חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

עוז לתמורה – ריכוז שאלות מורים לרן ארז

נושאים חינוך ותרבות, מכתבים ב 28.03.11 6:06

לקראת החתימה על הסכם "עוז לתמורה" סיכמנו באתר "עבודה שחורה" את הפרטים הידועים על מתווה ההסכם, מתוך כנסים בהשתתפות רן ארז ובהשתתפות בכירים בארגון המורים. כתבות אלה הניבו מאות תגובות של קוראים. אנו מעבירים כאן  שאלות שהעלו קוראי האתר בתגובות ובמאמרי דעה של מורים בנושא הרפורמה לרן ארז. יש שאלות רבות הדורשות מענה
לכבוד רן ארז, יו"ר ארגון המורים.

שלום רב,

לקראת החתימה על הסכם "עוז לתמורה" סיכמנו באתר "עבודה שחורה" את הפרטים הידועים על מתווה ההסכם, מתוך כנסים בהשתתפותך ובהשתתפות בכירים בארגון המורים. כתבות אלה הניבו מאות תגובות של קוראים. אנו מבקשים להעביר אליך שאלות שהעלו קוראי האתר בתגובות ובמאמרי דעה של מורים בנושא הרפורמה.

פניה זו, וכן תשובתך כשתתקבל, תפורסמנה באתר "עבודה שחורה".

בברכה,
איתי אשר
מערכת "עבודה שחורה – פועלים למען מדינת רווחה"
www.blacklabor.org

א. תוספת שכר תמורת תוספת שעות עבודה

1. אחת הביקורות העיקריות שהועלו כנגד "אופק חדש" היתה ירידה בשכר לשעה (חישוב המבוסס על ההנחה, שאינה בהכרח נכונה, כי שעות הוראה ושעות תומכות-הוראה ראויות לאותו תגמול). האם לא ניתן לומר שאותה הבעייה בדיוק קיימת גם ב"עוז לתמורה"?

בנוסף, האם אין בהסכמה על ירידת השכר השעתי משום פגיעה חמורה במורים שאינם מעוניינים לשהות יותר מ- 24 ש"ש בביה"ס (חד הוריות, בנות זוג של אנשי קבע וכו')? לכאורה, נראה כי למורה המבקש לעבוד רק 24 ש"ש בביה"ס עדיף שלא להצטרף לרפורמה. האם זה נכון?

2. האם ארגון המורים חישב את העלות הנוספת של הגדלת שעות השהייה עבור מורים שהם גם הורים לילדים קטנים (מטפלת/צהרון וכו')? האם מצאתם כי תוספת השכר מכסה על עלות זו ובאמת משפרת את מצבו הכלכלי של המורה?

3. הבנו כי גמולי חינוך והכנה לבגרות יומרו לשעות שהיה בבית הספר. לפי אותו היגיון של חישוב ערך שעה, יוצא כי תוספת העבודה, שעבורה מקבלים תוספת של כ-53% לשכר, יכולה להגיע לכ-100% (אם המורה ימשיך ללמד 18-20 שעות הוראה פרונטלית אך ישהה בביה"ס 37-40 שעות). האם המידע שבידינו נכון?

4. בטקסט באתר ארגון המורים בנוגע ל"תוספת השחיקה" ו"תוספת עיני" נאמר " תוספת זו היא תוספת אוניברסלית שתינתן לכל המורים חברי הארגון שירצו להצטרף לרפורמה". מכאן אפשר להסיק אחת מהשתיים – התוספות יינתנו רק למצטרפים, ושכר המורים שלא יצטרפו לרפורמה ימשיך להישחק. לחלופין – התוספות הללו תינתנה גם למורים שלא יצטרפו לרפורמה, ועל כן "תוספת הרפורמה" (עבור 66% תוספת בשעות השהיה) היא רק 42% ולא 53%. מהי הפרשנות הנכונה?

5. בזמן הפעלת הניסוי של "עוז לתמורה" מורים רבים התלוננו על עומס רב. תלונות כאלו מגיעות גם מבתי הספר שנכנסו ל"אופק חדש". בהינתן העובדה שישראל מפגרת אחרי מדינות OECD בעומס הרב המוטל על מורה, האם לא היה נכון יותר לדרוש כלקח מהניסוי, שהוראה פרטנית (שהיא רעיון מעולה כשלעצמו) תבוא לפחות בחלקה על חשבון הפחתת עומס הוראה פרונטלית?

6. מורים שהגיבו באתר טענו כי הרפורמה פוגעת במורים חרוצים מורים המלמדים כיום יותר ממשרה וייאלצו להפחית את מספר השעות הפרונטליות שלהם. מהי התשובה של ארגון המורים לטענה זו?

7. היכן ניתן להשיג מידע נוסף על תנאי ההעסקה של מורים שיקבלו אישור לעבוד שעות נוספות?
שאלה לדוגמה: למורה שעובד כיום 140% משרה מופרש סכום כסף לקופת גמל "דפנה". מה יקרה למורה שבמסגרת 40 השעות יעבוד יותר שעות פרונטאליות?

8. האם אין בתנאים החדשים, המגבילים את היכולת ללמד יותר מ-24 ש"ש פרונטליות סיכון להגדלה נוספת במחסור במורים מקצועיים (למשל בכימיה)?

9. הרפורמה מתיימרת להביא למצב שכל מורה עובד בבית ספר אחד בלבד. מה יקרה למורים במקצועות כמו אמנות ותיאטרון שבהם נהוג לעבוד במספר בתי ספר ובכל אחד מעט שעות?

10. באיזו שעה יתחיל ובאיזו שעה יסתיים יום עבודה של מורה במשרה מלאה? כיצד ייראה יום עבודה של מורה שהיום החופשי שלו אינו שישי, ולכן אמור לכלול בממוצע יותר מ-8 שעות שהייה?


תשתיות

11. ביקורת נוספת על "אופק חדש" היתה כי בהיעדר תשתיות מתאימות לשעות תומכות-הוראה, המורים מבזבזים את שעות השהייה ולא נחסכת מהם עבודה מהבית ללא תגמול, כך שבסה"כ ישנה עלייה בעומס על המורה. ההצהרה על יישום הפעימה הראשונה של "עוז לתמורה" בכל התיכונים בארץ כבר משנה"ל הקרובה משמעה שגם בבתי הספר העל יסודיים לא יהיה זמן לשינוי דרוש בתשתיות, שלעתים הן במצב גרוע מאוד (דוגמה).

איך יכול להיות שניתן לעבוד יעילות ב- 6 שעות שהייה בפעימה א' של "עוז לתמורה" בלי תוספת תשתיות, אבל אי אפשר לעבוד ביעילות ב- 4 שעות שהייה (אופק של יסודי) בלי תוספת תשתיות?

12. מדוע לא להבהיר בהסכם כי הרפורמה תתחיל אך ורק בבתי ספר שיש בהם תשתית מתאימה להפעלתה?

שעות תומכות הוראה

13.מורים שהגיבו אצלנו טענו כי לא בכל המקצועות ישנו אותו הצורך בשעות הוראה פרטנית, ומצד שני – מורים עלולים "להילחם" על תלמידים לשיעורים פרטניים, כדי להשלים את המכסה הנדרשת מהם. כמו כן, לא ברור אם שעות פרטניות יינתנו כ"שעות רוחב" (התלמיד מפסיד שיעור רגיל כדי לקבל תגבור) כמו שנעשה ב"אופק חדש" (והוכח כלא מאוד יעיל) או לאחר שעות הלימודים (ואז התלמידים עלולים להתנגד). כיצד מתייחס ההסכם לבעיות אלו?

14. בכנסים הוסבר כי בתקופות עומס מורים יוכלו להגדיל את מכסת השעות הנדרשת לבדיקת מבחנים. מה יעשו המורים בבית הספר בתקופות שבהן יש פחות צורך בשעות הכנה/בדיקה?

זכות הבחירה ברפורמה

15.נטען כי הצטרפות לרפורמה היא בחירה. האם ארגון המורים מתחייב שכל מורה שלא יחפוץ להצטרף לרפורמה לא ייאלץ לעשות זאת, גם אם יש רוב של מורים בבית הספר התומך בהצטרפות?

האם להתחייבות יש תוקף מוגבל של זמן, לאור ההצהרה על השלמת הרפורמה ב-2014?

16. האם כניסה לפעימה הראשונה של הרפורמה מהווה הסכמה בלתי חוזרת לכניסה לרפורמה, או שתינתן למורה זכות להתחרט ולחזור להסדר ההעסקה הישן?

17. האם גם למורים חדשים שיצטרפו למערכת החינוך בעתיד תינתן בחירה בין מסלולי העסקה?

18. מה קורה לגבי מורים שהם חברי ארגון אבל מלמדים בבית ספר שבו רוב המורים בהסתדרות?

פנסיה

19. במה דומים ובמה שונים ההישגים של ארגון המורים בנושא הפנסיה מאלו של הסתדרות המורים, שזכו אצלנו באתר לביקורת חריפה?


הצפיפות בכיתות

20. בשביתת המורים הגדולה נאבק ארגון המורים על הקטנת התקן למספר תלמידים בכיתה, וזכה לתמיכה גורפת מההורים ומהתלמידים. מהדיווחים נראה כי הנושא נזכר ברפורמה, אך לא בצורה מחייבת, וכך עלול להיווצר מצב שהתחייבות המדינה להקטנת הכיתות מתמסמסת כמו בשנים עברו. מדוע לא להחיל את הרפורמה אך ורק בבתי ספר שבהם מספר התלמידים עומד בתקן החדש?

קידום מורים

21. האם מסלול הקידום החדש יהיה כרוך בשינוי נוסחת העלייה בשכר לפי וותק? (כמו שקורה באופק חדש)

22. האם קיים ב"עוז לתמורה" קידום שאינו קשור לתפקידי ניהול (מורה מומחה/מורה מדריך)?

