חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

שומרי משפט – רבנים למען זכויות אדם – על התפיסה ועל הפעילות בשטח

נושאים הפנקס פתוח והיד כותבת, זכויות עובדים ותעסוקה, כלכלה ותקציב ב 12.05.11 6:04

הרב עידית לב מסבירה על תפיסת הצדק הכלכלי וחברתי של שומרי משפט: רבנים למען זכויות אדם, וסוקרת את פעילויות הארגון למען מדינת רווחה: הפעילות נגד תכנית ויסקונסין, מאבק באבטלה, הלובי בנוגע לתקציב המדינה

המסורת היהודית משרישה לנו תפיסה של חובת הקהילה לדאוג לחלשיה, ולספק שירותים בסיסים לחבריה. כבר במקרא זועמים הנביאים כנגד אי הצדק הכלכלי המוטח בעניים ובחסרי ישע.

מדינת ישראל אימצה מחד את האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות המפרטת  זכויות במספר תחומים: עבודה, ביטחון סוציאלי, בריאות, חינוך ותרבות, ומצד שני הפערים הכלכליים, הרעב העוני והאבטלה במדינה הולכים ומעמיקים.

אנו שואבים מתוך המסורת היהודית את הערכים של סיוע לחלש,ערבות הדדית ואחריות הדדית בין הקולקטיב ובין היחיד המנחים את פעולתנו, ועל פי האמנות הבינלאומיות אנחנו מגדירים מהם התחומים בהם אנו עוסקים בתחום הנרחב של צדק חברתי.

בשנים האחרונות בחרנו להתמקד בזכות לתעסוקה. הובלנו את המאבק נגד תוכנית ויסוקנסין, בו הצלחנו לבטל את העברת אחריות המדינה לאזרחיה החלשים ביותר לידיים פרטיות, בניסוי שהראה עד כמה התוכנית נכשלה.

כיום אנו עוסקים במובטלים ובעובדים במשרות חלקיות או מלאות בשכר נמוך. אנו שואפים ליישומה של מעלת הצדקה הגבוהה ביותר של הרמב"ם, סיוע למובטל במציאת עבודה, ונתינת "מתנה או הלוואה" בזמן האבטלה על מנת להבטיח את הקיום הבסיסי. בנוסף אנו פעילים בשדולה בכנסת על מנת להבטיח חלוקה צודקת יותר של המשאבים של מדינת ישראל,

תוך הדגשת האחריות החברתית לאור המסורת היהודית. הניסיון המצטבר שלנו מלמד אותנו כי לארגונים חברתיים יש וצריכה להיות תרומה משמעותית בקבלת ההחלטות על חלוקת המשאבים של מדינת ישראל, במיוחד לאור העובדה שבשנים האחרונות בוחרים פעם אחר פעם לפגוע בשכבות המוחלשות ולהעניק תמריצים לשכבות הגבוהות.

אנחנו מסייעים למאבקם של קבוצות שונות בחברה הישראלית על מנת לקבל את הזכויות הכלכליות חברתיות ותרבותיות המגיעות להם. תמכנו במאבקם של קבוצות מובטלים, משפחות חד-הוריות, קשישים, נכים, חולים ואחרים שצורכיהם הדחופים נופלים דרך חורי רשת הביטחון החברתית. אנו משתמשים בקולנו הייחודי כארגון רבני כדי לאחד את הקבוצות השונות בחברה הישראלית סביב חזון של צדק וערכים יהודיים במאבק המשותף למען צדק חברתי וכלכלי.

חלוקת העוגה

הניסיון המצטבר שלנו מלמד אותנו כי לארגונים חברתיים יש וצריכה להיות תרומה משמעותית בקבלת ההחלטות על חלוקת המשאבים של מדינת ישראל, במיוחד לאור העובדה שבשנים האחרונות בוחרים פעם אחר פעם לפגוע בשכבות המוחלשות ולהעניק תמריצים לשכבות הגבוהות. ולכן אנחנו מסייעים למאבקם של קבוצות שונות בחברה הישראלית על מנת לקבל את הזכויות הכלכליות חברתיות ותרבותיות המגיעות להן. תמכנו במאבקן של קבוצות מובטלים, משפחות חד-הוריות, קשישים, נכים, חולים ואחרים שצורכיהן השונים והדחופים נופלים דרך חורי רשת הביטחון החברתית. אנו משתמשים בקולנו הייחודי כארגון רבני כדי לאחד את הקבוצות השונות בחברה הישראלית סביב חזון של צדק וערכים יהודיים במאבק המשותף למען צדק חברתי וכלכלי.

