דמי נסיעה לעבודה – מה אומר החוק

AAA* שאלה אותנו אודות דמי נסיעה לעבודה שעיריית חיפה אינה משלמת לה את מלואם.  הפנינו את שאלתה אל עו"ד רותם שפירא, המומחה שלנו לדיני עבודה, להלן תשובתו

עיריית חיפה אינה משלמת דמי נסיעה לעבודה

AAA המתגוררת בישוב סמוך לחיפה התקבלה לעבודה בעיר.  דמי הנסיעה המשולמים לה אינם מלאים והיא מבקשת לדעת את זכויותיה

לקריאה נוספת


שלום רב,

בהתאם לצו ההרחבה בדבר השתתפות מעביד בהוצאות נסיעה כל עובד זכאי להחזר ממעבידו בגין נסיעות בפועל למקום העבודה וחזרה, כשהתקרה המקסימלית הנה 23.70 ש"ח ליום. משמעות התקרה הנה כי גם עם עלות הנסיעה של העובד גבוהה יותר, המעביד אינו מחוייב להשתתף בהוצאות הנסיעה. על כן, לכאורה, נראה כי הגבלת דמי הנסיעה שלך לסך של 12 ש"ח ביום אינה חוקית.

עם זאת, מכיוון שבמקרה הספציפי שלך, נערך חוזה עבודה בינך לבין המעסיק, יש צורך לראות את חוזה העבודה על מנת לענות על שאלת באופן ספציפי, לנוכח העובדה שפסיקת בתי המשפט קבעה כי במקרים מסויימים וכאשר ניתן להצביע על הסכמה מפורשת של העובד, מותר להוסיף את דמי הנסיעות לשכר הכולל.

בברכה
רותם שפירא, עו"ד

Tags: , , , , ,

Leave a Reply