23. כיצד תיקבע דרגתו של מורה שכיהן בעבר בתפקידים שונים ואינו מכהן בהם היום? האם נכונה הטענה שאין בהסכם כל התייחסות לעבר של המורה בבית הספר?

נערך על ידי יוחאי
תגיות: , ,

78 תגובות

 1. שושי פולטין :

  איתי,
  תודה על שריכזת את השאלות. אוסיף מהרהורי ליבי – בבסיס הרפורמה עומדת ההנחה שצריך להראות את מה שהמורה עושה – בבחינת לא רק לעבוד אלא גם להראות שאתה עובד.
  בימים אלה אני מבינה עד כמה השהות בבית הספר תהיה מיותרת – חוסר היכולת שלי לעבוד בצורה יעילה במשך ימים רבים נובעת לא מחוסר רצון/חריצות וכו' אלא ממבנה מעוות של שנת הלימודים -בחודש ינואר התקיימו בחינות החורף וכבר בימים אלה (!) נבחנים תלמידים רבים בבחינות בגרות למיניהם (תאטרון, מוזיקה,בחינות בעל פה וכו), כאשר בחודש מאי יתקיימו רוב בחינות הבגרות הרשמיות.
  http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/682A615E-40F7-4D53-9AB7-2CBBBA4F4D3C/124281/LuachSummerTech2011.pdf
  איזה טעם יהיה לנוכחות המורה לספרות לדוגמא במשך שמונה שעות בחודש מאי כאשר התלמידים נבחנים במתמטיקה או ביולוגיה?
  העלתי את הנושא בעבר בכל פורום אפשרי (מנכ"ל משרד החינוך, שר החינוך, יו"ר המזכירות הפדגוגית)
  http://www.blacklabor.org/?p=13965
  אף אחד לא מרים את הכפפה.
  כאן טמונה חוסר היעילות של המערכת, את זה היה צריך לפתור ולא להוסיף שעות עבודה למורה. אם המורה היה יכול ללמד בנחת במהלך תקופה ממושכת יותר, גם כמות השעות הפרטניות שהיה זקוק להן הייתה פוחתת.

 2. שושי פולטין :

  תיקון – לא "שהות מיותרת" אלא "לא יעילה"

 3. איתי :

  זו דוגמה לעוד נושא שארגון המורים צריך להיות מעורב בו – רפורמה בבחינות הבגרות.

  הרושם שלי הוא שמרוב רצון טוב של שרי חינוך להעלות את אחוזי הזכאות ולאפשר לתלמידים הגשמה אישית הפכו הבגרויות למפלצת מעיקה יותר (ויקרה יותר) ממה שהיתה בשנים שבהן את ואני היינו תלמידים בתיכון. בשורה התחתונה לא מקבלים עלייה דרמטית בזכאות לבגרות ולא מקבלים תלמידים משכילים יותר.

  דעתי הבלתי מבוססת –

  א. יש הרבה יותר מדי מקצועות לבגרות (חלקם די קקיוניים) וסוגי שאלונים בכל מקצוע.

  ב. את מועדי החורף צריך לבטל כי הם מפריעים לרצף ההוראה.

  ג. צריך לצמצם למינימום את כמות הבגרויות שעושים בכיתות י-יא, כמו שהיה בעבר.

 4. זיו :

  לאיתי:

  אני מוריד את הכובע על העבודה השחורה שעשית.
  כל מילה נוספת רק תגרע.

  קשה לי להאמין שתקבל תשובות לשאלות וגם אם תקבל אני מניח שהם יהיו דמגוגיות וסתמיות.

  נמתין ונראה.

 5. איתי :

  זיו, תודה רבה.

  הדרך שבה תוכל להודות לי היא ע"י הפצת הקישור לכמה שיותר מורים, ובקשה שגם הם יפיצו. ככל שיותר מורים יתעניינו יש יותר סיכוי שנקבל תשובה.

 6. דליה :

  לשושי
  עליך לזכור כי משרד האוצר מפעיל את עקרון תוספת שכר תמורת תוספת עבודה בכל המגזרים. השהייה בבית הספר היא בבחינת תוספת עבודה. טענתך המוצדקת אינה זוכה להדים כי היא אינה מעניינת את האוצר. חשוב לו שהעובד יגיע לעבודה, יחתים שעון נוכחות כשהוא בא וכשהוא עוזב את העבודה. אפשר יהיה למדוד את עבודתו. האיכות חשובה פחות.

 7. דליה :

  על המגיבים לזכור שבימים אלה נערך מו"מ בין הארגון לבין האוצר. הוא אמור היה כבר להסתיים, אך זה לא קורה. יש דממה תקשורתית בעניין. לדעתי, זה מלמד על מאבקים רציניים ועל אי הסכמות. נראה לי שמה שקורה אצל העו"סים, ומקבל תהודה תקשורתית, קורה בחדרי חדרים במו"מ זה, ואינו מגיע לתקשורת. בחדרי חדרים מתנהלת מלחמת הישרדות שאינה מותירה פנאי לדברים אחרים.

 8. דליה :

  לאיתי בתגובה 3
  רפורמה בבחינת בגרות נעשית על ידי המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך. האם לאיגוד מקצועי יש פררוגטיבה לנהל מאבק מקצועי על המבנה הפדגוגי של הלימודים בעל-יסודי? עקרונית, אני מסכימה אתך שצריך לצמצם את הבחינות ולדאוג שיבוצעו עם סיום הלימודים, ולא בכיתות י, יא. אך לא ברור לי אם לאיגוד מקצועי יש פררוגטיבה לכך.

 9. מיכאל לינדנבאום :

  לדליה,
  גם אם לארז ולצוות המו"מ עם האוצר,יש את הכוונות הטובות ביותר,עצם ה"עבודה במחשכים" יוצרת פתח לקומבינות או סתם לחולשת הדעת.

  לדעתי ,זאת תהיה טעות אם לא יביאו את ההסכם,לאישרור על ידי מועצה נרחבת(ועידה?) של המורים.

  אני חושב שיש מה ללמוד על דמוקרטייה במיטבה ממועצת העו"סים שרק היא הפוסק האחרון ולא צוות המו"מ.

 10. דליה :

  מיכאל
  בודאי יביאו את ההסכם לאישרור הועידה. הועידה תפסוק. הועידה הארצית היא המוסד העליון של הארגון.

 11. חמוד :

  לימודים לתארים גבוהים

  המערכת הקיימת מאפשרת למורה להשלים את לימודיו באוניברסיטה לתואר שני ושלישי . לא ברור איך יוכל לעשות את זה בעידן השהייה עד 4 בבית הספר .

 12. מיכאל לינדנבאום :

  נכון,השתיקה והאדישות של הרוב אפילו גרועים יותר מזוממי אוון.
  מה שנכון אצל המורים ,נכון גם בע"ס.
  כפי שאני מתרשם,היתה כל השנים הסכמה שבשתיקה אצל העו"סות שנושא ההפרטה "לא הפריע" להן.
  קבוצות קטנות כמו "עתידנו" או עו"סים עכשיו",הם שהביאו למהפך.
  מעניין כמה זמן ישמרו על המומנטום.

 13. מיכאל לינדנבאום :

  קשה לדעת

  יש להניח שחלק גדול ממה שנקרא מחנה ארז ובודאי אלו שלא,חושבים קודם כל על עתידם הכלכלי.
  עם זאת עולה החשש שאיתי צודק.

  קשה לדעת אם חברי הארגון לא יתנהגו כעדר "בהיעדר תנועות מאורגנות (בסגנון "עתידנו" או "עוסים שינוי")".

 14. שושי פולטין :

  לאיתי (תגובה 4)
  הניתוח שלך לגבי בחינות הבגרות מדוייק.
  לדליה (תגובה 6) – זו בדיוק הבעיה שלנו – הדברים מתנהלים על פי מה שהאוצר רוצה לא על פי מה שההיגיון של משרד החינוך היה אמור להיות.

 15. איתי :

  אישור הועידה הארצית

  מבחינה פורמלית הועידה הארצית היא המוסמכת.

  השאלה היא מה אחוז חברי הוועידה ששייכים ל"מחנה רן ארז" ויצביעו כמצוותו, כמה הם אופוזיציונרים מובהקים וכמה הם מתנדנדים שלחץ מהשטח עשוי לשנות את עמדתם.

  במפלגת העבודה בעידן ברק הסיכוי לכך שהועידה תכריע בניגוד לעמדת היור היה אפס. להבנתי תוצאות הבחירות לארגון המורים מייצרות מצב נוח מאוד לרן ארז, משום שהועידה תאשר את מה שהוא יגיד לה לאשר.

 16. איתי :

  רפורמה בבחינות הבגרות

  בהמשך לדברים שכתבתי לחן על מניעת עקמת אצל תלמידים ושיפורי תשתית בכלל, פתרון מערכתי לצמצום אלימות וכו' – אני לא חושב שיש לארגוני המורים זכות חוקית להשבית את המערכת ללא הגבלת זמן במאבק על נושאים כאלה (כזכור ביהמ"ש קיבל את טענת המדינה שלארגון המורים אין זכות לשבות על דרישה לצמצום מס' התלמידים בכיתות).

  כפי שאנחנו רואים בפועל, הנושאים הללו נזנחים כאשר העדיפות העליונה היא לשכר ותנאי העבודה.

  ובכל זאת אני חושב שחשוב שארגוני המורים יהיו שותפים מלאים ברפורמות בבגרויות, בדיוק כמו שהם היו אמורים להיות שותפים מלאים בדברת.

 17. איתי :

  דממה תקשורתית - את מי היא משרתת ומי אחראי

  דליה,

  הדממה התקשורתית משרתת את רן ארז ואת נערי האוצר, שלמדו את הלקח מהקרב על אופק חדש טרם חתימתה. לכן זה ברור לגמרי למה רן ארז אינו טורח לענות לשאלות מורים ואפילו סגר את הפורומים באתר הארגון. זה לא ש"אין לו זמן" אלא שאין לו אינטרס.