תוכניות לשינוי

כיום יש לנו שני פרויקטים מרכזיים בתחום צדק חברתי וכלכלי, האחד הוא פיקוח על מרכזי תוכנית ויסקונסין והשני הוא עבודת לובי בנוגע לתקציב המדינה.

נחנו בקשר עם פורום רחב יותר של ארגונים חברתיים העובדים גם הם על תוכנית ויסקונסין.

עיקרי אמנת הפורום:

 1. קידום מדיניות של צמצום פערים, של מאבק באבטלה ובעוני ובחיזוק השירות הציבורי ומנגנוני הרווחה; תקציב של שלום, צדק ושוויון.
 2. שוויון ערך האדם הוא הבסיס, וממנו נובעת גם הדרישה לקיום ואכיפה של זכויות אדם בישראל, ושמירה על זכויות הנשים, והמיעוטים.
 3. הכלי המרכזי הוא מדינת רווחה, וחיזוק אחריות המדינה לאזרחיה בנושאי עבודה, רווחה, חינוך ובריאות. (תפיסה זו יוצאת כנגד הגישה הניאו ליברלית המנחה את פקידי האוצר. בנוסף תפיסה זו מובילה למאבק כנגד הפרטת שירותים חברתיים וציבוריים, ופעילות לחיזוק רשת הביטחון החברתית והרחבת אחריות המדינה לאזרחיה).
 4. קיום בכבוד לכלל תושבי המדינה.
 5. חינוך ככלי לצמצום פערים בחברה הישראלית.
 6. קידום צמצום פערים כלכליים בחברה הישראלית, על רקע עדתי, לאומי, מגדרי ודתי, כאשר יש להשקיע בראש ובראשונה בפריפריות החברתיות והגיאוגרפיות.
 7. ביצור מעמד בית המשפט בישראל, לשמירה על שלטון החוק, לחקיקת חוקה לישראל, להשרשת ערכים של מינהל תקין ושקיפות שלטונית, תוך שמירה על טוהר מידות וביעור נגע השחיתות.
 8. קידום פיתוח בר-קיימא, למען הדור הזה והדורות הבאים, תוך שמירה על צדק סביבתי ושיפור איכות הסביבה, האוויר והמים.

העקרונות המנחים את פעילות הפורום הם מאבק כנגד האבטלה בחברה, שמירה ועידוד העבודה המאורגנת ושמירה והגנה על זכויות העובדים המאורגנים והבלתי מאורגנים.

המאבק בויסקונסין

הביקורת שהשמענו על תוכנית ויסקונסקין עמדה על כך כי המטרה לעזור מובטלים לחזור למעגלי העבודה היא מטרה ראויה; יחד עם זאת טענו כי ישנה אמנה חברתית בסיסית בין המדינה לאזרחיה, המדינה אחראית לדאוג לזכויות האזרחים לחירות, בטחון, שיווין הזדמנויות, קיום בכבוד ועוד. מסירת הסמכות השלטונית הזו לזכיין פריטי מבטלת את האמנה שבין המדינה לאזרחים. התוכנית הנוכחית נכשלה בשל מספר רב של סיבות, ובעיקר בגלל מבנה התוכנית ואטימות המפעילים הפרטיים. התנגדנו להפרטת שירותי רווחה ובמקרה זה היא התגלתה כניסוי לא מוצלח על גבו של האזרח המוחלש. זאת משום שהתמריץ הכלכלי שאינו הבחין בין השמה בעבודה לבין שלילת קצבה. התוכנית החריפה את מצבם הקשה של המובטלים. הלכה למעשה מטרת התוכנית הייתה חסכון בקצבאות ולא השמה בעבודה. למרות שהתוכנית הייתה תוכנית ניסיונית, עדיין את כשליה שילמו המשתתפים שקצבתם נשללה על פי תקנות שהן בבחינת "גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בה". למרות הצורך בפיקוח, התוכנית חסרה פיקוח אפקטיבי על החברות הפרטיות. הממשלה בתוכנית ויסקונסין ויתרה על האחריות החברתיות (accountability). אסור לשכוח כי החברה הפרטית אינה נושאת באחריות דומה לזו של הממסד הציבורי, כך שאמצעי המחאה היחידי שנותר הוא האמצעי המשפטי הפרטני. לא נעשה מיון וסינון של משתתפי התוכנית לפני התחלתה על מנת להוציא ממנה את המשתתפים בעלי הסיכויים הנמוכים למצוא עבודה, אם בשל גיל או בשל קשיים רפואיים או נפשיים. המשתתפים בתוכנית נאלצו להתמודד בועדות ערר אל מול עו"ד של החברה ללא סיוע משפטי מטעם המדינה. כתוצאה מכך רוב העררים נדחו.

