חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

ביבי, סער, שטייניץ וארז מודיעים: הסכם "עוז לתמורה"

נושאים זכויות עובדים ותעסוקה, חדשות, חינוך ותרבות ב 30.05.11 18:09

בהמשך לעיסוקנו הנמשך בהסכם שבין הממשלה לבין ארגון המורים בחינוך העל-יסודי ובתכנית "עוז-לתמורה", מערכת "עבודה שחורה" מביאה לידיעת קוראינו את ההודעה לעיתונות המשותפת למשרד ראש הממשלה, משרד האוצר ומשרד החינוך

כ"ה באייר התשע"א
29 במאי 2011

דב. 2011-1304

 

 

הרפורמה בחינוך העל יסודי יוצאת לדרך

יותר למורים, יותר לתלמידים

במסיבת עיתונאים שהתקיימה היום (א') הציגו ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שר החינוך, גדעון סער, שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ ויו"ר ארגון המורים, רן ארז,  את העקרונות המוסכמים של ההסכם ההיסטורי לרפורמה בחטיבות העליונות.

במסיבת העיתונאים עוד לקחו חלק: מנכ"ל משרד החינוך, ד"ר שמשון שושני, הממונה על התקציבים באוצר, ד"ר אודי ניסן, הממונה על השכר באוצר, אילן לוין.

הרפורמה "עוז לתמורה", שיישומה יחל כבר בשנת הלימודים הבאה, תביא לעלייה דרמטית בשכר המורים, לשינוי שבוע העבודה של המורים וליצירת מסלולי קידום, קביעות ותגמול על בסיס הערכה והצטיינות.

עלות יישום הרפורמה "עוז לתמורה"- תוספת שכר של למעלה מ- 3 מיליארד ₪ בבסיס תקציב משרד החינוך והשקעה של מאות מיליוני שקלים בשיפור התנאים הפיסיים בבתי הספר.

עקרונות הרפורמה "עוז לתמורה"

 • עלייה דרמטית בשכר המורים 51%

עלייה בשכר של 51.35% על פי החלוקה- 42% בגין הרפורמה, 7.25% בגין תוספת הסתדרות, 2.1% בגין שחיקה.

בנוסף לתוספת שכר זו, יקבלו המורים תוספות שכר על בסיס הערכה והצטיינות.

 • שבוע עבודה חדש למורים

שבוע העבודה של המורים ישתנה מ24 שעות ל 40 שעות.

שבוע העבודה החדש יהיה מורכב מ 24 שעות הוראה פרונטאליות, 6 שעות פרטניות ו10 שעות תומכות הוראה.

שעות פרטניות- תתקיים למידה בקבוצות קטנות לתגבור וחיזוק תלמידים, יינתן סיוע רגשי לתלמידים וישולבו תחומי העשרה בנוסף לתכנית הלימודים.  לשעות הפרטניות ערך רב בקידום ההישגים הלימודיים, בקידום אקלים חינוכי מיטבי ובחיזוק הקשר בין המורים והתלמידים.

שעות תומכות הוראה- תגמול עבור עבודת המורים שאינה במסגרת שעות ההוראה הפרונטאליות והפרטניות. במסגרת השעות תומכות ההוראה המורים יקיימו ישיבות צוות, יעסקו בהכנת מערכי שיעור, בדיקת מבחנים ועבודות ויערכו מפגשים עם הורים ותלמידים.

שעוני נוכחות- בכל בית ספר יותקן שעות נוכחות והמורים יחויבו בהחתמת כרטיס, כמקובל במגזר הציבורי.

 • הערכת מורים כבסיס לקידום, קביעות ותגמול

מתוך מטרה לקדם את המצוינות ולשפר את איכות ההוראה- קידום, קביעות ותגמול המורים ייעשה על פי מנגנון הערכה שייבנה על ידי הרשות הארצית למדידה והערכה.

מסלולי קידום למורים על בסיס מנגנון הערכה חדש- קידום בדרגות השכר של המורים ייעשה על בסיס הערכת עבודתם ועל בסיס מילוי תפקידים.

