חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

עוז לתמורה – זכויות עובדים שהושגו לא יבוטלו

נושאים זכויות עובדים ותעסוקה, חדשות, חינוך ותרבות ב 15.03.11 6:00

בראשית שנת הלימודים הבאה תתחיל לפעול רפורמת "עוז לתמורה". להלן פרטים נוספים מכנס שנערך בתל-אביב
מאת: דליה בלומנפלד

 

לקראת החתימה על הסכם קיבוצי חדש בין משרד החינוך וארגון המורים עורך ארגון המורים כנסי הסברה למורים אודות ההסכם החדש. השתתפתי בכנס שנערך ב-3.3.2011 ואני מביאה מהנאמר בכנס תוספות והדגשות למה שהתפרסם כבר ב"עבודה שחורה" .(עוז לתמורה – כל השאלות והתשובות א, ב, ג, ד )

הסכם קיבוצי חדש

ההסכם הקודם הסתיים  ב- 31.12.2009 המו"מ בין הארגון, משרדי החינוך והאוצר הוא על חתימת הסכם קיבוצי חדש הכולל סעיפים רבים. הסעיף הראשון והחשוב בו הוא החלת רפורמת "עוז לתמורה" על מערכת החינוך העל יסודית כיתות ז – יב. הרפורמה תיושם כולה, ולא רק בחלקים. יחד עם זאת, הרפורמה היא רק חלק מההסכם הקיבוצי, וכוללת סעיפים נוספים כגון: תוספות לקרן השתלמות. הגנה מהשמש למורי חינוך גופני. סעיף המתייחס למורי של"ח שמירת מבנה עבודתם. עיבוי גמולי השתלמות מ-1.2% ל – 1.5%.

 • הרפורמה תתחיל להתבצע ב-1.9.2011
 • מורים חברי ארגון המורים יוכלו להצטרף לרפורמה.
 • אין כפיית הצטרפות לרפורמה. לא חייבים להצטרף. הוחלט על גמישות שתאפשר לכל מורה למצוא את מקומו.

לא מבטלים אף תנאי שהושג בהסכמים קיבוציים ובמאבקים. שכר המורה במערכת החינוך העל-יסודית מורכב משכר משולב, ותק וגמולים. הגמולים רבים (למשל, חינוך, משרת אם, בגרות, גיל,השתלמות, פיצול), והם מהווים 30% משעות התקן של ביה"ס. שעות אלה הן נכסי צאן ברזל של המורים. למשרד החינוך פררוגטיבה לבטל מקצועות, אך לא לקחת מהמורים את שעות הגמולים כי הם נחתמו במסגרת הסכם קיבוצי. ההסכם הקיבוצי החדש יכלול את הזכויות שהושגו בעבר. הם לא יבוטלו ולא יגולמו בשכר גלובלי.

לפי דברי ארז, ב"אופק חדש" גזלו למורים את הגמולים וגילמו אותם בשכר הגלובלי. לקחו שעות תרגמו לכסף, ונתנו אותם תמורת תוספת שעות הוראה. זוהי הונאה מצדו של  האוצר. המורים מימנו בעצמם את "אופק חדש". ובהקשר זה אמר ארז את המשפט: "גם אם אהיה שיכור, לא אצטרף ל"אופק חדש"".

ביטול שיטת ההצמדות

ביטול הצמדת המורים למהנדסים. ארגון המורים מוכן לוותר על ההצמדה לדירוג המהנדסים תמורת הכנסת סולם קידום בשכר בדרגות למורה. בזמנו הוצמד שכר המורים לשכר המהנדסים. אז היו למהנדסים 5 דרגות שכר. שכר מורה מ"א בשיא הוותק הוצמד לדרגה ד' בדירוג המהנדסים. כל שנות ההצמדה לארגון המורים הייתה בעיה לארגון  בהשגת מידע על התוספות שניתנו למהנדסים כדי לעדכן את שכרם. משרד האוצר נהג לא להעביר מידע לארגון על תוספות השכר למהנדסים, וארגון המורים לא קיבל נתונים כדי להיאבק על תוספות לשכר המורים. במשך השנים הפער בין שכר המהנדסים למורים הלך וגדל. היום למהנדסים יש 44 דרגות. הפתרון של הארגון הוא להתנתק משיטת ההצמדה למהנדסים וליצור סולם דרגות של המורים, שיביא לעלייה בשכר מדרגה לדרגה.

 

המו"מ בימים אלה עם משרד האוצר מתנהל על העניין הכלכלי של הקידום בדרגה. ארגון המורים מציע פריסת תוספת השכר בדרגות על פני מספר שנים, כך שסולם הקידום בדרגות ייכנס בהדרגה. זאת תמורת ביטול ההצמדה למהנדסים. נושא נוסף הנידון במו"מ הוא מי הגוף שיעריך את סולם הדרגות למורים, הראמ"ה או רשת אורט.

 

כך, לפי הרפורמה, תוספת שכר למורה תהיה לפי וותק,  לפי גמולים ולפי סולם דרגות חדש שייבנה ויחליף את שיטת ההצמדה.

מקצוע ההוראה הוא פרופסיה, וארגון המורים – אגודה פרופסיונאלית

יש להדגיש שהמטרה שהארגון רואה לנגד עיניו ברפורמה היא חיזוק מקצוע ההוראה והכרה בו כפרופסיה.  בניית פירמידה של 49 תפקידים למורים בבית הספר (תפקידי פיקוד ותפקידים מקצועיים), שאמורה להיכלל בסולם הדרגות לקידום המורה היא התוצאה של חקר עיסוק ההוראה, במטרה להביא להכרה בעבודת המורה כפרופסיה. ארגון המורים שואף לראות את עצמו כאגודה פרופסיונאלית.(הפירוט הובא פה).

 

חיזוק מעמד המורה

הגדלת שעות העבודה ל-40 ש"ש וביצוע העבודה בבית הספר במקום בבית תחזק את הדימוי הציבורי של המורה. הציבור מתייחס אל המורים כאל בעלי מקצוע שעובדים מעט שעות. הציבור אינו מתייחס אל פרופסית ההוראה, ואינו לוקח בחשבון שהמורים עובדים גם בבית. הציבור לא רואה זאת ואינו מעריך זאת. כדי לחזק את המעמד הציבורי של המורה, עבודתו תיעשה כולה בבית-הספר. הגדרת משרתו תכלול לא רק שעות הוראה, אלא גם שעות תומכות הוראה. כך, במקום שהמורים יעבדו את השעות תומכות ההוראה בהתנדבות בבית, הם יעבדו בבית הספר ויתוגמלו על כך בשכרם. אפילו  שכר השתלמות למורה ישולם על ידי המערכת במקום שהמורה ישלם מתקציבו האישי, כפי שנהג לעשות לפני הרפורמה. ולאחר שיסיים, יתוגמל בגמול השתלמות.(הפירוט לשבוע העבודה הובא פה)

שינויים בזכויות הפנסיה

הרפורמה מתייחסת גם לפנסיה. כל מרכיבי השכר הופכים פנסיוניים. כולל הגמולים המתוספים לשכר הבסיסי. זאת בהתאם לנהלים החדשים לגבי קופות הפנסיה הצוברת החדשות. ההפרשה לשכר הפנסיוני היא בגובה של 5% מכל השכר. פה אין שום בעיה.

הבעיה היא בסוגי הפנסיה האחרים. במצב היום מורים מפרישים ל – 3 סוגי פנסיה: תקציבית, צוברת ותיקה, צוברת חדשה. לאור רפורמת הפנסיה שביצע נתניהו ב-2003 נוצרו בעיות בפנסיה הצוברת הותיקה ובפנסיה התקציבית. השכר הפנסיוני עד אז עלה 2% + מדד בשנה. מורה ב-2003 השתכר שכר מסוים, הוא יכול היה לעלות ב-2% בשנה + מדד לשכר פנסיוני. כיום ההפרשה לשכר הפנסיוני היא בגובה של  5%. במו"מ הרפורמה הוחלט כי ההפרשות העודפות מעל  2% +מדד יועברו לקופת דפנה או לקופת פנסיה חדשה. הם לא ירדו לטמיון. צריך רק לפתוח קופת פנסיה חדשה.

בפנסיה תקציבית הפועלת לפי חוק הגמלאות. אדם פורש לפי משכורתו האחרונה. למשל, מורה שהיה מחנך והפסיק לחנך בשנה האחרונה לעבודתו, לא קיבל פנסיה על כך. במו"מ נקבע שיבוצעו 2 חישובים. מה מצב המורה ב-2011 מה מצב המורה בשנת הפרישה. יהיו שני חישובים לפנסיה, והן יהיו בשתי שורות בתלוש הפנסיה. כל מה שנצבר בדרגה ובותק ייחשב לפנסיה. השכר מתחלק לשתי תקופות: צבירה לפי גמולים. צבירה לפי המצב החדש. (נראה שמדובר באותו סידור שהתקבל ב"אופק חדש")

 

המאבק על חטיבות הביניים

ארגון המורים מונה 50000 מורים מהם 40000 מורים פעילים בארגון.

12000 מורים עובדים בחטיבות הביניים. ארגון המורים לא יפקיר את מורי החטיבות. כל חברי ארגון המורים מכיתה  ז' עד יב יהיו בעוז לתמורה ב-1 בספטמבר 2011. עד מועד זה הארגון יפעל בעניין.

בחודש פברואר נערכה פגישה בין ארז, סער, שושני, וסרמן. דובר על שתי אופציות: מאבק או הסכמה. ניסו לדבר על ליבו של וסרמן להגיע להסכמות.  וסרמן  מציין שיוכל להתייחס לנושא רק לאחר הבחירות להסתדרות המורים ב-5 באפריל 2011. הוא לא יוכל לפתוח את ההסכם לחטיבות הביניים לפני הבחירות. בהנחה שייבחר, יפעל לכך. המשמעות היא שנכונים עוד דיונים בין הסתדרות המורים לארגון המורים כדי  לקבוע את עניין הייצוגיות על חטיבות הביניים. המאבק שסוקר פה ופורסם בע"ש, ודווח לקוראים עתיד להימשך, אלא אם כן יגיעו להסכמה בנושא.

 

 

נערך על ידי לקסי
תגיות: , , , , , , , , ,

61 תגובות

 1. מיכאל מירו :

  מדובר בעבודה בעיניים

  לצערים גם מורי העל יסודי נופלים במלכודת של פקידי האוצר ומסכימים לעבוד 40 שעות בשבוע. המורים מוסיפים על עצמם שעות עבודה ובכך מודים שלהיות מול ארבעים ילדים וללמד אותם זה סיפור של מה בכך. בדיוק כמו פקיד האוצר שעובד עליהם בעיניים. גם המורים כמו הפקידים, מעבירים דפים ממקום למקום ושותים קפה שחור להנאתם. כמובן שהתגובה הזו נכתבת בציניות וביחוד בכאב שכן ארגוני עובדים, כך נראה לא מבינים שמטרתם להוביל בראש ובראשונה את הביסוס ואת הכבוד למקצוע ולא להכנע לדרישות חסרות בינה של פקידים שמעולם לא ניהלו יותר משלושה עובדים והם חסרי נסיון בתחום הנדרש מהם, להבין בניהול של מערכות. היום זה המורים ומחר אלו הם העובדים הסוציאליים שמרגיעים אותם בתוספות שכר מצחיקות שישחקו בזמן קצר בתהליך ההפרטה המואץ.

 2. איתי :

  מיקי,

  יש בעיה אחת גדולה עם הטיעון שלך. רפורמת עוז לתמורה שכוללת 40 שעות כמשרה מלאה הוצעה ביוזמת ארגון המורים לועדת דברת.

  זה ממש לא סידור שנכפה על רן ארז בידי האוצר.

  הטענה של רן ארז בזמנו היתה שהמורים ממילא עובדים 40 שעות בשבוע ואף למעלה מזה, אך (א) מתוגמלים רק על ההוראה הפרונטלית והשאר בחינם (ב) הציבור הרחב שעובד 40-45 ש"ש ומעלה רואה בהם בטלנים.

  הלוגיקה פה היא כפי שמתואר ע"י דליה – העברת שעות העבודה מהבית אל בית הספר (בהינתן תשתית מתאימה) וקבלת תשלום עליהם, וכך גם עולה שכר המורה וגם מטפלים בסטיגמת השקר "המורים הבטלנים", שהאוצר נהנה לפמפם בכל מאבק שכר.

  אני חושב שבגדול זוהי לוגיקה נכונה ולכן הרעיון הכללי של עוז לתמורה (והאופק) הוא נכון, השטן נמצא בפרטים הקטנים.