  מאידך לא ברור שדממת האלחוט משרתת את טובת המורים, משום שאין למורים שום דרך לדעת על מה ארגון המורים מוותר ועל מה הוא נאבק, והאם אלו סדרי העדיפויות הרצויים לדעתו של כל מורה.

  באנלוגיה, גם מו"מ חשאי בין ישראל והפלסטינים מעלה את הסיכוי להגעה להסכם, משום שהמנהיגים לא עסוקים בפוליטיקה פנימית ולא נגררים בשל כך להצהרות לוחמניות שמקשות על גיבוש הסכמות. אבל כלל לא ברור שרוב הישראלים והפלסטינים יהיו מרוצים מהסכם כזה.

  חלק מדמוקרטיה זה לדעת לאן הולך מו"מ לפני שהוא הופך להסכם חתום. כך לגבי הסכם ישראלי פלסטיני וכך לגבי הסכם אוצר-מורים (או עוסים).

  בעידן הרב ערוצי של ימינו האחראים האמיתיים לדממה התקשורתית הם לא רק רן ארז ונערי האוצר אלא כלל חברי הארגון, שנותרים אדישים
  (פרט לכמה בודדים)

  כתבת לשושי "טענתך המוצדקת אינה זוכה להדים כי היא אינה מעניינת את האוצר." הבעיה היא שנראה שהיא איננה מעניינת את המורים! אם היא היתה מעניינת את המורים, ברמה שהיתה יוצרת תסיסה, היא היתה מעניינת גם את התקשורת. הרי אנחנו לא נמצאים בדיקטטורה שבה כלי התקשורת מפרסמים רק את עמדת נערי האוצר או עמדת הממשלה, וההוכחה הטובה ביותר לכך היא הכמעט קונצנזוס התקשורתי לטובת העו"סים (שלא לדבר על גלעד שליט) .

  כזכור, מי שיצר את הדיון התקשורתי באופק חדש לפני חתימתה היו מורים גיבורים כמו ענת שניידר תמי חנוני וגם מורים בפנסיה כמו דליה בלומנפלד. בזכותן, יותר ויותר מורים התעוררו והתחילו לשאול שאלות קשות, ובסוף הבעבוע הזה גם הגיע לתקשורת ההמונים.

  אז אני לא מצפה מהמורים להקים אתר מאבק כמו האתר של ענת שניידר (בכנות, אני חושב שעוז לתמורה כבר עכשיו עדיפה על האופק, ואני חושב שעדיף שתהיה רפורמה בהעסקת מורים משלא תהיה רפורמה).

  אבל שתיקת הכבשים הזו פשוט מעציבה, כי מאוד ברור שרגע אחרי החתימה יתחילו הקיטורים והיללות, בעיקר בנושא השהייה הממושכת בביה"ס והתגמול הממש לא מספק על כך.

  אם כבר היום יהיה קשה מאוד להשפיע על המתרחש בחדרי המו"מ, בהיעדר תנועות מאורגנות (בסגנון "עתידנו" או "עוסים שינוי"), אזי ביום שאחרי החתימה הבכיינות לא תועיל כלל.

 18. ארטור- :

  מי שבחוץ יזכה לעיני +שחיקה

  למיטב חקירתי האבחנה בתוספות בהסכם הרפורמה ופירוקן לגורמהן רפורמה+עיני+ שחיקה ,לא נועדו לאותת למורים שישארו בחוץ שהם לא יקבלו דבר .
  המטרה באבחנה היא דוקא כן לשלם תוספת עיני וכן תוספת שחיקה לכל המורים ללא אבחנה אם נכנסו לרפורמה או נותרו בעולם הישן .

 19. איתי :

  ארטור, אני מקווה שאתה צודק והמורים שלא יצטרפו לא נזנחו.

  אבל אם אתה צודק אז הצגת תוספת השכר ברפורמה כ-53ֵ אחוז היא פשוט ספין, וארגון המורים הוא שותף מלא לספין הזה.

  המספר הנכון צריך להיות 42, רק כך מורה יוכל להשוות בין תלוש עם רפורמה ותלוש בלי רפורמה ולהחליט אם כדאי לו להצטרף.

  אם מקבלים את עיקרון "השהייה בבית הספר היא בבחינת תוספת עבודה" (תגובה 6) יש פה בעיה.

  תוספת 42% היא עבור תוספת שהייה של 66% ושני שליש (24 שעות + 16 = 40 שעות).

  תוספת השהייה באחוזים למחנכים/מכינים לבגרות היא אפילו גדולה יותר, משום שהם נדרשו לפחות שעות שהייה בבי"ס מ- 24 עבור משרה מלאה.

 20. בת שבע אריאלי :

  אני מסכימה עם רבות מההערות שהועלו בכתבה ובההערות, כמו רוב חברי הארגון כמורה ותיקה נראה לי כי רן ארז מוכר את המורים הותיקים ונכנס לתכנית אופק חדש אך בשם אחר. השאלה כיצד ניתן להביע במעשים את אי שביעות רצוננו מהרפורמה המתגבשת או לחילופין נמשיך לקטר ולא לעשות מאומה.

 21. מיכאל לינדנבאום :

  אולי התארגנויות כמו "עתידנו" ו"עו"סים שינוי".
  עדיין יותר טוב משתיקת הכבשים.

 22. ארטור-לאיתי :

  קשה לחשב ללא הסכם .

  אני מצטרף לתודה של זיו על השקעתך בריכוז הנתונים .

  א . לא היתי נתלה בסמנטיקה אם השם של התוספת הוא 42% או 53% .
  לחשבון זה לא מפריע .

  ב .עד שאין הסכם סופי לא היתי מעריך את תוספת העבודה ב 66% .בל נשכח שיש שעות מעבר ל 24 שעות שמבוצעות בעולם הישן כך שה 24 שעות זה לא 24 וכן ההפרש בין 40 לבין שעות העבודה האמיתיות של היום אינו 16 אלא מספר אחר .דהינו המונה קטן והמכנה גדל ואז מ 2 כיוונים ה66% יהיה מספר קטן בהרבה .

  אני מניח ואולי אפילו די בטוח שתהיה שכבה רחבה של מורים שה42% יהיה גבוה יותר מאחוז השעות האמיתי שמיתוסף למשרתם .

  ג .לעניין תשלום עיני +שחיקה גם לנשארים בעולם הישן -אם זה לא ישולם משמעותו כאילו שרן ארז הסכים להפסיק ליצג חלק ניכר מהמורים חברי הארגון .

 23. מיכאל לינדנבאום :

  כל הכבוד

  מצטרף לזיו וארתור:כל הכבוד לאיתי על עבודת הנמלים שלו.

 24. חמוד :

  לארתור - קשה לחשב ללא הסכם

  אני חולק עליך לגבי ב' . הרי בעולם הישן כבר מקבלים אחוזים עבור כל שעה שמעבר ל 24 . אז התוספת של 42% עבור מורה כזה לא תהיה מ 100% אלא מ 130% למשל כך שהתוספת בפועל תהיה 12% עבור השעות שהוא הוסיף עד 40 שעות

 25. ארטור לחמוד :

  יש לך אי הבנה קלה

  השעות שאני מתכוון להן שמעבר ל 24 שעות ,הינן שעות שהיה ,שעות לישיבות פדגוגיות שעות ישיבה כללית ,אספות הורים,השתלמויות מוסדיות ,ועוד .

  כל השעות הללו (שבחלקן אומנם חופפות)הינן בנוסף ל 24 שעות פרונטליות במשרת מורה של 100% .

  כיום לא סופרים את השעות שמיתוספות ל24 שעות משרה מלאה .
  בעוז לתמורה כל השעות הללו יכללו במנין ה40 שעות .

  אני מקוה שהסברתי את החישוב.

 26. איתי :

  בת שבע,

  א. לדעתי, עם כל הבעיות שיש בעוז לתמורה (על פי הנתונים שבידינו) היא עדיין טובה בהרבה מאופק חדש.
  ב. כמו כן, חשוב לחתום סוף סוף על רפורמה בתנאי העסקה של מורים. התבצרות ב"עולם הישן" אינה מועילה למורים ששכרם נשחק.

  מיכאל,

  דווקא הניגוד המשווע בין הפעילות המדהימה של עו"סים שינוי (שהוא גוף סטודנטים מחוץ לאיגוד) ובין ההסכם המביש של איציק פרי מראה כי אין תחליף לפעולה בתוך ארגון העובדים עצמו שדורשת ומשיגה מידה מינימלית שקיפות ודמוקרטיה במהלך המו"מ.

  לארגן הפגנות צבעוניות, להתראיין לכלי התקשורת ולהשיג אהדה ציבורית זה הרבה יותר קל מאשר לכבוש את הרוב בתור מנגנון שלא רוצה להשתנות. זה נכון לארגון המורים, להסתדרות המורים, לאיגוד העוסים. זה נכון גם למפלגת העבודה, מרצ וחד"ש.

  בסופו של יום הכוח הפוליטי נמצא בידי אלה שמנצחים במאבקים האפורים והכוחניים שבתוך הארגונים.

  ארטור,

  יש פה שתי שיטות חישוב וצריך להיות קוהרנטי. כמובן שצריכה להיות קוהרנטיות בהשוואה בין האופק לעוז.

  לפי שיטת חישוב א' כל שעה שהמורה עובד בעולם הישן מהבית (הכנה ובדיקה, שיחות עם הורים) או בבי"ס (ישיבות) מעבר לשעות הפרונטליות אינה נכללת בחשבון. לכן כשרוצים לדעת מה קרה לערך שעה, משווים בין ה-24 (או פחות מזה) ובין מה שיהיה ברפורמה.

