומה בעד שקיפות ובעד תקשורת דו סטרית ומתמדת בין הארגון לחבריו, ושאלו תנאים הכרחיים להצלחתה של כל רפורמה.

 15. שמוליק :

  סוף סוף...

  כפי שכתבתי אולי הגיע הזמן לעשות (!) משהו ?

 16. איתי :

  שמוליק,

  בישראל יש עודף עצום באנשים שאומרים (בטוקבק, בפייסבוק, או בסלון של הבית) שהגיע הזמן לעשות משהו ומחסור עצום באנשים שעושים.

  אתה מוזמן לעשות בעצמך או ליצור קשר עם אלו שכבר התחילו.

  פה למשל יש כתובת מייל של המתנגדים לתגמול דיפרנציאלי
  http://www.atzuma.co.il/maavakmorim2011

  אלו אותם אנשים שהוזכרו כאן
  http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4089460,00.html

 17. דורון גרינשטיין :

  זה לגמרי FAR-FETCHED שבאופק סך כל תוספת הדרגות היא למעלה מ-60%, בעוד שבעוז היא 8%. 40% נשמע סביר הרבה יותר.

 18. חמוד :

  להחזיר לפתחו של מר זבולון ויצמן

  בתשובתו למכתבה של חברתנו שושי , בעניין סגירת הפורום מאתר הארגון , אמר מר זבולון ויצמן שכל המידע ניתן לקבל ע"י מזכירי הסניפים . והנה , שני נציגים בכירים של הארגון נתנו מידע סותר בשני כנסים שונים . האם לכך התכוונת מר ויצמן ? או שמא חשבת שמה שיגיד נציג בכנס א' יהיה חסום בפני הבאים לכנס ב' כי אין פורום ?

 19. איתי :

  דורון,

  אם אינני טועה, תוספת הוותק באופק היא 1% בלבד (מקור – אתר של רו"ח שלום בורוכוב http://neto4u.co.il/?p=212), ולכן במקסימום מגיעים ל-43%.

  אם יוצאים מנקודת הנחה סבירה (המתאימה לפרסומים בתקשורת) שהאוצר לא היה קמצן/נדיב משמעותית לארגון אחד לעומת השני, דווקא המספר 8% הוא ההגיוני.

  באופק עיקר הדגש הוא על קידום בדרגות (60%), והיה ויתור גדול מאוד בתוספת וותק (43%).

  בעוז הנוכחית (בניגוד לעוז 2004)
  יש התעקשות שלא לוותר על נוסחת הוותק (מקס' 114%) וזה יותיר רק פירורים לדרגות.

  עדות נסיבתית נוספת היא העובדה שבשלבים מוקדמים דיווח הארגון על תוספות דרגה שיגיעו עד כ-30% תוספת, לאחר מכן הגיע המשבר של תוספת הוותק (האוצר דרש 1% לשנה והארגון התעקש שלא תהיה פגיעה), ואז המשבר נפתר כשנוסחת הוותק נותרת בעינה, אבל לא הסבירו לנו איך.

  לכאורה, נראה שבהשארת נוסחת הוותק (בניגוד לעוז 2004) ובנוסף תוספות דרגה נדיבות היו חייבים להגדיל משמעותית את מסגרת התקציב לרפורמה, ודבר כזה לא דווח בתקשורת (היה עלול לחייב קיצוץ רוחבי בממשלה).

  האפשרות הסבירה ביותר היא שאכלו מתוספות הדרגה כדי לשמור על המצב הקיים בוותק. לא בכדי, אתר ארגון המורים הפסיק לחלוטין להתייחס לגובה תוספת הדרגה ורק מדגיש את ההישג של היעדר פגיעה בוותק.

 20. חמוד :

  עוד בעניין הדרגות

  בהכנסת אופק חדש , חושבה לכל עובד הוראה דרגה לפי מרכיבי משכורתו ונתוניו בחודש מרץ שקדם לכניסה . וכך נוצר מצב של מורים בעלי נתונים דומים כביכול , קיבלו דרגות שונות , ( בהתפלגות בין 4.5 ל 6 ).
  ואילו בעוז לתמורה , הכניסה של כולם באותה דרגת בסיס , תוך התעלמות מוחלטת מכל עברו של המורה , אם היה מחנך , רכז מקצוע וכו' . וההתקדמות בדרגות תהיה לפי הניקוד שיצבור אך ורק לאחר כניסתו לרפורמה . ואם סולם ההתקדמות יותנה בפסק זמן בין דרגה ודרגה ( מה שסביר ) אז כל המורים הותיקים יגיעו לסוף הקריירה בלי שיוכלו להגיע לדרגה העליונה . ואילו באופק , מורה ותיק קיבל בכניסה דרגה גבוהה לאור העבר בעבודתו , ויכול להספיק ולהגיע לדרגה העליונה .

 21. חמוד :

  נ.ב.

  אם נצרף את הפגיעה בדרגות של הוותיקים יחד עם עניין הכפיה , נגיע למסקנה שמר רן ארז מראה לוותיקים את דלת היציאה מהמערכת , וחוששני שכולם יברכו על זה , כי עלותו של מורה ותיק הרבה יותר גדולה מעלותו של מורה חדש .

 22. בנדנה :

  עניינים שקופים או מוסתרים ?

  אתם יכולים להיות בטוחים שנציגי אירגון המורים קוראים את מה שנכתב כאן. ההוכחות לכך הן בשפע ולא נרחיב את הדיון על כך. בסך הכל הם רוצים להריח היטב את השטח ומדי פעם מדליפים ידיעה כלשהי לא רשמית, מעין בלון קטנטן, על מנת לראות את התגובות.
  ואולם כל שקר של אירגון המורים אינו בר-הסתרה וכל השקרים צפים להם אחד אחד על פני השטח.
  אירגון המשקר למי שבחר בו, לעובדים, למורים וכו' איבד מזמן את הלגיטימציה המוסרית שלו וזה חל גם על מי שעומד בראשו.
  זאת בושה וחרפה שאירגון המורים אשר לא מזמן הצהיר על הצטרפות לרפורמה ההזויה ברשות הסתיר לאורך כל הדרך את האמת. כל השקרים האחרים בנושא הורדת ערך שעה, צימצום משרות,אי-צימצום במספר התלמידים בכיתות, גילום גמולים קיימים בתוך שעות השהייה ועוד ועוד רק מראים עד כמה האירגון מצפצף על המורים שאותם הוא אמור לייצג בכבוד.
  ככה זה בקרב איגון המנל את עסקיו בצורה של דיקטטורה. אך דיקטטורות קמות ונופלות. כך גם לגבי דיקטטורים.

 23. זיו :

  לאיתי ודורון - קצת מספרים.

  תוספת הוותק באופק היא 52% לעומת 114% בעוז לתמורה.

  תוספת הדרגות באופק היא 83.4% לעומת…..(?) בעוז לתמורה.

  בלי קשר לתשובה הנכונה, עצם העובדה שאף אחד לט יודע להגיד תא המספר המדוייק,
  כולל נורית וולנסי שיודעת לנקוב במספר "עד X אחוזים", זו בושה גדולה לארגון המורים.
  אני מזכיר: אנחנו פחתו מחודשיים מפתיחת שנת הלימודים ודורשים מהמורים חתימות שאי אפשר לחזור מהן!

  אני בכלל לא מבין מדוע צריכים לעסוק בניחושים (מזכיר קצת את נושא ההתפלספות אם זה כן חובה או לא חובה להצטרף, בעולם הישן כן יקבלו או לא יקבלו תוספת עייני. וכ"ו) ואי אפשר לקבל מידע אמין ואמיתי.
  להגיד נושא א, ב, ג עדיין לא סגור סופית – זה גם מידע, אבל גם זה לא ניתן.
  כך לא מנהלים משא ומתן בשם ציבור גדול של עובדים.

