אוניברסיטה כשדה קרב וכמחנה עונשין: הטכניון נגד החוקרים הזוטרים

מה קורה בטכניון? מן הקמפוס החיפאי המנומנם והמסוגר דרך כלל עולים ומתחזקים לאחרונה הדי מאבק: חברי כנסת ודיקנים טכניוניים, רשות המסים, ארגוני סגל אקדמי, ועדת הכספים ובית הדין לעבודה – כולם מתקשרים בעימות מורכב בשאלת מעמדם של החוקרים הזוטרים במכון הטכנולוגי. וגם בואו לעזור במאבק
מאת: אייל רוזנברג

[בוקסה=26981]
החוקרים הזוטרים – מעובדים ל'מלגאים'
"במסגרת המאמצים שהמוסד עושה כדי להתמודד עם הקיצוצים התקציביים, החליטה הנהלת המוסד להרחיב את מספר מקבלי המלגות ואת סוגי המלגות… אי לכך לא יוצאו מינויים של אסיסטנט-מדריך כפי שהיא מקובל עד ×›×”… סטודנטים משתלמים יוכלו להוות מורים נספחים… לדעת המוסד מדיניות זו לא תפגע באסיסטנטים ובמדריכים כיום ותביא לחסכון של מיליוני שקלים בתקצוב המוסד."

כך מצוטטת הנהלת הטכניון בשנת 1985. תנאי ההעסקה של אותם מלגאים, ש"אינם" חברי סגל אקדמי, דורדרו מאוד לאורך השנים: זכויות אקדמיות וכספיות צומצמו או נעלמו, וגובה השכר (בצורת 'מלגה') נשחק. כיום, 1,400 חוקרים זוטרים מתקשים לגמור את החודש, ומאות מהם משתכרים פחות משכר המינימום. אולי גרוע עוד יותר מכך, מעמדם כאנשי אקדמיה ספג פגיעה קשה, אשר משליכה לרעה גם על תהליכי המחקר – אך זהו נושא לחיבור אחר.

במשך שנים ארוכות נשמר המצב כעניין טכניוני פנימי – כולם מילאו פיהם מים.  על כתפי החוקרים הזוטרים נשען, אמנם, חלק ניכר מן המחקר במוסד; והם אף מחליפים חברי סגל אקדמי בכיר, סגל טכני ומנהלי אשר מספריהם מתמעטים עם השנים – אך כלפי הרשויות הוצגו החוקרים הזוטרים רק כתלמידים, המקבלים מתנה כספית נאה.  אפילו שם הארגון המייצג אותם שונה ל'ארגון הסטודנטים לתארים גבוהים'. אך לאחר עשורים של שחיקה והידרדרות – המציאות הזו הפכה להיות בלתי-נסבלת, והבעיה התפרצה החוצה.

המלגאים תובעים, הטכניון מעניש
החוקרים הזוטרים בטכניון נסחפו בגל הגדול של התארגנות עובדים השוטף את המשק הישראלי לאחרונה.  מסגרת ארגונית – כבר יש: ארגון המייצג את מלגאי המחקר ונאבק על זכויותיהם קיים מזמן. אלא מאי, הטכניון מרשה לעצמו להתנער מהתחייבויותיו והסכמיו עם הארגון, ולהמשיך לשחוק את תנאי ההעסקה – בטענה ×›×™ המלגאים אינם אלא תלמידים, והמלגה היא מתנה.

כך, לאחר היסוסים ארוכים, הגיש הארגון תביעה לבית-הדין האזורי לעבודה בחיפה – תביעה להכרה ביחסי עובד-ומעביד בין מלגאי המחקר לבין הטכניון.

נכון הדבר, שהליכים משפטים הם נשקם של החלשים; ובתי-הדין לעבודה מוטים ככלל לטובת המעבידים, בעלי הרכוש וההון – אך למרבה הצער, ציבור החוקרים הזוטרים מתקשה לשבות או לשבש את עבודת המחקר כדי להשיג את מטרותיו.  הפחד מסנקציות, החשש מפגיעה בהערכה האקדמית, וחוסר-הבטחון הכללי בכוחם הקבוצתי – משתק.  מאידך, ×”"קייס" המשפטי הינו חזק: נבנתה תשתית ראייתית רחבה, נאספו מסמכים ונגבו עשרות ומאות תצהירים.  גם התקדימים המשפטיים מתיישבים עם התביעה: סטאז'רים ברפואה, מתמחים במשפטים ובשמאות – במקרים בהם אדם מבצע עבודה מעשית כחלק מדרישה לקבלת תואר, בתי-הדין לעבודה מכירים בו כעובד.

אך אליה וקוץ בה: הליך משפטי אורך זמן רב. וההמתנה! הו, ההמתנה! … מעל לשנה תמימה מאז הגשת התביעה עד לדיון המוקדם בה, אשר נדחה ונדחה. וכל אותו הזמן, הנהלת הטכניון תוקפת במרץ. אין היא מסתפקת בניסוח מושחז של טיעונים משפטיים, אלא עושה כל מאמץ להפעיל לחצים על הארגון, לאיים עליו ולפגוע בו, כדי להביאו למשוך את התביעה או אפילו להתפרק ולהתמוטט טרם ההכרעה בה.