  איפה אני מסכים איתך? בכך שהרפורמה עלולה בהחלט להוסיף עומס רב על העובדים (תוספת הוראה פרטנית לא באה עם הורדת הוראה פרונטלית) ותוספת השכר באחוזים פחותה משמעותית מתוספת השעות. עבור הורים לילדים קטנים לא ברור אם היא מכסה בכלל את תוספת העלויות של מטפלת/צהרון וכו'.

  המשמעות היא שמי שרוצה להמשיך לעבוד רק 24 ש"ש יצטרך לרדת בשכר ובצורה משמעותית. בנוסף, מי שלא ירצה להצטרף לרפורמה לא יוכל ליהנות מחלק מההישגים שהוצמדו לרפורמה שלא בצדק – תוספת שחיקה ותוספת עיני.

  למעשה אפשר לומר שהבעיה הגדולה ביותר ברשומה הזו היא הכותרת "זכויות עובדים שהושגו לא יבוטלו". אף על פי שזה לא פוליטיקלי קורקט לומר זאת, אולי היתרון הכי גדול בתנאי העסקה של מורים (עד היום) הוא מספר השעות הקטן יחסית של משרה מלאה.

  יש לכך משמעות עצומה עבור חד-הוריים, עבור מי שרוצה להיות יותר עם ילדיו (וממשיך את העבודה כשהם ישנים) ועבור מי שרוצה/חייב לחסוך את ההוצאות הכבדות של טיפול בילדים מהצהריים. על הזכות הזו מוותרים גם באופק ועוד יותר מכך בעוז לתמורה.

  חשוב לציין שגם אם השכר של המורים היה קופץ ב-100% בעוז לתמורה, עדיין לאחוז גדול מהמורים 40 שעות בביה"ס פשוט לא מתאים. במצב שבו השכר עולה רק ב-52% תמורת תוספת שהייה של 66%, לא ברור בכלל שתוספת השכר מכסה את תוספת העלויות.

 3. דליה :

  לאיתי, כתבת שעניין ה-40 השעות הוצע ביוזמת ארגון המורים לועדת דוברת. הרפורמה "עוז לתמורה" נבנתה ב-1998. ועדת דוברת הוקמה בשנת 2003. דוברת לא הזמין את ארגון המורים להשתתף בוועדה. הוא לא אפשר למורים ולארגוניהם להשתתף בוועדה. ואם הם לא השתתפו, מן הסתם לא הציעו לוועדה את עניין ה-40 הש"ש.

  לגבי המשפט: "זכויות עובדים שהושגו לא יבוטלו", הכוונה היא לאי ההסכמה של הארגון לבטל את הגמולים ולהמירם למסגרת של שכר גלובלי, מה שנעשה באופק חדש.

  נראה לי שהמחסור במורים יימשך בעתיד ואף יגבר, לאור הדרישה לעבוד 40 ש"ש.

  לדעתי, אי אפשר לדרוש ממורה מה שדורשים מפקיד, ולעבוד 40 ש"ש. מי שאינו מורה, אינו מבין את המשמעות של נוכחות בין כותלי בית הספר משך 8 שעות ביום. שעת עבודה של מורה שקולה ל-3 שעות של עובד היושב במשרד בשקט, ומתרכז בעבודה, ללא תלמידים, ללא בעיות שנוצרות בשטח. מורה נדרש להתרכז, ללמד, לשמור על משמעת, להיות תורן בהפסקות, להכין שיעור ומבחנים, לבדוק עבודות ומבחנים. נוכחותו בבית הספר תגויס לבעיות המידיות שנוצרות בשטח, ואת העבודה שלא הספיק לבצע בבית הספר, יעשה בבית.

 4. איתי :

  נציגי ארגון המורים לא היו חברים בועדת דברת אך ככל הידוע לי הם הופיעו בפני הוועדה, והציגו בגאווה את עוז לתמורה.

  העתק דבריו של המורה רוני פיזם בפורום של ענת שניידר:

  שמי רוני פיזם. הייתי נציג סניף כרמל במועצה, במעמד של מ"מ בשנים 2003-2005. יש לי עשרות שעות רן ארז. רן ארז אלוף ביצירת התדמית של איש חזק. הוא אלוף בכיכרות ,אבל אותו רן ארז איפשר ללימור לבנת לבצע קיצוץ חד בתקציב החטיבות העליונות. מאות מורים פוטרו או יצאו לפנסיה מוקדמת בתנאים מבישים. מעמד המורה נשחק בשנים האחרונות. משרד החינוך דוחף לנו רפורמות אחרי רפורמות (ראה מועדי ב" שהתחילו במתמטיקה ואנגלית והפכו נורמה בבתי הספר).רן ניפח לאנשים את המח בככרות עם הבטחות לשדרוג שכר של עשרות אחוזים, כאשר בפועל חתם על הסכם בסוף השביתה , שמאשר את הטבלאות של אופק חדש (תוספת שכר של כ 25%). רן אלוף בניפוח מספרים. הוא מחבר את 25% של וסרמן עם 5% של עיני ועם 5% שחיקה וכו" ופתאום מקבלים שלשים וארבעים אחוזיםשאלו בדיוק הסכומים שוסרמן קבל למורים שלו.כל מי שעינו בראשו ידע שאין שום סיכוי שיחתם הסכם רפרומה עד סוף יוני. רן האמין שמה שזמני בארץ, 4.5% כנגד שעה פרטנית, ישאר קבוע. אלא שרן לא מבין שכללי המשחק השתנו. שלאוצר השתלם לחתום הסכם "תהדייה" לחצי שנה, שבו יאפשרו לנו להחזיר את ימי השביתה בתשלום ואפליו ישלמו קנס של 4.5% לחצי שנה , רק בשביל לסיים את השביתה ולא להכעיס את ההורים.הבעיה המרכזית של רן שהוא מפחד מהאמת. והאמת קשה. מהרגע שנזרק לחלל האויר המושג עוז לתמורה שמתנה תוספת שכר בשינוי מבנה שבוע העבודה של המורה , אין דרך חזרה. אופק חדש זוהי גנבה ספרותית מעוז לתמורה. אותו אדם עומד מאחורי שתי התוכניות, שלום גרניט, הממונה על השכר באוצר לפני כ 15 שנה. בשתי התוכניות עובדים יותר (36-40 שעותשהייה בבית הספר) בשתי התוכניות מלמדים הרבה יותר שעות בכיתה, אם בצורה של שעור פרונטאלי לכיתה מלאה או בשעות פרטניות ( בעוז לתמורה 24 שעות כוללניות ועוד 6 פרטניות) . בשתי התוכניות כל הפחתות שעות בגין , משרת אם, שעות גיל, חינוך, תפקיד והכנה לבגרות מבוטלים ומוחלפים בתוספת אחוזית. בשתיהן יש דרגות וכו" וכו". לשמחתי וסרמן הצליח ברגע האחרון לשדרג את התוכנית שלו ולחתום הסכם חדש עם הממשלה שמחזיר את רוב שעות הגיל.הבעיה של רוב המורים שהם אינם מצוים בפרטים. מעדיפים תורה שבע"פ ולא תורה שבכתב. מעדיפים את התקציר ולא את הספר המלא.אשמח להראות לך את המסמך המלא"עוז לתמורה" שהוגש לועדת דברת . כל מה שכתבתי מבוסס על החוברת האדומה המלאה .במועצת הארגון התנגדתי להצגת עוז לתמורה לועדת דברת. שלשה נימוקים העלתי: 1. הממשלה תתלהב מהנכונות לעבוד יותר, אבל תתעלם מטבלאות השכר החדשות2. אין כמעט מורים שמסוגלים ללמד 24 שעות פרונטלי ועוד 6 שעות יחידניות וגם לבצע את המטלות בבית הספר. להפך , ניקח אתנו הבייתה יותר עבודה.3.בתוספת השעות שניתן ישתמשו לא לצורך הקטנת מספרי תלמידים בכיתה, אלא כדי להקטין את מספר המורים ותגרום לפיטורי מורים המוניים. עמדתי לא התקבלה ורן ארז רץ לועדת דברת עם החבל סביב הצואר ועוד התגאה שדברת מאד התרשם מעוז לתמורה. (יש פרוטוקולים ).

  נ"ב: אין ויכוח בינינו שתנאי עוז לתמורה עדיפים מתנאי האופק מבחינת שימור זכויות. אבל לאור מה שאמרת בפסקה האחרונה הייתי מצפה שתהייתי ממובילי המאבק בעוז לתמורה בדיוק כמו שהיית ממובילי המאבק באופק.

 5. דליה :

  הרשה לי להטיל ספק במה שכתב רוני פיזם. לא מספיק שמישהו אומר משהו. השאלה היא אם הוא מביא סימוכין לדבריו. בדקתי בספר "התוכנית הלאומית לחינוך" (היא ועדת דוברת, המכיל 317 עמודים). מופיע שם פרק בשם: "אנשי מקצוע מתחומים שונים שהופיעו בפני המליאה ובפני הוועדות המקצועיות, או שסייעו לכוח המשימה בידע ובנתונים". שמו של רן ארז לא הופיע. גם לא שמו של ארגון המורים.
  ולגבי הנ"ב שלך. אתה מנסה ליצור הקבלה בין יחסי לאופק חדש, ולהשליך על עוז לתמורה. עקרון הסימטריה יפה לאמנות, ואולי לאקדמיה. החיים הם הרבה יותר מורכבים. יחסי לעוז לתמורה שונה מיחסי לאופק חדש. אין זה אומר שרפורמת עוז לתמורה נראית בעיני מושלמת. הובלת מאבק נגד עוז לתמורה משמעה לעזור לאותם כוחות המנסים להרוס את האיגוד המקצועי. אני תומכת בקיומם של איגודים מקצועיים חזקים.

 6. איתי :

  בסעיף

  "אנשי מקצוע מתחומים שונים שהופיעו בפני המליאה ובפני
  הוועדות המקצועיות, או שסייעו לכוח המשימה בידע ובנתונים"

  מופיע

  רן ארז, יו"ר הנהלת ארגון המורים העל-יסודיים, וחברי הנהלת ארגון המורים

  זה בעמוד 290

 7. איתי :

  על פי הלוגיקה לפיה התנגדות לרפורמה שמקדם איגוד עובדים משמעה סיוע לכוחות שרוצים בהחלשת האיגודים נובע כי כל החפץ בהעלאת מעמדם של האיגודים חייב

  א. להימנע מביקורת על האופק. כי ביקורת כזו מקעקעת את מעמדו של איגוד המורים הגדול ביותר.
  ב. להימנע מביקורת על רפורמה ברשות השידור, כי ביקורת כזו מקעקעת את מעמדה של ההסתדרות, ארגון העובדים הגדול ביותר.
  ג. להימנע מתמיכה בכוח לעובדים, שהרי עצם קיומם מקעקע את מעמדה של ההסתדרות.

  כמובן שאני לא תומך באף אחת מההצעות המטופשות האלה. הבאתי את הדברים לכדי אבסורד כדי להסביר שהטיעון שלך פשוט לא קוהרנטי אם אינו מיושם באופן גורף.

  לדעתי אם ראש ארגון עובדים סוגר (או עומד לסגור) הסכם גרוע, צריך להעביר עליו ביקורת פומבית, ואי אפשר להתחבא מאחורי הטענה שזה מחזק את נערי האוצר ובעלי ההון.

  אם עוז לתמורה היא רפורמה שלדעתך פוגעת במורים יותר משהיא מועילה להם, אני מצפה ממך ומכל מי שבאמת אכפת לו מהמורים שיתגייס לעצור אותה או (עדיף) לתקן אותה טרם חתימה.

  בטקסט שכתבת לא רק שאין גישה שכזו, אלא שאת מנת הביקורת שלך שמרת לטוקבק (שאותו קוראים רק חלק מקוראי הפוסט) והפוסט עצמו רק מהלל ומשבח את היתרונות.

  דוגמה:

  בטוקבק את מציינת בצדק ש-40 שעות בשבוע בבי"ס = סיכון לשחיקה עצומה, סיכון לחוסר אפקטיביות בעבודה ומתכון לבריחת המוני מורים מהמקצוע.

  ומהי הכותרת שבחרת במאמר עצמו לאותו הנושא בדיוק? "חיזוק מעמד המורה". מוטי מורל לא היה עושה את זה יותר טוב.