תוספת שכר על בסיס פיתוח מקצועי- המורים יקבלו תוספת שכר על בסיס פיתוח מקצועי. בשונה מהעבר המורים יתמקצעו בתחומים הקשורים לתחום התמחותם.

מענקי הצטיינות/תגמול דיפרנציאלי- לתמרוץ ולקידום המצוינות בחינוך ובהוראה יוענקו מענקי הצטיינות למורים על בסיס מודל ההערכה החדש.

50% מהמורים יקבלו מדי שנה מענק הצטיינות בדרגות שונות: 20%- 3,600 ₪ ; 10%- 4,800 ₪ ; 10%- 5,600 ₪; 10% – 8,000 ₪.

פיטורים פדגוגיים ומתן קביעות-

קיצור הליך הפיטורים הפדגוגיים לשנה אחת בלבד במקום שנתיים בהתאם למתווה החדש.

הענקת קביעות למורה חדש מותנית בהערכה חיובית על אופן מילוי תפקידו ורמת ההוראה על פי מודל ההערכה החדש.

 • העצמת המנהל

הערכת מורים- המנהלים יעריכו מדי שנה את כלל המורים בהתאם למודל הערכה שתפתח הרשות הארצית למדידה והערכה. הערכת המנהלים את המורים תשמש הן לצרכי קידום בשכר ומענקי הצטיינות והן למתן קביעות ולפיטורים פדגוגיים, במידת הצורך.

קביעת הפיתוח המקצועי של המורים- מנהל בית הספר יוביל את תהליכי הפיתוח המקצועי של המורים ויהיה בעל הסמכות לחתום על התכנית לפיתוח מקצועי של המורים בבית ספרו.

עלייה בשכר המנהלים

מבנה משרה המוכוון ניהול- הסדרת מבנה העסקת המנהלים, כך שיוכלו להקדיש את מרבית זמנם לניהול, לקידום תהליכי שיפור ומצוינות, להערכה ולפיתוח מקצועי של צוות המורים.

 • שינוי סביבת עבודת המורה

התאמת בתי הספר למסגרת שבוע העבודה החדש (שינוי פיסי): פינות עבודה למורים, חדרים ללמידה בקבוצות קטנות. יצירת סביבת עבודה למורים.

 • יישום הרפורמה יחל כבר בשנת הלימודים הבאה

בשנת הלימודים הבאה הרפורמה תיושם במלואה ב- 50 בתי ספר מדגימים ובמקביל יחל יישום הדרגתי בכל החטיבות העליונות- מדי שנה יתווספו שעות פרטניות ושעות תומכות הוראה.

בשנת הלימודים תשע"ה הרפורמה "עוז לתמורה" תיושם במלואה בכל החטיבות העליונות.

פריסת יישום הרפורמה:

שנה"ל בתי ספר בהם יישום הרפורמה הינו הדרגתי מספר בתי ספר בהם תיושם הרפורמה באופן מלא (מצטבר)
פרטניות תומכות הוראה סה"כ
תשע"ב 2 4 6 50
תשע"ג 1 1 2 150
תשע"ד 2 2 4 450
תשע"ה 1 3 4 כולם

במהלך השבועות הקרובים יושלמו הניסוחים המשפטיים תוך כוונה לחתום על הסכם קיבוצי במהלך הקיץ.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו אמר במסיבת העיתונאים כי הרפורמה בחינוך העל יסודי יוצאת היום לדרך, 12 שנה לאחר שהחלו לדבר עליה. "כמו בתחומים אחרים עליהם רק דיברו בעבר, גם בתחום החינוך אנחנו מובילים רפורמות חשובות. זה קורה בכבישים, בתקשורת, במינהל מקרקעי ישראל ובתחום התכנון, זה קורה בביטחון כאשר אנחנו מקימים את גדר הגבול בדרום ובתחומים רבים שרק דיברו עליהם – אנחנו עושים".