  בשיטה הזו ברור שהצטרפות לעוז לתמורה מורידה באופן משמעותי את ערך השעה. על אחת כמה וכמה אם תוספת השחיקה+עיני תינתן גם ללא מצטרפים.

  לפי שיטת חישוב ב', מתחשבים גם בשעות שאינן הוראה פרונטלית בעולם הישן. כלומר, משערכים כמה שעות המורה עבד בנוסף (ישיבות בבי"ס, הכנה וכו'). הסכום הזה הופך להיות המכנה בחישוב ערך שעה בעולם הישן.

  לדוגמה – אם מורה שלימד 24 ש"ש עסק בנוסף לכך בישיבות, הכנת שיעורים, בדיקת מבחנים וכו' בסך של 16 שעות בשבוע, אז כשהוא מצטרף לרפורמה הוא לא מוסיף עבודה כלל, ומקבל תוספת שכר של 42% – עלייה נאה ביותר בערך השעה!

  דוגמה לגישה כזו ניתן למצוא באתר של אופק חדש: http://www.ofek-hadash.org.il/

  "שאלה: המורים [ביסודי-א"א] נדרשים לספק בתמורה תוספת של כ-20 אחוז שעות עבודה. זה נכון?

  תשובה: "זו אחיזת עיניים. בטרם הרפורמה, עבודות כמו בדיקת מבחנים ועבודות והכנת מערכי שיעור בוצעו על-ידי המורה בביתו ולא זכו לתגמול כלשהו. במסגרת הרפורמה המורה מתבקש לבצע אותן עבודות בין כותלי בית הספר. השעות הללו מוגדרות במבנה המשרה החדש כ'שעות שהייה' והן מתוגמלות כשעות הוראה פרונטליות."

  למברכים – כל העבודה השחורה לא שווה דבר, אם המורים לא יודעים עליה או אם הם יודעים אבל זה לא מעניין אותם (בניגוד למשל למאבק העוסים שבו העוסים עקבו בדריכות אחר המו"מ). במצב זה ארגון המורים אינו רואה לנכון להשיב לשאלות שמעלים חברי הארגון עצמם (אני לא אחד מהם). לכן הדרך שלכם להודות היא להפיץ את המידע הלאה ולדרוש מרן ארז להשיב לשאלות.

 27. מערכת עבודה שחורה :

  דמוקרטיה בארגון המורים

  1. בשנה האחרונה אתר ארגון המורים הרבה להפנות את קוראיו לעבודה שחורה, בייחוד מאמרי ביקורת על אופק חדש ועל וסרמן. היו תקופות שזה היה האתר שהביא אלינו הכי הרבה קוראים אחרי גוגל.

  2. מרגע שהתחלנו לדבר גם על עוז לתמורה, כמות הקישורים אלינו ירדה ובהתאם גם כמות הצפיות.

  3. באופן מפתיע, הועלה לאתר ארגון המורים קישור לרשומת השאילתא שלמעלה.

  4. ותוך כמה שעות הקישור נעלם…

  תודה לש. על המידע

 28. ארטור-לאיתי :

  הם הם מאחזי העיניים בשאלה ובתשובה

  ציטוט שלך מאתר אופק להן:

  דוגמה לגישה כזו ניתן למצוא באתר של אופק חדש: http://www.ofek-hadash.org.il/

  "שאלה: המורים [ביסודי-א"א] נדרשים לספק בתמורה תוספת של כ-20 אחוז שעות עבודה. זה נכון?

  תשובה: "זו אחיזת עיניים. בטרם הרפורמה, עבודות כמו בדיקת מבחנים ועבודות והכנת מערכי שיעור בוצעו על-ידי המורה בביתו ולא זכו לתגמול כלשהו. במסגרת הרפורמה המורה מתבקש לבצע אותן עבודות בין כותלי בית הספר. השעות הללו מוגדרות במבנה המשרה החדש כ'שעות שהייה' והן מתוגמלות כשעות הוראה פרונטליות."

  סוף ציטוט :

  זה פשוט מתאים כבדיחה רוסית מתקופת הקומוניזם .

  כ 40% מהמורות ביסודי הינן מחנכות אימהות וזו הקבוצה הגדולה ביותר שניתן לאפין כקבוצה .

  בעולם הישן משרתן 24 שעות פרונטליות .
  באופק משרתן 26 שעות פרונטליות ועוד 5 שעות פרטניות ועוד שעתיים שהיה לישיבות והשתלמויות בשליטת המנהל ועוד חצי שעה שהיה לכל המטלות שלטענת האתר עברו מהבית לבית הספר .

  תגיד לי איתי ,הם מבינים בכלל מה הם כותבים ?
  אם הוסיפו למשרה של 24 שעות 2 שעות פרונטליות ו 5 שעות פרטניות זה לא תוספת של 30% שעות עבודה ?

  שים לב עוד לא הכנסתי בכלל לחשבון שעתיים וחצי שהיה שברור שכלום מעבודות הבית לא נכנס אלהן.

  זה לא חשוב אם הם טיפשים ,מאחזי עיניים ,קמצנים,חוסכני כספים למדינה או סתם חושבים שהמורים מטומטמים .

  התוצאה הסופית שהטובים יברחו כשיוכלו .מי שבפנסיה תקציבית גם אם יעשה בעיות ויפוטר יצא לפנסיה מוקדמת .
  מי שבצוברת יחפש ויחפש עבודה יותר טובה ולא יפסיד כמעט דבר מהמעבר .
  כל הנשים הטובות והאידאלסטיות שהיו מוכנות לבוא להוראה בגלל היכולת לחזור בצהריים עם ילדהן הביתה ,כבר לא יבואו כי יום עבודה נמשך עד 15:00 ברוב ימי השבוע .
  ואני לא רוצה לפרט מי סוג האוכלוסיה שיגיע להוראה .

 29. איתי :

  1. אתה לא צריך לשכנע אותי שהחשבונות באתר האופק של הסתדרות המורים הם פשוט רמאות.

  הבעיה היא שאני לא רואה הרבה כנות ושקיפות מצד ארגון המורים, וגם אותו אפשר לבקר על מניפולציה של מספרים.

  מי שסוגר את הפורומים שלו ביום חתימת הסכם העקרונות ונמנע מלענות תשובות רשמיות (לא ענת שניידר) לשאלות של מורים, לא יכול להציג את עצמו כאלטרנטיבה.

  2. כתבת "כל הנשים הטובות והאידאלסטיות שהיו מוכנות לבוא להוראה בגלל היכולת לחזור בצהריים עם ילדהן הביתה ,כבר לא יבואו כי יום עבודה נמשך עד 15:00 ברוב ימי השבוע .
  ואני לא רוצה לפרט מי סוג האוכלוסיה שיגיע להוראה ."

  מה שכתבת נכון מאוד, וזה נכון בדיוק באותה מידה גם לעוז לתמורה!

  מתי זה לא היה נכון? אילו למורה ששוהה היום 20-24 שעות בביה"ס היתה אופציה להצטרף לרפורמה ולהוריד את אחוז המשרה ל-50-60% תוך שמירה על השכר או אפילו הגדלתו.

  בהינתן שלא עומד להיות שינוי דרמטי בנתונים הבסיסיים (40 ש"ש כבסיס משרה, 42% תוספת שכר לא כולל עיני ושחיקה) עדיף למורות מהסוג שציינת להישאר בעולם הישן.

  בהנחה (האופטימית) שמסלול העסקה זה יהיה אפשרי עד הפנסיה, הן עצמן ניצלו מהצורך להחליף עבודה אבל עוד 10-20 שנה כבר לא יהיו כאלה מורות במערכת.

 30. איתי :

  42 או 53

  ארטור, לעניין

  "לא היתי נתלה בסמנטיקה אם השם של התוספת הוא 42% או 53% .
  לחשבון זה לא מפריע"

  זה מאוד מאוד מפריע למי שאמורה לחשב אם שווה לה להצטרף לרפורמה ולהביא בייביסיטר לילדים, להצטרף לרפורמה ולהוריד את אחוז המשרה, או שעדיף לה להישאר מחוץ לרפורמה.

 31. זיו :

  לאיתי.

  אני מסכים איתך שעוז לתמורה נראה על פניו (לא יודע עוד מה יהיה עם הדרגות) יותר טוב מאופק חדש.
  איני מסכים איתך שזה עדיף מהעולם הישן!!

  לגבי תוספת העבודה: כולם פה שוכחים שעוז לתמורה נותנת בסך הכל 5 שעות לעבודת המורה בבתי הספר.
  על איזה העברת עבודה מהבית לבית הספר מדובר פה? ומי שמכיר את חדרי המורים יודע שמה-5 שעות יהיה אולי אחת נטו לעבודה פיזית ולא בזבוז זמן.

  לגבי חישוב העבודה הנוספת של המורה בבית – השוניות בין המורים היא ענקית:
  א. יש הבדל בין מורה צעיר למורה בעל ניסיון.
  ב. יש הבדל בין מורה למקצועות הראליים למקצועות רבי המלל.
  ג. יש הבדל בין מורה בבית ספר "צפוני" לבית ספר "קשה".

  לבוא ולהגדיר לכל המורים את הקף עבודתם מהבית בנוסחא אחת- זה צחוק מעבודה.

 32. ארטור לאיתי :

  אני ממש לא מיחס כלום לשמות

  כמו שמלחמת שלום הגליל לא הביאה שלום לגליל .

  כמו שאופק חדש מחקה את האופק לחלוטין.

  כך אין משמעות אם יקראו לזה 42% תןספת או 53% תוספת .

  אחרי שיחתם הסכם ממילא נזדקק לניתוח ופרשנות נרחבים כדי להגיע לתוצאה האם אחרי הכנסת ערך שעת עבודה לפרונטליות ןלפרטניות ,נשארים גם כמה שקלים עבור שעות השהיה ,התחשיב יצטרך לשקלל גם הוצאות צהרונים לאימהות צעירות,כמו שתוספת השכר לותיקות יעבור כתישה מסיבית של מס הכנסה.