 24. זיו :

  עוד משהוא חשוב (לפני שמישהוא יקפוץ):

  באופק, חלק גדול מתוספת הדרגות למורים הוותיקים מגולם בהמרה לעומת עוז לתמורה שהתוספת לא קשורה לקידום בדרגות.

 25. דורון גרינשטיין :

  איתי,

  התכוונתי לדרגות, לא לוותק.

  זיו, כאן מדברים על בין 67% ל-76%: http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Ofek/OfekChadashMore/Shachar/

  העלתי קובץ אקסל שמראה את ההבדלים רק בעניין הוותק: http://www.upf.co.il/file/834918127.html 11.41 KB

  אם תוספת הדרגות היא רק 8%, זו שערוריה, אני לא מאמין שאלו פני הדברים.

  אגב איתי, על פניו נדמה שלא היה צריך להגדיל את מסגרת התקציב, הואיל ובמתכונת הראשונה דובר על 60% תוספת לשכר, ולא על 52%.

 26. זיו :

  לדורון,

  צר לי לחזור ולהגיד, אך הנתונים שאתה מתבסס עליהם אינם נכונים.

  א. באופק חדש בשנים הראשונות התוספת וותק היא 2% ולא כפי שרשמת בקובץ אקסל 1%.
  באופק לאחר 25 שנות וותק המשכורת אמורה להיות 7319 שקלים לפי טבלת השכר בדרגה 1.
  קח בחשבון שכל תוספת דרגה "מקפיצה" את המשכורת, מה שבעוז בכל מיקרה לא יקרה.

  ב. נא לדייק. בקישור שהבאת בהודעתך מדובר על תוספת של 67%-76% במשך 13 שנים ראשונות!
  אני דיברתי על פוטנציאל העלייה של הדרגות לבד לכל שנות עבודת המורה.

 27. זיו :

  לדורון, דבר נוסף,

  בקובץ אקסל הכנסת בעוז לתמורה כבר את כל תוספת עייני.
  תוספת עייני עדיי ןלא ניתנת במלואה אלא במקביל לנתינתה לכל השכירים במשק.
  גם באופק חדש תוספת עייני אמורה להתעדכן במקביל.
  כך שההפרשים שחישבת בקובץ הם לא מייצגים את ההפרש האמיתי בין שתי התוכניות.

  שוב הארגון נותן דיסאינפורמציה כאילו "מחר" כל המורים יקבלו את מלוא 51.3% התוספת, מה שפשוט לא נכון!

 28. זיו :

  ועוד לגבי כותבת הפוסט.

  בדקתי שוב את הנייר סיכום עם נציג הארגון שטען באופן רשמי על קידום בדרגות של 2% בלבד.
  תאריך הכנס היה 20.6, אותו תאריך שכותב הפוסט מדבר על הפגישה עם נורית וולנסי.

  כבר פחות מטריד אותי מי צודק, יותר מטרידה אותה העובדה ששני נציגי ארגון המורים , באותו יום בדיוק, נותנים אינפורמציה שונה!!!

  אצל נורית ולנסי אפשר עוד להגיד שהיא דיברה באופן כללי ואפילו נמנעה מלציין את מידת העליית הדרגה במפורש, אך במסמך אצלי מדובר על נקודות רשמיות שהועברו לבית ספר שאמור להיכנס לעוז במלואו לשנה הבאה.
  חשבו על משמעות הדברים…

 29. דורון גרינשטיין :

  זיו, אתה צודק בהחלט.

  מסתבר שבסופו של דבר, מדובר באותו מנגנון.
  עם כמה סייגים: מחד, המורה החדש באופק יקבל משכורת גבוהה יותר עד השנה ה-15, כך שערך שכרו הכולל בכל שנות העסקתו, במונחים ריאלים, גבוה יותר מבעוז. מאידך, לגבי הפנסיה, הואיל והתקופות האחרונות קובעות, נראה שעוז עדיף לחוסך. בעניין זה, ניתן להניח שה'ניצחון' של ארז אל מול האוצר היה בגדר ניצחון פירוס.

  הנה הטבלה המתוקנת שלי:
  http://www.upf.co.il/file/123649516.html

  לגבי החישוב (שלך ושלהם) לתוספת הקידום, אי אפשר להתייחס גם לטבלה וגם לדרגות של מורה שלגבי שכרו חושב מקדם המרה (שלוקח בחשבון הן את הוותק והן את הקידום ו'מצניח' אותו בדרגה מסויימת). ההתייחסות לטבלה רלוונטית רק לגבי מורים מתחילים השוקלים את החלופות: אופק ועוז. בכל אופן, אם דרגות הקידום באופק טובות יותר, הרי שהוא עדיף על אחת כמה וכמה למורה המתחיל.

 30. דורון גרינשטיין :

  השכר בטבלה הוא לתואר שני, כך שגם הטבלה הזו אינה נכונה, תכף אשלח את המדוייקת.

 31. זיו :

  לסיכום:

  כבר כאשר התחיל להתגלגל נושא עוז לתמורה טענתי שמדובר באותה גברת בשינוי אדרת.
  http://www.blacklabor.org/?p=28207

  הנחת היסוד שלי הייתה שבשתי התוכניות האוצר יתן בדיוק אותה תוספת ומתבר שלא טיעיתי.

  על כן כל הוויכוח פה באתר כמה תיהיה תוספת לדרגות היא עקרה.
  התוספת לדרגות תיהיה בדיוק ההפרש של תוספת התקציב בין אופק חדש ( תוספת וותק מוקטנת + תוספת דרגות נדיבה מאוד) לבין התוספת לעוז לתמורה הכוללת בינתיים תוספת "נדיבה" + השארת וותק מואץ.

  וכל מי שטען נגד האופק שמריע א תמצב המורים, העוז יתן בדיוק אותו הדבר!

  ראוי לזכור שלפני הרפורמות מורי היסודי עבדו 25% יותר שעות עבור משרה מאשר מורי התיכוניים.
  אחרי הרפורמות מורי התיכוניים עובדים 10% יותר ממורי היסודיים.
  הבדל של כמעט 40% יותר עבודה מאשר היה לפני הרפורמות.

  האם מורי התיכוניםי מקבלים 40% יותר תוספת מאשר מורי היסודי?

  ברור שלא!
  וזה אומר הכל על רן ארז שקרא לווסרמן "שיכור".
  אם עד עכשו היחס לשניהם היה די שווה ( שניהם דפקו את המורים בצורה שווה), אני יותר ויותר משתכנע שווסרמן הוא "זהב" בהתנהלותו ובהצלחתו מול האוצר לעומת רן ארז – ואני לא אומר זאת כהשמצה, אני חושב שהמספרים אומרים הכל!!!

 32. דורון גרינשטיין :

  http://www.upf.co.il/file/184211367.html

  לא משנה את התמונה בהרבה

 33. דורון גרינשטיין :

  אולי עכשיו?

  http://www.upf.co.il/file/57014146.html

 34. איתי :

  לדורון תגובה 25

  אני חושב שכבר הגעת לבד למסקנה, אבל בכל זאת:

  ברור שדרגות וותק הם שני דברים נפרדים. בהסתדרות המח"ר נוסחת הוותק היא מתונה מאוד ויש הרבה דרגות שביחד נותנות קידום משמעותי, אצל מורים עד הרפורמות נוסחת הוותק היתה נדיבה מאוד (באחוזים, וזה כתוספת לשכר בסיס מחפיר) משום שלא היו דרגות כלל.

  לכן זה הגיוני לגמרי שהוספת מנגנון קידום עפ"י דרגות תהיה ע"ח פגיעה בתוספת הוותק – כפי שאכן הציע ארגון המורים בעצמו ב-2004.