 8. דליה :

  בספר התכנית הלאומית שנמצא ברשותי, מהדורת ינואר 2005 לא מופיע עניין זה בעמ' 290 ולא מופיע בכלל. לא מצויין בשום מקום שארגון המורים הופיע בפני הועדה. אני מאמינה שבפרסומים השונים שינו גרסאות.

 9. איתי :

  המסמך שהורדתי גם הוא מינואר 2005

  bioteach.snunit.k12.il/upload/.pdfs/dovrat.pdf

  לעומת זאת באתר משרד החינוך יש גרסה עם עיצוב גרפי ולכן היא בת 317 עמודים כמו אצלך.

  cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/EEE94632-B3D0…/דוחדוברתסופי.pdf

  ושם שמו של רן ארז מופיע בעמוד 303 בשורה השנייה.

 10. דליה :

  לתגובה 7
  משפט הלוגיקה שלך הוא אמירה סנטנציוזית מכלילה. אני התייחסתי בדברי רק אל ארגון המורים.
  אתה מנסה להביא את דברי עד אבסורדום ועל ידי כך לסתור אותם.
  לא אמרתי שההסכם גרוע. אמרתי שיש קושי עם 40 שעות עבודה בשבוע. יחד עם זאת, אני חושבת שלאור הביקורת הציבורית על שעות העבודה של המורה, הוספת שעות היא בלתי נמנעת.
  הרפורמה תועיל למורים יותר משתפגע בהם.
  אני מבדילה בין מאמר דעה לבין מאמר המדווח מהשטח. המאמר הנוכחי מדווח מהשטח. את דעתי הכוללת אביא במאמר דעה נפרד. לכן הבאתי פה את דעתי האישית בתגובה בלבד.
  לגבי תיקון רפורמה טרם חתימתה, פורסם בע"ש מכתב ליו"ר הארגון, השואל אם מורים המועסקים דרך גופים מתווכים כמו עמותות וחברות נכללים בהסכם הקיבוצי. זה מה שלדעתי חשוב להכניס להסכם הקיבוצי.

 11. דליה :

  לתגובה 9
  אכן יש סימוכין בעמוד שציינת.

 12. איתי :

  אז כיצד מיישבים את כל הביקורת על הבעייתיות הגדולה בהסכם המסתמן עם ההכרה בכך שמשרת מורה לא יכולה להישאר על 24 שעות שהיה?

  אפשר לחשוב (ולדרוש פומבית לפני שההסכם חתום) על הסכם לשבוע עבודה בן 40 שעות, שבו הבעיות האלה קטנות משמעותית, למשל:

  1. להגיד לארז שאין לו מנדט לחתום בלי עלייה בערך שעת עבודה או לפחות שימור הערך. כך, מי שרוצה/חייב לצאת מוקדם ולהיות עם הילדים יקצץ אחוזי משרה ושכרו לא ייפגע. זה הרי היה טיעון חזק של רן ארז ושניידר בעבר נגד אופק חדש, ועכשיו שניהם ירדו מהעץ בשקט.

  2. ניתוק בין הצטרפות לרפורמה ובין תוספת שחיקה ותוספת עיני. החיבור בין הדברים הוא חצי כפייה להיכנס לרפורמה, מסוג מנופי הלחץ הפסולים שמפעיל האוצר.

  3. דרישה שהשעות הפרטניות יבואו על חשבון שעות פרונטליות, לפחות בחלקן.

  4. הסכמה שהרפורמה לא תתחיל בשום אופן גם לא חלקי בבי"ס שאין בו תשתיות מתאימות לעבודה אפקטיבית בשעות שהיה (דרישה שכרגע ברור שוויתרו עליה אם 1000 בתי"ס נכנסים לרפורמה עוד חצי שנה).

  וכן הלאה וכן הלאה.

  נושא מורים עובדי קבלן ועמותות הוא בהחלט חשוב לטיפול בהזדמנות זו (וגם בעיית העקמת, והאלימות בבתי ספר…), אבל להתעסק בו ולא בבעיה של מבנה שבוע העבודה ותוספת השכר זה פשוט להתעלם מן הפיל שעומד באמצע החדר.

 13. רוני פיזם :

  מצטער דליה אבל עוז לתמורה הוגש לועדת דברת

  אני שמח לדעת שמשהו עוקב אחרי דברים שכתבתי. ב 2005 הגיש רן ארז לועדת דברת חוברת בעל למעלה מ100 עומדים עם רפורמת עוז לתמורה. הוא לחץ על הממשלה לשנות את שבוע העבודה ל 40ש עות. אין מה לעשות. שלום גרניט הסביר לרן כי לא תהיה תוספת שכר בלי מעבר לשבוע של 40 שעות וכי עליו לשנות את שיטת הקידום מותק + השתלמות ,לדרגות. בחוברת המקורית רן מציע לוותר על גמולי הכנה לבגרות בשעות ולהמרין בתוספת אחוזית גדולה (זה מה שהיה בניסוי ).
  כאשר העובדות לא מתאימות לתאוריה (שהממשלה כפתה על העובדים לעבור ל 40ש עות) אז המורים עוצמים עיניים.
  זה לא קשור לעמדה שלי לגבי עוז לתמורה. מבחנת מורים ותיקים שעובדים מעל משרה ,לא תהיה תוספת שכר בכלל. הנהנים יהיו מורים חדשים שלא מגישים לבגרות .
  הבעיה עם רן ארז היא כי יש פער אדיר בן דברים שאומר בפורומים של מורים וההסכמים שהוא בסופו של דבר חותם. רן עדיין משוכנע ש"הרומני" יצליח לעבוד על כל העולם.לדוגמא זו פעם ראשונה שמעלים את אי הצמדה לשכר מהנדסים. כמובן שמחביאים מנגנוני הערכה וקידום (ואולי פיתורין).
  טענות לגבי אופק חדש שלא כל השכר מבוטח פנסוינית ואיננו משדרג את הפנסיה ,שרן טען, מתבררות כאפשרות היחידה.
  אבל בסדר. שיהיה. אנחנו בסוף הדרך וגם שינוי בהסכם היום ישפיע על הפנסיה והשכר שלנו מעט מאד.
  יאבקו הצעירים, דור הביניים.

 14. דליה :

  תודה רוני על המידע. לגבי שיטת הקידום של המורה. אני מבינה שגרניט דיבר על ויתור על שיטת ותק והשתלמות, והמרה לשיטת הדרגות. ארז אינו מוותר על הותק וההשתלמות. זה מה שהוא אומר בכנסים, ואני מצפה שזה מה שיהיה בהסכם הקיבוצי.

 15. לאיתי מתגובה 2 ולאחרים :

  הרעיון בעוז לתמורה הוא גם לשדרג את איכות המורים

  העלאה משמעותית בשכר, יחד עם דרישות התמקצעות מחמירות יותר מהמצב הקיים, תמשוכנה אנשים מוכשרים יותר לתחום ההוראה מאלה המגיעים אליו היום כברירת מחדל. אי לכך, אני לא מפחדת מגל עזיבות של מורים ששבוע עבודה בן 40 שעות מרתיע אותם. מי שאוהב הוראה ועוסק בה מסיבות אידיאולוגיות, מאהבה אמיתית לתחום ומרצון כן להשפיע על דור העתיד – ימשיך לעשות זאת ואף יזכה לתגמול הולם. מי שהגיע לתחום בשל שעות העבודה הנוחות ועל מנת להיות עם הילדים בבית בצהריים – פריווילגיה שרוב השכירים במשק לא זוכים לה – כנראה שלא היה צריך להיות מורה מלכתחילה ולא יקרה כלום אם הוא יעזוב. אגב, שימו לב שאותם ילדים הם חלק מאותה מערכת חינוך של אופק חדש ועוז לתמורה – כלומר הם עצמם נמצאים בבית הספר שעות רבות יותר מבעבר.

  העקרונות של עוז לתמורה חשובים מאוד והגיע הזמן שייושמו. כמו כן אנו "נהנים" מכמה מהבעיות ביישום אופק חדש בכך שיש לנו אפשרות ללמוד מהן ולא לחזור על אותן טעויות. אני למשל מאוד מעריכה את דרישתו של רן ארז מהאוצר (דרישה שנענתה!) להשקיע כסף רב בשיפור התשתיות בבתי הספר לטובת השעות הפרטניות ושעות השהייה, נושא שהיה בעייתי בחלק מבתי הספר של אופק חדש.

 16. איתי :

  לאנונימית,

  אני מתנגד לחלוטין לניסיון לטעון שיש שני סוגי מורים: טובים מונעי-אידיאולוגיה (שיאהבו את הרפורמה) וגרועים מונעי-נוחיות (שיתנגדו לרפורמה).

  את הטיעון הזה העלתה בזמנו יולי תמיר כנגד הנאבקים באופק, וכפי שהוא היה פסול ומגעיל אז, הוא פסול גם כיום.

  למורה אם משקיענית, מקצוענית ומלאה באידיאולוגיה, שבעלה עובד בהיי-טק, בצבא הקבע, או בכל עבודה תובענית ולא גמישה אחרת, להיות בבי"ס 8 שעות ביום (ויותר, אם היום החופשי שלה אינו יום ו) פשוט לא מתאים. כנ"ל למורה משקיענית, מקצוענית ומלאה באידיאולוגיה, שהיא אם חד הורית.

  כמה מורות ומורים כאלה יש? אני מניח שהמונים. מתוכם לרבים יש ילדים קטנים תינוקות ופעוטות שלגביהם כלל לא רלוונטי יום לימודים עד חמש בערב.

  את מדברת על תסריט אופטימי שבו גל של מורים רעננים ואיכותיים מציף את בתי הספר ומחפה על גל המורים שיפרשו. אבל למרבה הצער כל אלה שיפרשו ממקצוע ההוראה פשוט יהיו מובטלים או עובדי קבלן בעבודות שלא מתאימות לכישוריהם (אבטחה, ניקיון), וזה בלי קשר לשאלה אם הפורשים הם מורים איכותיים ואידיאולוגיים או לא.

  אם הרפורמה לא נותנת מענה טוב לאנשים שתנאי העבודה בה לא מתאימים להם, זו רפורמה בעייתית מאוד. המינימום שבמינימום הוא לדאוג לזכות בחירה לא מוגבלת בזמן ולכך שהלא מצטרפים יקבלו תוספות שחיקה + עיני.

  לבסוף, הדבר הכי גרוע בטיעון שלך הוא שיש בלוגיקה שלו משהו מקארתיסטי: אם אתה מורה חבר ארגון המתנגד לרפורמה, הרי שאתה מסמן את עצמך כעצלן רודף נוחיות. במצב כזה מי יסכים להביע ביקורת בפומבי בשמו המלא? אולי רק אנשים שאינם מורים בתיכון כמו העיתונאי מיקי מירו, או כמוני.

 17. דליה :

  לתגובה 12
  לגבי השאלה שלך: ש"משרת מורה לא יכולה להישאר על 24 שעות שהיה" – לא הבנתי את השאלה.
  לגבי 1 ארז התייחס בכנס לנושא זה. הוא טען שערך שעת העבודה אינו יורד. להיפך. עבודה שבוצעה בהתנדבות, תתוגמל בעקבות הרפורמה.
  מורה שצריך לצאת מוקדם יוכל לעבוד בחצי משרה. 20 שעות בשבוע. לא הבנתי את משמעות המשפט: "יקצץ אחוזי משרה ושכרו לא ייפגע". מי שעובד פחות, משתכר פחות. אתה מצפה שאחוזי המשרה יקוצצו והשכר לא ייפגע?
  לגבי 2 לא נכון. כל המורים המלמדים בעל יסודי יקבלו את התוספות האלה.
  לפי זכרוני, מורים באופק חדש לא יקבלו תוספת שחיקה בשל הויתור של וסרמן.
  לגבי 3, הדרישה לא ריאלית במצב היום לפני הרפורמה, מורים המלמדים פרונטאלית מלמדים פה ושם פרטנית ללא תמורה. אתה מצפה שיחליפו שעות פרטניות בפרונטאליות? זה לא ריאלי.
  לגבי 4. רק 50 בתי ספר יוכנסו לרפורמה במלואה, ושם נדרשות תשתיות. נראה לי שמיליארד ₪ ישמשו להתאמת תשתיות בהם. לגבי כל בתי הספר האחרים שנכנסים לרפורמה, הפעימה הראשונה של הכניסה לרפורמה כוללת 2 ש"ש פרטניות, 2 ש"ש ישיבות צוות ו-2 ש"ש שהייה. תוספות אלה אינן מחיבות התאמת תשתיות. המצב נשאר כמו לפני הרפורמה. ההבדל הוא שהמורים יתוגמלו על עבודה זו אם 85% מהמורים בביה"ס ייכנסו לרפורמה.

