עיריית חיפה אינה משלמת דמי נסיעה לעבודה

AAA המתגוררת בישוב סמוך לחיפה התקבלה לעבודה בעיר.  דמי הנסיעה המשולמים לה אינם מלאים והיא מבקשת לדעת את זכויותיה

דמי נסיעה לעבודה - מה אומר החוק

AAA* שאלה אותנו אודות דמי נסיעה לעבודה שעיריית חיפה אינה משלמת לה את מלואם.  הפנינו את שאלתה אל עו"ד רותם שפירא, המומחה שלנו לדיני עבודה, להלן תשובתו

לקריאה נוספת


שלום רב.

באמצע החודש הנוכחי (ינואר 2011) חתמתי על חוזה עבודה עם עיריית חיפה למשרת XXX* בעיר.

על פי החוזה אני זכאית ל-12 שקלים עבור נסיעות בכל יום עבודה (6 שקלים לכל כיוון), על אף שאני מגיעה מ-YYY*, שם אני מתגוררת כעת. כאשר ציינתי זאת בפני המזכירה אשר החתימה אותי על החוזה, היא פטרה זאת בזילזול, אמרה כי זוהי משרה "חיפאית" ושאינני חייבת לקחת אותה.

ידוע לי כי החוק מחייב את המעסיק בהחזרי נסיעות עד תקרה של 21.56 שקלים ליום עבודה (ובמקומות מסויימים מצויינת תקרה של 23.70 שקלים). ברצוני לברר האם הזכאות הזו חלה גם עלי (בתעודת הזהות מצויינת כתובת הוריי בחיפה, אך בחוזה העבודה ציינתי את הכתובת ב-YYY*) ולמי עלי לפנות על מנת לממש זכאות זו.

תודה רבה מראש,
AAA*

________
* כל הפרטים נמצאים במערכת

Tags: , , , ,

Leave a Reply