  ב. שבע שנים משרד האוצר לא הסכים למסגרת תקציבית שתאפשר תוספת 60%, ולכן הרפורמה נסחבה. אתה מציין שהסכימו על 52% ולא 60 ולכן זה סימן שיש עודף בקופה וזה לא נכון. בדצמבר הסכימו על מסגרת תקציבית שבה כ-51% תוספת, כלומר ירידה נומינלית (ובוודאי ריאלית) ביחס לתקציב הרפורמה נכון ל-2004. בנוסף, לא סגרו עד הסוף את נושא הוותק והדרגות. רן ארז גרם לחברי הארגון להאמין שהוא יצליח לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה (בניגוד גמור להצעתו מ-2004): גם לשמור על נוסחת הוותק הישנה וגם לתת תוספות דרגה מכובדות. הוא כינה זאת "עוז לתמורה ככתבה וכלשונה" דבר שהוא בפירוש שקר, כי בעוז המקורית היה ויתור על נוסחת הוותק הישנה. האוצר כמובן פירש את הדברים אחרת, ודרש קיצוץ בנוסחת הוותק. אנחנו יודעים שהעניין נפתר אבל לא יודעים איך.

  ג. הדבר הסביר ביותר הוא שקוצצו הכנפיים של תוספות הדרגה, עובדה שארגון המורים לא מדבר באתר על האחוזים (בעוד שבמקומות שבהם הוא יכול להציג הישג כמו ת. וותק זה נעשה בגאווה רבה). עד כמה הפגיעה חמורה כרגע רק רן ארז יודע.

 35. ארטור-לדורון :

  כל מסד הנתונים שהבאת תלוש מהמציאות

  ומן הסתם כל המסקנות והתחשיבים מקומם בפח.

  עם כל הכבוד ,להביא טבלת השוואה בין אופק ועוז וניתוח שנתי וכללי מה יותר משתלם ,דורשת מהכותב כמה הנחות סבירות אך עוד לפני זה ,צריך להכיר את הסכמי העבודה.

  כל טור המספרים שבא ליצג את השכר בעוז שגוי ובסטיה של לפחות 25% וגם 40% מהאמת .

  רן ארז עוד יקבל ממני פוסט ענק בראש ,אך כל שכר העוז בטבלה שלך דורון הוא עלבון לאינטליגנציה של כולנו .
  מורה מתחיל בעוז לשיטתך עם כ 4500 ש"ח .
  ואני אומר שמורה מתחיל בעוז מתחיל עם כ 6000 ויותר ש"ח .
  הטעות שלך דורון שלא ראית כנראה תלוש שכר אמיתי ובודאי לא קראת את הסכמי העבודה של העולם הישן .
  מורה אמיתי אכן שכרו היסודי בעולם הישן מגרד מלמטה את ה 3000 ש"ח ביסוד אך יש לו סדרת תוספות .

  א .מורה שאינו מחנך מקבל גמול הכשרה 6% .
  ב .מורה אחרי שרות צבאי נכנס בוותק כאורכו של שרות החובה שלו .שמשמעותו תוספת של
  10% לנשים וכ 16% לגברים .(באופק נכנסים עם וותק 0 )
  ג .הדרישה האלמנטרית היא תעודת הוראה באופק זה אומנם כלול בשכר אך בעוז ובעולם הישן יש גמול כפל תואר של כ 10% .
  ד .בעולם הישן יש 4 תוספות שכר שכתובות כשורה אחת לכל תוספת בתלוש על פי שנות התוספת 1987,1994,2001 וכו .סכומן הינו לפחות 400 ש"ח

  שכר למורה מתחיל בוגר צבא בעולם הישן הינו כ 4200 .תוספת של 42% או 51% תביא אותו חיש מהר ל 6000ש"ח .

  ועוד לו אמרתי מילה על תואר שני שבאופק הטבלאות מתנפחות ב 5% בלבד ובעולם הישן הגדול הינו כ 11-12% .

  גם אם תעדכן את הטבלה שלך ,לא תמצא לדעתי אפילו שנה אחת שהאופק יתן שכר חודשי גבוה מהאופק .
  וכל מסקנותיך בעניין נופלות .

  בעניין הערתך ומסקנתך בעניין הפנסיה (29),אני מציע לך בכלל לא לכתוב כי הנושא סבוך בהרבה מהשוואות שכר וללא הבנה מלאה ושליטה ,חזקה עליך שסיכוייך לצאת נכון הינם קלושים .

 36. דורון גרינשטיין :

  איתי,

  אתה כבר יודע שאני טוען כי לא מדובר בפגיעה. פשוט לא יתקבל על הדעת שתוספת של סכומים נכבדים שכאלה, הממוענים רק למטרות שכר, לא ישפרו את שכרו של המורה. וממילא ראינו כי ערך השכר לשעה עולה וכך גם שכרו הממוצע של המורה בתיכון (אלא אם כן מדובר בשקר של האוצר, מי יודע).

  מאידך, הדיון פה נסוב סביב ההשוואה שערך זיו ביחס לאופק חדש, ובעניין זה, אם לא יוצג מנגנון איכותי של קידום על-פי דרגות, נראה שאופק יוכתר בסופו של דבר כהסכם טוב יותר.

  בנוסף, אני מסכים איתך שמדיניות האוצר היא "יתנו-יקבלו", זה לא חדש. אבל ההסבר הסביר שלך הוא לא ההסבר הסביר שלי. מדוע לא נניח שההתקפלות של ארז בנוגע לתוספת האחוזית (מ-60% ל-42%) היא הויתור של הארגון בתמורה לשמירת הוותק והצגת קידום בדרגות שכר טובות (משהו סביב 10% לדרגה)? אתה מציג מצב שבו ארז רק מוותר ובעניין הוותק רק משמר את הקיים. מצד שני, אולי אני אופטימי, אם תתקבל תוספת של 2% לדרגה, לצד כל הקשקושים הדיפרנציאליים, צריך לערוך השוואה מדוייקת ולחשוף את ערוות ההסכם ברבים. אבל אני בכ"ז מציע ללחוץ תחילה על הארגון שיספק תשובות חד-משמעיות.

 37. מערכת עבודה שחורה :

  להלן תשובתו הרשמית של דובר משרד האוצר ככתבה וכלשונה:

  "גובה תוספת הדרגה הוא 4 דרגות שכ"א מזכה ב-2% תוספת לשכר."

 38. זיו :

  עכשו מה נורית וולנסי תגיד?

  חברת הנהלה והיא "לא יודעת" את מה שבאותו יום בדיוק נציגי הארגון אומרים במקום אחר?
  (האמת, היא צדקה, היא טענה "עד 10%).

  האם זה אומר משהוא על התנהלות הארגון? ושאף אחד לא יספר לי שנורית ולנסי לא יודעת את מה שאני ידעתי (ופרסמתי).

  ומשהוא בנימה אישית למערכת עבודה שחורה: גם אם הייתי טועה בנתונים זה קצת פוגע שמפרסמים פוסט עם הדגשה "…מהדיווח מתברר שתוספת העלייה בדרגה אינה 2% אלא יותר…". למה "מתברר"? הדיווח הוא יותר אמין מדיווח שמישהוא אחר הביא?
  זה קצת מזכיר את העליהום שהיה עלי כאשר פירסמתי פה לראשונה שעוז תיהיה בכפייה.

  ועכשו לשאלת המילון דולר הבאה בשקרי ארגון המורים: כמה שעות עבודה יצטרכו לתת מורים בעוז לתמורה? (40 שעות או 8:00 עד 16:00).
  גילוי נאות: אין לי שום מידע בנושא, אבל אני מאוד מודאג מהעובדה שאיני יודע.

 39. זיו :

  ועוד קצת על עוז שהארגון לא מגלה:

  א. מי שיקבל אישור ויעבוד מעל למשרה, השעות הנוספות ישולמו כשעתו מילוי מקום.

  ב. עוז לתמורה מתהדר שגמולי ההשתלמות ישארו כפי שהיו, הרי אין פגיעה בזכויתו העבר.
  מה שלא מגלים, שלפי עוז לתמורה צורה יוכל לצבור כל שנה מקסימום גמול השתלמות אחד!!!
  עכשו צאו וחשבו מה זה יעשה לקצב התקדמות השכר בעוז לתמורה.