  אין למורים סיכוי סביר להסיק מסקנות נכונות רק על סמך המספר 42% או 53% .

 33. איתי :

  ארטור,

  אתה צודק שאחרי חתימת ההסכם המורים יוכלו להיות חכמים יותר (לאור האחוזים הגבוהים של המורים שמרוצים מאופק חדש בגלל העלייה בשכר, לא בטוח שזה נכון…).

  הבעיה היא שהמורים באלף בתי"ס צריכים להצביע כבר היום, בלי הסכם מפורט ובלי טיוטה, אם הם בפנים או בחוץ.

  כאשר מורים צריכים להצביע על החלטה גורלית כל כך מן הראוי שכל הנתונים יונחו בידיהם וזה לא המצב.

  יותר מזה, הניסיון העצום שלך בהסברה למורים בעניין החשבונות הסבוכים של האופק אמור ללמד אותך שרוב האנשים לא קוראים את האותיות הקטנות, אפילו אנשים שעיסוקם הוא במספרים.

  דוגמה מדהימה לכך אפשר למצוא במאמר עדכני של כותבת בכירה בדה-מרקר, מירב ארלוזורוב:

  "כל כך התרגלנו לתוספת השכר האוטומטית של 25%, שכמעט אפשר לרחם על המורים בבתי הספר העל יסודיים – הם אמנם צפויים לקבל תוספת שכר של 50% (רפורמת עוז לתמורה), אבל זאת בתמורה לתוספת דומה של שעות עבודה."

  אתה הבנת את זה ברוך? ארלוזורוב מעגלת את ה-66% ל-50% ואת ה-42% ל-50, ויוצא לה שהשכר השעתי נותר קבוע. מורה תמים שקורא את ארלוזורוב יגיד: באופק ערך השעה ירד, בעוז לתמורה הוא נשאר קבוע, ובלי רפורמה השכר שלי נשחק (הרי לא כתוב בשום מקום במפורש שתוספת שחיקה+עיני יקבלו כולם) – אז יאללה אני בעד.

  זו לא קבלת החלטות רצינית אלא כניעה לספין, שאינו שונה מהותית מהספינים המוכרים באתר "אופק חדש".

  זיו,

  צריך להפריד בין הדיון העקרוני ובין השאלה הקונקרטית עבור כל מורה ומורה.

  יש שתי בעיות גדולות מאוד עם "העולם הישן" בהינתן הקונטקסט הפוליטי והתרבותי שבו אנו נמצאים בעשורים האחרונים

  1. הציבור הרחב נוטה להתייחס למורים כאל עצלנים בגלל מבנה שבוע העבודה שלהם. רן ארז הבין זאת כבר לפני יותר מעשר שנים ולכן הוא בעצמו יזם את רפורמת עוז לתמורה (יותר שכר תמורת יותר שהייה בבי"ס) והגיש את ההצעה השלמה לוועדת דברת (ר' בטוקבקים כאן http://www.blacklabor.org/?p=28727)

  2. רצף שלטוני של ממשלות ימין כלכלי + הכוח המוגזם של פקידי האוצר מאפשר שחיקה של שכר עובדים במגזר הציבורי כל עוד העובדים
  מתנגדים לרפורמות. סקטור שמיובש בגלל התנגדות לרפורמות הולך ונחלש עם הזמן, כי העובדים הטובים בוחרים במקצוע אחר או במעבר לסקטור הפרטי. כתוצאה מכך השירות לאזרח נהיה גרוע יותר ויותר, וזה נותן רוח גבית בציבור לקמצנות של אנשי האוצר (כשההורים חושבים שהמורים של הילדים שלהם הם "בררה", הם לא יעמדו לצידם במאבק על שכר המורים).

  על כן אני חושב שכל ארגון מורים צריך לקדם רפורמה בשיטת ההעסקה, ולא להגן בחירוף נפש על העולם הישן. בכלל, אני חושב שבכל דיון פוליטי, מי שמתנגד לרפורמה של אנשי האוצר חייב להציע רפורמה חלופית ולא רק להגיד "אני נגד". זהו לקח ממאבקים ירוקים: אם אתה מתנגד להקמת נמל תעופה במגידו, עליך להציע חלופה שתענה לצרכים אבל לא תהיה כרוכה בנזקים לסביבה ולבריאות.

  במשך שנים הוצגה "עוז לתמורה" בתור החלופה הטובה להעסקה על פי דברת ובתור החלופה הטובה לאופק חדש. גם אני זימרתי את הזמירות האלה לא פעם. אלא שהעסקה המסתמנת עם האוצר היא ככל הנראה הרבה פחות טובה מזו שרן ארז נאבק עליה. בהתחלה הוא טען שאצלו יש עליה בערך שעה ובאופק ירידה. אח"כ הוא אמר (באיגרת למורים) שייאבק בנחישות על שמירת ערך השעה. בסוף גם את הטענה הזו הוא כבר הפסיק לטעון.

  על כן, אני מסכים איתך שעבור חלק משמעותי מהמורים הרפורמה המסתמנת (על פי הנתונים שמוסר רן ארז בעצמו) אינה כדאית.

  למורים האלה עדיף בפירוש להישאר בעולם הישן, ועלינו לקוות שהאופציה הזו תהיה פתוחה עבורם עד הפנסיה ולא רק לזמן מוגבל (ר שאלות 15-16 בשאילתא).

  כדי לדעת לאיזה אחוז מהמורים הרפורמה משתלמת ולאיזה לא, אנו זקוקים להסכם מפורט או לכל הפחות לתשובות לשאלות שנשאלו פה (על ידיכם המורים, אני רק ליקטתי).

 34. ארטור-לאיתי :

  אני הפסקתי את המנוי שלי בעיתון הארץ

  רק כי לא יכולתי לקבל את העובדה שכותבת בכירה לעיניני כלכלה מוסרת את המספרים שלא על פי המציאות .ומה יותר קל שהעורך הבכיר בכיר בעיתון לעניני כלכלה יבקר ויתקן את כתיבתה (זה כמובן לא נעשה).

  מכאן הסקתי שכל יתר המאמרים האחרים שמהם אני אמור להשכיל בנושאים שאני חלש בהם כנראה גם מעוקמים ומסודרים על פי השקפת הכותב ולא על סמך הנתונים ,העובדות והאמת .

 35. איתי :

  1. מסכים לגמרי לדעתך על הנ"ל

  קרא ותיהנה
  http://www.sci-princess.info/tag/%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%91-%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91

  2. עדיין מנסיונך באופק אתה צריך להסכים איתי שהבנתה בחשבונות של תלוש שכר גבוהה או שווה מזו של רוב המורים בישראל.

  בדיוק מהסיבה הזו כאשר רן ארז אומר למורים שאמורים להצביע על כניסה לרפורמה "מי שיצטרף לרפורמה יקבל 53% תוספת שכר" יש בעיה

  א. הוא לא אומר מה תהיה תוספת השכר למי שלא יצטרף. אם הוא היה אומר 11% זה היה מקטין את התמריץ להצטרפות ואם היה אומר 0 זה היה מעורר זעם עצום אצל המורים.
  ב. הוא לא אומר מה יהיה אחוז התוספת בשעות שהיה וכך מסתיר את הירידה בערך שעה ומקשה על ההשוואה.
  ג. הוא לא מספק למורים הסכם מפורט כדי לעיין בו לפני שהם מחליטים אם זה כדאי או לא.
  ד. הוא לא עונה בכתב לשאלות הבהרה של מורים ברשת (בניגוד לחביבך אריה מההסתדרות) ברשת אלא רק בע"פ במסגרת כנסים שבהם הזמן לשאלות מוגבל מאוד.

  ללא קשר לטיב ההסכם, ההתנהלות הזו לדעתי אינה ראויה ואינה דמוקרטית.

 36. בת שבע אריאלי :

  דמוקרטיה בארגון המורים?

  בתקופה שגם בארצות ערב החשוכות ביותר הקהל מסרב לקבל שלטון דיקטטורי אנחנו בארגון המורים מקבלים זאת ללא מילה. מדוע אנו מקבלים את סגירת הפורום של אתר הארגון?! מדוע איננו דורשים כולנו לפתוח את הפורום ללא סינון ההודעות כמו שהיה קודם. האמת אם לא נשמעים לנו אולי ניתן בעזרת ה"פייסבוק" לארגן הפגנה שלנו במשרדי הארגון? מה דעתכם?
  בעיתנו העיקרית היא הסודיות שבה מתקים הדיון בעיניננו כאילו אנחנו האויב! יש לדרוש שקיפות לפני שחותמים על ההסכם.

 37. מיכאל לינדנבאום :

  בת-שבע,
  אם בכל בית-ספר היה קם מורה אחד ואומר:"חבר'ה,אף אחד לא מצביע על רפורמה כל כך חשובה לפני שיקבל לעיון, לפחות לשבוע,את הדו"ח המפורט של הסכם הרפורמה".

  אם זה לא קורה התלמידים יצחקו על המורים המפגרים שמתנהגים כמו אנאלפביתים…

  סטאלין וצ'אוצ'סקו כבר מתו…

 38. ארטור לאיתי :

  לא ידעתי שיש עוד אנשים עם אותה דיעה על מירב

  אני כאמור לא קורא אותה ,ואולי היתי צריך להצטרף לכותבים עליה כדי לבלום חילחול של האגנדה שלה במסווה של עיתונאות .

  בעיקרון אני מקבל את דעתך ,אך אני מגביל את פעולתי בעיניני המורים לניתוח האפשרויות ומסירת הנתונים האמיתיים והרלוונטים לכל דורש .
  השיטה הלא דמוקרטית (כנראה)שרן נוקט בה בדרך להסכם ,אינה ברורה לי ,אך אני לא מתכוון לעשות דבר בעניין .