 18. דליה :

  לתגובה 15
  התגובות שאני שמעתי ממורים מלמדות על כיוון הפוך. מורים הביעו שביעות רצון מאופק חדש ומעוז לתמורה רק בשל ההעלאה בשכר. הם לא לוקחים בחשבון את איכות העבודה ותוספת העבודה. הם מוכנים להיות שעות רבות יותר בבית-ספר, ולקבל על כך שכר גבוה יותר. תגובה כזאת של מורים אינה מעידה על עבודה איכותית יותר.

 19. איתי :

  סליחה על חוסר הבהירות. הכוונה היתה ששני ארגוני המורים הבינו שעל מנת לקבל תמיכה ציבורית במצב הפוליטי-תרבותי הם חייבים לקבל את העיקרון שסך השעות למשרה שלמה יגדל אם רוצים תוספת שכר משמעותית.

  1. ברור שאדם שעובד בחצי משרה אמור לקבל פחות מאדם שעובד במשרה מלאה. זו לא הטענה.

  הבעיה היא כזו: אם מורה ששוהה בעולם הישן 24 ש"ש מחליט שהוא נכנס לרפורמה אבל מקטין את אחוז המשרה שלו ל-24/40 דהיינו 60% משרה, השכר שלו *קטן*, וזאת על פי הנתונים שפרסם ארגון המורים על מתווה ההסכם (עליית שכר 53% עליית שעות משרה 66%).

  זהו חשבון פשוט שאי אפשר להתעלם ממנו, בעצם אפשר אם אתה ענת שניידר ("מי שלא מתאים לו שלא יצטרף").

  2. ציטוט מאתר ארגון המורים

  תוספת השכר שתינתן למורים תמורת שינוי מבנה העבודה,
  כנאמר למעלה, היא 42% + 6.25% תוספת השכר למגזר
  הציבורי + כ- 5% שחיקה לשנים 2009, 2010, 2011.
  **** תוספת זו היא תוספת אוניברסלית שתינתן לכל המורים חברי הארגון שירצו להצטרף לרפורמה. *****

  במלים אחרות – אם אתה לא ברפורמה, אתה לא מקבל תוספת שחיקה ולא תוספת עיני.

  נכון שוסרמן ויתר על תוספת השחיקה. זו אחת הסיבות שהעוז עדיף על האופק.

  3. לא מובן מדוע בעניין האופק היה לגיטימי לצעוק שיש תוספת עומס עצומה על המורים ופה, כאשר מוסיפים שעות פרטניות למורים שכבר כך מלמדים יותר מהממוצע ב-OECD ובכיתות צפופות נורא, אפשר לפטור את הביקורת בטענה שהיא לא ריאלית.

  אותו הטיעון על קריסת מורים מהעומס רלוונטי גם לאופק וגם לתמורה. זה הוכח בפיילוט של עוז לתמורה (שהופסק ברוב בתי הספר לפני סיום הניסוי בגלל שהמורים צעקו) וזה דבר שאומרים על העוז גם המבקרים החריפים של האופק.

  מהצד השני הטיעון "עכשיו מורים יתוגמלו על עבודה שקודם לא לא תוגמלו עליה בכלל" נכון גם לאופק ולא רק לעוז. כשנדב פרץ ודורון גרינשטיין אמרו את זה, יצא למתנגדי האופק עשן מהאזניים, ולכן לא ממש קוהרנטי להשתמש עכשיו באותו טיעון.

  4. להבנתי המוגבלת כמורה באקדמיה התשתית הנדרשת כדי שמורה ינצל ביעילות 2 שעות פרטניות + 2 שעות הכנת שיעור היא בדיוק אותה תשתית הנדרשת כדי לנצל את כל מלוא הסל. אם אין לך פינת שקט שעות ההכנה הן בזבוז, ואם אין מקום נורמלי לשיעור פרטני הוא ייראה כמו ברדק. בוודאי כל עוד לא ברור לנו מהו הפתרון לבעיית שעות הרוחב שהיתה באופק.

  נ"ב: לא נעים לי להיקרא בשם תגובה 15. כמו שנאמר בסדרה האלמותית http://www.youtube.com/watch?v=9AL7npkSXZE

 20. דליה :

  לאיתי, תגובה 19
  מטרת מיספור התגובות היא ליצור הקשר לתגובתי. אם פגעתי, אני מתנצלת.
  לגבי 1, מה שחשוב הוא מה נכלל ב-24 ש"ש. כמה שיעורים פרונטאליים, כמה תוספות כמו חינוך, ריכוז וכו' נכללים במסגרת הזאת למורה רגיל. לא למורה עם שעות גיל ולא מורה אם. זה הבסיס שממנו נגזרת התוספת של 16 שעות שהייה. אם מורה רוצה להקטין את היקף משרתו, עליו להתייחס למסגרת של 24 ש"ש. בהתאם להקטנה זו יופחתו שעות השהייה.
  לגבי 2 האם נראה לך חוקי שחלק מהעובדים יקבלו תוספת שחיקה ותוספת "עיני", וחלק לא? סביר להניח שתוספות ספציפיות לרפורמה לא יינתנו למי שאינו מעוניין להצטרף. תוספות הניתנות לכלל העובדים במשק, ושחיקה היא אחת מהן, יינתנו לכל העובדים.
  לגבי 3, לפי מה שאני מבינה, מורה ביסודי מלמד פרונטאלית מול כיתה הרבה מאוד שעות. 26 ש"ש או 28 ש"ש זה הרבה מאוד. כשמוסיפים לכך שעות פרטניות, העבודה נעשית קשה מנשוא.
  בניגוד לכך. בעל-יסודי מועטים המורים שמלמדים 24 ש"ש שיעורים פרונטאליים במשרה מליאה. מורה בעל-יסודי במשרה מליאה מלמד פחות מ-24 ש"ש פרונטאלית. יש לו תוספות כגון חינוך 2 ש"ש, או גמולי תפקיד אחרים, שמפחיתים את שעות ההוראה הפרונטאלית. לכן, אם במסגרת של משרה מליאה, שבה כמות השיעורים הפרונטאליים קטנה מ-24 ש"ש, מוסיפים שעות פרטניות, זה פחות גרוע מאשר באופק חדש.
  לגבי הצפיפות בכיתה, גם על כך נאבק הארגון, ואפילו באמצעים משפטיים.
  לא זכור לי שהביקורת של פרץ וגרינשטיין הייתה על "עכשיו מורים יתוגמלו על עבודה שקודם לא תוגמלו עליה בכלל". דובר על תוספת שכר גלובלית, על ערך שכר לשעה וכו'.
  אתה משתדל להכניס לתודעה שאני לא קוהרנטית. אתה טועה.
  אני מתייחסת לכל רפורמה בפני עצמה. אני מתייחסת אל ההשפעה של הרפורמה הרלבנטית על כוחו של האיגוד המקצועי הרלבנטי.
  לגבי 4. הצטרפות לפעימה הראשונה של הרפורמה אינה שינוי ביחס למצב הקיים בבתי הספר. כמו שעבדו בשנה שעברה והנוכחית, יעבדו בשנה הבאה, עם הצטרפות לפעימה הראשונה ברפורמה.

 21. איתי :

  1. את צודקת, אך זה לא משנה את מה שאמרתי. מי שירצה להצטרף לרפורמה ולשהות בבי"ס אותו מס' שעות כמו קודם, הכנסתו תרד.

  2. אני לא יודע אם זה חוקי אבל זו בריונות שהאוצר משתמש בה באופן יומיומי.

  הדבר התמוה והראוי לגנאי הוא שארגון עובדים נותן לכך יד כפי שניתן להבין מהכתוב שחור על גבי לבן באתר ארגון המורים – [רק] מי שיצטרף לרפורמה יקבל פיצוי על השחיקה.

  3. בפעם המיליון אני מסכים שהאופק גרועה מהעוז. אבל דווקא מתנגדי האופק הסבירו שאחוז המחנכים בעל יסודי קטן מביסודי, ולכן אחוז המורים שמרוויחים מעניין החינוך קטן.

  כמו כן נטען שגם בעולם הישן בעל יסודי העומס על המורה גדול ביחס ל-OECD. אין להתווכח שפה יש תוספת עומס ולא הקלה.

  לבסוף להבנתי שעות החינוך יבוצעו כשעות שהיה בבי"ס, זה לא כמו שעות גיל שהולכים הביתה קודם.

  4. השינוי הוא שמוסיפים למורה עוד שעות שהייה בבי"ס בלי לתת לו תשתית (כי אי אפשר לבנות חדרי עבודה ולרכוש ערימות מחשבים בחצי שנה). אותו ברדק כמו שסיפרתם על האופק, רק במינון נמוך יותר.

 22. רגע - ומה עם התלמידים והעקמת שלהם? :

  כל מי שעוסק בתחום מכיר את התופעה שמרגע שתלמידים הולכים לבי"ס מתחילות אצלם בעיות עמוד שדרה ומפרקים. בעולם של טלויזיה+מחשב הבעיה רק מחמירה.
  לא ועדת דברת, לא ארגון המורים ולא אף אחד אחר היה מסוגל להתייחס לבעיה הזאת כשהועלתה בפניהם.
  הם הודו ביושר "שלא חשבו על זה".

  מדברים על תנאי שהיה למורים, אבל ברוב בתי הספר אין בכלל תנאי שהייה לתלמידים (וזה מבלי להיכנס לארוחות צהריים וכד').

  בזמנו שודרה בערוץ 10 כתבה על היערכות בי"ס יסודי אחד לשעות הפרטניות. אפשר היה לראות בעליל שהמורים והתלמידים יושבים באופן שלא מועיל לבריאותם, בלשון המעטה. הכל היה פרוביזורי ונראה כמו הצגה לכבוד הטלויזיה.

  לפחות הייתי מצפה מארז שבכל שנותיו בראש הארגון יעשה משהו לטובת החינוך הגופני, כפי שקוראים לזה.

  מי שמעונין לדעת עוד, יכול לעקוב אחרי "כיתת יציבה" בקפה דה-מרקר, מתעסקים שם במגוון נושאים אבל עם דגש לנושא הזה.

  עד היום אין מבחנים אובייקטיביים מסודרים להתנהלות האופק בנוגע לתלמידים. הריפורמה לא מלווה ע"י אנשי מקצוע רלבנטיים מהסיבה הפשוטה שמעולם לא נועצו בהם לא מלכתחילה ולא בדיעבד.

  כל הנושא של 40 שעות מקבל בארץ את העיוות הישראלי הקומבינטורי. ברוב העולם בי"ס לא נראה כתחנת רכבת (מורים עולים ויודים במשך כל היום). מורים שוהים כל היום בביה"ס, כי ברור שמעבר לשעות הפרונטליות יש להם עבודה נוספת. אבל ידוע גם שכושר הקליטה של תלמידים פר יום הוא מוגבל, ושהשעות האפקטיביות הן בבוקר. שעות ההוראה נקבעות גם בהתאם לשיקול הזה.

  כל זמן שמדברים על "ריפורמות" בלי לראות את כל התמונה, ברור שזה נסיון של הממלכה להקטין הוצאות כשמהצד השני הארגונים מנסים להקטין את הנזק.
  סה טו.
  חן – מיבשים את החולים. (וואלה, גם את התלמידים).

 23. דליה :

  לאיתי תגובה 21
  1. מה שאמרת לא ריאלי
  2. לא ברור אם היוזמה היא של האוצר. יכול להיות שיש פה אמירה בלי כיסוי
  3. אין צורך לדבוק רק בגמול החינוך. יש עוד הרבה גמולים אחרים, גמולי הכנה לבגרות, גמולי ריכוז שכבה, ריכוז משמעת. ועוד. על הגמולים הללו מקבלים תוספות בשעות, ויש עוד גמולים אחוזיים. זה לא דומה לבית הספר היסודי, שם יש פחות גמולים.
  העומס על היסודי והעל יסודי הוא גבוה מאשר ב-oecd, לפני הרפורמה וברפורמה
  תוספת השהייה היא 16 ש"ש שיש להן ייעוד. על שעות אלה למשרה לא יוסיפו 4 שעות מחנך. סביר להניח שמורה יבצע את שעות המחנך בבית הספר, אך לחלופין יוריד שעות אחרות ממסגרת 16 שעות השהייה.
  4. כמו שכתבתי, זה לא שונה מהמצב היום. עם הוספת פעימות להצטרפות לרפורמה, תבוצע התאמת תשתיות.