  רו ארז: לך להתנצל לפני ווסרמן שקראת לו שיכור.
  כל יום מגלים עוד ועוד "מכות" של עוז לתמורה שמשום מה לא נאמרים למורים.

 40. איתי :

  לעניין ההערה שלך על נוסח כותרת המשנה:

  אעפ"י שחשבתי מההתחלה שהמידע שבידיך קרוב יותר לאמת מאשר המידע על "עד 10%", ושהבאת חומר נפץ חדשותי בתוך טקסט שמתמקד בכלל בדבר אחר (אופק-מול-עוז), אפשר להבין גם את העורכת התורנית.

  מנקודת המבט שלה, מסמך המסכם כנס עם חברת הנהלה בכירה הוא אמין יותר מאמירה של מורה הכותב בעילום שם שאינה מגובה במסמכים.

  בעניין אופק חדש, רוב האנשים שהגיעו לכאן (כולל אותך) היו מתנגדי האופק. לכן הם התייחסו מראש לכל מה שיצא מהפה של וסרמן וחבריו בתור מידע שהוא לא אמין עד שיוכח אחרת. בכל שורה ומילה חיפשו איך מבלבלים אותם בעזרת ערימות מספרים, מבליטים את היתרונות ומטאטאים מתחת לשטיח את החסרונות.

  אירועי השנה האחרונה, ובייחוד השבועות האחרונים מלמדים אותנו שחייבים כנראה לנקוט בדיוק באותה גישה כלפי ה(דיס)אינפורמציה המגיעה מכיוון הארגון.

  מי שהתרגלו להתייחס לפרסומים באתר ארגון המורים או לדברים בע"פ של חברי ההנהלה בתור אמת כל האמת ורק אמת צריכים לעשות חשיבה מחדש.

  http://www.blacklabor.org/?p=32497

  אבוי לפדיחה – זה מופיע גם פה

  http://www.irgun-hamorim.org.il/Library.aspx?cmd=atc_30257

 41. זיו :

  לאיתי:

  הפוסט והתגובות הם יותר מידי חשובים על מנת להיכנס לוויכוח אישי, אז אגיד משהוא אחרון בנושא וזהוא:
  א. אני לא חדש באתר וזו לא פעם ראשונה שאני מביא "חדשות" שנראות לא הגיוניות ובסוף מתברר שיש אצלי מידע.
  ב. לא אמרתי משהוא כללי ( כמו מי שמנחש) אלא הבאתי מידע מאוד ספציפי עם מספרים. זו לא דרך של מי שמחנטרש.
  ג. גם בפוסט לא מדובר על מסמך רשמי אלא בסיכום מהזיכרון שאפילו לא סותר את מה שאמרתי.

  ד. (הכי חשוב): גם אם אני טועה, לא צריך לצעוק זאת בכותרת משנית אלא אם רוצים לרמוז שאני מסיט במזיד.
  כתבתי משהוא (אולי) טעיתי, ממשיכים הלאה. מותר להביא עוד דעות ושאולי הם הנכונות.
  אבל למה להזכיר שמה שהבאתי הוא לא נכון?! (כאילו זה אישי נגד מי שאמר זאת – במקרה הזה – אני).
  זה מה שהפריע לי בכל העניין.

 42. איל אלישיב :

  התייחסות (מכותב הפוסט)

  כמה נקודות:

  כאן השתדלתי להציג את מה שנאמר בפגישה בלי פרשנות. לגבי תוספות הוותק כנראה שהייתה אי הבנה של דברי נורית ולנסי – הנקודה הזו ספציפית הייתה לא ברורה.
  אין ספק שתוספת של 8% על כלל הדרגות היא עלבון.

  לגבי גמול תפקידים – להבנתי אין זה נכון שהשעות מומרות בשעות שהייה. אם מורה עבד במשרה מלאה 20 שעות פרונטליות לאחר ההפחתה, הרי שכעת ילמד פרונטלית אותו מספר שעות, וכן ישהה 16 שעות – לא מוסיפים לו 4 שעות שהייה במקום השעות הפרונטליות שהורדו.

  לעניין השעות – למיטב זכרוני ולנסי דיברה על 8:00 עד 16:00 (מישהי שאלה אותה בהקשר זה על ההבדל בין שעה אקדמית למלאה אך לא קיבלה תשובה).

  איל

 43. זיו :

  אייל, אתה סותר את עצמך:

  מצד אחד אתה אומר ששעות תפקיד לא מומרות לשעות שהייה מצד שני אתה כותב ששעות העבודה הן 8:00 – 16:00. (שזה אומר שלא רק ששעות התפקיד מומרות לשהייה אלא הם גם מורחבות ל-60 דקות).

  ולגבי שדברי נורית וולנסי לא היו ברורות, חבל שזה נאמר רק עכשו בגלל שכל כותרת הפוסט והכותרת המשנה מדגישות דווקא את הנקודה הלא ברורה הזאת.

 44. איל :

  לגבי השהייה

  פרשנות שלי (לא נכנסנו לנקודה זו בפגישה):
  בדוגמא שנתתי לאותו מורה יורידו 4 שעות מלאות מאחד מהימים.
  לעניין אי הבהירות – כשנשאלתי ע"י העורך לגבי נקודה זו הדגשתי שאיני בטוח בעניין. מבחינתי ה'גילוי' המשמעותי בפגישה היה הכפייה של הרפורמה.

 45. איתי :

  שעות גמולים הופכות לשעות שהייה

  אייל, הפרשנות שלך כנראה לא נכונה.

  בכנס שערך רן ארז עם מנהלים ב-7 פברואר נאמר בפירוש

  "שעות עבודה לבעלי תפקידים יהיו במסגרת של 40 שעות, ותמורתן יפחת מספר השעות הפרונטאליות."

  ראה גם תגובה 6 שלי למעלה.

  בסיכום אותו הכנס מצאתי גם את מקור הטעות/הטעייה של נורית ולנסי בעניין תוספת הדרגה

  "הרפורמה מציעה יצירת פירמידה מעמדית, שבה מורה יוכל להתקדם במסלולי קריירה ולשפר את שכרו בהתאם לתפוקות ותשומות. זאת לעומת המצב הקיים של עלייה בשכר כפונקציה של ותק בלבד.
  הפירמידה תכלול *** מספר רב של דרגות *** ותאפשר למורים להתקדם בסולם הדרגות באמצעות מגוון רחב של 42 תפקידים.
  בעלי התפקידים יצברו נקודות עד לנקודת זמן שתאפשר "עליה בדרגה".
  לכל תפקיד יינתנו מספר נקודות קרדיט לצבירה (לפי היקף התפקיד).

  ….

  בין הדרגות יהיה הפרש של % 9 – 10 בשכר."

  בדיוק כמו הסיכום שלך, החומרים הללו שהגיעו ממפגשים עם מורים ומנהלים איפשרו לנו לנתח את ההסכם לפני פרסומו, ולהצביע על סתירות בין דברים שנאמרו במקומות שונים ובזמנים שונים.

  לצערי, ברוב המקרים שבהם היה מידע משמח ומידע מאכזב, הסתבר בסוף שהאמת קרובה יותר למידע המאכזב.

 46. איתי :

  ההתעסקות ב-60 דקות היא לא עניינית

  קודם מורה קיבל שכר שעה לפי השעות הפרונטליות שלימד (פלוס גמולים שהורידו לו שעות פרונטליות), ואפס שקלים לשעה על כל דקה חוץ מזה.

  מכיוון שברור כשמש שמורה לא נוכח בבי"ס רק 45 ד' כפול מספר השיעורים הפרונטליות, כל ההתבכיינות הזו בעייתית.