  אני גם לא אלך לשום הפגנת המונים .

  בגיל צעיר למדתי שישנם המוני תינוקות ,ילדים,נערים,חילים,בוגרים,מבוגרים וזקנים שמיכוון שאין הם יודעים לקחת אחריות על עצמם ואין מי שיקח עלהם אחריות -חייהם בתחתית.

  אני שם את האמת באתרים השונים ,אני לא בטוח שאפילו 5% מהמורים שקיבלו את הידיעה על משא ומתן רציני שעומד להחתם ,ניכנסים לקרוא ולהבין מה בכלל הולך להיות?
  וסביר שרובם יעשו החלטה אם להכנס לרפורמה או לא ,על סמך הסבר של 10 דקות של מורה קולגה שנדמה לו שהוא מבין קצת בתחשיב .

  מי שרוצה שלום,שיתכונן למלחמה.
  מי שרוצה יחס כבוד ושכר הוגן,חיב להיות מעודכן ,מאורגן,ונכון לקרב (שביתה).
  אם האוצר מנסה עכשיו לברוח מההסכם ע"י אי הסכמה לסעיפים אלמנטרים ,ארז והמורים חיבים לדעת לשבור את הכלים עד הסוף ושיעלה כמה שיעלה (לתלמידים ולמשק).

 39. שושי פולטין :

  ארתור,
  אני יכולה לספר לך שגם אני מאלו שלא שבעי רצון, בלשון המעטה, ממירב ארלוזורוב. כתבתי על כך לא מעט, גם הפניתי דברי אליה ואל גיא רולניק העורך, ללא תגובה. אז כתבתי, אז מה?
  לגבי המורים – נתת תאור מדוייק, למעשה עד התגובה אתמול בבלוג שלי
  http://cafe.themarker.com/post/2101279/
  בו הגיבה אחת המורות (אלומה) בהתלהבות, לא נתקלתי במורים אשר מתלהבים מהרפורמה. יש הרבה, חששות, תהיות לפעמים גם כעס, אבל כפי שתארת זה לא עושים מעבר לכך. המורים נמצאים בהמתנה של "נראה מה יהיה". הם בהחלט נתלים בכך ש'מקסימום לא אצטרף' , יש לי הרגשה שמישהו מצפה לכך – גם נתנו תוספת שכר מוצהרת וגם חסכנו כסף…לאף אחד לא תהיה אפשרות לטעון כנגד האוצר שלא נתן, אבל העלות לא תהיה גבוהה…

 40. איתי :

  בדיוק כמו במאבק העוסים,
  אחרי שארז כבר הסכים לעיקרון של תוספת של 42% שכר (או 53% אם עיני ושחיקה זה רק למצטרפים, כפי שאני הבנתי) תמורת שבוע עבודה של 40 ש"ש בביה"ס, כבר אין מזה הרבה דרך חזרה.

 41. זיו :

  לארטור ולכולם:

  אייך משכנעים מורים להיכנס לרפורמה? מאוד פשוט (עברתי את זה באחד מבתי הספר):

  המנהל משכנע ומבקש מכל המורים לחתום על הצטרפות בטענה שהמורים יקבלו עוד 50% במשכורת בשביל 6 שעות פרטני מקסימום 16 שעות תוספת סל הכל שחלקם במילא מגולמים בישיבות ושאר עבודת בית הספר.
  וועד המורים שהשתתף בכנסים מגמגם כללים ששמע בכנסים ולא יודע בדיוק לענות על שאלות ספציפיות, ואודה על האמת שזה נשמע כדאי ( תקראו מה כתבתי למעלה, ואני חושב שכל עובד במגזר הציבורי יסכים לעסקה כזאת).

  עד שמגיע מורה כמוני, ומתחיל לשאול את המנהלת שאלות כגון לגבי המרת גמולי בגרות ותפקיד בשהייה, והמנהל עונה שהוא לא יודע על זה (ואני מאמין לו).
  שואלים את וועד המורים והוא לא יודע על זה.
  אני כמורה ממשיך לשאול מה קורה למורים שיום שישי הוא לא יום חופשי?!
  עוד כמה תהיות על תשלום למעונות וכמה עבודה באמת נחסכת מהבית…
  ופתאום לאט לאט כל המורים מבקשים מהנהל למחוק את חתימתם מהרצון להצטרפות.

  מדובר במקרה אמיתי.
  אני לא עשיתי שום תעמולה 'נגד' רק העמדתי ראי מול המורים שיחליטו.
  אגב, המנהל ממש לא כועס עלי.

  זאת השיטה שמאפשרת בקלות לשכנע בתי ספר להיכנס לרפורמה.
  לא מדובר בשקרים.
  בסך הכל באי נתינת כל הפרטים הרלוונטים.

 42. ארטור-לזיו ולכולם :

  הוא שכתבתי

  אנו נשים את כל הפרשנויות והניתוחים להסכם באתר זה ובאחרים .

  אין לנו דרך להכריח את הפרות לשתות את המיים .

  פה שם ימצא מישהוא כמותך שיוציא אותם מהחתימה ,כנראה שכל היתר יסבכו את החיים שלהם במו ידהם .

  בדבר אחד כנראה לאופק יש יתרון לעוז לתמורה .המורים באופק לא מתיסרים על כניסתם לאופק מרצונם כי כולם הוכנסו בכפיה .

 43. חמוד :

  עוורון המנהלים

  אני תוהה לגבי ההתלהבות של חלק מהמנהלים מהרפורמה . הרי לא ברור איזה תוספת הם יקבלו אם בכלל , והחשוב מכל לא ברור מה יהיו התנאים של כח העזר שמסביבם , הרי אם כל בעלי התפקידים יקבלו שכר השווה לשכרו של מורה רגיל היושב לו בשעות השהייה שלו עם הקפה ועוגה אז חיש מהר ימצא המנהל את עצמו בודד בזירה ושובר את הראש בשיבוץ 300 שעות פרטניות במערכת כי אם כולם שווים אז כולם יושבים על הקפה ועוגה שלהם .

 44. חמוד :

  נ.ב

  לראייה , ראו זעקת הסגנים באופק חדש .

 45. שמוליק :

  פשוט כסף

  לא חידוש גדול אבל אצלנו בביה"ס כולם מחכים לעוז כי "זה יביא תוספת שכר גדולה". לשאלתי האם הם מודעים לתנאים הנלווים ואחרי הסברים קצרים התברר שלא היה לאף אחד – אני חוזר, לאף אחד – מהיועץ עד המנהל דרך מרכזים ומורים שמץ של מושג במה מדובר….
  לפי מספר המשתתפים כאן בפורום אני מבין שבסה"כ כ 15 מורים יודעים על מה בדיוק מדברים….

 46. שושי פולטין :

  חמודי ושמואליק, מסכימה עם כל מילה. אף מנהל לא יוכל לתת פתרון לשיבוץ במערכת של 300 שעות פרטניות. זו משימה כמעט ובלתי אפשרית. הבעיה היא שהמנהלים בכלל לא מוטרדים ו/או חושבים על כך.

 47. לוטוס :

  היכן התשובות שלך, מר ארז?

  בתחילת עמוד זה גולשים שאלו אותך מספר שאלות.
  אך הרשה לנו להניח שלא תתן שום תשובות.
  הסיבה:ההתנהלות הבולשיטרוקית של ארגון המורים המנסה לטמטם ציבור מורים שלם וחושב כנראה שכולם אידיוטים מוחלטים.עצם סגירת פורום המורים מראה על ניהול סטאחיניסטי -טוטליטארי.
  מה לגבי השאלות שהוצגו לך? האם יש לכבודו תשובות?
  אנא ממך,הפסק את נושא העמימות כי הדבר מראה שיש לכבודו מה להסתיר.
  והעיקר:כמה מורים כבר הצטרפו תור על מנת לקבל כרטיסי אשראי תמורה????? סתם בשביל הידע. שהרי זה מה שבאמת חשוב לכם,הלא כן, כבודו?

 48. בת שבע אריאלי :

  פתיחת הפורום של אתר הארגון

  נראה לי שהתכתובת כאן מוכיחה עד כמה סגירת הפורום של הארגון הוא מעשה בריוני של רן ארז, בואו נדרוש בפועל פתיחת הפורום .הדרך היחידה הפגנה אמיתית בפתח בנין הארגון. אם נצליח לארגן אפילו 1000 איש יהיה לכך אפקט חשוב. כל הדיבורים שלנו בפורום הזה הוא לצערי הרב ברכה לבטלה.

 49. לוטוס :

  אין לכך סיכוי והנה הסיבה:

  האיש פשוט מפחד מביקרות שתתגלה לעיני רבים.ככה זה אצל הבולשיטרוקים כשכולם צריכים להיות צייתנים פה אחד. אין מקום לביקרות וזה מראה עד כמה הארגון מנותק מן השטח.
  בפורום הזה שבו אנו כותבים אכן יש מספר מצומצם של כותבים הטוחנים מים בלבד.
  להתראות, אך לא כאן.

 50. אלגרטו :

  פיצוץ במשא ומתן

  המשא ומתן עם המורים התפוצץ על רקע חילוקי דיעות קשים בין האוצר לבין רן ארז- האיש המוביל את מורי ישראל באף.
  זאת בושה גדולה שארז מתיימר לייצג ציבור של עשרות אל]י מורים על משא ומתן שהיה אמור להתסיים כבר לפני שלושה חודשים.
  חוסר המעש שלו והמדיניות של השתקת הדברים שלו מראה עד כמה אירגון המורים ורן ארז הפסיקול להיות רלוונטיים עבור מורי העל יסודיים.
  רן ארז חייב להתפטר לאלתר!

 51. מיכאל לינדנבאום :

  ומה רצית אלברטו?