 24. שמוליק :

  ממש לא משכנע

  1) שוב אותם טענות ואותם הדגשים.
  2) כמעט כל מורה בע"יס שמקבל שכר למשרה שלמה מלמד פחות (ולפעמים הרבה פחות) מ 24 ש"ש בגלל גמולים.
  3) המרת הגמולים לש"ש, ולא משנה מה יעודן, היא הרעת תנאים מאוד ברורה. אין שום שחר לטענה שערך השעה לא יורד.
  4) כפי שכתוב בגוף המאמר האפולוגטי הנ"ל ובתגובות, עוז נולד בגלל לחץ ציבורי ודימוי עצמי נמוך של נציגי המורים.
  5) לאף מורה בסביבתי לא מזיז מה חושבים על הפרופסיה הוראה עם התמורה לכך היא עוד ירידה בשכר ועלייה בעומס העבודה.
  6) כל השאר סתם דיבורים, בלאו הכי וכפי שכתבתי כבר הרבה פעמים עוז היא עובדה – גרועה – ופוגעת במורים וותיקים ובמורים שבמערכת ולא יזכו יותר לשום נציגות אם יסרבו להצטרף.
  7) סגירת הפורום ותלות בין תוספת שחיקה לעוז הן הוכחות ברורות שאי שם למעלה מבינים זאת היטב…

 25. תרגום ה-70 ופירוש רשי והאמינו יום יבוא :

  1. אני רואה כאן 70 פירושים לביצה שעדיין לא נולדה.
  2. פערים בין תורה שבע"פ לתורה שבכתב (אתר ארגון המורים)
  3. תליית הסכם על וו שלא קיים אפילו בתכנון (כרגע יש אולי תכנית לתכנון). אם הפעלת עוז לתמורה תלויה בהפעלת תשתיות, אז איך ניתן להפעיל אותה כבר בשנה הבאה?

  4. ברור שרוב המדיינים כאן (כן, כן איתי) אינם מכירים את מצב התשתית ברחבי הארץ.
  אתם בבירור לא מודעים לעובדה שמבנים חדשים שנבנו החל מסוף שנות ה-70 ואילך נבנו בצורה זולה יותר ממבנים הרבה יותר ישנים וככה זה נראה והופעל.
  זה קרה במידה רבה בגלל המעבר המהיר לריפורמה של חטיבות הביניים. הפחז של אותן שנים, גובה מאז את מחירו עד היום, וזה מה שיהיה ב"התאמת התשתיות" שמדוברת כרגע.
  בלמעלה ממאה ביקורים בבתי-ספר ברחבי הארץ לא נתקלתי אפילו פעם אחת בדליפת גשם בבניין ישן, אבל כן נתקלתי בתופעה הזאת הרבה פעמים במבנים חדשים.
  על מצב הכסאות והשולחנות נראה שאין טעם לחזור, והדוגמאות עוד רבות.
  נדמה לי שיש מקום לדאגה כאשר הדיון סביב הריפורמה מיתר את התלמידים.

  אנחנו הולכים לסיבוב שני של רבולוציה במקום אבולוציה.

  אבל על זה אף אחד לא טורח לקיים דיון, ואין הכוונה דווקא לאתר הזה אלא בכלל.

  מה נשאר להגיד:
  נקווה "שיום אחד גם ארגון המורים ידאג לכלל חבריו (כולל המועסקים בחברות הקבלן) כפי שארגון העובדים הסוציאליים דואג לחבריו עובדי העמותות".
  האמינו יום יבוא, כי אם לא מחרתיים אימתי ומעניין מי מצטט את מי.

  חן – מיבשים את החולים.

 26. איתי :

  דליה,

  1. אי אפשר להגיד ביחס לעוז לתמורה שהדרישה למנוע פגיעה בערך שעה אינה ריאלית, ובאותה נשימה למנות את הפגיעה בערך שעה בתור אחד החסרונות הגדולים ביותר של האופק.

  זה לא קוהרנטי.

  כזכור לך עד דצמבר התנוססה בראש טבלת ההשוואה בין התוכניות באתר של שניידר השורה "ערך שעה". באופק היה כתוב ערך השעה יורד בעוז היה כתוב ערך השעה עולה. המיקום בראש הראה שענת מבינה שזה אחד הנושאים החשובים ביותר אם לא החשוב ביותר מנקודת המבט של המורים.

  אחרי מסיבת העיתונאים על "הסכם העקרונות" הנעלם, ענת פשוט שינתה את הטבלה ומחקה את השורה הזו. אני מתפלא שבתור אדם עם חשיבה ביקורתית מפותחת ואכפתיות לדיון ציבורי דמוקרטי, הדבר הזה לא מעורר אצלך איזושהיא אי נוחות ואת פוטרת את העניין ב"לא ריאלי".

  קל וחומר אם ישנה סכנה שהירידה בערך שעה בעוז חמורה יותר מאשר באופק של מורי יסודי (אני לא בטוח שיש לנו די נתונים כרגע כדי לשפוט בלי סימולטור שכר).

  2. ממש אין זה משנה אם היוזמה של האוצר או רן ארז. עובדתית, הכתוב באתר ארגון המורים וסיכומים של מורים ומנהלים שנכחו בכנסים מוכיחים שרן ארז משתף פעולה במהלך מסריח ביותר של "מקל וגזר" – מי שיצטרף לרפורמה שכרו לא יישחק, ומי שלא – שיילך ויתייבש.

  הייתי מצפה מכל מי שמתנגד לטריקים של נערי האוצר ולנכלולי הוסרמן לצעוק בקול גדול נגד זה ולא למלמל בסלחנות שאולי זו יוזמה של האוצר או שאולי יש פה פרשנות לא נכונה או שצריך לחכות להסכם החתום.

  3. שעות המחנך יהיו שעות שהיה, בנוסף ל-16, על חשבון ה-24, כך שסה"כ יהיה 40 (או פחות לאם/משרת גיל).

  הטענה שהמון מורים מלמדים פחות מ-24 פרונטלי מחזקת דווקא את דברי המתנגדים לעוז לתמורה, וזאת למה? משום שהם מודדים "ערך שעה" (שלא בצדק לדעתי) על פי שעות בביה"ס בתשלום ולא על פי שעות עבודה ברוטו (בי"ס+בית). אם מורה לימד קודם 20 שעות ועכשיו ישהה בבי"ס 40 שעות, זו מבחינתם תוספת 100% עבור 53% תוספת. לפי שיטת חישוב זו המורה הנל נדפק יותר ממורה שלימד פרונטלי 24 שש והוסיף 66% לשעות.

  4. בוודאי שזה שונה, כי גם בפעימה א מוסיפים למורה שעות עבודה בביה"ס, שלא ניתן לבצען ביעילות ללא תשתית מתאימה. זה בדיוק כמו האופק.

  כדי לעשות את הדברים בצורה רצינית צריך להקדים את שיפור התשתיות לתחילת הרפורמה בשעות העבודה, וכמובן לא לעשות שיפור תשתיות ישראבלוף כמו שמתואר ע"י חן.

  לסיכום, בדיוק כפי שהאופק מלאה חורים, גם ההסכם המסתמן בעל יסודי מלא חורים (וזה עוד בלי שמדברים על נושאים שהוא כלל לא מטפל בהם כמו מניעת עקמת, הפרטת שירותי בריאות לתלמיד ומורים עובדי קבלן). גם אם עוז לתמורה עדיפה בהרבה על האופק, בשני המקרים זה חשוב לקיים דיון ביקורתי לפני שחותמים, ולחשוף את הבעיות בפני כל המורים.

 27. איתי :

  חן, אני מסכים לגמרי עם מה שאת אומרת, אך אני לא חושב שאפשר לזקוף זאת לגנותו של ארגון מורים זה או אחר.

  כדי לתכנן פתרון כולל למערכת החינוך אין די במו"מ בין איגוד עובדים ובין הממשלה, כי יש דברים שאינם במנדט של איגוד עובדים (ובצדק).

  לדוגמה, די ברור שאיגוד עובדים לא יעסוק בשאלת השפעת הכיסאות והשולחנות על גבם של התלמידים.

  גם אין מה לצפות מאיגוד עובדים להיאבק ברצינות על סטנדרטים גבוהים של בנייה בבית הספר, פרט למקרים קיצוניים של בעיות בטיחות המסכנות את העובדים.

  בדיוק כפי שרפורמה בחינוך היא דפוקה אם לא משתפים בה את המורים (דברת), היא תהיה דפוקה אם לא ישתפו בה גם הורים ואפילו תלמידים (אך כמובן שלא צריך להיות להם קול שווה לזה של המורים). סיפורי העקמת והתקרה הדולפת הם דוגמאות לנושאים שבהם הורים יכולים ללחוץ ולהשיג הישגים יותר ממורים.

 28. לקסי :

  על מה איגוד עובדים צריך לדבר

  לאיתי (27).
  בדברים שלך, איתי, מסתתרת אמת רעה של הגבלת זכותו של העובד לשותפות במקום עבודתו.
  להבנתי העובד (מורה, מתכנת, או מכונאי במוסך) הוא שותף בתהליך הייצור/עבודה ולא רק נותן זמן ומקבל כסף.
  למורה – לפי תפישת עולמי – יש זכות הגד בכל מה שנוגע למכלול היוצר את הלימוד ואת החינוך במקום שבו הוא מלמד תלמידים ומחנך אנשים צעירים. זה כולל את התאמת הכסא והשולחן, את צבעי הקירות, את דליפת הגג ואת שרותי התלמידים לא פחות מזכות ההגד שלהם בתכנים פדגוגיים.
  כיוצא בזה אחריותו של איגוד המכונאים לטיב החלפים ושל איגוד המתכנתים (יש כזה?) לאיכותן של התוכנות.

  הגבלת ההגד של איגוד מקצועי לשכר בלבד היא חלק מצמצום מקומו של העובד בתהליכי הייצור (כאן זו "הוראה") לתורם זמן ושרירים (וגם שכל, לפעמים) ותו לא.
  זה צמצום שבא מבתי מדרשם של סוציאליסטים ידועים כמגי (הברזלנית מבריטניה) ושל רוני (כוכב המערבונים מאמריקה), זה לא בדיוק מה שצריך להסכים איתו.

 29. תרגום ה-70 ופירוש רשי והאמינו יום יבוא :

  לאיתי,
  1. איגוד עובדים בהחלט עוסק בתנאי העבודה של חבריו. עובדים מאורגנים לא יצטרכו את שלי שתחוקק חוק עבור זכותם לשבת. הרי אי אפשר לכסות בחוקים את כל הבעיות הספציפיות של כל מקום עבודה.

  2. וזה בלי לאמר מילה על השפעת התנאים על ה"תפוקה", ומבלי לדבר על כך שמורים הם גם מחנכים, במרכאות או בלי מרכאות. כל האמור אינו מייתר את ההורים, אבל המורה יודע בדיוק מה קורה בכיתה בכל יום לאורך כל השנה.כפי שהזכרתי במקום אחר, מארגון המורים טרחו להתקשר אלי אישית ולהודות לי שהעליתי את הנושא ושהפניתי אותו לתשומת ליבם. אבל זה היה בשביתה….

  3. איך אפשר להפעיל את ה"ריפורמה" כבר בשנה הבאה, אם במסגרת ההסכם מימושה תלוי בהכנת תשתיות מתאימות?
  זה לעג לרש. שוב פתרונות אד-הוק שיהפכו לבכיה לדורות. ושלא יטעו אתכם קישוטים קוסמטיים, כי אלה זולים יותר, מהירים יותר ליישום, אבל לא כל יום פורים.

  4. בס"כ יש כאן סלט שבתוכו ניתן למצוא עניני איגוד שמעורבים היטב עם אינטרסים זרים, והכל מתובל בסיפורי סבתא, כגון הדוגמא בסעיף 3.

  חן – מיבשים את החולים.

 30. דליה :

  חן.
  קראי היטב. מדובר בהפעלת פעימה ראשונה בלבד של הרפורמה הדורשת תוספת של 6 שעות שהייה בלבד. אפילו אם לא תהיה התאמת תשתיות, אפשר יהיה להתמודד עם הבעיה.

 31. איתי :

  לקסי וחן, אני מסכים אתכם במאה אחוז בעניין העקרוני. במציאות יש עם זה שתי בעיות פרקטיות.

  בעיה אחת היא סדרי עדיפויות של החלשים.

  האחיות שעובדות בתנאים קשים תמורת שכר נמוך לא יצאו לשביתה בלי הגבלת זמן שמציבה לעצמה יעד להגדיל את מספר המיטות במחלקות ולהפסיק את תופעת "הזקנה במסדרון".