  הרי אפילו אם אין למורה בכלל "חלונות" במערכת (יש מורה כזה?) הוא בוודאי שוהה בביה"ס בזמן ההפסקה, ולעתים קרובות לא ממש נח בזמן הזה.

  המשמעות היא שגם בעולם הישן השעות של המורה בביה"ס (לא כולל ישיבות ואסיפות הורים) לא היו 24 כפול 45 (או פחות מזה לבעלי תפקידים) אלא קרוב יותר ל-24 כפול 60.

  הקופאית בסופרפארם שעובדת עם שעון נוכחות מקבלת תשלום גם על זמן ההפסקה שבה היא נחה. קל וחומר שגם המורה זכאי לשכר על ה"הפסקה" שבמקרים רבים כלל אינה מנוחה מוחלטת אלא דווקא עבודה קשה בתחומים של משמעת וחינוך.

 47. זיו :

  איתי, מהיכן "היציאה" הזאת?

  בהרבה בתי ספר מלמדים שני שיעורים ברצף (שעה וחצי) ואחר כך יש 10-15 דקות הפסקה.
  אני מלמד במספר בתי ספר ובשעה 15:00 אני כבר אחרי 8 שעות הוראה פרונטלי.
  בבית ספר אחר בשעה 16:00 אני מסיים שעה תשיעית. (כן, כולל הפסקות).

  אתה שוכח שבית ספר זה לא אוניברסיטה שלומדים שעה וחצי ואחר כך יש חצי שעה הפסקה.

 48. איתי :

  נכון שאחוז הזמן להפסקות בבי"ס הוא קטן יותר, אבל למורים יש חלונות בגלל אילוצי מערכת.

  אתה לא ציינת כמה שעות חלון יש לך בשבוע.

  אם אתה רוצה לשכנע אותי שמתוך הזמן שהמורה הממוצע נמצא בבי"ס (לא כולל אסיפות וישיבות) אחוז הזמן המוקדש להוראה קרוב הרבה יותר ל-100% מאשר ל-75%, צריך סטטיסטיקות שנאספו על הרבה מורים במדגם מייצג ולא על מורה אחד, כי שיטת "תראה את הדוגמה שלי" או "תראה את החברים שלי" היא ממש לא רצינית.

  באנלוגיה, אם הייתי מנסה לחזות את תוצאות הבחירות בעזרת "מדגם" של אנשים שאני מכיר, היה יוצא שלתנועה הירוקה אמורים להיות יותר מ-60 מנדטים.

 49. חמוד :

  סיכום ביניים

  1. שעות גמול ושעות תפקיד .
  כל שעות הגמול והתפקיד הופכות לשעות שהייה , למעט השעות המשפיעות על חלקיות המשרה והן : שעות גיל , ושעות מורה אם .
  מורה שיורדות לו 4 שעות גיל , היקף משרתו בעולם הישן הוא 20 ש"ש ולכן יתן עוד 5 ש"ש פרטני ו3 ש"ש בדיקת מבחנים כך ששהותו בבית הספר תסתכם ב 33 שעות במקום 40 .
  מורה אם תעבוד ב 36 ש"ש במקום 40
  2. דרגות .
  כל התפקידים שמילא מורה בעולם הישן לא רילוונטיים עכשיו . לכוווולם מאפסים מונה , ומתחילים לספור רק תפקידים שמילא מורה בעידן הרפורמה , ויהיה מחירון , לכל תפקיד מ 42 תפקידים יהיה ניקוד והמעבר מדרגה לדרגה יהיה לאחר צבירת סכום נקודות ( שלא סוכם בינתיים ) . הבעייתיות פה היא המורים הותיקים , גם מחקו להם את כל הסטוריית העשייה שלהם וגם לא נשאר להם מספיק זמן כדי להתקדם לדרגה העליונה . ( וזה הבדל משמעותי ביותר לעומת אופק חדש – היו מורים עם 20 שנות ותק ונכנסו בדרגה 7 )
  3. שעות שמעבר למשרה אחת – לא מומלץ והן תיחשבנה כשעות מילויי מקום ( אפקטיביות ) , לא ברור אם תהיה כפייה בעניין זה . האם גם אם לא ימצאו מורה חדש שימלא חסרון של 4 ש"ש במערכת , יכול מורה מהמצבת לסרב לשיבוצו בשעות אלה ?
  4. בעייתיות נוספת , המורים העמיתים בקרנות הפנסיה הותיקות , יש עמימות בעניין .
  5. תיפסק כל הפרשה לקרן דפנה , עבור השעות שמעבר למשרה אחת .
  6. היישום של השעות הפרטניות בפועל , בעייתי ביותר .א. מתי זה יהיה : לאורך היום , באמצע היום , לאחר סיום הלימודים הרגילים ?? ( פה תהיה החגיגה ).
  ב. למי תינתנה השעות ? מה יהיה אם בכיתה יש 10 תלמידים חלשים במידה שווה וצריך לבחור רק 3 מתוכם ? ומה יהיה עם תלמיד שמסרב להישאר ? ( חגיגה אמרנו ?)

 50. איתי :

  חמוד,

  1. אני חושב שההשוואה לאופק בהקשר לדרגות ראויה לכתבה שלמה ולא לטוקבק. רוב המורים לא מודעים. אני מניח שמתנגדי האופק יענו לך שאמנם האופק התחשב בהיסטוריה אבל מחק את הגמולים, בעוד שבעוז נעשה ההיפך – הגמולים נותרים וההיסטוריה נמחקת.

  ביחס לגמולים של חינוך, ריכוז מקצוע וכו' תוספות הדרגה בעוז הן כמעט זניחות (חמש שנות חינוך שווה קידום ב-2% בשכר).

  2. אני מכיר מידע מכנס לפיו מורה שעובד היום יותר ממשרה יוכל (במקצוע נדרש) לעשות את הסידור הבא: מתוך 40 ש"ש הוא ילמד יותר פרונטלי ולכן ייקח יותר עבודה הביתה. שינוי התמהיל יהיה כרוך בתוספת שכר (לא יודע כמה)

  ר' כאן סעיף 3
  http://www.blacklabor.org/?p=27834

 51. חמוד :

  לזיו ואיתיי

  הדיון ב 60 או 45 מיותר . עד עכשיו המורה הממוצע נשאר בתוך בית הספר כל עוד היה לו מה לעשות . ולמשל , אם מורה לימד בפועל 17 שעות בפועל מתוך 24 כאשר שאר השעות היו גמול הכנה לבגרות או חינוך כיתה , סביר ששהותו בבית הספר תהיה אי שם בסביבות 20 ש"ש , והיה עוזב כאשר לא נשאר לו מה לעשות .
  בעידן החדש , לאותו מורה יהיה משהו כמו 12-15 שעות פנויות , והוא לא יכול לעזוב גם אם כל הכיתה שלו ניגשה כבר לבגרות ולא מופיעה יותר ללימודים הסדירים .

 52. איתי :

  אני מסכים איתך, אבל רק בשביל לסגור את הדיון:

  א. האם 3 השעות שאתה מציין כתוספת ל-17 הן 3X45 (שהן כתשע הפסקות בשבוע) דקות או 3X60 (כ-12 הפסקות)

  ב. האם החישוב הזה כולל חלונות או רק הפסקות?
  מותרות עד 3 שעות חלון למשרה, כמה יש בפועל בממוצע?