  שרן ארז יתקפל צ'יק-צ'אק לפני האוצר הניאו-ליברלי,כמו שעשה זאת המשת"פ וסרמן שמכר את המורים וסתם להם את הפה?
  זה כל מה שיש לאלברטו להגיד? שרן ארז יתפטר?

 52. אלפא רומיאו :

  רן ארז לא הביא לשום הישגים למורים

  טוב שסגר את פורום המורים באתר האירגון.הרי האיש אינו סובל ביקרות וכל המנגנון שסביבו בנוי בצורה שלא הייתה מביישת שום אירגון טוטאליטרי.
  לו היה משאיר את הפורום פתוח- היה שומע מה דעתם של המורים על רפורמת עוז לתמורה שהאי תכנית ישראבלופית גדולה והונאת תיבור המורים שיעבדו בשני שלי יותר למשרה אך יקבלו אולי 42 אחוז.
  עצם סגירת הפורום מלמדת הרבה על אופיו ועל הישגיו של האיש שהביא לשביתה של חודשיים עם אפס אחוזי הצלחה.
  וזה אומר הכל.
  אלמנטרי, ווטסון!

 53. שושי פולטין :

  בינתיים המשא ומתן עלה על שרטון, ואפילו באתר ארגון המורים קישרו לידיעה על כך…
  http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4061197,00.html

 54. שושי פולטין :

  בדה מארקר בכלל התבלבלו בין אופק חדש לבין עוז לתמורה…

  6. "אופק חדש" על סף קריסה

  הסכם המסגרת בין ארגון המורים העל-יסודיים למדינה בנוגע לרפורמה בתיכונים הוגדר "פורץ דרך", אך בימים אלה הוא נמצא על סף פיצוץ.

  חילוקי הדעות בין הצדדים נוגעים לסעיף בודד ברפורמה, העוסק במסלולי הקידום של המורים. הארגון הסכים לתוספת שכר של כ-52% בתמורה לתוספת של 16 שעות עבודה נוספות בשבוע, אך דרש לקבוע מסלולי קידום שבמסגרתם יוכלו המורים לקבל תוספת שכר נוספת של כ-30% לשכרם. הדרישה נמצאת כעת בבסיס המחלוקת בין הצדדים….
  http://www.themarker.com/news/1.632191

 55. איתי :

  זוכרת את ההשוואה שעשית להסכם אוסלו? תקף גם כאן.

  סיכמו על הכל והשאירו "סעיפים בודדים" במחלוקת. אלא שהסעיפים האלה עשויים להטות את הכף בין הסכם שדופק את המורים להסכם שכדאי למורים (למשל נושא ערך שעה והשלכתו על האפשרות של מורה להצטרף לרפורמה אבל להוריד את אחוז המשרה).

  זה בערך כמו "סיכמנו את עקרונות להסכם השלום, רק השארנו לאח"כ את ירושלים, השיבה, הגבולות וההתנחלויות".

  בנוסף צריך לזכור שרן ארז מושפע מאוד ממה שקורה עם מאבקי שכר אחרים. קודם הוא היה עסוק בלהשיג הסכם טוב יותר מהאופק, אבל כעת המורים יסתכלו גם על העוסים הפרקליטים והרופאים ויצפו לכך שעלייה נכבדת בשכר לא תהיה כרוכה בעלייה גדולה בשעות העבודה.

 56. אלפא רומיאו :

  מעניין מה יעשה מר ארז עכשיו

  האיש נתון במילכוד. מצד אחד, הוא חתום על הסכם בראשי תיבות.
  מצד שני, אין זה אומר שהוא מחוייב להסכם כלשהו.
  שלישית, במידה והרופאים או סקטורים אחרים יקבלו את מבוקשם- ויש להניח שבמקרה של הרופאים זה מה שיקרה- הרי שלרן ארז לא תהיה ברירה אלא לפוצץ את כל ההסכם המתגבש ואז לחזור לנקודת ההתחלה כשמורי העל- יסודיים לא יקבלו ולו שקל, כפי שהמצב הוא עד כה.
  נכון שבאוצר מתנהגים כמו בשוק ובאוצר חושבים כנראה שהמורים אידיוטים מוחלטים. ואולם הבעיה היא שרן ארז אינו אמיץ על מנת לעשות מה שהרופאים עשו: לנטוש לחודש אחד את בתי הספר גם במחיר של עימות עם בית הדין לעבודה, שהפך לכלי ניגוח בידי ממשלות ישראל.
  אם גם הפעם רן ארז יתנהג כמו חנווני במכולת, האימון האפסי שבו הוא עדיין זוכה בקרב קומץ רעיו ייהפך לאפר ועפר.
  ימים יגידו.איש לא בטוח שהוא מסוגל לעמוד בלחצי האוצר ואילו הטרגדיה האמיתית היא ששר החינוך סער נעלם ונאלם כאשר הוא צריך להתמודד עם פקידוני האוצר המושחתים המנהלים בפועל את המדינה.הרי מר סער מתכנן להיות ראש ממשלה ולכן אין לו שום אינטרס לתמוך לא ברן ארז, לא במורים ובוודאי לא להתנגח עם שר האוצר או ביבי.

 57. מיכאל לינדנבאום :

  האם זה עצם העניין?

  כנראה שאלפא רומיאו צודק:
  "הבעיה היא שרן ארז אינו אמיץ על מנת לעשות מה שהרופאים עשו: לנטוש לחודש אחד את בתי הספר גם במחיר של עימות עם בית הדין לעבודה, שהפך לכלי ניגוח בידי ממשלות ישראל."

  איפוא ניכתב?: "עם נבל תתנבל"?

 58. בת שבע אריאלי :

  את אשר יגורנו, בא!

  כמובן שכל ההבטחות על רפורמה גדולה התנפצו על קרקע המציאות. במקום להיות מתקן עולם היה על רן ארז להיות נציג ארגון עובדים (שזה תפקידו באופן מקורי ועל כך הוא מקבל מאיתנו משכורת)כפי שנכפה עליו ע"י סרוב האוצר להצעותיו, רק שאנחנו הפסדנו 3 שנים וכעת קשה להאמין שהמורים יעמדו מאחוריו לעוד מאבק גדול כמו שהיה בגלל האכזבה ממנו ומכך שמכר אותנו אז בשביל כלום!!!! פשוט עצוב.

 59. דליה :

  לוטוס, אלגרטו, אלפא רומיאו מגיבים מאותו IP, וגם ברשומה "העוז לתמורה – המו"מ תקוע", בכינויים אחרים.

 60. איתי :

  אלפא רומיאו וכו' עשוי להיות טוקבקיסט מטעם משרד האוצר או הסתדרות המורים. אין בכלל טעם להתייחס לדברי ההסתה שלו.

  בת שבע אריאלי לעומת זאת היא מורה אמיתית, מהפעילים בזמן שביתת המורים הגדולה

  http://prdupl02.ynet.co.il/ForumFiles_2/22253998.PDF

  זה בהחלט הגיוני שדווקא המורים שדחפו את רן ארז להילחם באותה השביתה, אלה שראו בהם מי שיושיע אותם מאופק חדש, יהיו מתוסכלים מהמצב כעת, כשהוא מצד אחד ויתר כל כך הרבה, מצד שני לא השיג הסכם בעוד שכרם הולך ונשחק (דבר שיוצר מרמור בבתי"ס שבהם יש גם עם אופק וגם בלי), ומצד שלישי נוהג בחוסר שקיפות משווע כאשר הוא מפריח הבטחות שהוא לא עומד בהן.

 61. ארטור-לדליה :

  תודה לך על בדיקת הIP

  " מישהו " משקיע זמן מאמץ ואולי כסף כדי לכתוב עשרות תגובות שעיקרן שרן ארז צריך ללכת .

  כפ שכתבתי בעבר : לא מצאו עליו שום סיבוך פלילי ,לשחד אותו אי אפשר ,הפנסיה שלו בסדר ,וכנראה שהוא גר בדירה על שמו ואי אפשר לזרוק אותו לרחוב .

  הנסיון הינו להבאיש את ריחו בעיני בוחריו ( אני מזכיר לכם שהוא לא נבחר כלכך מזמן) .

  התגובה הטבעית של המורים חיבת להיות עמידה מאחוריו ושבירת כל הכלים בשביתה .

 62. בת שבע אריאלי :

  רן ארז לא מושחת! רק לא מתאים לתפקידו

  בסופו של יום לאחר כ-15! שנות מנהיגות של ארגון המונה כ-40000 איש לא השיג ולו הישג אחד קטן בקידום מעמדנו ושכרנו. לכן לאחר כל כך הרבה שנים הוא צריך לפנות את מקומו למישהו אחר ולא משנה מי. ראו איזה פלא אפילו כשבן גוריון הלך לא התמוטטה מדינת ישראל .אז קדימה צריך שינוי!!

 63. מיכאל לינדנבאום :

  טעות בת-שבע

  שינוי לשם שינוי ריק מכל תוכן.
  עדיין עדיף ארז שלא בגד על אחד דמוי וסרמן שמכר את המורים לאוצר.
  הבעיה הבסיסית היא ממשלת ישראל,מתי יבינו זאת האומרים רק לא ארז?
  הממשלה מבינה רק כח,והבעייה היחידה היא מי יתפוס את השור בקרניו ,ויאמר:"חבר'ה,קדימה לשביתה עד הנצחון,כי זוהי מלחמה על הבית.

 64. איתי :

  הן הקריאות להדחת רן ארז והן הקריאות לאחדות השורות מאחורי רן ארז הן לא ענייניות.

  מצד אחד – רק לאחרונה היו בחירות וארז ניצח ניצחון סוחף והאופוזיציה שלו התפוגגה – המורים אמרו את דברם בקלפי. מי שרוצה להחליף אותו שיתחיל לעבוד קשה כדי שלא ייכשל שוב בפעם הבאה, וטוקבקים זו לא ממש הדרך לבנות חלופה שלטונית.