  הפקידים של הבט"ל לא ינהלו מלחמת חורמה נגד הנהלים שמטילים עליהם לחשוד בכל נכה כאילו הוא רמאי עד שהוכח אחרת (והם אוכלים את זעם הציבור על כך).

  המורים ייאבקו על שכר ראוי ועל צמצום העומס לפני שהם ייאבקו על כיסאות נורמליים לתלמידים (וגם לפני שיילחמו על כיסאות נורמליים למורים).

  בעיה שניה היא בעיית החוק והמשפט. כזכור לך ביה"ד לעבודה הרג את שביתת התיכונים הגדולה בטענה שהדרישה הכה אלמנטרית "הורדת מספר התלמידים בכיתה" אינה דרישה לגיטימית של איגוד עובדים. התוצאה היתה צווי מניעה, ורן ארז התקפל וחתם על פשרת עיני המבישה (בין האנשים שטענו שהיה צריך ללכת לכלא על זה היו מייסדי רוח חדשה…).

  אותך ואותי זה אולי מרתיח, אבל זה המצב ואלו הם כללי המשחק.

  אם מחר ארגון המורים יחליט שהוא לא חותם על רפורמה בלי טיפול בשאלות של כיסאות ושולחנות לתלמידים, מניעת עקמת וכו'- אז לא תהיה רפורמה ושכר המורים ימשיך להישחק. אם הארגון יכריז על שביתה למלחמה בעקמת ובהרס הגב של אזרחי ישראל – הוא יחטוף צווי מניעה.

  עוז לתמורה, כמו אופק חדש היא לא נסיון לפתור את כל הבעיות של מערכת החינוך מא' ועד ת' ואין שום סיבה לתלות בה ציפיות כאלה, כי אז בטוח מתאכזבים. יש בה ניסיון נועז לשפר משמעותית את מעמד המורה הן מבחינת יוקרה והן מבחינת הכסף בחשבון הבנק. הדיון צריך להתמקד בשאלה אם הגזרים גדולים מספיק וכמה גרועים המקלות.

  את כל שאר הדברים החשובים מאוד (בריאות התלמידים, מורים עובדי קבלן) צריך להניח בצד ולטפל בזה בנפרד מהדיון בעוז לתמורה.

  דליה,

  משרת מורה ביסודי באופק גדלה מ-32 שעות בבי"ס ל-36 שעות בבי"ס, כלומר תוספת של 4 שעות.

  מתנגדי האופק זעקו, בצדק לגמרי, שתוספת שעות השהייה הזו היא בזבוז זמן טוטאלי בהיעדר תשתיות מתאימות לשעות פרטניות או לעבודת הכנה/בדיקה שהמורה היה מבצע בבית.

  מחקר המעקב של ראמ"ה הוכיח שמתנגדי האופק צדקו בטענה זו.

  נשגב מבינתי מדוע 6 שעות שהייה בפעימה א' של עוז לתמורה אפשר לעשות ביעילות בלי תוספת תשתיות, ו-4 שעות שהייה באופק של יסודי אי אפשר בלי תוספת תשתיות.

 32. זיו :

  לדוברת האלמונית (תגובה 15).

  אני חושב שאני מורה טוב (בכל שנה אני מקבל הצעות עבודה מבתי ספר המכירים אותי ומוכנים גם לשלם יותר…).
  אני ממש לא מורה עצלן – אני עובד הרבה מאוד שעות פרונטליות).

  ובגלל הנאמר למעלה אני מתנגד לרפורמה.
  מורים כמוני יפלטו מהמערכת בגלל שמורידים את שכרנו.

  אני אוהב את ההוראה וכאשר אני בכיתה אני "שוכח" מכל העולם ויכול לשהות שעות בחברת התלמידים, אבל עם "מחיאות כפיים" לא הולכים למכולת.
  הרפורמה תקצץ עשרות אחוזים ממשכורתו ןקשה לי להאמין לדבריך שהרבה אנשים איכותיים יקפצו על הדבר הנפלא הזה שנקרא "עוז לתמורה".
  אם כבר מדובר על שעות עבודה רבות בשבי למשכורת ממוצעת – יש בשוק לאנשים איכותיים תפקידים הרבה יותר מפתים.

  מהיכן יגיעו המורים האיכותיים כדברייך, רק את וסרמן וארז אולי יודעים.

  אני בשטח ורואה כבר דברים הפוכים.
  הרבה מורות הצהירו לפני (באופן לא רשמי כמובן) שבכוונתם להמשיך לעבוד אותם שעות גם אם זה יעלה להם בהורדת משרה והורדת משכורת.

  התוצאה תיהיה מורים העושים אותה עבודה ומקבלים פחות משכורת ( וזה גם מה שיהיה לדעתי – מעטות יעלו את המשרה יחס מלא של עוז לתמורה)
  וחזרנו למצב של היום רק שהמורים יותר שותים קפה בחדר מורים במקום להיות בכיתה, ויקבלו פחות משכורת על אותם שעות ששהו בביה"ס בעבר.

  האם לזה כיוון איגוד העובדים שלנו?!

 33. זיו :

  את העיקר לא כתבו בו.

  רן ארז מרבה לדבר על כך שההוראה תהפוך לפרופסיה וכל עבודת המורה תעשה בבית הספר והמורים יקבלו כסף על עבודה שבמילא נעשתה בבית בחינם.
  אתם יודעים מה? אם מישהוא מוכן לחתום לי שאחרי שמחתימים שעון בביה"ס אין צורך לבצע כלום בבית, אולי (אולי!) הייתי תומך ברפורמה או לפחות לא מתנגד.

  אבל, (וזה אני לא שמעתי מאף אחד) בכל הרפורמה ההזויה הזאת שמדברת על שבוע עבודה של 40 שעות למורה כמו כל שכיר במשק, מדובר על 5 שעות בלבד לעבודת המורה של הכנת שיעור, בדיקת מבחנים וכ"ו.
  5שעות! (במילים חמש שעות).
  האם יש פה מישהוא חד שחושב שבזמן הזה אפשר לבצע אפילו רק חצי מעבודת המורה?!
  הרי מדובר פה בבלוף שיתפוצץ לכל המורים שיצטרפו לרפורמה בפרצוף.
  באותם חמש שעות הם לא יספיקו כמעט כלום (להפך, המנהלים יוכלו יותר לנצל אותם לפעילויות חברתיות או מילויי מקום) והעבודה תמשיך ללכת עם המורים הבייתה, אבל הפעם זה יהיה בתוספת השעות.

  רן ארז טוען שהמורים עובדים חינם בבית וזה לא נראה טוב בציבור?
  שיתן 16 שעות שהייה נטו למורים!
  עכשו אולי אפשר היה לדבר על איזון.

  הרי ברור מה יקרה עם תוספת השעות שהייה של המורים בבית הספר:
  א. יהיו הרבה יותר ישיבות מיותרות בבתי הספר ( הרפורמה קובעת שעתיים בשבוע – מדוע לא לנצל אותך?!).
  יהיו עודף השתלמויות משעמות ולא יעילות בבית הספר ( הרפורמה מחייבת זאת – מה שלא היה בעולם הישן). וכ"ו.

 34. זיו :

  ודבר אחרון לגבי הרפורמה.

  עצם העובדה שיש פה וויכוחים אם תוספת עייני ושחיקה יקבלו כולם או רק מצטרפי הרפורמה כבר מדאיגה יותר מהתשובה עצמה.
  אני קורא הרבה טענות לכאן ולכאן, מדוע אי אפשר לקבל תשובה ברורה לשאלה כל כך אלמנטרית?!
  ניסיתי לברר בכמה וועדי מורים.
  ניסיתי לברר אצל נציגי הארגון – אף אחד לא יודע לענות חד משמעית!!
  באתר ארגון המורים כותבים בכפל לשון ( ולדעתי זה לא במקרה) והכל על מנת לזרוע דיסאינפורמציה במערכת.

  האם ארגון המורים הוא בעד המורים או נגדם ( כמו ההסתדרות באופק חדש)???

  מדוע אין תשובה לשאלה כה אלמנטרית שאני בטוח שהתשובה עליה היא ידועה וחד משמעית?!

 35. תרגום ה-70 ופירוש רשי והאמינו יום יבוא :

  לאיתי
  אני חייבת לאמר שאבדתי אותך לגמרי.

  מצד אחד יש פה הסכם שמשנה את כל כללי המשחק.
  מצד שני אתה אומר – עזבו עכשיו תשתיות (= גם לתלמידים, אין דבר כזה תשתיות רק למורים), ולא פחות מוזר, עזבו עכשיו עובדי קבלן.

  ההסכם הזה ברגע שיסגר ללא הרחבה על עובדי קבלן, ישאיר דלת רחבה להעמקת ההעסקה דרך עמותות וזכינים-קבלנים למיניהם,
  אחר כך מה? עוד פרויקט על יבוש המגזר הציבורי?

  הרי עדיף למנוע יבוש עכשיו מאשר להילחם נגדו מלחמת מאסף אחר כך. ממילא האוצר לא יחתום על ההסכם בלי הבנה שהוא סגור לתקופה ממושכת. אז למתי בדיוק אתה משאיר את המאבק הזה? למי אתה משאיר אותו, לעבודה שחורה?

  כל בר דעת מבין שבענין אחד זיו* צודק ללא ספק. יש פחות מדי חומר קשיח ויותר מדי פרשנויות – ריח הקומבינה חריף ביותר.

  מבחינת האסטרטגיה הפוליטית, כל וויתור עכשיו על עניינים עקרוניים וחשובים ביותר – פירושו וויתור נטו, זו אפילו לא פשרה. (ראה ה"פשרה" בעניין העוסים עובדי העמותות).

  ההנחה ההיפותטית כאילו "דרישות נוספות" יולידו דרישה לוויתורים נוספים, בנויה על ניתוח מוטעה לדעתי של הכוח שיש לארגון המורים.

  השאלה היא אם רן ארז באמת מנצל את כל פוטנציאל הכוח הזה. השאלה היא עם אילו שיקולים הוא עובד, ומה הם סך המניעים שלו. זה לגמרי לא ברור או מובן מאליו.

  *לא מכירה את זיו ואת המוטיבציות שלו, וזה גם לא מענין אותי.

  חן מיבשים את החולים.

 36. תרגום ה-70 ופירוש רשי והאמינו יום יבוא :

  ומה עם מילוי מקום? כמה משעות השהיה של מורים, בעיקר הצעירים שבהם, ילכו למילוי מקום? יש על זה מילה בהסכם?

  בקיצור – תסלחו לי.
  מסחרה מסחרה מסחרה.

 37. מטרות, לא הוגדרו המטרות :

  אני מרשה לעצמי להעביר לכאן תגובה מפוסט בעניין העוסים. הצרה היא שאנחנו פועלים ביותר מדי קווים מקבילים, ומאבדים אנרגיות לשווא. מה הפלא שאנחנו בקרב מאסף כל הזמן?

  "מנחם לוריא :
  16 במרץ, 2011 בשעה 19:29
  מטרות, לא הוגדרו מטרות

  בהזדמנות אחרת ,פה בעבודה שחורה, אמרתי את ה"מנטרה" שלי: המאבק של העוסי"ם לא יצליח אם לא יגדירו מטרות.

  ברגע שפתחו בשביתה המטרות של המאבק נעלמו והשיח התמקד רק בנושא השכר. בנושא השכר האוצר הוא בעל המאה ולכן גם בעל הדיעה והתצאה לפניכם.

  אגב: במדינה סו"ד למהדרין או שפוייה ולא מופרטת לעייפה, טוב שהאוצר הוא בעל המאה ובעל הדיעה האוצר הוא בעצם… אמור להיות.. יתכן… אולי , הוא הנציג של כולנו כאשר משהו לוטש אית עיניו לקופה הציבורית. אבל פה לא קיים סו"ד וההפרטה ,כפי שציינתי במקום אחר פה, בעבודה שחורה, ההפרטה כבר גבתה דמים…

  המחשבה שרתימת המאבק הכספי גם בקרב העמותות תניב שינוי ואולי תגרום למדינה לקחת אחריות היא מחשבה לא נכונה בשום כלכלה ובטח לא בכלכלה במופרטת בעליל שלנו.

  ההיגיון מאחורי המאבק למען העוס:ם בעמותות הוא חרב פיפיות למאבק. למה קמו העמותו? כי המדינה נפרדה מאחריותה לטיפול בחלקים נרחבים של העבודה הסוציאלית והעמותות ,בלית ברירה, מלאו את מקומה. אם המדינה נפתרה מהאחריות שלה למה שתשלם את העלות האמצעות משרד האוצר שהוא שומר הסף של הקופה הציבורית? לקשור את שני אלה יחדיו – ללא הגדרת מטרות זהו מתכון בטוח לכישלון. וכישלון זה מה שקיבלו.