 53. חמוד :

  לאיתי , תגובה 50

  באופק עשו המרה של גמולי ההשתלמות לדרגות ( לא יודע לפי איזה מדד , ולא יודע אם ההמרה הוגנת ) ואילו גמול חינוך כיתה וגמול ריכוז מקצוע נשמר גם אחרי . מצד אחד המירו גמולי ההשתלמות באופק לדרגות , אבל מצד שני הפסיקו לקחת אותם בחשבון אחרי ( אני חושב שבשני המקרים היה יוצא אותו דבר ) קח למשל גמול חינוך כיתה שהוא 10% ( בעולם הישן היה שווה 600-700 ש"ח – ולאחר האופק שווה 1000-1200 ש"ח ) עכשיו תאר לך מה היה קורה עם 26% גמולי השתלמות ( גם בלי דרגות ). מכל מקום אני לא חושב שבאוצר יושבים אנשים תמימים , ולטעמי בשורה התחתונה לא יהיה מצב שבו תוכנית אחת עדיפה על השנייה .
  ההבדל היחיד שנשאר הוא שנתנו למורה ותיק באופק הזדמנות להגיע לדרגה המכסימלית ע"י הכנסתו בדרגה גבוהה על ההתחלה , ואילו בעוז כולם נכנסים בדרגה הראשונה ויהיה בלתי אפשרי לוותיקים להתקדם לדרגה המכסימלית .

 54. זיו :

  איתי (לתגובה 48).

  א. גם אם תחקח למשרה מלאה את ה- 3 חלונות המותרים, עדיין אינך מגיע ל- 8:00 – 16:00 שלא לדבר שיש ימים/שבועות שאין למורה חלונות כאשר הכיתה בפעילות או אחרי הבגרות.

  ב. אי אפשר מצד אחד לטעון שבמילא חלק משעות שהיית המורה, המורה במילא נמצא בבית הספר (חלון) ומצד שני, שהמורה ישאר עד 16:00 כי במילא היו לו חלונות בעולם הישן.

 55. איתי :

  אני לא מתיימר להגיע לשמונה עד ארבע. אני שואל שאלה פשוטה – כמה דקות ברוטו נמצא מורה בבי"ס בעולם הישן.

  אם החישוב למשרה מלאה ממוצעת (בגלל גמולים) הוא 45 דקות כפול 17 ועוד 15 דקות כפול שמונה (כאילו כל ההפסקות הן של 15 דקות אחרי שיעור כפול ללא הפסקה) ועוד 45 דקות כפול 3 מחלונות – זה אומר שהמורה שלנו מבלה בבית הספר 17 שעות שלמות ברוטו בשבוע לא כולל אסיפות הורים וישיבות מורים.

  מכאן, שעוד לפני שמתחילים לדחוף שעות תומכות הוראה והוראה פרטנית, המורה שלנו בעצם קיבל שכר על 17 פעמים 60 ולא על 17 פעמים 45.

  מש"ל.

  הדרך היחידה לסתור את זה היא לטעון שיש משמעותית פחות זמני הפסקות או משמעותית פחות חלונות, מה שלא נראה לי הגיוני.

 56. זיו :

  לאיתי.

  נניח שלמורה היו את מקסימום החלונות האפשריים – 3 שיעורים.
  ונניח שתמיד יש לו מה לעשות בהם לצורך עבודתו.
  אתה לא יכול לבוא ולהגיד שהמורה במילא שהה בבית הספר 3 שיעורים נוספים בשבוע (חלונות) ועל זה עליו להוסיף עוד 16 שעות בגלל עוז לתמורה!

  אוקיי לקחת את המורה והחלטת להוסיף לו בכפיה עוד 16 שעות בשבוע.
  האם אתה מוסיף לו 16 שיעורים או שאתה בנוסף מותח לו את כל מה שעשה עד עכשו ל- 60 דקות – הרי ברור שבבית ספר אין הפסקה של 15 דקות על כל שעה ( אולי על שעתיים) וכאשר מדברים על 8-9 שיעורים ליום ההפרש מצטבר לפחות לשעה הפדל בכל יום.

  אפשר גם להראות את האבסורד בדבריך בצורה אחרת: בשעות 8:00 – 16:00 נכנסים כ- 9 שיעורים של 45 דקות פלוס הפסקות (לדעתי 9 שיעורים מסתיימים עוד לפני 16:00 אבל נלך לחומרה).
  מורה שיעבוד 5 ימים בשבוע 8:00 – 16:00 הוא בעצם עובד 45 שעות פלוס ההפסקות ביניהם.
  גם אם ניקח את ה-40 שעות של ארגון המורים מצהיר עליו, וגם אם נוסיף את ה-3 חלונות שיתכן שיש למורה במקסימום, עדיין הוא עובד עם כל החומרות יותר ממה שלכאורה ההסכם מחייב.

 57. איתי :

  זיו, נדמה לי שמרוב חמתך על עוז לתמורה אתה לא מסתכל על הדברים בהיגיון.

  ככלל, אפשר לכמת את שעות העבודה של מורה בשלוש דרכים שונות:

  א. "נטו" – כמה שעות הוראה.
  ב. סך שהייה בבי"ס במהלך יום הלימודים.
  ג. ברוטו – כולל עבודה בבית, ישיבות, אסיפות הורים, השתלמויות.

  משתמע מכך שאפשר לעשות 3 סוגי השוואות בין רפורמה לעולם ישן, אבל *** השוואה הוגנת צריכה להיות על פי אותה הגדרה אופרציונלית של המונח "שעות עבודת מורה" ***.

  לפי שיטה א', מורה ללא גמולים מוסיף ברפורמה 6 ל-24 דהיינו 25%. ככל שיהיו למורה יותר גמולים שמורידים שעות פרונטליות, התוספת יותר משמעותית (אם המורה מלמד 15 ש"ש פרונטליות במשרה מלאה – אז 6 הפרטניות הן 40%).
  בשיטה זו אנו מדברים על יחידות של 45 דקות, אבל גם אם היינו כוללים את זמני ההפסקה החישוב היחסי היה נותר בעינו.

  לפי שיטה ב' – צריך לחשב כמה שעות המורה שוהה בבי"ס בעולם הישן ואת זה להשוות לרפורמה. לטענתי זה יוצא למורה ללא גמולים במשרה מלאה בערך 24 פעמים 60 דקות (בגלל רכיבי ההפסקות
  והחלונות). למשל 4 ימים שבהם נכנסים בשער ב-0745 ויוצאים ב-1345, או 5 ימים שבחלקם מגיעים מאוחר יותר או יוצאים מוקדם יותר. למורה עם גמולי שעות הזמן בין כותלי ביה"ס עשוי להתקצר בהתאם.

  לפי שיטת חישוב זו מורה בלי גמולים ישהה בין כותלי ביה"ס 66.6% יותר (40 שעות של *60* דקות) ומורה עם גמולים ישהה 100% יותר ואפילו הרבה יותר מזה. ערך השעה יורד.

  לפי שיטה ג' הגענו בדיון אחר להערכה שמורה תיכון ממוצע במשרה מלאה עובד ברוטו 35-40 שעות בשבוע (של 60 דקות) כולל העבודה מהבית, כלומר שכמחצית מעבודתו אינה הוראה אלא פעילות מסביב, שרובה נעשית מן הבית.

  בתנאי הרפורמה – זמן ההוראה שלו גדל ב-6 שעות, ומכאן שהתוספת בברוטו כולל הכנה/בדיקה/טופסיאדה היא 12 שעות.

  לכן בתנאים האופטימליים ביותר (שאינם מתקיימים לעולם) להעברת עבודה מהבית לבי"ס, עבודתו ברוטו תהיה 47-52 שעות, ובתנאים שאינם מאפשרים ניצול יעיל של שעות השהייה (אין תשתיות, המנהלת שותה אותך לכל מיני דברים, אין גמישות בשעות הכנה/בדיקה) קרוב יותר ל-55-60 שעות.

  בחישוב תיאורטי שכזה קשה לקבל תשובה חד משמעית לשאלה אם ערך שעה עולה או יורד. שני מקרים קיצוניים: במקרה האופטימי מ-40 ברוטו ל-52 ברוטו ערך שעה עולה, במקרה הפסימי מ-35 ברוטו ל-55 ברוטו ערך שעה יורד.