ראש הממשלה הוסיף שכמו שתלמידי  ישראל חייבים ללמוד מתמטיקה, אנגלית, ספרות כך הם חייבים ללמוד גם את ההיסטוריה ומורשת עם ישראל "ילדי ישראל ילמדו את החומר הבסיסי שמלכד אותנו ומחבר אותנו לארץ הזאת."

ד"ר יובל שטייניץ, שר האוצר אמר כי "הרפורמה הזו עולה לנו כסף, אבל היא שווה זהב. רבים יודעים שהגעתי לפוליטיקה מהאקדמיה והיו פרשנים שאמרו שבשל כך תהיה רפורמה גדולה בהשכלה הגבוהה, אני רוצה לעזור למפרשים ולספר להם שהייתי גם מורה לפילוסופיה בתיכון ומאוד נהניתי מכך. יש לנו היום סיבה לסיפוק וגאווה, אנחנו משלימים היום רפורמה שנייה, ובכך אנחנו משלימים רפורמה מקיפה ונמשיך לתת רוח גבית למשרד החינוך, ככל שיידרש. היינו חייבים להוביל תיקון משמעותי במערכת החינוך, שיוצרת את החברה, את המדינה ומעצבת את אזרחיה. ההון האנושי הוא האוצר האמיתי שלנו ועלינו לדעת לטפח זאת. ההצלחה הכלכלית של ישראל מבוססת על הון אנושי זה, שימשיך להיות מנוע הצמיחה הכלכלי של ישראל."

שר החינוך, גדעון סער: "אנו מציינים היום ציון דרך היסטורי במערכת החינוך. אנו מציגים הסכמות מפורטות לרפורמה בחטיבה העליונה, שיישומה יחל כבר בשנת הלימודים הבאה. הרפורמה הזו היא עידן חדש במערכת החינוך וביחסים בין ארגוני המורים.

עקרונות הרפורמה יחד מובילים את החטיבות העליונות למקום שונה לחלוטין.

הממשלה הנוכחית משקיעה בחינוך בפועל- זו קדנציה של רפורמות ושינויים במערכת החינוך ובהשכלה הגבוהה. בתום הקדנציה הנוכחית מערכת החינוך תהיה  במקום אחר

שר החינוך הוסיף כי "יש להמשיך ולהשקיע באותו האופן בו אנו משקיעים במשך העשור הקרוב במטרה להביא את מערכת החינוך למקום אליו היא צריכה להגיע- בין מערכות החינוך המצטיינות בעולם"

רן ארז, יו"ר ארגון המורים, אמר "היום 29 במאי מתחיל עידן חדש במערכת החינוך העל יסודית. רה"מ בעצמו, שר החינוך ושר האוצר עם הפקידות הבכירה חתמו עימנו על המחויבות של המדינה לביצוע הרפורמה "עוז לתמורה". יש בכך מעבר להצהרה והמחויבות של מנהיגי המדינה לרפורמה, אלא אף קביעת אבני דרך למימוש החזון שלנו מזה עשור לטובת מערכת החינוך, על תלמידיה ומוריה ולטובת המדינה"

נערך על ידי לקסי
תגיות: , , , , , , , , , ,

תגובה אחת

 1. זיו :

  כיצד התכווצה תוספת השחיקה?!

  בהודעת הדובר כתוב שתוספת השחיקה שהוסכם עליה היא 2.1%.

  במאמר עדכון של רן ארז שנכצב רק לפני פחות משלושה חודשים רן ארז מעדכן על ההסכמות שכבר נסגרו עם האוצר וביניהם תוספת שחיקה של כ- 5%.

  http://www.irgun-hamorim.org.il/Library.aspx?cmd=atc_29114
  (ראו סעיף 8 להסכמות שרן ארז ממהר לדווח).

  לאן נעלמו 3% תוספת שחיקה שכבר הוסכם עליהם בין הארגון לאוצר?
  האם רן ארז ויתר עליהם במסגרת "לא יפגעו זכויות העבר"?

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.