  כשאין מטרות ונכנסים למו"מ על שכר כשדהורייתא מוותרים כ 25% הרי ברור שיקבלו פחות ממה שציינו. זה כלל ידוע במו"מ. אם היו רוצים לקבל את המגיע להם היו צרכים להתחיל ב 60% וצפונה. ברגע שגילו מורך דעת האוצר ,שוב בעל המאה ולכן בעל הדיעה, ניצל את החולשה וחבט – חבט חזק.

  ההסתדרות? בוקר טוב ק התעוררת לבוקר המציאות הישראלי. ממתי ההסתדרות היא נציגת העובדים? ההסתדרות היא נציגת הועדים הגדולים תראה את ה"הישג" שלה בתחום השכר של עובדי המדינה היא דאגה לחזקים ואת החלשים מוחלשים החלישה עוד יותר בכל מיני פטנטים בשיטת "השם ישמור" (השלמה לשכר מינימום ועוד שמות כאלה…)

  מאחר ,ושוב, העוס"ם לא יצאו למאבק ציבורי אלא ,בשורה התחתונה, במאבק על הכיס גם ההסתדרות ניצלה את הבטן הרכה וחבטה. חבטה חזק.

  ככה זה שלא מגדירים מטרות. מאבקי שכר ,בכל תולדות המשק הישראלי, לא הצליחו מעולם ומעולם לא הניעו שינויים מבניים – מעולם לא והממשלה האחרונה לא ממש המציאה את זה.

  גם עם העוסי"ם ינטשו את שולחן המו"מ בטענה שמה שניתן להם לא היה מספיק הם מקפששים ובגדול. הם לא יזכו לא לאהדה הציבורית, לא לשיח הציבורי ולא להרתמות של פוליטיקאים אופורטוניסטים שיוכלו לנצל כדי להזיז משהו בשרותים החברתיים המופרטים לעייפה. הם יכנסו לספר מאבקי השכר של מדינת ישראלץ ספר שהוא רצוף הכישלונות."

  חן – מיבשים את החולים.

 38. איתי :

  קודם כל בקשות מנהלתיות כדי שיהיה פה יותר רגוע ואסתטי:

  1. בבקשה השתמשי בשדה "שם" כדי לחתום בשמך – חן, ובשדה כותרת התגובה כדי לתת לתגובה שלך כותרת משתנה כאוות נפשך. השדה שם אינו מיועד לחתימה בשמות משתנים, שכל אחד מהם כאורך הגלות.

  2. אם את רוצה להפנות לתגובה – תני קישור במקום להעתיק את כולה. העתקת תגובות שוב ושוב מזבלת את האתר (ואולי גם פוגעת בכוחו הפוליטי, משום שגוגל מוריד בדירוג אתרים עם שכפולי טקסט).

  לעצם העניין.

  א. אני לא חושב שלא להתעסק כרגע בכיסאות ובשולחנות התלמידים אומר לוותר בעניין הזה. חס וחלילה.

  אני חושב שנקודת המוצא שלך היא שגויה.

  ראשית, את מניחה שעוז לתמורה הינה "הסכם הקבע לסיום הסכסוך בין המורים לאוצר" כלומר – כל נושא שלא נדבר עליו עכשיו משמעו ויתור. שנית, את מניחה שלארגון המורים יש מנוף לחץ אדיר והאוצר נורא לחוץ להגיע להסכם מהר, ולכן ככל שהארגון יוסיף עוד ועוד לרשימת הדרישות שלו יהיה יותר טוב.

  גישה זו לא מסתדרת עם העובדה ש-13 שנה מאז שנהגתה עוז לתמורה עדיין לא חתמו עליה, והרפורמה המקבילה בתנאי ההעסקה ביסודיים נחתמה רק לאחרונה, וגם היא בצורה מאוד פרטצ'ית ומלאה חורים. מי ששילם מחיר כבד על השנים האלה הם לא נערי האוצר ושרי החינוך והאוצר אלא המורים והתלמידים.

  להבנתי, עצם הניסיון לתפור "רפורמה שפותרת הכל" הוא ניסיון שאפתני מדי (ע"ע דברת). צריך לפרק את הבעיות של החינוך לתחומים שונים, שבכולם צריך להתקדם במקביל ובכולם ארגוני המורים חייבים להיות שותפים מלאים על מנת שהרפורמה תהיה מוצלחת.

  צריך רפורמה בתנאי העסקה של מורים, צריך רפורמה בתוכניות הלימודים, צריך רפורמה בתשתיות בביה"ס (מלבד השינוי הדרוש לשהייה בעוז/אופק), צריך רפורמה ביחס לאלימות של תלמידים והורים וכן הלאה וכן הלאה.

  אם ארגון המורים היה מנסה להכליל את כל הנושאים האלה בעוז לתמורה התוצאה היתה לא 13 שנות עיכוב אלא 50.

  בעיני מרכז הדיון בעוז לתמורה לא צריך להיות נושאים חשובים מאוד למאבק במקביל אלא השאלה אם היא עושה את מה שהיא מתיימרת לעשות – לשפר את תנאי ההעסקה של המורים. אעפי שאני חושב שהעסקת מורים כעובדי קבלן (מרמנת קרב) זה ביזיון שחייב לעבור מן העולם, לא הייתי אומר שעוז לתמורה היא רפורמה גרועה אם הנושא הזה לא נזכר בה. מאידך, אם יסתבר שתחת עוז לתמורה מורים עובדים כמו חמורים, לא מתוגמלים בהתאם, והתלמידים מקבלים שירות יותר גרוע (כמו שנטען על האופק) – זו תהיה רפורמה גרועה.

  בסה"כ הבדלי הגישות בינינו קשורים לגישה אנליטית לעומת הוליסטית. אני רואה בעיה מורכבת (מצב מערכת החינוך) ומנסה לפרק אותה לחלקים. הדיונים על העוז והאופק מוכיחים לי שגם החלק הקטן שנקרא "תנאי העסקה של מורה עובד משרד החינוך/רשות מקומית" הוא מסובך מאוד מאוד. ניסיון להוסיף לסבך הזה עוד סוגיות (ועוד מטרות למאבק) עלול להביא אותנו למצב של תפסת מרובה לא תפסת.

 39. איתי :

  דבר שני בעניין "פרשנויות לכאן ולכאן".

  ההתרשמות שלי היא שבמידע שמוסר ארגון המורים יש מעט מאוד דברים הנתונים לפרשנות. עם זאת בהיעדר מסמך חתום, לא ברור שהאוצר אכן מחויב להישגים שרן ארז מדבר עליהם בכנסים ובאתר הארגון.

  דוגמה לכך – הסיפור של תוספת השחיקה ותוספת עיני ממש אינו עניין לפרשנויות.

  יש טקסט שחור על גבי לבן באתר ארגון המורים, הנתמך בדברים שסיכמו מורים ומנהלים מדברי רן ארז בע"פ. כל העדויות האלו אומרות בדיוק אותו הדבר – מי שיצטרף לרפורמה יקבל את התוספות. מכאן – מי שלא יצטרף לא יקבל. כדברי ביבי "יתנו – יקבלו".

  חוקי? לא יודע. מסריח? מאוד מאוד.

  כל מי שמתייחס לכך בתור "עניין נתון לפרשנות" ומציע להמתין להסכם החתום והסופי פשוט עוצם את עיניו בפני מה שנראה כבגידה של הארגון בכל מי שתנאי ההעסקה החדשים לא מתאימים לו.

  לעומת זאת, אם לבסוף יסתבר שבניגוד לכתוב באתר ארגון המורים ובהתאם למה שנראה לכולנו ראוי וצודק, התוספות ישולמו גם לאלו שאינם מצטרפים, הרי שאין כאן מעשה בגידה אלא "רק" הונאה ע"י רן ארז במטרה לנפח את היתרונות של חלופת ההצטרפות לרפורמה לעומת אי הצטרפות.

 40. זיו :

  לאיתי.

  בוודאי שיש פה עניין לפרשות!

  ארז כותב שמורים יקבלו 42% _ תוספת עייני + שחיקה ומוסיף (וזו הבעייה בדיסאינפורמיה) שאת כל זה יקבלו אלא שיצטרפו לרפורמה.
  הוא לא אמר בשום מקום (ולא במקרה) שאלו שלא יצטרפו לרפורמה לא יקבלו את נושא השחיקה ועייני.
  העובדה שאתה מסיק את זה מהכתוב, זה לא בהכרח הפירוש המוחלט.

  ארז מדגיש את העובדה שאלו שיצטרפו יקבלו "גם" ו- "גם" ו- "גם"…

  עד כמה שזכור לי, בתחילת פרסום הרפורמה נאמר במפורש ש- 11% יקבלו כולם ומי ויצטרף לרפורמה יקבל עוד 42%.
  עכשו רן ארז מערפל את הדברים – ועל זה "צעקתי".

  (אחפש את הקישור לדברים הנ"ל).

 41. זיו :

  תוספת עייני לכולם או רק למצטרפים? (לאיתי)

  תפתח בבקשה בקישור לאתר התעוררות את התגובה השנייה באשכול ( התגובה של ענת) ןתראה מה כתוב בשתי הפיסקאות האחרונות:

  http://www.2all.co.il/web/Sites/morim/FORUM1.asp?FType=499468&MsgID=5621

  ואצטט מהכתוב את הפיסקה הרלוונטית:

  "להבדיל מהאופל, כל מורה שלא ירצה להצטרף לעוז לתמורה יוכל להשאר במתכונת של היום ולקבל את תוספת עיני + תוספת שחיקה. להבדיל מהכפייה של אופק חדש.

  כל המורים שירצו להצטרף לעוז לתמורה, ללא הבדל תפקיד יקבלו אותה תוספת שכר של כ- 50%. "

  איתי, שים לב שהכתוב לא סותר את מה שרן ארז כתב!
  (וזה בתגובה לטענתך שאין מה לפרש, הכל כתוב ברור ובלתי ניתן להסבר שונה).

 42. חן - מיבשים את החולים, לאיתי :

  אני מצטערת אבל נדמה לי שאתה מתפרץ לדלת פתוחה.

  יש הרבה שאלות קרדינליות במערכת החינוך שלא נכללות בהסכם.
  חלק מהשאלות האלה אפילו קשורות אליו הדוקות ובאופן ענייני.

  למשל, ברור שמערכת החינוך תצטרך לעבור הרבה התאמות למאה ה-21 .
  יתכן שמעבר כזה יהפוך את המושגים הוראה פרונטאלית והוראה פרטנית למיושנים עד בלתי רלבנטיים. אבל ברור שכרגע אי אפשר לעצור הסכמים בגלל האפשרות המאוד ריאלית הזאת.
  וזו רק דוגמא אחת מתוך רבות שאיננה נכנסת לתוך ההסכם.

  לעומת זאת
  1. עניין התשתיות הוא יסודי וכרוך בהוצאה גדולה מאוד. מי שמכיר את העניין כמוני דורך אנד דורך, יודע שאם לא רוצים עוד פארטאצ' שיהיה בכיה לדורות, אז אין ברירה אלא להסתכל על הענין באופן כולל.
  2
  . נטען רבות שהריפורמה (האופל והעז) נועדה לשפר בעיקר מצבם של מורים צעירים/חדשים שנכנסים למערכת, כדי לשמור אותם ולמנוע את תופעת הדלת המסתובבת במערכת החינוך.

  אבל הריפורמה כפי שהיא כרגע לא תמנע את התופעה של העסקת יותר ויותר מורים חדשים, בכל מיני סידורי דמה, כך שהריפורמה בכלל לא תחול עליהם, כולל למשל חוזים אישיים של מורים מוצנחים דרך כל מיני פרויקטים.

  כבר היום, 3 מתוך 4 עו"סים שנכנסים לעבודה נכנסים למסגרות קבלניות (עמותה זה שם מכובס). אם הנ"ל חברים באיגוד העו"סים או לא זה בכלל לא משנה כי ההסכמים אינם חלים על המעסיקים שלהם.
  יוצא מזה שהריפורמת העז במתכונתה תאפשר העסקת עוד ועוד מורים באמצעות מעסיקי קש. באופן כזה ילך ויעלה מספר הגמלאים חברי הארגון וילך וירד מספר המצטרפים החדשים. כך יוחלש הארגון או ייובש, אם תרצה.
  גם ברור שחתימת ההסכם תהיה כרוכה בהבטחת שקט תעשייתי לתקופה לא קצרה, שבה תוכל המדינה להעסיק עוד ועוד מורים בדרכים עוקפות.