  בכל הניתוחים האלה כל העיסוק בעניין ה-45 דקות הוא עיסוק טפל, כפי שאמר חמוד. אם המורה חייב לשהות בביה"ס כשאין לו מה לעשות שם ומאידך בתקופות אחרות הוא לוקח ערימות עבודה הביתה ולא מקבל על כך תשלום – זו הבעיה האמיתית.

 58. משתמש אנונימי (לא מזוהה) :

  לאיתי.

  החישוב "הבעייתי" לכאורה לפי סעיף ג, הוא לא מדוייק בלשון המעטה.

  ההבדל בין עבודה בעוז לתמורה לבין העולם הישן לא מתבטא רק בתוספת של 6 שעות פרטניות ונגזרותיו.
  בעוז לתמורה "דחפו" למורים עוד שעתיים השתלמות בשבוע (מה שאין בעולם הישן).
  בעוז לתמורה דחפו למורים עוד שעתיים פגישות צוות וישיבות שרק חלקן התקיימו בעולם הישן.
  בעוז לתמורה יש כמו בכל מנגנון מנופח עוד ערימת טופסידה וביוקרטיה שאין בעולם הישן.
  בעוז לתמורה יש לתת את השעות האלו בכל עת ובכל מצב כאשר בעולם הישן יש הרבה "הזדמנויות" לימים (או חצי ימים) חופשיים.

  אגב, ברפורמה המקבילה אופק חדש הגדרת שעה היא חד משמעית 45 דקות. והמשמעות שכל מורה מסיים לפי לוח הצלצולים בבית ספר.

 59. איתי :

  זיו אתה צודק וטועה, נכון שיש תוספות בנוסף להוראה פרטנית אבל אתה סופר את התוספת פעמיים. קח נייר ועיפרון ותעשה חישוב.

  דוגמה

  עולם ישן
  20 הוראה
  4 שעות לטובת משימות שבגללן הורידו למורה 4 פרונטליות (חינוך/הכנה לבגרות)
  10-12 תומך הוראה (הכנה, בדיקה, טופסולוגיה)
  2 השתלמויות/ישיבות/קבלת הורים

  סה"כ 36-38

  עוז 2011 –

  20 הוראה רגילה
  6 הוראה פרטנית
  4 שעות לטובת משימות שבגללן הורידו למורה 4 פרונטליות (חינוך/הכנה לבגרות)
  13-15 תומך הוראה
  4 שעות השתלמויות וישיבות
  1 קבלת הורים

  סה"כ 48-50 ש"ש, שמתוכן 40 אמורות להיעשות בין כותלי ביה"ס (שמונה עד ארבע כפול 5).

  ככל שהשימוש בשהייה בבית הספר (כולל שעות חלון) לפעילויות תומכות הוראה יהיה יעיל יותר, הברוטו יהיה קטן יותר, אם שעות השהיה בבי"ס יבוזבזו, יותר עבודה תיעשה מהבית והברוטו גדל.

  מכיוון שהתחלנו בכלל בסיפור ה-45 דקות, שים לב לדבר הבא:

  אילו כל שעת הוראה פרונטלית/פרטנית היתה בעצם בברוטו 60 דקות (כי בהפסקה המורה עוסק בענייני משמעת/שיחות מסדרון ולא בעבודה), אז בין שמונה לארבע יש למורה פחות זמן לפעילות תומכת הוראה. מאידך אם כפי שאתה טוען השווי של שעת הוראה בברוטו הוא 50-52 דקות, כי יש פחות הפסקות מבאקדמיה ונניח שהמורה עובד בהן כמו רובוט ולא שותה קפה ולא עושה פיפי, זה אומר שיש למורה יותר זמן לעבוד על עבודה תומכת הוראה בתוך כתלי ביה"ס. ואז הוא לוקח פחות עבודה הביתה.

  מש"ל.

 60. זיו :

  לאיתי,

  אתה צודק ולא צודק. 🙂

  בוא נגיד שאני מסכים עם חישוביך:

  א. שעה עבודה בבית היא לעולם לא תיהיה כמו שעה עבודה בבתי הספר (ואם אינך מסכים לאמרה זאת, אני אפרט לך למה).

  ב. טענתי ש- 13-15 שעות תומכות הוראה בשבוע, זה נכון לשבועות העמוסים. אני טוען שלמעלה מרבע מהשבועות המורה יצטרך פחתו מזה ואני טוען שבכ-10% משבועות העבודה המורה לא יצטרך אותם בכלל!
  אני גם טוען ש- 20 שעות הוראה פרונטלי ( 26 בעוז כולל פרטניות) לא מתקיימות במאה אחוז מהזמן גם בעולם הישן.

  עכשו קח את כל "החסכון" ותחלק למספר השבועות האפקטיביים בשנה (30 שבועות) ותגיע למספרים מבהילים מבחינת תוספת העבודה השנתית.

 61. איתי :

  א. נכון שעת עבודה במקום עבודה אינה שקולה לשעת עבודה בבית.

  בתנאים אופטימליים, הספק העבודה במקום העבודה יהיה גבוה בהרבה מאשר בבית (אתה לא עובד בלילה כשאתה מותש, הילדים לא מטפסים עליך, אין מקרר ללכת אליו כל פעם שאתה מאבד ריכוז, ויש תופעה של פסיליטציה חברתית – אתה עובד כי אתה רואה שכולם סביבך עובד).

  לכן בעיקרון שכר שעת עבודה במקום העבודה אמור להיות גבוה משכר שעת עבודה בבית (במקרה המורים זה יהיה נכון תמיד כי על העבודה בבית הם מקבלים שכר 0 שח לשעה).

  בתנאים לא אופטימליים, כפי שכנראה קרה באופק, הספק העבודה של מורה בשעת שהייה יהיה נמוך יותר מאשר בבית, כי לא יהיה לו מקום שקט, מורים אחרים יפריעו לו וההנהלה תשתה אותו לכל מיני משימות שונות ומשונות.

  עכשיו בחזרה לחשבון. מתוך 13-15 שעות תומכות הוראה בעוז 2011, 5 בלבד אמורות להתבצע בבית הספר, 8-10 בבית. אם אנחנו בתסריט האופטימלי של הספק גבוה, הפקטור של יחס בין שעות הוראה לשעות תומכות הוראה *קטן* (למשל כי הזמן לבדיקת בחינה אחת קטן, ואת הפקטור של כחצי שעה תמיכה לשעה הוראה חישבנו מתוך היכרות עם עבודת מורה בעולם הישן). לכן, המספר 8-10 שעות עבודה מהבית (ללא תשלום) *יקטן*, ולכן גם סך הברוטו.

  התוצאה: נטל עבודה ברוטו עוז לתמורה 2011 יהיה גדול בערך ב-30% מברוטו עולם ישן. לכן לפי שיטת מדידה זו (בניגוד לשיטה המתעלמת מעבודה בבית) ערך השעה עולה!

  בתסריט הלא אופטימלי יקרה המצב ההפוך, ומספר שעות העבודה מהבית יגדל. במקרה הגרוע ביותר -ב- 5 שעות בבי"ס המורה לא הקדיש ולו דקה אחת לבדיקת מבחנים או הכנת שיעור, וכך אתה מגיע ל-53-55 ש"ש בברוטו.
  התוצאה: ברוטו עוז לתמורה 2011 יהיה גדול בערך ב–47-45% מברוטו עולם ישן. לכן לפי שיטת מדידה זו ערך השעה יורד במקצת (בהנחה שתוספות השחיקה ועיני ניתנות גם ללא מצטרפים).

  אם המורה גם לא מצליח לבצע בביה"ס את העבודה הקשורה לתפקידו כמחנך או הכנה לבגרות, נוספות לו עוד שעות לעבודת הבית, הנטל ברוטו מגיע לכ-60 ש"ש וכמובן שערך השעה יורד.

  ב. אנחנו מסכימים לחלוטין שהשיטה חייבת לאפשר למורה גמישות במספר השעות תומכות ההוראה. הקביעה הקשיחה של 5 ש"ש מייצרת מצב שבכל שבוע שבו מספר השעות הנדרש הוא פחות מכך – המורה סתם תקוע בביה"ס.