כמובן, הטכניון הוא מוסד אקדמי מכובד ומהוגן. לכן המתקפה שלו היא בירוקרטית וטכנית – אוסף של פעולות פורמליות והחלטות ניהוליות, ההולכות ומצטברות זו על זו:

– שיבוש העברת רשימות החוקרים המלגאים ויתר הסטודנטים לתארים גבוהים לארגון
– מניעת שליחת דואר אלקטרוני בתפוצת כלל הציבור
– חנק כספי של הארגון, באמצעות הפרת הסכמי הגביה בינו לבין הטכניון, כך שהגביה מאלפי אנשים אינה מבוצעת, ודמים נגבים רק ממי שמגיע פיזית למשרדי הארגון כדי לשלם
– פיטורים וביטולי שיבוצים להוראה של חברי ועד הארגון
– מאמצים להניא אנשים מהצטרפות לארגון, באופן עקיף וישיר
– שיבוש מנגנון רישום ילדים למעון יום דרך הארגון

מי שחסר ניסיון בפעילות של ארגונים וולנטריים, אולי יתקשה להבין את הבעייתיות שבחלק מן הצעדים הללו. אבל מדובר בפעולות ממש "לפי הספר".

מצב ×–×” קשה במיוחד כאשר מדובר בארגון ותיק בטכניון, בן מעל ל-2,200 חברים, בעל תקציב של מאות אלפי שקלים, משרדים ומתקנים, ובעל פעילות ענפה – אשר עוד ועוד חלקים ממנה מועמדים בסכנה סטטוטורית ופיננסית.  גם העובדות השכירות בארגון, הנושאות בנטל ההפעלה היומיומית שלו, מאויימות למעשה באובדן מקום עבודתן, וזוכות ליחס מתנשא ומקנטר מצד הפקידוּת הטכניונית, משל היו אמורות "להתנדף" כבר יחד עם ארגונן הבלתי-רצוי.

בשלב ×–×” עדיין לא ברור, האם יצליח הארגון לעמוד במתקפה כלפיו, ולהחזיק בתביעה עד לסיומה – בעוד שנה או אף יותר מכך. אנו מקווים להגיע לבית-הדין לעבודה ב-22 ביוני כשאנו יציבים מספיק, ועם תמיכה פנימית וחיצונית מספיקה, כדי שנוכל לשאת פנינו לניצחון ולא לשברון.

"במה אני יכול לעזור?"

מאבק החוקרים הזוטרים בטכניון יוכל להיעזר בתמיכה במספר מישורים:

– הגשת עמדה משפטית לטובת התביעה מצד ארגוני עובדים.
– נקיטת עמדה ציבורית לטובת המאבק, של אישים וארגונים.
– פניה ציבורית לטכניון בדרישה להפסיק את צעדי הענישה אשר נוקט הטכניון נגד הארגון.
– נוכחות בדיוני בית-הדין לעבודה (הדיון הראשון: 22 ביוני 2011 בשעה 13:30)
– פעולה של רשות המסים או יחידת האכיפה משרד התמ"ת נגד המצב השורר בטכניון
– חשיפה תקשורתית משמעותית יותר

כל אחד/ת יכול לסייע באחד הכיוונים הללו, ובמיוחד אם את/ה לומד או עובד באוניברסיטה, או פעיל בארגון עובדים מחוץ לאקדמיה.
פנו אלינו לתיאום ולמידע נוסף: syor@gsotechnion.org .

אייל רוזנברג הוא סגן יושב-ראש ארגון הסטודנטים לתארים גבוהים בטכניון

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , , , , ,

5 Responses to “אוניברסיטה כשדה קרב וכמחנה עונשין: הטכניון נגד החוקרים הזוטרים”

  1. עמי וטורי הגיב:

    כוח לעובדים החליט באופן עקרוני לתמוך במאבק הצודק של "ארגון הסטודנטים לתארים גבוהים בטכניון" ואני מקווה שארגוני עובדים נוספים ינקטו בעמדה דומה. חמור במיוחד הוא נסיונו של הטכניון, מוסד ציבורי המתוקצב מכיסנו שלנו, לשבור את הארגון. זה מקומם במיוחד מאחר שאם יפסקו לבסוף קנסות לטכניון על מה שנראה לי לפחות כהפרת החוק גם הם יבואו מן הסתם מכיסנו ולא מכיסם של מי שקיבלו את ההחלטות מתוך מה שנראה ככוחנות לשמה.

  2. […] רוזנברג, "אוניברסיטה כשדה קרב וכמחנה עונשין: הטכניון נגד החוקרים…", עבודה שחורה, 30 בינואר, […]

  3. מתן בורד הגיב:

    בהצלחה!

  4. […] ומתחזקים לאחרונה הדי מאבק…" כך נפתח טור שכותרתו אוניברסיטה כשדה קרב וכמחנה עונשין: הטכניון נגד החוקרים… שפורסם בשבוע שעבר באתר ארגון 'עבודה שחורה' על הסכסוך […]

  5. […] עו"ס אורנה עמוס היא פעילה ב"כוח לעובדים". אייל רוזנברג הוא סגן יושב-ראש ארגון הסטודנטים לתארים גבוהים […]

Leave a Reply