  זה לא עניין צדדי, זה עניין מרכזי ביותר.

  חוץ מזה שעבודה פוליטית, כרוכה גם בניצול הזדמנויות. אבל ברור שמדובר כאן בעניין תיאורטי, כי כל מי שיציץ כאן מעבר לכתף ויראה את הוויכוח יוכל בהחלט לחכך ידיים בהנאה……..

  וזו תמיד קצת דילמה, האם להתעלם מהערה תמימה בסוגריים כדי לא לטלטל את הסירה או לא, ואיך לעשות את זה, אם בכלל.

  אוי.

 43. איתי :

  זיו, אני חושב שההבטחה הזו של ענת שניידר פשוט מוטעית אבל אולי אני זה שטועה. אנחנו צריכים לעבור על כל הטוקבקים לסדרת הכתבות שהתפרסמו באחרונה, למצות מתוכם רשימת שאלות ולשלוח לרן ארז.

  לעצם העניין, זה אחת מהשתיים – או שיש פה סוג של בגידה (במי שלא מצטרף ושכרו נשחק) או שיש פה סוג של הונאה.

  אם התוספת ניתנת לכולם, זה לא לעניין לשווק את "הגזר" הרפורמה בתור 53%. למען ההגינות יש לאמר רק 42%, וזה תמורת "מקל" בגודל 66% תוספת שעות שהייה.

  חן,

  א. מכיוון שהסובלים העיקריים מעיכוב החתימה על הסכם העסקה חדש הם המורים והתלמידים, אני חושב שלהגיד "תעצרו הכל עד שנטפל במניעת עקמת" זה קצת לא לעניין,

  אבל זו דעתי. השאלה החשובה היא מה חושבים המורים שאותם רן ארז מייצג.

  זה כמובן מדגם לא מייצג – אבל ראיתי פה אלפי טוקבקים על האופק ועל העוז, לאף אחד חוץ ממך לא היה אכפת מהעקמת. אז אולי זה נושא מאוד חשוב אבל מנקודת המבט של המורים זה לא מה שצריך לעכב רפורמה.

  ב. עובדי קבלן והעסקה עקיפה – אני לא חושב שאפשר להסיק כ"כ בקלות ממקרה העוסים למקרה המורים, כמו שלא ניתן להסיק מכוחם של עובדי נתבג למקרה המורים.

  בכל זאת היקף ההעסקה שלא דרך משרד החינוך/רשות מקומית הוא קטן בהרבה ממה שקורה אצל העוסים.

  יותר מזה, ניתן לטעון טענה הפוכה לשלך – שבמצב שבו איגוד עובדים נתפס ע"י משרד החינוך והאוצר כ"לעומתי" ישנו לצד השני תמריץ חזק יותר לנסות ולשבור אותו ע"י שימוש בהעסקת מורים שלא כדרך הטבע, מאשר כאשר הוא נתפס כגוף שיש איתו שיתוף פעולה. זה היה המצב עם ארז לעומת וסרמן עד דצמבר 2010.

  בזמנו הועלתה פה טענה של דורון גרינשטיין, מורה שהועסק אז בשיטה קבלנית, כי אופק חדש תצמצם את התופעה ושיש לכך עדויות חיוביות בשטח.

  אם הוא צודק או טועה אינני יודע.

  כדי לענות על השאלה צריך לבדוק כמותית אם תופעת העסקת מורים ע"י עמותות נפוצה יותר בעל יסודי או ביסודי ומהי מגמת השינוי מאז חתימת האופק.

 44. זיו :

  לאיתי.

  שים לב שדברי רן ארז לא סותרים את מה שכתבה ענת שניידר ( ויש להניח שהיא לא המציאה את זה).

  וזה מה שאני "צועק" פה, למה הדו-משמעות הזאת?!
  הרי העניין הזה סגור. מדוע לא לעמוד מול המורים ולהגיד בדיוק אייך זה?!

  ואני חושב שמן הראוי להפסיק להגיד 66% תוספת עבודה.
  גם זה לא נכון!
  מעטים המורים בתיכון שאין להם גמולי בגרות (ואני כבר לא מדבר על מחנכים וגמולי תפקיד שיש בשפע בתיכון).
  אני חושב שלהגיד 100% תוספת עבודה למורים בתיכון תיהיה יותר קרובה לאמת גם אם נניח שחלק משעות החינוך והתפקיד מבוצעים בבית הספר.

 45. חן - מיבשים את החולים, לאיתי :

  אתה נטפל לעניין העקמת ומגחך את העניין, לבריאות.
  בנוגע לכל השאר, כבר אמרתי שיש דברים שאין טעם לדון בהם כאן.

 46. שושי פולטין :

  מעניין שהמידע שמגיע מהכנסים הללו עובר שוב ושוב אבולוציה – האם זה נובע מכך שיש התקדמות במשא ומתן, או אולי רן ארז בוחר לחשוף עוד ועוד מידע, נותן לנו את המידע בטפטופים.

 47. שמוליק :

  החתימה קרובה

  להלן קישור :
  http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1220995.html
  לתשומת לבכם : מידע מגמתי כבימי אופק העליזים (קפיצה ל 11000 ש"ח…) ומה לא כתוב שם ? גמולים שהופכים לשהיה, החתמת כרטיס וכמובן שאין כפייה.

 48. חן - מיבשים את החולים, לשמוליק :

  איפה ראית בקישור שנתת שגמולים הופכים לשהיה?

 49. חן - מיבשים את החולים, לשמוליק :

  סליחה, פורים היום.
  ובכל זאת, למה אתה בטוח שהגמולים יומרו בשהיה?

 50. שמוליק :

  לחן

  מהפוסטים האחרים והכנסים הובהר שכך יהיה. בכתבה אין זכר כמובן.

 51. חן - מיבשים את החולים, לשמוליק :

  אני דוקא ראיתי ושמעתי מידע הפוך – גמול לא יומר לשהייה.
  איפה אתה רואה שכן?
  (אני לא מגינה על הריפורמה או על רן ארז, ואולי לא מוכרחים להאמין למי שחוזר ואומר שלא תהיה המרה, אבל סתם להגיד דברים?)

 52. שמוליק :

  לחן

  האמת לא זכור לי בדיוק כי זה דבר מפורסם ומוסכם. נראה לי שכך נאמר בכנס עם נציגי ארגון המורים או עם רן ארז עצמו. ניתן לראות ב 4 פוסטים על עוז שהיו כאן או באחד הפוסטים הקודמים.
  אולי איתי זיו או ארטור זוכרים בדיוק איפה זה נאמר מפורשות…

 53. חן - מיבשים את החולים, לשמוליק :

  מה מפורסם? מה מוסכם? שהגמול מומר לשהיה? אני רק רואה ושומעת ההיפך. (נכון לעכשיו).

 54. שמוליק :

  לחן אחד מהמקורות

  ציטוט מפוסט של שושי : לא שבתנו וכו'….
  "השאלה היא האם ההסכם המתגבש מתאים לכולם?

  כבר עכשיו מתבררים נושאים אחדים כבעייתיים – כך מתברר כי הגמולים השונים (חינוך, בגרות) יבוצעו בצורת שעות שהייה בביה"ס בנוסף לשעות השהייה שבהסכם (מאתר 'התעוררות'), כך שבמקרים רבים תהייה תוספת השהייה של 100%, לעיתים אף מעבר לזה. האם המורים אשר קפצו מהר לעגלה מודעים לכך?"
  בברכה

 55. חן - מיבשים את החולים :

  המשרה כולה לא יותר מ-40 ש', כולל פרונטאלי, פרטני שהיה.

  האם הטענה כאן שיהיו מורים שילמדו בפועל 16 פרונטלי ויהיו להם 18 שעות שהיה בבי"הס (חינוך בגרות)?
  האמת היא שזה נהוג כך בהרבה מקומות בעולם.

  ההנחה היא שחינוך כיתה למשל, כרוך בהרבה עבודה שמטבעה אמורה להיעשות בביה"ס.

  אם לעומת זאת מדובר בגמולים עבור השתלמוית, כתיבת חומרים וכיו"ב, הרי שהמרתם לשעות שהיה זה וויתור על הישגים שהשיגו המורים בעבר, וזה כבר סיפור אחר לגמרי. (זה בעצם המרת 1 יורו ב-1 ש"ח).

  אם הבנתי נכון זה מה שקרה באופק.

  אז לא חשוב שיהיה ברור בדיוק על מה מדברים?

 56. שושי פולטין :

  לשמואליק ולחן , העובדה שאני היא זו שמהווה "מקור" לידיעות היא הבעייתית ביותר.
  מדוע אין פרסום מפורט יותר של הדברים?
  מדוע אין אפשרות למתן תשובות לשאלות מעין אלו באתר/פורום ארגון המורים?
  מדוע הפך אתר 'עבודה שחורה'/טוקבקים באתר "התעוררות" למקור לידיעות למורים?

 57. שמוליק :

  לשושי וחן

  טענתי היא שצריך להתכונן לגרוע ביותר כי, לפי ניסיוני עם אופק, זה מה שקרה. במשך שנתיים התווכחתי עם אריה בפורום של ITU והצבעתי על כך שחלקי המידע שדלפו מרכיבים תמונה מאוד לא סימפטית ושצריך לבקש שנויים לפני נפילת הגזירה. ללא הועיל כידוע.
  כך יקרה לע"ד גם עם עוז כי בסופו של דבר ההסכם עם הסת"המ מחייב את הממשלה לשמור על אחידות מסויימת.
  מה גם שההיגיון הבריא שמאחורי ההמרה מגמול לשהיה מובנה בתוך העקרונות של עוז : תעשה בשהיה מה שעשית בבית… והגמולים הם .. שעות ולא כסף.
  בקיצור : sad days

 58. מיכאל לינדנבאום :

  שאלות מטרידות

  1)מדוע לא שומעים את ענת שניידר עצמה?
  אותה שניידר שלחמה באומץ באופק חדש ,מעדיפה לא לדבר מידי בעניין עוז לתמורה…
  1)האם נכון הדבר שרן ארז עומד לקבל את פרס החינוך מגדעון סער?

  הולך פה משהו שלא מריח טוב….

 59. עוז לתמורה – קשיים במו"מ בין הצדדים :

  […] בנושא תוספות השכר. לפי ההסכם החדש, אמורים המורים לקבל תוספת שכר לפי ותק, גמולים וסולם קידום בשכר לפי דרגה. "דה […]

 60. איציק רייכר :

  שלוש דקות

  המורה נכנס לתפקידו וחלה עליו אחריות מהרגע שבו כף רגלו דורכת על מפתן שער בית הספר. בשונה מפקיד בעירייה למשל שמתחיל את עבודתו רק כאשר הוא מצוי ליד שולחן עבודתו .

  נניח שמיד עם כניסתו של המורה לחצר בית הספר פונה אליו תלמיד ומבקש דבר מה ,מצבים שכיחים, האם על המורה לבקש את סליחתו של התלמיד ולהיחפז ולהחתים את כרטיס העובד שלו שהרי זה זמן בלתי משולם ?

  יתר על כן, הזמן שחולף מכניסה ועד החתמה הוא כ- 3 דקות . ובסיום מחתימה ועד סיום העבודה והאחריות בפועל חולפות עוד 3 דקות .היינו בכל יום המורה עובד 6 דקות לא משולמות , בעשרה ימים בעצם שעה שלמה ובחודש ממוצע לא פחות משעתיים של עבודה אינם משולמים.

  ניתן לתקן את המצב לפחות בשתי דרכים:

  האחת להתקין את שעון הנוכחות בשער בית הספר.

  השנייה להכניס לחישוב השכר לפחות שעתיים מדי חודש.

  גמר חתימה טובה.

 61. ארטור -לאיציק ריכר :

  מה קרה לך ? נראה לך שמישהו בכלל משלם את הדקות עד השעה 8:00?

  ונראה לך שמישהו משלם את הדקות שמורה מתעכב /מעוכב בדרכו הביתה גם אם מדובר בעשרות דקות?

  הם (משרד החינוך) ממש לא משלמים על פי ספירת השעון אלא אולי רק מחפשים להוריד על בסיס הספירה .

  למורים יש עשרות ולעיתים גם 100 שעות בלתי מדודות ומשולמות מידי חודש ,זה הנושא שצריך לעבור טיפול .

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.