  מה שאנחנו לא מסכימים עליו הוא השאלה אם 13-15 ל-26 שעות זה עומס ממוצע (כפי שאני טוען) או עומס מקסימלי (כפי שאתה טוען).

  אם אתה טוען שזהו עומס מקסימלי והממוצע נמוך בהרבה, המשמעות היא שגם הפקטור בבסיס החישוב (חצי שעה תומכת הוראה לכל שעה הוראה) צריך להיות נמוך יותר.

  אם הפקטור הוא לדוגמה 0.4 שעה לשעה, ולא 0.5-0.6 כפי שאני הנחתי, העולם הישן שווה 34 שעות ברוטו, עוז 2011 שווה 45.5 ברוטו.

  ועכשיו בלי חישובים – אתה טוען ש-36-38 בעולם הישן זה בשבועות עמוסים, ובשבועות קלים המורה עובד פחות מ-30 שעות ואפילו 26.

  טיעון כזה הוא ירייה ברגל: אתה מחזק את הטענה של יולי תמיר ונערי האוצר שחובבי העולם הישן הם עצלנים וגרבצנים.

  ג. נכון ששיעורים מתבטלים כל הזמן, אבל זה ממש לא הוגן לתמחר את עבודת המורה ע"ס הנחה שרק X אחוז מהשיעורים יתקיימו, או לשלם לו רק על שעות שלימד (יש בתי"ס פרטיים שעובדים כך למרבה הבושה).

 62. זיו :

  לאיתי, לא יורה לאף אחד ברגל.

  רופא שיניים בודק את הפציינט ומודיע לו שיש לעקור את השן.
  "כמה עולה עקירה"? שואל הפציינט?
  "400 שקל", עונה הרופא.
  "מה, 400 שקלים לדקה עבודה"? מזדעק הפציינט.
  "אם אתה רוצה, אני יכול לעשות זאת לאט לאט…" עונה הדוקטור.

  נסה למלא לבד דו"ח למס הכנסה (זה לא קשה) יקח לך כמה שעות. תן לרואה חשבון, הוא יסיים לךבעשר דקות ויקח 1000 שקל.

  במוסכים זה אותו הדבר, אחרי שסיכמתי את המחיר מצידך שיסיים בעשר דקות ותשלום לעו"ד בכלל יהיה חבל על הזמן אם תחלק זאת לשעות עבודתו בפועל על התיק שלך.

  המשותף לכל הדוגמאות האלה, שאדם מומחה בתחומו יכול לבצע את עבודתו במהירות וזאת רק בגלל מומחיותו בתחום.
  אדם מתחיל, יקח לו הרבה זמן.

  אני מעביר שיעורים פרטיים ולוקח לא מעט כסף. כאשר מנסים להעיר לי שזה יקר, אני נותן להם רשימה של קולגות שיקחו מהם פחות כסף (ברוח טובה ועם חיוך. לא בכעס ומרמור. ואני מתכוון חזה שהם יכולים ללכת אליהם).
  כמעט כולם שותקים ומשלמים כי הם מאמינים שהם מקבלים תמורה מלאה לכספם.

  ולנמשל:
  אני זוכר כאשר הייתי מורה מתחיל, ישבתי גם בהפסקות לפני השיעור לחזרה אחרונה על המערכים.
  אני זוכר כמה קיניתי בכל המורים הוותיקים שלגמו בנחת קפה ולא דאגו אייך יראה השיעור שלהם.
  היום, אצלי כל החומר בראש. אני מאלתר תרגילים לפי התקדמות השיעור בצורהשכולם לומדים לפי רמתם והתוצאות בהתאם.

  עכשו אתה רוצה שאני אעשה את עצמי מכין חצי שעה כל שיעור שאני מעביר רק כדי שיולי תמיר תחשוב שאני עובד (כמו הרופא שיניים בבדיחה למעלה)?

  אם מישהוא חושב שהוא משלם יותר מידי על עבודתי, שיקח לו מורה מתחיל במקומי. אותו מורה ישקיע פי 4 זמן ממה שיולי תמיר מוכנה לשלם, ותוצאת השיעור שלו, יש להניח תיהיה פחות טובה.

  זה מה שאתה רוצה???

  אי אפשר להגיד "למומחה בתחומו" אחרי שהזעת ולמדת והתמחית אז כבר לא צריך לשלם על המומחיות אלא רק לפי דקות עבודה בפועל!

 63. שמוליק :

  ומה קורה בישיבות התיכוניות ? האם מישהו שמע ?

  מדובר במוסד שבו לימודי קודש מתנהלים תמיד בתחילת היום (עד 10:00 או 10:30 )
  ואין לימודים כלליים לפני כן ?
  האם המורים יסיימו עדיין ב 16:00 (במקום 18:00 או 19:00 היום) ? ויחייבו אותם לעבוד מ 8:00 בפרטניות וכו… אלא שאין מקום להכניס את כל מערכת השעות בגלל תוספת לימודי קודש ?
  או שמא יסימו עוד יותר מאוחר בימים מסוימים ?

 64. איתי :

  אני חותם בשתי ידיים על דבריך אבל כלל לא ברור לי איך הם עונים למה שאמרתי.

  הדיון האחרון בינינו עוסק (בפעם האלף) בשאלה האם ערך השעה עולה (כטענת דורון) או יורד (כטענתך).

  על מנת להגיע למסקנה בעניין הזה, חייבים להוסיף לפרמטרים המוכרים של מבנה שבוע העבודה הישן והחדש עוד שלושה פרמטרים קריטיים

  שורש המחלוקת בינך ובין מי שיטען שערך השעה עולה קשור לפרמטרים האלה.

  (א) למה אנו קוראים שעת עבודה (הגדרה זהה בשני העולמות!!) – לשעת הוראה, לשעה במקום העבודה, או לשעה במקום העבודה/בבית.

  (ב) מהי יעילות העבודה על פעילות תומכת הוראה בין כותלי בית הספר.

  (ג) כמה דקות "תומכות הוראה" צריך מורה ממוצע בחודש ממוצע לכל שעה פרונטלית/פרטנית.

  כבר הסכמנו לגבי "חודש ממוצע" שחייבים גמישות, ואנחנו גם מסכימים לגבי "מורה ממוצע".

  אם הפקטור שתיקח יהיה X דקות לשעה, אז סביר מאוד שמורה חדש יידפק מהפקטור הזה ומורה וותיק ירוויח ממנו. אין ממש דרך אחרת,

 65. זיו :

  ולכן אני חוזר לעניןי הגמישות.

  (שכבר כתבתי על זה פוסט).

  בגלל שלכ מורה צריך זמן אחר לתומכי הוראה, וזה משתנה לא רק לפי וותק המורה אלא גם לפי מקצוע ההוראה, יש לתת לכל מורה להחליט כמה זמן ברצונו לבצע שהייה ולשלם בהתאם.
  מי שרוצה להכין מערכים בבית הספר – שישלמו לו לפי הזמן שהוא עובד בבית הספר ( אפשר עם תקרות).
  מי שמוותר על התענוג, שיוכל ללכת הבייתה.
  אין לי שום התנגדות שחברי יקבלו משכורת על עבודתם בתחום בית הספר, אך מדוע להכריח אותי לשתות קפה מגעיל בחדר המורים בחלק לא מבוטל ממהלך השנה?!

  ולכן הרפורמה מקטינה את ערך שעת המורה.
  עובדה שאני מוכן לוותר עליה.

 66. מורה למתמטיקה :

  עוז לתמורה - התרמית הגדולה

  משבוע עבודה בן 24 ש' של 45 דק', נדרשים המורים לעבור ל 40 ש"ש של 60 דק' לשיעור ! במתמטיקה פשוטה שבוע העבודה החדש יהיה פי 2.22 מהמקובל כיום!

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.