  מצד שני – רן ארז אינו זכאי ל"איתרוג" או צ'ק פתוח מצד המורים או מי שרוצה בטובת המורים והתלמידים. כמי שמשווק את עצמו כאביר זכויות המורים הוא כבר וויתר (על פי הנתונים שהוא עצמו מוסר) על הרבה מאוד זכויות בסיסיות – הזכות לשבוע עבודה של כ-24 ש"ש במקום העבודה, הזכות לקיצור נוסף של הנוכחות למחנכים ומלמדים לבגרות, הזכות לעבוד ללא שעון. הוא ויתר על דרישתו לצמצום תקן תלמידים בכיתה והוא ויתר בפועל על התניית הרפורמה בכך שיהיו ברגע תחילתה תשתיות מוכנות לשעות הכנה ובדיקה (הרפורמה היתה אמורה להיחתם במרץ-אפריל, ולהיות מוחלת בספטמבר ב-1000 בתי ספר, שום פרויקט שיפוצים שעוד לא יצאו לו מכרזים לא היה מסתיים כ"כ מהר). הוא הסכים לשכר דיפרנציאלי לפי הישגים (עקרון "דוברתי" קלאסי"), המאיים על סולידריות מורים.

  אז נכון, הוא לא מוותר על תוספת הוותק – ובצדק. זה לא הופך אותו שוב לגיבור, אחרי שבדצמבר הוא הידרדר לפתע (וגם זה לא בצדק!) ממעמד של גיבור-על למעמד של בוגד-כנוע.

  למה הדבר דומה? לראש ממשלה מקדימה שבפועל כבר ויתר על 95% מהשטחים, מתמקח עם הפלסטינים על ה-5% הנותרים, ולכן הוא מסרב לחתום. מנקודת המבט של פעילי א"י השלמה או "שתי גדות לירדן", ההבדל בין ראש ממשלה כזה ובין היוסי ביילינים למיניהם נראה שולי. בעיניהם אולמרט ביילין וחנין זה אותה הסחורה.

  כשם שאי אפשר היה לצפות מפעילי ימין ללכת להפגין בעד אולמרט כשהוא מנסה לכופף את הפלסטינים בישורת האחרונה, כך אי אפשר לצפות ממי שנאבקו במשך שנים בועדת דוברת ובאופק חדש, לצנזר את ביקורתם על ארז. כי עם תוספת וותק או בלי תוספת וותק – הדמיון בין שלוש החלופות רב על השוני.

  סליחה על הביטוי הקשה, אבל הציפיה להימנע מביקורת גלויה על תהליך המו"מ גובלת במקארתיזם. כשזו האווירה, אין מה לצפות להתגייסות של כל המורים לשביתת ענק נוספת.

 65. חמוד :

  דרוש שינויי אסטרטגיה - להחליף דיסקט

  או קי . מר ארז והנהלת האירגון הלכו כברת דרך במו"מ עם האוצר ובסוף זה התפוצץ .
  האיסטרטגיה הנכונה צריכה להיות שהאוצר יתאמץ להציע חלופות למחלוקת ויבקש תשובות מהאירגון ולא להיפך . מספיק אם מר ארז היה מכנס מסיבת עיתונאים ומודיע בה על כשלון המו"מ ברפורמה ומטיל את האחריות על האוצר ובו בזמן מודיע שהוא הולך לדון על הסכם מסגרת חדש במקום הקודם שפג תוקפו לפני שנתיים . רק כך יתבררו כוונותיו הנכונות של האוצר , אם לממשלה החינוך חשוב ויש לבצע רפורמה אז שהיא תתאמץ , והיא תציע והיא תמתין לתשובות ולא להיפך .

 66. ארטור-לחמוד :

  נכון אך יותר מזה

  לנוכח שנתיים שהאוצר הצליח למשוך ,על ארז להכריז על נכונות להמשך משא ומתן על הרפורמה אך בתנאי מוקדם :

  האוצר חיב לשלם מידית את תוספת עיני ששולמה לכל המשק רטרואקיבית.

  תוספות שחיקה שהיתה הסכמה על גובהן ישולמו גם כן .

  ללא הסכמת מידית של האוצר לשלם ,יסרב האירגון לקים כל דיון על רפורמה ויפתח בסיכסוך עבודה מתמשך לקבלת כספי עיני והשחיקה .

 67. מוחלס חמזה :

  40 שעות הוראה(45 דק)או 40 שעות(60 דק)

  שאלתי היא שאנחנו חייבים להחתים את הכרטיס ב 3 כלומר 8 שעות הוראה או מחתימים ב4 8 שעות רגילות . אם כך שיום העבודה מסתיים ב4 שעות העבודה עולות מ24 ל50 תחשבו ואני מחכה לתשובה

 68. מוחלס חמזה :

  נכון ש 1.42 גדול מ1.4

  אני עובד היום 1.4 משרה ומקבל 1.4 משכורת בעוז אני אעבוד 1.666 ואקבל 1.42 האם זה שווה?

 69. יוסי :

  מורי חט"ב

  מאז גובש / נחתם ההסכם לא שמעתי מילה על מעמדם של מורי חטיבות הביניים השייכים לארגון המורים. האם הופקרנו על ידי ראשי הארגון ? האם אין לנו זכות לקבל אינפורמציה עדכנית ? למיילים ולטלפונים ראשי הארגון אינם עונים – עד מתי נמשיך להתבזות … ?

 70. בת שבע אריאלי :

  האם לא מסתורי השקט בעינין

  האם מישהו יודע מה קורה? היכן ההסכם במלואו ומה אנחנו לא יודעים?

 71. אבנר :

  השאלה הכי חשובה?

  האם שמדברים על שעה מדברים על שעה אקדמית (45 דקות) או שעה בפועל. אם מדובר על שעה אקדמית הרי שהמורים יסיימו לעבוד ב 14:30 ולא ב 16:00. אם מדובר על שעה בפועל הרי שלמעשה יותר מהכפילו את שעות העבודה (מ 18 של 60 דקות ל 40 של 60 דקות)וקיבלנו רק 50 אחוז תוספת.
  זאת בערך השאלה הכי חשובה כאן ואני לא מוצא לה תשובה בשום מקום.

 72. בת שבע אריאלי :

  מה עושים?

  בא לבכות. צודקים כל המלינים על ההסכם האומלל למשל 8 שעות של 60 דק במקום 45 וכו' וכו' .הבעיה שאנחנו טוחנים מים ולא עושים. הלואי והיתה התארגנות של קבוצה באיזור המרכז כמו שהיתה בירושלים כדי להתריע ואולי להצליח למנוע לפחות קיפוחים צועקים לשמים.

 73. ליאורה :

  הארגון הוליך שולל!!!!! והכל במעטה סודיות ועורמה!

  אני מורה די חדשה וזועמת על התוכנית בגלל כל השאלות ועוד..
  ארגון המורים הוליך שולל את המורים.
  בואו נתארגן קבוצה של מורים!

 74. רןית :

  מה עם טיול שנתי, למשל?

  אני די מתלבטת לגבי הרפורמה, נכון שהגיע הזמן לעלות את שכר המורים ולשלם לנו על כל הזמן שבו אנו נמצאים בבית הספר (ישיבות, שיחות עם תלמידים/הורים וכו…) יש הרבה דברים שלא ברורים.
  1. מה לגבי ים חןפשי? אם הבנתי נכון, נצטרך להשלים את השעות השאר ימי השבוע, ז"א שיהיו ימים שנסיים ב 17.00….
  2. האם בטיול שנתי (שבו אנחנו נמצאים 24 שעות עם תלמידים יקוזז מסה"כ השעות?
  3. האם ביום שבו כיתה יוצאת לפעילות אני מחוייבת להשאר בבית הספר עד 16.00?
  אוי..כמה שאלות….ואין תשובות !!!

 75. מורה שואלת :

  הפורום של הארגון עדיין סגור!

  מעניין למה??
  מדוע הפורום עדיין סגור.
  מה קרה?
  רן ארז לא רוצה שמורים יביעו התנגדות?
  האם זו מדיהנ דמוקרטית?
  אם ההסכם כל כך טוב מדוע אין פורום?

 76. הדי :

  בעוז לתמורה נאמר ששעות ההוראה הפרונטליות וכל השעות של הגמולים למיניהם (חינוך הכנה לבגרות ופרטניות)הם ארבעים וחמש דקות. ואילו בהסכם נאמר ששעות השהייה של המורים בבית הספר הם ארבעים שעות משמונה עד ארבע (בהפחתת שעות גיל ואם בהתאמה), אם כך, בבית ספר שבו שמונה שעות למודים מתחילות בשמונה וחצי, ומסתיימות בשלוש ורבע למשל, תתווספנה למורים כל יום שבעים וחמש דקות של שהייה (שעור וחצי כמעט)? אם כן
  אז לכל מורה יהיו עוד שבע שעות שהייה בנוסף לעשר היתכן? או שמא צריכים לשנות את מבנה השיעורים בבית הספר ולמרוח את היום ואז לפגוע בתלמידים שנשארים רעבים ולפגוע ביתר המורים המאושרים שלא הצטרפו לרפורמה? היש תשובות לכך?

 77. אחת :

  ארגון המורים חסם את האפשרות לצפייה במיילים של נציגי הארגון!!!!!!!!!!!!!
  שיטתו הבולשביקית של רן ארז היא השתקת הציבור- כנראה שהמיילים שלהם לא עמדו בכמות התלונות!!!

 78. ליאורה :

  נראה לי שהקיטורים מספקים אתכם,אני כבר לפני יציאה לגימלאות אך היכן המורים הצעירים בני ה-40+ שירימו את הכפפה ויחליטו על דרישה להקפאת ההסכם עד לברור אמיתי של התנאים השיקריים שהוצגו למורים וכן עד הכנת מקומות עבודה לכל מורה

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.