מסתננים ומבקשי מקלט: מעט פושעים, הרבה קרבנות

מסמך של הכנסת קובע: רבים מהמסתננים ומבקשי המקלט בישראל נופלים קורבן לפשע, אלימות והפרת זכויות עובדים. המדינה אינה מבצעת פעולות הסברה בקרב אוכלוסיית הזרים ולמשטרה אין כלים מתאימים להתמודד עם אוכלוסיה זו

מאת: מערכת עבודה שחורה

וועדת הכנסת המיוחדת לענייני עובדים זרים תדון הבוקר בנושא נתוני הפשיעה בקרב  מסתננים ומבקשי מקלט. ע"פ מסמך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת שהגיע לידי "עבודה שחורה" יש עלייה מדאיגה דווקא בעבירות כלפי אוכלוסיה זו.

ע"פ המסמך, נתוני הפשיעה של מסתננים ומבקשי מקלט נותרו נמוכים לעומת הנתונים באוכלוסייה הכללית, כפי שנמצא בבדיקה הקודמת. עם זאת, יש גידול מסוים בתופעות פליליות מסוימות באוכלוסייה זו. במקביל, הנתונים מצביעים על עלייה בעבירות של מעסיקי מבקשי מקלט הקשורות לאי-קיום חוקי העבודה וחוקי המגן, וכן על אי-התמודדות של רשויות המדינה עם אלימות כלפי מבקשי מקלט ועם עבירות רווחות בקהילה עצמה, כעבירות בתוך המשפחה.

חלק ניכר מהדו"ח עוסק בנתינים אפריקניים המהווים את עיקר המסתננים ומבקשי בישראל. בשנים 2007–2010 חלה עלייה במספר התיקים שנפתחו כנגד נתינים אפריקנים שרובם מסתננים ומבקשי מקלט; כמו כן, בולטת העלייה בעבירות אלימות בקרבם. העלייה במספר התיקים חלה במקביל לגידול באוכלוסייה זו, אך ככלל שיעור התיקים עדיין מצומצם יחסית לשיעור התיקים בכלל האוכלוסייה.

לפי נתוני משטרת ישראל, ב-2010 חלה עלייה של 40% בפתיחת תיקים נגד חשודים יוצאי ארצות אפריקה שאינם אזרחים ישראלים ואינם יהודים: 703 תיקים בשנת 2010 לעומת 485 תיקים בשנת 2009. בשנת 2010 חל גידול של 75% במספר המסתננים לישראל מאפריקה. גם אם כל התיקים שנפתחו כנגד יוצאי אפריקה שאינם אזרחים ישראלים ואינם יהודים הם תיקים של מסתננים ומבקשי מקלט (ללא אחרים, למשל תיירים), יש ירידה בשיעור העבירות של אוכלוסייה זו: בשנת 2009 נפתחו תיקים כנגד 2.4% מנתיני אפריקה, ובשנת 2010 נפתחו תיקים כנגד 2.04% מנתיני אפריקה.

הדו"ח אינו מספק נתונים על פשיעה כנגד מסתננים אפריקנים אך מציין כי , המשטרה חוקרת תיקים שבהם אוכלוסייה זו היא הנפגעת, בעבירות של מרמה ועושק, זיוף, עיכוב דרכון, סחר בבני-אדם, ניצול מיני, אלימות ועוד. להערכת המשטרה, יש תופעה נרחבת של פשיעה פנים-מגזרית שאינה מדווחת. יש עדויות של גורמי רווחה, עובדי עמותות וגורמים במשטרת ישראל על פשיעה לא מדווחת בתוך המשפחה. גורמי המניעה והאכיפה אינם מסוגלים להתמודד עם תופעות אלו בשל היעדר כלי הסברה מתאימים, היעדר מודיעין בקהילה וחוסר שיתוף פעולה מצד הקורבנות בעבירות אלו.

סוג עבריינות נוסף שמסתננים ומבקשי מקלט רבים נופלים לו הקורבן הוא פשיעת עבודה. בשנתיים האחרונות רווחות ידיעות על תופעות של העסקה שלא כדין של מסתננים ומבקשי מקלט, בעיקר באמצעות קבלני משנה. רוב התלונות הן נגד קבלני משנה בענפים ניקיון, ניקיון רחובות, שיפוצים ומסעדנות במרכז הארץ, ונגד קבלני משנה בענף המלונאות באילת. התלונות העיקריות הן על אי-תשלום שעות נוספות, אי-תשלום תנאים סוציאליים ועיכוב שכר. אפשר להניח שהעובדים אלו ועובדים אחרים שאין להם מעמד חוקי – כמו תיירים שנשארו בישראל לצורך עבודה לאחר שפקעה האשרה שלהם וחסרי מעמד אחרים – מוכנים לעבוד בכל תנאי כדי להתקיים. משום כך קל לנצל אותם ולהעסיקם שלא כחוק.

המדינה משקיעה משאבים מצומצמים מאד בפיקוח ובהגנה על זכויות העובדים הזרים. כיום יש ביחידת הפיקוח על זכויות עובדים זרים במשרד התמ"ת 6 מפקחים ו-2 סטודנטים, ועד סוף מאי 2011 אמורים להיות מגויסים 3 מפקחים נוספים (בתקן שאושר ביוני 2010 וחל מאז נקבעו 16 פקחים ו-16 סטודנטים, אך עד היום לא הושלם הליך איוש התקנים). שמונת העובדים פועלים בצוותים של שני עובדים ואמורים לבצע אכיפה של כל חוקי המגן כלפי עובדים לא ישראלים במדינת ישראל כולה (כ-250,000 זרים עובדים בישראל בהיתר וללא היתר).

המסמך מעלה את הצורך בפעולות הסברה בקרב המסתננים ומבקשי המקלט ומזהיר כי בלא טיפול מערכתי כולל נתוני הפשיעה צפויים לעלות

לקריאת המסמך המלא של מרכז המחקר והמידע של הכנסת: פשיעה של מסתננים ומבקשי מקלט

 

 

Tags: , , , , , , ,

One Response to “מסתננים ומבקשי מקלט: מעט פושעים, הרבה קרבנות”

  1. אוהד הגיב:

    בימים אלו ברשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול עובדים על אתר אינטרנט חדש בשפות שונות לטובת מהגרי העבודה והפליטים.

Leave a Reply