"שירות בקהילה" נתפס על ידי המשתתפים כעבודה שאין שכר בצידה, ולא נוצל על ידי החברות על מנת להכשיר אנשים לעבודה. מחקרים סביב העולם הראו שתוכניות מסוג אלו לא יכולות להצליח כאשר המשק אינו מייצר מקומות עבודה, ובמקרה הישראלי לא יצרו מקומות עבודה במקביל.

עבודת הלובי

אנו מבקשים לשנות את תקציב המדינה. עבודתנו מתרכזת בסעיפים ספציפיים שאנחנו ומומחים נוספים רואים כפוגעניים כלפי השכבות המוחלשות ומעמד הביניים בחברה. עמדתנו העקרונית היא ש"חוק ההסדרים" הוא חוק "אנטי-דמוקרטי", מפני שהאוצר משתמש בו על מנת להעביר רפורמות מבניות במשק ללא דיון ראוי, לבטל חוקים שהכנסת חוקקה, ולמעשה לנהל את המדינה מאחורי גבה של הכנסת. מעבר לכך היקפו של החוק אינו מאפשר לדון בו בצורה ראויה.

אחת מהדוגמאות לעבודת הלובי בנושא התקציב היא ניסיון שלנו לממש את הזכות המקיפה לבריאות. אנו מאמינים באחריות של החברה לדאוג לבריאות כל חבריה. אנו בעד עדכון אוטומטי של סל הבריאות כך שהכנסת תרופות וטכנולוגיות חדשות לסל התרופות לא תהיה בת ערובה לתהליכים פוליטיים.

נערך על ידי דליה
תגיות: , , ,

2 תגובות

 1. מסורת של שינוי | שומרי משפט – רבנים למען זכויות האדם :

  […] הרשימה התפרסמה לראשונה ב"עבודה שחורה", 12.5.2011 תגיות: ערבות הדדית, אבטלה, אחריות, אי צדק כלכלי, אמנה בינלאומית, ארגונים חברתיים, ביטחון סוציאלי, בריאות, דאגה, הפרטה, זכויות חברתיות, זכויות כלכליות, זכויות תרבותיות, חד הוריות, חולים, חינוך, חינוך ותרבות, יהודית, לובי, מאבק, מדינת ישראל, מוטבלים, מסורת, מקרא, משאבים, משרות חלקיות, נביאים, ניאו-ליברליזם, נכים, נשים, עבודה, עוני, עניים, פורום למאבק באבטלה, פערים כלכליים, צדק חברתי, קהילה, קידום ופיתוח בר קיימא, קיום בכבוד, קשישים, רעב, שדולה, שינוי חברתי, שירותים, שכר נמוך, תוכנית ויסקונסין […]

 2. מנחם לוריא :

  לכותבת:

  תענוג להתוודע לפועלכם.

  לצערי הפכנו לדת שיש לה מדינה (ולא להיפך אם בכל) אבל ,אם אינני טועה, הדת שלנו ,היהדות ולא האורטודוכסיה המזנייה את הדת, לא דרה בכפיפה אחת עם מושג המדינה המודרנית.

  במקום אחר כתבתי שהדת היהודית מקדשת עבודה מיגע כפיים, מתן בסתר והמעשר לעני ולגר. ובאותו מקום התייחסתי ליבוא רעיון התרומה מהנצרות וההזנייה שלו בקרב ישראל 2011 שסועת הפערים וחדלת הדאגה של הכלל לפרט.

  שמחתי לדעת שישנם אנשים שחושבים מחוץ לקופסא האורטודוקסית בזרם הא"י ושמבינם שהדת היהודית היא אחד מההסדרים החברתיים היותר צודקים והיותר עתיקים מבין תרבויות העולם. חבל רק שהמאבקים בעניין הזה הם לכיוון "משהו" שיקח אחריות במקון ש"שמשהו" יקבל אחריות ויקייםאותה.

  אני אשמח אם "תרימי את הכפפה" ותצייני כיצד היהדות הקלאסית (שוב לא האורטודוקסית בזרם הא"י) דרה יחדיו עם המדינה המודרנית על שלל חובתיה זכויותיה והעולם שהפך לכפר גלובלי אחד… קטן.

  תודה על המאמר מאיר העיניים ובהצלחה.

  מנחם.

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.